Правилник за вътрешния трудов ред, 1990 г.

Към албума...