Въпросник за интервю

Към албума...

За ориентация - какви въпроси има в интервюто?

 

Всички въпроси с техните отговори могат да бъдат видени в имиджите.

 

1. ОТ КАКЪВ ПОЛ Е ЛИЦЕТО?
2. ДАТА НА РАЖДАНЕ НА ЛИЦЕТО?
3. КАКВО Е СЕМЕЙНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЛИЦЕТО?
4. КАКЪВ Е СЪСТАВЪТ НА СЕМЕЙСТВОТО НА ЛИЦЕТО?
5. ОТ КОЛКО ЧЛЕНА СЕ СЪСТОИ ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИЦЕТО?
6. КОЛКО ПОКОЛЕНИЯ ЖИВЕЯТ В ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИЦЕТО?
7. КОЛКО ДЕЦА ИМА ЛИЦЕТО?
8. АКО ЛИЦЕТО Е ВСТЪПВАЛО В БРАК (ПОНЕ ВЕДНЪЖ), ЖИВЕЕ ЛИ ТО В ЕДНО ДОМАКИНСТВО СЪС СВОИТЕ РОДИТЕЛИ ИЛИ С РОДИТЕЛИТЕ НА СЪПРУ-ГА (ТА) СИ?
9. ЖИВЕЕ ЛИ ЛИЦЕТО В ЕДНО ДОМАКИНСТВО СЪС СЕМЕЙСТВОТО НА НЯКОЕ ОТ СВОИТЕ ВСТЪПИЛИ В БРАК ДЕЦА?
10. В КАКЬВ ТИП СЕЛИЩЕ ЖИВЕЕ СЕГА ЛИЦЕТО?
11. ЖИВЕЕ ЛИ ЛИЦЕТО СЕГА В ЕДНО СЕЛИЩЕ СЬС СВОЕТО ДОМАКИНСТВО?
12. В КАКВИ ТИПОВЕ СЕЛИЩА ПОСЛЕДОВАТЕЛНО Е ЖИВЯЛО ЛИЦЕТО СЛЕД 9.IX.1944 г. ДОСЕГА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ГОДИНА?
13. КОЯ Е ГЛАВНАТА ПРИЧИНА, ПОРАДИ КОЯТО ЛИЦЕТО Е ИЗВЪРШИЛО ПОСЛЕДНАТА СМЯНА НА МЕСТОЖИВЕЕНЕТО СИ?
14. АКО В СЕМЕЙСТВОТО НА ЛИЦЕТО ИМА ДЕТЕ НА ВЪЗРАСТ ДО 1 ГОДИНА, КОЙ ГЛАВНО СЕ ГРИЖИ ЗА НЕГО?
15. АКО В СЕМЕЙСТВОТО НА ЛИЦЕТО ИМА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ОТ 1 ДО 3 ГОДИНИ, КОЙ ГЛАВНО СЕ ГРИЖИ ЗА НАЙ-МАЛКОТО ОТ ТЯХ?
16. АКО В СЕМЕЙТВОТО НА ЛИЦЕТО ИМА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ОТ 3 ДО 7 ГОДИНИ, КОЙ ГЛАВНО СЕ ГРИЖИ ЗА НАЙ-МАЛКОТО ОТ ТЯХ?
17. В КАКВО ЖИЛИЩЕ ЖИВЕЕ ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИЦЕТО?
18.КАКЪВ ТИП ЖИЛИЩНА СГРАДА ОБИТАВА ДОМАКИНСТВО ТО НА ЛИЦЕТО?
19. ПРИТЕЖАВА ЛИ ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИЦЕТО ВИЛА ИЛИ ВИЛНО МЯСТО?
20. ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИЦЕТО САМОСТОЯТЕЛНО ЛИ ПОЛЗУВА ОБИТАВАНОТО ЖИЛИЩЕ?
21. С КОЛКО ЖИЛИЩНИ СТАИ РАЗПОЛАГА ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИЦЕТО
22. ПОЛЗУВА ЛИ ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИЦЕТО СПЕЦИАЛНО ПОМЕЩЕНИЕ В ЖИЛИЩЕТО КАТО КУХНЯ?
23. ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИЦЕТО САМОСТОЯТЕЛНО ЛИ ПОЛЗУВА КУХНЯТА В ЖИЛИЩЕТО, КОЕТО ОБИТАВА?
