Прекратяване на БЗНС "Никола Петков"

БЗНС "Н.П." става БЗНС. Името БЗНС е регистрирано и пазено от Димитър Баталов с тази цел - вече всички земеделци са в една организация. 

Това, разбира се, не се случва.

"Софийският градски съд на основание чл. 9 ЗПП вписа промени в регистъра за политически партии под № 1, т. 1, р. 10, стр. 2, по ф.д. № 2274/90 на 2 състав за БЗНС (о) "Никола Петков": ново наименование на партията ­ Български земеделски народен съюз, главен секретар и представител на БЗНС ­ Анастасия Димитрова Мозер, членове на Постоянното присъствие на БЗНС ­ Никола Пенчев Николов, Баязид Ханифов Саидов, Александър Великов Александров, Стоян Маринов Чакъров, Милко Ангелов Славчев, Стефан Петров Личев, Георги Йорданов Манов, Тодор Колев Костов-Кавалджиев, Здравко Емилов Краев, Илия Петков Данов, и устав, приет на Извънреден възстановителен конгрес от 7 и 8.ХI.1992 г."