Законопроект за българите в чужбина на Велко Вълканов - 1992 г.