Път: : Проектът

Сътрудничества

Писаното от други или по други поводи от членовете на авторския колектив  по темата на проекта - FFNNIPO_12_00757, е отбелязвано със съответните знаци.

Писаното по темата от студенти в Софийския и Пловдивския университет в процеса на учебната  им работа и поместено в поддомейна е означено със знаците на университетите:

 

Писаното по темата на проекта от други автори, по други поводи и на различни носители, но поместено в поддомейна със съответните разрешения, е означено по съгласуван с авторите (или носителите на авторските права) начин.