Декларация за външната политика - 17 юни 1992 г.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ

 

за външната политика на Българското правителство

 

Неотдавна, в интервю за Асошейтед прес министър-председателят Филип Димитров заяви, че конфликтът в Югославия може да доведе до разделянето на балканските страни на два противостоящи блока, за възникването на които вече имало признаци.

 

Г-н Димитров обаче не изясни на какво основание и по какви критерии той поставя в една "общност" България, Турция, мюсолманите от Босна и Южна Сърбия и етническите албанци в Косово и Македония и ги противопоставя на Гърция и Сърбия.

Това е учудващо особено след многобройните уверения за отличното състояние на българо-гръцките отношения след неотдавнашните посещения на Филип Димитров и на външния министър Стоян Ганев в Атина. Учудващо е и поставянето на България "в компанията" на една мюсюлманска държава и няколко мюсюлмански общности срещу две православни държави.

 

Особено учудващо е, че въпреки нееднократно прокламирания от страна на правителството подход на отказ от участие в политически блокове и на развитие на равнопоставени отношения с всички балкански държави, изведнъж се допуска възможността България да попадне в такъв блок и да се противопостави на някои свои съседи.

 

Въпросите, които партия ЛИБЕРАЛИ поставя са:

 

- Доколко правителството води самостоятелна политика и дали външно-политическата ориентация на България не се определя от външни сили?

- Неаргументираното поставяне на нашата страна в блок с определени страни не означава ли, че задачата на г-н Димитров е била да подготви общественото мнение за нещо вече предрешено? Това се допълва и от възможността идеята за създаване на Черноморска икономическа зона да се измести в такава плоскост, че нейното по-нататъшно развитие да доведе до създаване на нов икономически и политически блок, нещо което вече прозря дори Александър Йорданов.

Партия ЛИБЕРАЛИ изразява своята загриженост от състоянието на обстановката на Балканите и от развитието на отношенията между балканските държави и настоява правителството да даде отговор как външната ни политика ще противодействува на тенденциите за блоково разделение в нашия регион и ще съдействува за запазване на мира, стабилността и баланса на силите на Балканите. За това едва ли ще бъдат достатъчни само непрестанните призиви на г-н премиера за чуждестранна военна намеса в бивша Югославия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ

 

17.06.1992 г.