Инструкция за организация на провеждането

Инструкция за организация на провеждането на ЕСИ Градът и селото - 86
Инструкция за организация на провеждането на ЕСИ Градът и селото - 86
Снимка: Омда
Към албума...

КОМИТЕТ ЗА СОЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

ИНСТРУКЦИЯ
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОВЕЖДАНЕТО
НА ЕМПИРИЧНОТО СОЦИОЛОГИЧЕСКО
ИЗСЛЕДВАНЕ „ГРАДЪТ И СЕЛОТО —1986“

СОФИЯ, 1986

-----------------

* Книгата е от архива на Петко Симеонов, ръкописните бележки в текста са негови. (б.р.)


 

 

 

Разгледайте книгата в галерията или изберете от съдържанието:

 

   СЪДЪРЖАНИЕ

Увод ... 3

Раздел I. Основни изисквания към научните ръководители и анкетьорите ... 6

Раздел II. Насоки за работата на научните ръководители ... 7

Раздел III. Насоки за работата на анкетьорите ...19

1. Общи насоки  ... 19

2. Конкретни методически бележки за набиране на информация посредством Въпросник за интервю ... 22

3. Конкретни бележки за набиране на информация посредством Въпросник за косвена анкета ...  26