Противоречиво за 39-те

Гален Иванов

Фейсбук

Митинг пред мавзолея против Чл 1 от Конституцията След това шествие до Ал Невски

Седеща стачка и там се взе решение за гладна стачка на 39-те.Започна се и след няколко дни

И.Костов, излиза от парламента в бял костюм,с червена връзка и идва при стачкуващите-беше министър в правителството на Беров.

Това съм го видял с очите си!

 

Бел. омда - текстът не може да е верен. Член първи е премахнат на 16 януари 1990, а гладната стачка на 39-те е през лятото на 1991 г.

Иван Костов не е бил министър в правителството на Беров, а в правителството на димитър Попов.