Констативен портокол на независими експерти - 30.IX.1997 г.

Към албума...