Портоколи от събрания на правоимащите - III. 1995 г.

Към албума...