Списание "Промяна"

Към албума...

 

Заб. Издател на списание "Промяна" е Георги Спасов. Това е първият и последният брой. Беше есента на 1989 г.  Други сили понесоха Георги Спасов - той стана първия говорител на СДС и сам си пишеше изявленията.