Агентурно сведение - март 1972 г.

Към албума...

Съдържа:

1. Разпореждане на началника на ІІІ отдер, ХІ управление на ДС до началника на окръжното управление на МВР - Сливен, да се дадат указание на секретния сътрудник "Антонов" относно кореспонденцията му с Доналд Кенрик и Гратън Паксън и евентуалното му пътуване до Скопие. София, 10 октомври 1972 г.

2. Агентурно сведение от секретния сътрудник "Антонов" за полученото от него писмо от Гратън Паксън с покана да посети Шуто Оризари и Германия. Сливен, 13 март 1972 г.

3. Справка за връзките на секретния сътрудник "Антонов" с Гратън Паксън и Доналд Кенрик. [София], б.д.

4. Придружително писмо към агентурното сведение. Сливен, 15 март 1972 г.

Свързано с: Доналд Кенрик; Гратън Паксън; Ласло Сего; Шуто Оризари; Международния комитет на циганите (МКЦ).