СПИСЪК ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ - 5

ПАРТИИ, УЧАСТВАЛИ САМОСТОЯТЕЛНО В ИЗБОРИ –

президентски, парламентарни и местни

/по азбучен ред, данни от ЦИК/ - 5

 

 

 

1. Алтернативно социалистическо обединение

1996 президентски

 

2. Алтернативно социалистическо обединение – независими

2001 парламентарни

 

3. Алтернативна социаллиберална партия

2001 парламентарни

 

4. Блокът на Жорж Ганчев

2001 президентски, 2001 парламентарни

 

5. Българска бизнес партия

1991 парламентарни

 

6. Българска демократическа партия

1992 президентски, 1991 парламентарни

 

7. Българска демократическа партия за европейски и световни щати

2001 парламентарни, 1999 местни, 1997 парламентарни, 1995 местни, 1994 парламентарни, 1991 парламентарни

 

8. Българска Евролевица

1999 местни, 1997 парламентарни

 

9. Българска единна комунистическа партия

1999 местни, 1995 местни

 

10. Българска зелена федерация

1999 местни, 1997 парламентарни

 

11. Българска комунистическа партия

1999 местни, 1997 парламентарни, 1996 президентски, 1995 местни, 1994 парламентарни, 1992 президентски, 1991 парламентарни

 

12. Българска комунистическа партия Георги Димитров

1999 местни

 

13. Българска комунистическа партия Марксисти

1991 парламентарни

 

14. Българска комунистическа партия Родина

2001 парламентарни, 1999 местни

 

15. Българска лига за защита правата на човека и гражданина

1999 местни, 1995 местни, 1994 парламентарни

 

 

16. Българска национална демократическа партия

1999 местни, 1997 парламентарни, 1995 местни, 1992 президентски, 1991 парламентарни

 

17. Българска национална екологична партия – Велико Търново

1999 местни, 1997 парламентарни, 1996 президентски

 

18. Българска национална партия Социален съюз

2001 парламентарни

 

19. Българска национално-радикална партия

2001 парламентарни, 1999 местни, 1997 парламентарни, 1995 местни, 1994 парламентарни, 1992 президентски, 1991 парламентарни

 

20. Българска отечествена партия Национален съюз

2001 парламентарни, 1999 местни, 1997 парламентарни, 1995 местни, 1994 парламентарни

 

21. Българска партия - Бъдеще

1999 местни

 

22. Българска партия Либерали

2001 парламентарни, 1999 местни, 1997 парламентарни

 

23. Българска работническа партия

1995 местни

 

24. Българска работническа партия (комунисти)

2001 парламентарни

 

25. Българска работническа социалдемократическа партия

1994 парламентарни, 1991 парламентарни

 

26. Българска работническа социалистическа партия

2001 парламентарни, 1999 местни, 1997 парламентарни, 1995 местни

 

27. Българска работническо-селска партия

1999 местни, 1997 парламентарни, 1995 местни, 1994 парламентарни, 1992 президентски, 1991 парламентарни

 

28. Българска революционна младежка партия

1999 местни, 1997 парламентарни, 1995 местни, 1994 парламентарни, 1991 парламентарни

 

29. Българска социалдемократическа партия БСДП

1999 местни, 1995 местни

 

30. Българска социалистическа партия

1999 местни

 

31. Българска средна класа

2001 парламентарни, 1999 местни, 1995 местни

 

32. Българска християнска коалиция

1999 местни, 1997 парламентарни

 

33. Български бизнес блок

2001 парламентарни, 1999 местни, 1997 парламентарни, 1996 президентски, 1995 местни, 1994 парламентарни, 1992 президентски, 1991 парламентарни

 

34. Български демократичен блок

1999 местни

 

35. Български земеделски народен съюз Александър Стамболийски

1999 местни

 

36. Български земеделски народен съюз БЗНС

1999 местни

 

37. Български земеделски народен съюз – единен

2001 парламентарни, 1999 местни, 1995 местни, 1991 парламентарни

 

38. Български земеделски народен съюз Никола Петков

1999 местни, 1995 местни, 1991 парламентарни

 

39. Български земеделски народен съюз Никола Петков в СДС

1997 парламентарни

 

40. Български земеделски народен съюз – оранжев

1995 местни

 

41. Български земеделски народен съюз Пладне

2001 парламентарни

 

42. Български земеделски народен съюз – център

1997 парламентарни

 

43. Български земеделски съюз Александър Стамболийски – 1899

1999 местни

 

44. Български народен пенсионерски съюз

1999 местни, 1995 местни

 

45. Български национален съюз

1994 парламентарни

 

46. Български национален съюз Нова демокрация

1999 местни, 1995 местни, 1992 президентски

 

