Предложение за откриване на литерното дело

Съдържа:

Предложение във връзка с активността на Международния комитет на циганите и стремежа му да установи връзки с български цигани да се открие литерно дело на МКЦ в Париж и филиалите му в Лондон и Белград. София, 27 януари 1975.

Свързано с: Международен комитет на циганите (МКЦ); Доналд Кенрик; Гратън Пакстън; Ванко Руда, президент на МКЦ; Льолея Руда, генерален секретар на МКЦ; Слободан Берберски (*1919 †1989), ромски писател от Югославия, председател на Международния цигански конгрес в Лондон през 1971 г.; Жика Петрович.