Въпросник за интервю

Три залепени листа във вид на брошура. Бяла тънка хартия от високо качество, пожълтяла от времето. Добре запазена. Размери  на преснимания екземпляр 25,5 на 29,2 см.

Въпросниците, както и инструкцията са от личния архив на д-р Здравка Тонева.

Самите въпросници дават изключителна информация за живота през 60-те години на ХХ век.