Протоколи на Ликвидационния съвет, 1994 г. - 1995 г.

Към албума...