24. ИЗПОЛЗУВА ЛИ СЕ КУХНЯТА ЗА НОЩУВАНЕ ОТ ЧЛЕН НА ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИЦЕТО?
25. КАКВА Е КАНАЛИЗАЦИЯТА НА ЖИЛИЩЕТО, ОБИТАВАНО ОТ ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИЦЕТО?
26. ОТ КАКЪВ ТИП Е ТОАЛЕТНАТА В ЖИЛИЩЕТО НА ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИЦЕТО?
27. КАКЪВ ИЗТОЧНИК НА ВОДА ЗА ПИЕНЕ ПОЛЗУВА ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИЦЕТО?
28. КАКЪВ ИЗТОЧНИК НА ТОПЛА ВОДА ПОЛЗУВА ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИЦЕТО?
29. ИМА ЛИ В ЖИЛИЩЕТО НА ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИЦЕТО БАНЯ?
30. С КАКВО ГЛАВНО СЕ ОТОПЛЯВА ЖИЛИЩЕТО НА ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИЦЕТО?
31. КЪДЕ ОБИКНОВЕНО СЕ ХРАНИ ЛИЦЕТО НА ОБЯД?
32. ГОТВИ ЛИ СЕ В ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИЦЕТО?
33. ИМА ЛИ В ЖИЛИЩЕТО НА ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИЦЕТО ОБЗАВЕДЕНИ СТАИ, КОИТО ОБИКНОВЕНО НЕ СЕ ОБИТАВАТ?
34. ПРИТЕЖАВА ЛИ ДОМАКИНСТВОТО на лицето:
а) мотоциклет или мотопед
б) лека кола
в) прахосмукачка
г) хладилник
д) шевна машина
е) радиоапарат, транзистор
ж) грамофон
з) фотоапарат
и) магнетофон (касетофон)
й) видеокасетофон
к) електронен калкулатор
л) електронни игри
м) персонален (домашен) микрокомпютър [забележка от Омда: тук се има предвид настолен компютър Правец 8 или Правец 16, които се бяха появили на пазара]
35. КАКЪВ ВИД Е ПЕРАЛНЯТА НА ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИЦЕТО?
36. КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ КУХНЕНСКИ УРЕДИ ИЛИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПРИТЕЖАВА ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИЦЕТО?
а) Вентилация или абсорбатор
б) Сокоизтисквачка
в) Вид скара (за хляб, за месо,живеене, вкл. пържолник и грил)
г) Миксер
д) Електрическа мелничка за кафе
•) Тенджера под налягане
ж) Машина за рязане на хляб и колбаси
з) Машина за миене на съдове
и) Не притежава нито един от изброените уреди
37.КАКЪВ ВИД ТЕЛЕВИЗОР ПРИТЕЖАВА ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИЦЕТО?
38. ПРИТЕЖАВА ЛИ ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИЦЕТО ПРЕДМЕТИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО?
39. ПРИТЕЖАВА ЛИ ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИЦЕТО КНИГИ?
40. ГЛЕДА ЛИ ЛИЦЕТО ЗАПИСИ« ПРОЖЕКТИРАНИ С ВИДЕОТЕХНИКА?
41. АКО ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИЦЕТО ПРИТЕЖАВА СОБСТВЕНА ВИДЕОТЕХНИКА, ОТКЪДЕ СЕ СНАБДЯВА СЪС ЗАПИСИ?
42. НА КАКЪВ ВИД ПЕЧКА СЕ ГОТВИ В ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИЦЕТО?
43. ПОЛЗУВА ЛИ ЛИЦЕТО ДОМАШЕН ТЕЛЕФОН?
44. УЧАСТВУВА ЛИ ЛИЦЕТО В ОБРАБОТВАНЕТО НА ЗЕМЯТА ОТ ЛИЧНОТО ПОМОЩНО СТОПАНСТВО, ЛОЗЕТО, ДВОРНОТО ИЛИ ВИЛНОТО МЯСТО?
45. УЧАСТВУВА ЛИ ЛИЦЕТО В ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ?
46. АКО ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИЦЕТО ПРИГОТОВЛЯВА СТЕРИЛИЗИРАНИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ, ЗАДОВОЛЯВАТ ЛИ ТЕ НЕГОВИТЕ ПОТРЕБНОСТИ?
