Акцентите на 1948 г.

Трите типа личности, които налага пропагандата: работникът, селянинът, войникът. Физическият труд, индустриализацията, бдителността, готовността за отбрана. 

 

Светът е враждебен. Но е формирана международна общност, към която принадлежим:

 

Центърът на тази общност е известен:

 

Тогава трябва да се гарантира вътрешната сигурност:

 

В тези условия работничеството поема своята водеща роля.

 

Очертава се и пътят, по който ще се индустриализира страната - чрез кооперациите. Занкоопите (занаятчийските кооперации), заедно с национализираните фабрики, са първичната инфраструктура, върху която се гради индустрията.

 

Начертан е и пътят за културното развитие. Министър на културата е Вълко Червенков. Заедно с него на културния фронт са изтъкнати личности:

 

Властта привлича на своя страна изтъкнати творци:

 

На населението се предлага нова литература:

 

А в съседните страни, тук на Балканите, наред със съюзника Тито е и братска Румъния:

 

Но докато в страните от Народните демокрации нещата вървят както трябва, не така е в Гърция. Там пламти гражданска война:

(

Гражданската война в Гърция е един от двигателите на новия национален интегритет:

 

Така започва животът през 1948 година. Това са стълбовете на следващите четиридесет години.