47. Български национален фронт

2001 парламентарни

 

48. Български социалдемократически съюз

1999 местни

 

49. Български социално-либерален съюз

1999 местни

 

50. Българско земеделско национално сдружение

1999 местни

 

51. Българско национално движение на вечния път

2001 парламентарни, 1997 парламентарни

 

52. Възстановена македонска родолюбива организация ВМРО – Българско демократично движение БДД

2001 парламентарни

 

53. Гражданска инициатива

1999 местни

 

54. Гражданска партия за България

2001 президентски,

 

55. Гражданско движение Родолюбие

1999 местни

 

56. ДАР – Демократична алтернатива за републиката

1997 парламентарни, 1995 местни

 

57. Движение Безпартийни за демокрация

1992 президентски, 1991 парламентарни

 

58. Движение Гергьовден

1999 местни

 

59. Движение Гражданска инициатива – СДС

1995 местни, 1994 парламентарни

 

60. Движение за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани

1999 местни, 1996 президентски, 1995 местни, 1994 парламентарни

 

61. Движение за национално възраждане Подем

2001 парламентарни, 1995 местни

 

62. Движение за права и свободи

1999 местни, 1995 местни, 1994 парламентарни, 1991 парламентарни

 

63. Движение за социална защита

1999 местни

 

64. Движение за справедливост и хуманизъм

1999 местни

 

65. Движение Напред България

1995 местни, 1994 парламентарни

 

66. Движение Народовластие

2001 парламентарни

 

67. Демократичен алианс

2001 президентски, 2001 парламентарни

 

68. Демократическа партия в България

1999 местни, 1996 президентски, 1995 местни, 1994 парламентарни, 1992 президентски

 

69. Демократическа партия – Консервативен сговор

1995 местни

 

70. Демократическа партия на справедливостта в РБългария

2001 парламентарни, 1999 местни, 1997 парламентарни, 1995 местни, 1994 парламентарни

 

71. Демократична лига

1997 парламентарни

 

72. Демократична партия на труда

1994 парламентарни

 

73. Демократично движение Родолюбие

1999 местни

 

74. Зелена партия в България

1999 местни

 

75. Коалиция Напред България

1997 парламентарни

 

76. Комунистическа партия

1999 местни

 

77. Конституционен съюз

1999 местни, 1995 местни

 

78. Коронована демокрация

1997 парламентарни

 

79. Либерален съюз Нов избор

1999 местни

 

80. Либерален форум

1997 парламентарни

 

81. Либерална партия - Перник

1999 местни, 1995 местни, 1992 президентски, 1991 парламентарни

 

82. Либерално-демократическа партия - център

1999 местни, 1995 местни

 

 

83. Либерално-демократична алтернатива

1999 местни

 

84. Народен патриотичен ляв фронт

1997 парламентарни

 

85. Народна партия

1999 местни, 1997 парламентарни, 1995 местни

 

86. Народна партия Християнсоциален съюз

1999 местни

 

87. Народнолиберална партия Стефан Стамболов

1994 парламентарни

 

88. Национален демократически съюз в България

1999 местни

 

89. Национален патриотичен съюз

1991 парламентарни

 

90. Национална демокрация

1999 местни, 1995 местни

 

91. Национална партия на труда, частните собственици, производителите и творците

2001 парламентарни, 1999 местни

 

92. Национална синя партия

1999 местни

 

93. Национално движение за коронована демокрация Царство България

1994 парламентарни

 

94. Национално движение за Нова ера

2001 парламентарни

 

95. Национално движение за права и свободи

1999 местни

 

96. Национално движение Спорт и бъдеще

1999 местни, 1995 местни

 

97. Национал-християнски съюз

1994 парламентарни

 

98. Независима демократична партия

1992 президентски, 1991 парламентарни

 

99. Независимо дружество за защита правата на човека

1999 местни, 1995 местни

 

 

100. Независимо обединение – възход на родния край

1999 местни

 

101. Неоконсервативна синя партия

1995 местни

 

102. Нова демокрация

1997 парламентарни,

 

103. Нова радикална партия

1995 местни

 

104. Обединен блок на труда

1999 местни

 

105. Обединен демократичен съюз Партия за справедливост

1999 местни, 1995 местни, 1991 парламентарни

 

106. Обединени демократични сили – СДС, ДП, БЗНС, БСДП

1997 парламентарни

 

107. Обединение за запазване богатствата на България

2001 парламентарни, 1996 президентски

 

108. Обединение за социализъм

1994 парламентарни

 

109. Обединение за царя

1997 парламентарни

 

110. Обединение на нацията – движение на онеправданите

2001 парламентарни, 1997 парламентарни, 1995 местни, 1994 парламентарни

 

