Програмата

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН –

СЕКЦИЯ „ОБЩНОСТИ И ИДЕНТИЧНОСТИ”

ЦЕНТЪР ЗА ДЕМОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ

БЪЛГАРСКА СОЦИОЛОГИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ –

ИК „СОЦИОЛОГИЯ НА СЕЛОТО И АГРАРНА СОЦИОЛОГИЯ”

ГРАЖДАНСКИ ИНСТИТУТ”

ОМДА”

 

ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА СЕЛОТО

 

СЕЛОТО: ОБЩНОСТИ И ИДЕНТИЧНОСТИ, ТРАНСФОРМАЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”

 

20 октомври 2015 г. (вторник)

Място на провеждане: Централа на Синдиката на българските учители,

София, ул. „Ген. Паренсов“ 11

 

ПРОГРАМА

9.00 – 9.30

9.30 – 10.00

10.00 – 10.30

10.30 – 10.40

10.40 – 10.50

10.50 - 11.00

11.00 - 11.20

11.20 – 11.40

11.40 – 11.50

11.50 – 12.00

12.00 – 12.10

12.10 - 12.20

12.20 – 12.40

12.40 - 13.30

13.30 – 13.40

13.40 – 13.50

13.50 – 14.00

14.00 – 14.10

14.10 – 14.20

14.20 – 14.30

14.30 – 14.40

14.40 – 14.50

14.50 - 15.00

15.00 – 15.20

15.20 - 15.30

15.30 – 15.40

15.40 – 15.50

15.50 – 16.00

16.00 – 16.10

16.10 – 16.20

16.20 – 16.30

16.30 – 16.40

16.40 – 16.50

16.50 – 17.00

17.00 - 17.20

17.20 – 17.30

17.30 - 17.50

17.50 – 18.30

Първо предобедно заседание (9.00 - 11.30)

Водещ : доц. д-р Мариана Драганова

Откриване. Приветствия от съорганизаторите

Проф. дсн Таня Неделчева, председател на Организационния комитет Веска Кожухарова и българската социология на селото

Пленарен доклад – доц. д-р Петя Кабакчиева, и.д. председател на БСА

Пленарен доклад – доц. д-р Петко Симеонов, „ОМДА”

Пламена Йовчевска (Институт по аграрна икономика) Селото: устойчивост в режим на трансформация

Геновева Михова (Център за демографски изследвания и обучение) и Пенка Найденова (Институт за изследване на населението и човека, БАН) Демографските тенденции в развитието на общностите в българското село

Максим Мизов (Център за исторически и политологически изследвания)  Драматичната орисия на българското село през прехода

Дискусия по докладите

Кафе пауза

Второ предобедно заседание (11.40 – 13.00)

Водещ: …………………...

Мария Юнакова …………………………….

Мариана Драганова (ИИОЗ) Трансформациите в българското село: развитие или застой?

Румяна Буджева (ИИОЗ) Новите селски общности шанс за българското село

Валентина Миленкова (ЮЗУ) Образованието в селски условия: специфики в регионален план

Дискусия по докладите

Обедна почивка

Първо следобедно заседание (13.30 – 15.00)

Водещ : доц. д-р Геновева Михова

Јорде Јаќимовски (Институт за социологически и правно-политически изследвания, У-т „Св. Кирил и Методий”, Скопие) Специфични развојни карактеристики на руралната заедница

Борис Анакиев (Институт за социологически и правно-политически изследвания, У-т „Св. Кирил и Методий”, Скопие) Македонските земјоделци произведуваат евтина храна

Минка Анастасова-Чопева (Институт по аграрна икономика) Равнище на иновационна активност при различни групи земеделски производители

Светлана Стаменова (ИИОЗ) – Продоволствената сигурност в България

Цочо Златков (ИИОЗ) Развитието на релацията „Град  - село” – задънената улица на цивилизацията

Богдана Тодорова (ИИОЗ) и Мюмюн Тахир (УниБИТ) От ватенката до пардесюто и обратно

Ирена Бокова (НБУ) Село сателит – удължаване на крайградски зони или конструиране на нови пространства

Камелия Петкова (ИИОЗ) Младите хора в променящите се български села тенденции и наблюдения

Венелин Живков(Технически университет, София) , Филип Филипов (Институт по механика, БАН), Петър Гецов (Институт за космически изследвания и технологии,БАН) и кол. Някои математически алгоритми за разрешаване на демографската криза в България

Дискусия по докладите

Кафе пауза

Второ следобедно заседание (15.30 – 18.00)

Водещ: проф. дсн Валентина Миленкова

Светлана Христова (ИИОЗ) Образът на селото и проблемите на селото в избрани национални и регионални медии (онлайн издания)

Жана Попова (катедра "Радио и телевизия" на ФЖМК, СУ "Св. Кл. Охридски") Промените в селото, както ги разбират телевизиите, в реалити предаванията „Фермер търси жена” и „Биг Брадър”

Албена Накова (ИИОЗ) Етнокултурни измерения на успеха на село

Боян Ерменов (ИИОЗ) – Дезинтеграцията голямото предизвикателство пред обществото

Красимира Трендафилова (ИИОЗ) Животът на село: между предизвикателствата и лудостта?!

Евелина Трайкова (Научноизследователски институт по криминалистика и криминология при МВР) Правонарушения, свързани с тютюневи изделия и алкохол в малките населени места – актуални проблеми

Мария Шишманова,  Пламен Стоянов (ЮЗУ) Развитие на креативната индустрия в селата

Пламен Стоянов (докторант, ЮЗУ) Развитие на креативната индустрия в община Сливница 

Александър Димитров (Сдружение „МОГА”, Смолян) До к л а д -а н а л и з от проучване „Местно развитие в селата на община Смолян, чрез мрежата на читалищата”

Дона Пикард (ИИОЗ) Актьори и мрежи в трансформациите на хранителните пазари в България

Галина Колева (ИИОЗ) Траектории на преразпределение на селското население

Дискусия по докладите и заключителна дискусия

Представяне на книгата „Селата в България – посоки за туризъм и култура”

Присъждане награда на името на проф. В. Кожухарова-Живкова

Закриване с чаша вино!