47. АКО ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИЦЕТО ПРИГОТОВЛЯВА СТЕРИЛИЗИРАНИ КОМПОТИ, ЗАДОВОЛЯВАТ ЛИ ТЕ НЕГОВИТЕ ПОТРЕБНОСТИ?
48. АКО ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИЦЕТО ОБРАБОТВА ЗЕМЯ (ОТ ЛИЧНО ПОМОЩНО СТОПАНСТВО, ДВОРНО или вилно МЯСТО И ДР. ПОД.) КАК ИЗПОЛЗУВА ПОЛУЧЕНИТЕ ПРОДУКТИ?
49. АКО ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИЦЕТО ОТГЛЕЖДА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ, ПТИЦИ ИЛИ КОШЕРИ, КАК ИЗПОЛЗУВА ПОЛУЧЕНИТЕ ПРОДУКТИ?
50. В ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИЦЕТО ПРАЗНУВАТ ЛИ СЕ РОЖДЕНИ ДНИ?
51. В ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИЦЕТО ПРАЗНУВАТ ЛИ СЕ ИМЕНИ ДНИ?
52. ПРАЗНУВАТ ЛИ СЕ ВАЖНИ СЪБИТИЯ И ДАТИ ОТ ЖИВОТА НА ДОМАКИНСТВОТО?
53. АКО В ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИ ЦЕТО ИМА РЕДОВНО, ДНЕВНО УЧАЩИ СЕ, ВЪРШАТ ЛИ ПОДХОДЯЩИ ЗА ВЪЗРАСТТА СИ БИТОВИ ДЕЙНОСТИ?
54. ЗАЕТО ЛИ Е ЛИЦЕТО С ТРУДОВА ДЕЙНОСТ?
55. КЪДЕ СЕ НАМИРА МЕСТОРАБОТАТА ИЛИ УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ НА ЛИЦЕТО?
56. ЖЕЛАЕ ЛИ ЛИЦЕТО ДА СМЕНИ РАБОТАТА СИ?
57. НА КАКВИ СМЕНИ РАБОТИ ЛИЦЕТО?
58. СМЯТА ЛИ ЛИЦЕТО, ЧЕ НАЛОЖЕНИТЕ МУ НАКАЗАНИЯ ЗА НАРУ-ШАВАНЕ НА ТРУДОВАТА МУ ДИСЦИПЛИНА СА СПРАВЕДЛИВИ?
59. КАКВА Е СОЦИАЛНОГРУПОВАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ЛИЦЕТО?
60. КАКВА Е СОЦИАЛНОГРУПОВАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА НАЙ-БЛИЗКИЯ ПРИЯТЕЛ (КА) НА ЛИЦЕТО?
61. ПО КАКЪВ НАЧИН ЛИЦЕТО ПОЛУЧАВА ОСНОВНИЯ СИ ДОХОД?
62. ПО КАКЪВ НАЧИН ЛИЦЕТО ПОЛУЧАВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОХОД?
63 ПОЛУЧАВА ЛИ ЛИЦЕТО ОСНОВЕН или Допълнителен доход от ЧАСТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИЛИ ОБСЛУЖВАЩА ДЕЙНОСТ?
64. ИМА ЛИ НаМЕСТОРАБОТАТА ИЛИ ПРИ УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ НА ЛИЦЕТО!
а) стол. Отнася се за стол на местоработата или учебното заведение или близко до тях, осигурен за ползуване от трудовия колектив или учащите се. [Бел. Омда: има се предвид столова, обичайно с дотирана цена на храната.]
б) магазин, павилион, лавка (за хранителни стоки)
в) библиотека
г) служебен транспорт Имат се пред вид транспортни средства за обслужване на персонала. Тук не влизат служебните леки коли и пр., прикрепени към ръководството.
д) здравен пункт
е) стая за хигиена на жената
м) баня
з) стая за отдих
и) бръснаро-фризьорски салон
й) ателие за битови услуги
к) почивна станция и (или) хижа
л) спортна площадка, игрища, басейни
м) физкултурен салон и (или) помещения за спортни игри
н) детска градина и (или) ясла
о) общежитие
п) профилакториум
р) ведомствени жилища
с) помощно стопанство
65.УДОСТОЯВАНО ЛИ Е ЛИЦЕТО С ДЪРЖАВНИ НАГРАДИ - ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ И ОРДЕНИ?
Удостоявано е с:
а) „Герой на НРБ"
б) „Герой на социалистическия труд"
в) „Народен деятел на науката, изкуството, културата и др.
