Съчинения от Берковица и Вършец

Да припомним въпросите.

Към албума...

Бащиното и фамилното име сме изтрили, също и всички редки и характерни лични имена.

Съчиненията на учениците се различават по ръкописа. Някои са се побрали на страничка или част от страница, други са изписвали половин тетрадка.