Несъстояло се събитие

 

Автори

Колектив

Заглавие

За нова социална политика

Издател

Omda,  по проект FFNNIPO_12_00757 на ФНИ при МОН

Дата

19-01-2014

Език

български

Раздел

политически документи

Формат

електронно издание - php

ISBN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под вътрешен и външен натиск в ЦК на БКП разбират, че трябва да вървят към промени.

Освен по Кодекс на труда решават, че трябва да се проведе Пленум за нова социална политика.

За подготовката на пленума е натоварен да отговаря Гриша Филипов.

В началото на февруари е сформирана работна група от двадесетина души от различни научни институти. След няколко общи дискусии в работната група остават трима - Кръстьо Петков, Институт по профсъюзни проблеми към БПС (Български професионални съюзи), Илия Наумов, Институт за социално управление към АОНСУ (Академия за обществени науки и социално управление към ЦК на БКП), Петко Симеонов, Институт по социология при БАН.

Работата на тримата продължава до късна есен.

Подготвеният от тях доклад остава без последствия.