г) „Заслужил деятел на науката, изкуството, културата" и пр.
д) „Майка героиня"
е) „Лауреат на Димитровска награда"
ж) „Г еорги Димитров"
з) „13 века България"
и) „Народна Република България"
й) „За храброст"
к) ,',9 септември 1944 г."
л) „Народна свобода — 1941 - 1944 г."
м) „Трудова слава"
н) „Червено знаме"
о) „Червено знаме на труда"
п) „Кирил и Методи"
р) „Орден на труда"
с) „За военна доблест и заслуга"
т) „За гражданска доблест и заслуга"
у) „Майчинска слава"
Ф) Други наши звания и ордени
х) Не е удостоявано
66. УДОСТОЯВАНО ЛИ Е ЛИЦЕТО С ДЪРЖАВНИ НАГРАДИ-МЕДАЛИ?
67. УДОСТОЯВАНО ЛИ Е ЛИЦЕТО СЪС ЗВАНИЯ ЗА ТРУДОВИ ЗАСЛУГИ?
Удостоявано е с:
а) „Почетен работник", „Почетен Служител"
б) „Отличник в Професията за петилетката"
В) „Отличник в професията за годината"
г) „Майстор в професията"
д) „Образцов работник",„Образцов служител"
е) „Новатор"
ж) „Най-добър в професията"
з) „Първенец"
и} „Ударник"
й) „Отличник"
к) Други
л) Не е удостоявано
м) Лицето Никога не е работило
68.ПОЛЗУВА ЛИ ЛИЦЕТО ПОМОЩ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ?
Ползува:
1. заведения за социални грижи
2. специализирана социална помощ
3. парична помощ
4. учебни производствени школи и други заведения за трудоустрояване и ЛИ за повишаване производствената квалификация
5. клубове за пенсионери
6. Не получава такава помощ
69. ТРУДОУСТРОЕНО ЛИ Е ЛИЦЕТО ПОНАСТОЯЩЕМ?
70. КАКВО Е ОБЩОТО ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦЕТО?
71. СПЕЦИАЛИЗИРАЛО ЛИ Е ЛИЦЕ-ТО В ЧУЖБИНА?
72. ПРИДОБИЛО ЛИ Е ЛИЦЕТО ПРАВО ДА БЪДЕ ВОДАЧ НА МО ТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО?
73. КОИ СПИСАНИЯ ЧЕТЕ ЛИЦЕТО?
74. КОИ ВЕСТНИЦИ ЧЕТЕ ЛИЦЕТО?
75.ПУБЛИКУВАЛО ЛИ Е ЛИЦЕТО КНИГИ, ИЛИ ПЪК СТАТИИ ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ВЪВ ВЕСТНИЦИ, СПИСАНИЯ, СБОР-НИЦИ И ДР.?
76.УЧАСТВУВА ЛИ ЛИЦЕТО В НЯКАКВИ ФОРМИ НА ХУДОЖЕ-СТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ?
1. Нумизматика
2. Филателия
3. Друг вид колекциоиерство
4. Ръкоделие
5. Моделиране и друга творческа дейност
6. Готварство и сладкарство
7. Градинарство и цветарство
8. Друго................................
9. Не
78.ЗАНИМАВА ЛИ СЕ ЛИЦЕТО С ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО?
79. ПЕЕ ЛИ ЛИЦЕТО?
81.КАКВИ ГРАМОФОННИ ПЛОЧИ И ЗАПИСИ ПРИТЕЖАВА ДОМАКИНСТВОТО НА ЛИЦЕТО?
82. ПО КОИ РАДИОСТАНЦИИ ЛИЦЕТО СЛУША МУЗИКА?
83. ЗАНИМАВА ЛИ СЕ ЛИЦЕТО С ТАНЦОВО ИЗКУСТВО?
84. ЗАНИМАВА ЛИ СЕ ЛИЦЕТО С АКТЬОРСКА ДЕЙНОСТ?
85. ГЛЕДА ЛИ ЛИЦЕТО ФИЛМИ В КИНОСАЛОН?
87. КЪДЕ ЛИЦЕТО ПРЕДПОЧИТА ДА ГЛЕДА ИГРАЛНИ ФИЛМИ?
