Земеделско производство в началото на ХХІ век

 

Производство на фуражи по области през 2004 г.

Износ на зърнени култури към трети страни

Износ на пшеница, 2005/06 – 2008/09 г.

Внос на пшеница, 2005/06 – 2008/09 г., тона

Износ на пресни плодове, 2006 г. – 2008 г., тона

Внос на пресни плодове, 2006  – 2008 г., тона

Производство на зърнени култури от реколти през 2007 и `2008 г.

Производство на ечемик от реколти ' 2001 и 2002

Производство на овес през 2001-2002 г.

Производство на царевица през 2001-2002 г.

Производство на слънчоглед за периода 2000 – 2008 г.

Площи, добиви и производство на тютюн по типове, 2003 – 2008 г.

Производство на захарно цвекло от реколти през 2007 и 2008 г.

Производство на хмел от реколти през 2007 и 2008 г.

Основни площи, използвани за производство на зеленчуци – реколта 2008, ха

Сравнение на оранжерийното производство на основни зеленчуци, реколти

2008 и 2007 г.

Площи, производство и средни добиви от зеленчуци и варива реколта '2001

Площи, производство и средни добиви от зеленчуци - реколта '2002

Площи, производство и средни добиви от зеленчуци - реколта 2004

Площи, производство и средни добиви от зеленчуци – реколта 2008 г.

Площи, производство и средни добиви от зеленчуци - реколта 2010

Сравнение на общото производство на зеленчуци, реколти `2008 и `2007 г.

Сравнение на средните добиви на зеленчуци, реколти

Реколтирани площи с овощни видове през 2008 г., ха

Производство на плодове от реколти 20007 г. и 2008 г.

Средни добиви от плодове за реколта 2004 г. (кг/ха)

Средни добиви от плодове, реколта `2008 г., кг/ха

Растително-маслена промишленост

Износ на рафинирано и нерафинирано слънчоглеводо масло  98/99 г.

 

Всички данни тук: