Публикация в чужда преса - 1975

Публикация в чужда преса
Публикация в чужда преса
Снимка: Омда

22 март 1975

Към албума...

На немски език