88. ПОСЕЩАВАЛО ЛИ Е ЛИЦЕТО ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА:
а) театрални представления
б) оперни и оперетни представления
в) симфоничкп или камерни концерти
г) естрадни концерти
д) концерти народна музика
е) смесени програми
ж) художествени изложби и художествени галерии
з) музеи
89. ЧЕТЕ ЛИ ЛИЦЕТО:
a) литература по обществените науки (без икономическа и правна)
б) литература по икономическите науки
в) правна литература
г) литература по природните, техническите и други науки
д) литература по агро- биологическите науки
е) стихове
ж) художествена проза
з) класическа българска художествена литература
и) съвременна българска художествена литература
й) класическа руска художествена литература
к) съветска художествена литература
л) класическа художествена л-ра на другите страни
м) съвременна художествена л-ра на другите страни
90. СЛУША ЛИ ЛИЦЕТО ЦЕНТРАЛНИЯ ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН НА  БЪЛГАРСКОТО РАДИО В 20 ч. И 30 мин.?
91. ОТ КОЙ ИЗТОЧНИК ОБИКНОВЕНО ЛИЦЕТО НАУЧАВА НАЙ-ВАЖНИТЕ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ НОВИНИ?
92. КОИ РАДИОСТАНЦИИ И ПРОГРАМИ СА ДОСТЪПНИ ЗА СЛУШАНЕ В СЕЛИЩЕТО, КЪДЕТО ЛИЦЕТО ЖИВЕЕ?
Радио София:
а) програма „Хоризонт"
б) програма „Христо Ботев"
в) програма „Знание"
г) програма „Орфей"
Регионални български радиостанции
д) Радио Шумен
а) Радио Пловдив
ж) Радио Стара Загора
з) Радио Варна
и) Югославско радио
й) Румънско радио
к) Турско радио
л) Нито едно от изброените
93.КОИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ СА ДОСТЪПНИ ЗА ГЛЕДАНЕ В СЕЛИЩЕТО, В КОЕТО ЛИЦЕТО ЖИВЕЕ?
Българска телевизия:
а) първа програма
б) втора програма
в) Гръцка телевизия
г) Румънска телевизия
д) Турска телевизия
е) Югославска телевизия
ж) Нито една от тях
94. КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ РУБРИКИ И ПРЕДАВАНИЯ ЛИЦЕТО ГЛЕДА:
а) По света и у нас
б) Светът в действие
в) Време
г) В края на деня
д) Народно творчество
е) За един милиард
ж) Бразди
з) Студио „Младост"
и) Телевизйонен театър
й) Всяка неделя
к) ЛИК
л) Спорт
м) Стил
н) Студио „X"
о) 1 от 5
95. ИЗВЪРШВА ЛИ ЛИЦЕТО СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ.
a) готвене в къщи
б) миене на съдове
в) пазаруване на хранителни продукти и други стоки
г) ежедневно почистване на жилището
д) основно почистване на жилището
е) пране
ж) гладене
з) ремонт на битова техника в къщи
96. ЗАНИМАВА ЛИ СЕ ЛИЦЕТО С:
a) непрофесионално с ръкоделие (шиваче-ство, плетене, бродерия)
б) ходене на гости
в) приемане на гости
г) посещаване на ресторант
д) посещаване на кафене и сладкарница
е) посещаване на дискотека
ж) игра на карти
97. СПОРТУВА ЛИ ЛИЦЕТО?
98. АКО ЛИЦЕТО СПОРТУВА, КАКЪВ ВИД СПОРТ УПРАЖНЯВА?
99. ЗАНИМАВА ЛИ СЕ ЛИЦЕТО С УТРИННА ГИМНАСТИКА?
100. ЗАНИМАВА ЛИ СЕ ЛИЦЕТО С ПРОИЗВОДСТВЕНА ГИМНАСТИКА?
101. ПРАВИ ЛИ ЛИЦЕТО ТУРИСТИЧЕСКИ ЕКСКУРЗИИ СРЕД ПРИРОДАТА?
102. УЧАСТВУВА ЛИ ЛИЦЕТО В СПОРТНИЯ ТОТАЛИЗАТОР?
103. ПОСЕЩАВА ЛИ ЛИЦЕТО СПОРТНИ СЬСТЕЗАНИЯ?
104. НА КОЙ ФУТБОЛЕН ОТБОР СИМПАТИЗИРА ЛИЦЕТО?
105. РЕЛИГИОЗНО ЛИ Е ЛИЦЕТО?
