Приложение VI - Писмо от началника на Канцеларията на президента Ив.Трифонов ... - 1991 г.

Приложение VI

Писмо от началника на Канцеларията на президента Ивайло Трифонов до председателя на Министерски съвет Филип Димитров с приложение на предложението на Михаил Иванов относно Комитета за българите в чужбина

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КАНЦЕЛАРИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА 
  
№ 03-00-44
София, 03.12.1991 г.

 

ДО  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

г-н Филип Димитров

   
Господин Министър-Председател,
Изпращам Ви предложението на съветника на Президента на Републиката Михаил Иванов относно Комитета за българите в чужбина.


НАЧАЛНИК НА КАНЦЕЛАРИЯТА: 
/Ивайло Трифонов/

 

 

 

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

г-н Желю Желев

 

 Господин Президент,

Единствената организация понастоящем, която използува държавни ресурси за работа с българите в чужбина, е Комитетът за българите в чужбина. Този комитет в продължение на дълги години е бил на пряко подчинение на Секретариата на ЦК на БКП и е провеждал политиката на предишния режим към българите в чужбина. Тази политика се характеризираше с игнорирането на самия факт на съществуване на нашите сънародници в съседните на България страни и в Съветския съюз, преобладаващата част от българите-емигранти бяха обявени за невъзвращенци, предатели и родоотстъпници. Комитетът, който съгласно своя правилник от 1982 г. е обществена организация и който е финансиран редовно от държавата, работеше с една неголяма част от българската емиграция -"беше създадена мрежа от културно-просветни дружества в чужбина, ръководени предимно от хора, облаготелствувани от режима.

Тези дни беше направен опит да се възроди под ново име досегашният Комитет за българите в чужбина. Беше организирано събиране, което, без да има необходимата легитимност и представителност, е определило Временно ръководство. Част от участниците в събирането са се дистанцирали, както се вижда от подписаната от тях декларация до Парламента, Президента и Министър-Председателя.

Във връзка с гореизложеното предлагам:

1. Министерският съвет да упражни правото си на законодателна инициатива, като предложи Законът за връщане на отнетото държавно имущество, чийто проект предстои да бъде разгледан от Парламента, да обхване и имуществото на Комитета за българите в чужбина.
2. Да бъде направена цялостна финансова ревизия на Комитета за българите в чужбина.

3. Върнатото имущество, както и предоставяните досега от Министерския съвет помещения на КБЧ, да бъдат използувани за провеждане на държавната политика сред нашите сънародници зад граница.

София, 2.XII.1991 г.

С уважение:

/Михаил Иванов - съветник по национално-етническите проблеми/