111. Общобългарско национално движение Отечество

2001 парламентарни

 

112. ОМО Илинден – Пирин

1999 местни

 

113. Организация на сърдечно болните и социално слабите граждани в България

1994 парламентарни, 1991 парламентарни

 

114. Отечествена партия на труда

2001 парламентарни, 1999 местни, 1996 президентски, 1995 местни

 

115. Партия Български орел

1994 парламентарни, 1991 парламентарни

 

116. Партия Демократичен конгрес

1999 местни

 

 

117. Партия Единение

1994 парламентарни

 

118. Партия Либерален конгрес

1999 местни, 1995 местни, 1991 парламентарни

 

119. Партия на българските жени

1999 местни, 1997 парламентарни

 

120. Партия на демократичните промени

1999 местни, 1997 парламентарни, 1995 местни, 1994 парламентарни

 

121. Партия на демократичния център

1999 местни, 1995 местни

 

122. Партия на зелените

2001 парламентарни

 

123. Партия на работниците и социалдемократическата интелигенция

2001 парламентарни

 

124. Партия на свободните демократи – център

1991 парламентарни

 

125. Партия на собствениците в България

1994 парламентарни, 1991 парламентарни

 

126. Партия на средната класа

2001 парламентарни

 

127. Партия на честността и справедливостта

1999 местни

 

128. Партия Нова България

1995 местни

 

129. Политически клуб Екогласност

1999 местни

 

130. Политически клуб Конституционен форум

1999 местни, 1995 местни, 1991 парламентарни

 

131. Политически съюз Демократична алтернатива за републиката

1994 парламентарни

 

132. Работнически младежки съюз

2001 парламентарни, 1995 местни

 

133. Републиканска партия в България

1994 парламентарни

 

 

134. Родолюбие 2000

2001 парламентарни

 

 

135. Свободна България

1999 местни

 

136. Свободна демократическа партия

1994 парламентарни, 1992 президентски, 1991 парламентарни

 

137. Свободна кооперативна партия

2001 парламентарни, 1999 местни, 1997 парламентарни, 1996 президентски, 1995 местни, 1994 парламентарни, 1992 президентски, 1991 парламентарни

 

138. Свободна народна партия

2001 парламентарни

 

139. Свободна радикалдемократическа партия

1999 местни

 

140. Социалистически младежки съюз

1999 местни

 

141. Социално-либерално движение Справедливост

2001 парламентарни, 1999 местни

 

142. Съединени демократични сили – Десен демократичен алианс

1992 президентски

 

143. Съюз България

2001 президентски, 2001 парламентарни,

 

144. Съюз за демократично развитие

1999 местни, 1997 парламентарни

 

145. Съюз за Отечеството

1999 местни

 

146. Съюз за Търновска конституция

1995 местни

 

147. Съюз на безпартийните гаранти

1994 парламентарни, 1991 парламентарни

 

148. Съюз на българските общности

1999 местни, 1997 парламентарни, 1995 местни, 1994 парламентарни

 

149. Съюз на демократичните партии и движения – Ера 3

1996 президентски, 1995 местни, 1994 парламентарни, 1992 президентски

 

150. Съюз на демократичните сили

1999 местни, 1995 местни, 1994 парламентарни, 1992 президентски, 1991 парламентарни

 

151. Съюз на монархическите сили Царство България

1995 местни, 1994 парламентарни

 

 

152. Съюз на патриотичните сили и воините от запаса Защита

2001 парламентарни, 1999 местни

 

153. Съюз на репресираните в България след 9.IX.1944 г.

2001 парламентарни, 1999 местни

 

154. Съюз на свободните демократи

1994 парламентарни

 

155. Съюз Нов избор

1995 местни, 1994 парламентарни

 

156. Съюз Справедливост

1999 местни, 1995 местни, 1994 парламентарни

 

157. Федерация Царство България

1999 местни, 1994 парламентарни, 1991 парламентарни

 

158. Форум Преображение

1997 парламентарни, 1995 местни, 1994 парламентарни, 1992 президентски, 1991 парламентарни

 

159. Фронт на прогресивните сили в България

1999 местни, 1997 парламентарни, 1995 местни, 1994 парламентарни

 

160. Християн-аграрна партия

1999 местни, 1995 местни

 

161. Християндемократичен съюз

1997 парламентарни, 1995 местни, 1994 парламентарни

 

162. Християнрадикалдемократическа партия

1991 парламентарни

 

163. Християнрадикална партия

1992 президентски, 1991 парламентарни

 

164. Християн-републиканска партия

1994 парламентарни

 

165. Християнско женско движение

1999 местни, 1995 местни

 

166. Християн-социален съюз

2001 парламентарни