106. ВЯРВА ЛИ ЛИЦЕТО В БОГА?
107. ПОСЕЩАВА ЛИ ЛИЦЕТО РЕЛИГИОЗНИ ИНСТИТУЦИИ (ЦЪРКВИ, МАНАСТИРИ, ДЖАМИИ, СИНАГОГИ И ДР.) ПО ГОЛЕМИ РЕЛИГИОЗНИ ПРАЗНИЦИ?
108. КАК ЛИЦЕТО ГОВОРИ НА СЛЕДНИТЕ ЕЗИЦИ?
a) български
б) английски
в) руски
г) френски
д) немски
е) турски
ж) испански
з) румънски (влашки)
И) цигански
109. КАК ЛИЦЕТО ЧЕТЕ НА СЛЕДНИТЕ ЕЗИЦИ?
а) български
б) английски
в) руски
г) френски
д) немски
е) турски
ж) испански
110. УЧАСТВУВАЛО ЛИ Е ЛИЦЕТО В ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА ПРАВНИ ОРГАНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ?
111. ЧЕЛО ЛИ Е ЛИЦЕТО КОНСТИТУЦИЯТА НА НРБ?
112. ЧЕЛО ЛИ Е ЛИЦЕТО СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС?
113. ПОЛЗУВА ЛИ ЛИЦЕТО „ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК'?
114. УЧАСТВУВА ЛИ ЛИЦЕТО В СИСТЕМАТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА УЧЕБНА ГОДИНА?
115. ЧЕЛО ЛИ Е ЛИЦЕТО ПРОГРАМАТА НА БКП, ПРИЕТА НА Х-КОН-ГРЕС (1971)?
116. ПОСЕЩАВАЛО ЛИ Е ЛИЦЕТО ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ ПО-ПРОБЛЕМИТЕ НА ПОЛИТИКАТА?
117. ЧЕЛО ЛИ Е ЛИЦЕТО ДОКЛАДА НА ДР. ТОДОР ЖИВКОВ ПРЕД ФЕВРУАРСКИЯ ПЛЕНУМ НА ЦК НА БКП (1985 г.)?
118.УЧАСТВУВАЛО ЛИ Е ЛИЦЕТО В МЛАДЕЖКОТО БРИГАДИРСКО ДВИЖЕНИЕ СЛЕД 9.IX.1944 г.?
119. ПРИБЛИЗИТЕЛНО НА КАКВО РАЗСТОЯНИЕ ОТ ЖИЛИЩЕТО НА ЛИЦЕТО Е НЕГОВАТА МЕСТОРАБОТА ИЛИ УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ?
120. КОЛКО ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПОЛЗУВА ЛИЦЕТО ОБИКНОВЕНО ЗА ОТИВАНЕ ДО МЕСТОРАБОТАТА ИЛИ УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ?
122 КАКВИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА ПОЛЗУВА ОБИКНОВЕНО ЛИЦЕТО ЗА ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ОТ И ДО МЕСТОРАБОТАТА ИЛИ УЧЕБНОТО ЗАВЕ-ДЕНИЕ?
а) Кон или друго ездитно животно или кола, теглена от жива сила
б) Велосипед
в) Мотоциклет (мотопед)
г) Камион
д) Автобус
е) Тролей
ж) Трамвай
з) Влак
и) Водно транспортно средство
й) Лека кола
й) Собствена
к) Служебна
л) Такси
м) Друго
н) Не ползува транспортни средства
о) Лицето не е заето или не учи редовно
123. КОЛКО ПЬТИ СЛЕД 9.IX.1944 г. ЛИЦЕТО Е БИЛО В ЧУЖБИНА?
125.КАКВИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПОЩАТА ПОЛЗУВА ЛИЦЕТО?
а) писма, картички
б) телеграми
в) телекс
Абонаменти;
г) български периодичен печат
д) чуждестранен периодичен
печат
е) радио
ж) телевизия
з) телефон
и) Парични преводи
й) Колетни услуги
к) Пенсионно обслужване (по домовете)
л) Телефонни разговори в пощата
м) Не ползува нито една от посочените услуги
126. КАКВИ УСЛУГИ НА ДСК ПОЛЗУВА ЛИЦЕТО?
Посочват се толкова отговора, колкото е необходимо.
Влогове
а) работнически
б) детски
в) други
г) Заеми
д) Различни форми на безкасови плащания
е) Не ползува нито една от посочените услуги