"Литературни новини"

Читателю,

В твоите ръце е първият брой на в. „Литературни новини", Ти ще отсъдиш доколко редакцията е могла да създаде вестник, чието първо предназначение е да те запознава с българската книга, с  неизмеримото й идейно богатство.

Той ще се постарае да те сближи и свърже с нейните създатели: писателите и учените, преводачите и критиците, художниците и оформителите, да среща вашите мнения, идеи, желания. Той ще разпалва жаждата към книгата, ще спомага за най-широкия й достъп сред строителите на новия живот.

Богата, разнообразна е нашата книжнина. Тя е озарена от най-могъщата идея на века - комунизма. Книгата сега е нужна на народа като насъщен хляб. Без нея човек не може да направи нито една крачка напред. Тя е главно оръжие, лост на културната революция. Нашият вестник ще осведомява за излезлите нови книги, за това, което е под печат, за творческите планове на автори и издателства, за книгата в братските социалистически страни и по света. Той ще дава думата на специалистите и читателите по въпросите на превода, на художественото оформление, шрифтовете и разпространението на книгата. Ще се стреми да бъде разнообразен, като отрежда главно място на кратката форма.

Полето е широко. Но без твоето участие, подкрепа, без твоята мисъл и перо. читателю, вестник „Литературни новини" не ще изпълни своите задачи. Той ще чака твоята дума, ще те приеме на страниците си като първи автор. Пиши за книгите, които те вълнуват и са ти нужни, за това, което ти харесва и не, пиши чрез вестника до автора, преводача, редактора за всичко, което трябва да споделиш с тях.

Щастливо съвпадение е, че първият брой на в. Литературни новини" излиза в деня на нашия голям национален празник — 24 май, деня на процъфтяващата българска култура. Появяването на вестника в живота свидетелствува още един път за грижите, които полага Българската комунистическа партия за възхода на нашата литература и социалистическата ни книжнина.

София, сряда, 24 май 1961