Входящите номера в ЦИК за : 7 ВНС

Това са входящите номера на документите внесени в ЦИК за участие на СДС в изборите за 7 ВНС. При първото внасяне от ЦИК ни направиха бележки, нанесохме поправките и отново внесохме документиште. 

Третият входящ номер е за участие във втория тур на изборите за 7 ВНС , проведен на 17 юни 1990 г.