Българската буржоазия преди 1944 г.

Едно от многото признания.