СПИСЪК ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ - 4

 

СПИСЪК ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ 4

/по № на фирменото дело за регистрация и/или дата на решение на СГС. Всички данни са от публикувани съобщения в неофициалния раздел на Държавен вестник за периода 1989 - 2001/

 

 

1990

 

21.III.1990, ф.д. № 1172/90 - Християн-демократическа партия в България

 

16.IV.1990 - Национален патриотичен съюз

 

17.IV.1990 - Българска социалдемократическа партия

 

17.IV.1990 - Българска християн-демократическа партия

 

17.IV.1990 - Демократичен съюз на жените

 

17.IV.1990, ф.д. № 94/90 - Демократическа партия

 

17.IV.1990 - Национална партия на труда, частните собственици, производителите и творците

 

17.IV.1990 - Социалдемократическа партия – немарксисти /Партия либерален конгрес/

 

18.IV.1990 - Българска демократ-конституционна партия

 

18.IV.1990 - Българска национално-радикална партия

 

18.IV.1990 - Движение Безпартийни за демокрация

 

18.IV.1990 - Дружество Просветление

 

18.IV.1990 - Либерално-демократична партия в България

 

18.IV.1990 - Съюз на безпартийните

 

18.IV.1990 - Съюз на демократичните партии и движения ЕРА – 3

 

19.IV.1990 - Български национален съюз "Нова демокрация"

Учреден: 3.III.1990

 

19.IV.1990 - Алтернативно социалистическо обединение

 

19.IV.1990 - Българска народна партия

 

19.IV.1990 - Българска национална демократическа партия

 

19.IV.1990 - Българска отечествена партия Национален съюз

 

19.IV.1990 - Движение Гражданска инициатива

 

19.IV.1990 - Консервативна партия

 

19.IV.1990 - Народен съюз Звено

 

19.IV.1990, ф.д. № 2392/90 - Отечествена партия на труда

Учредена: 3 април 1990

 

19.IV.1990 - Партия на свободните демократи

 

19.IV.1990 - Партия на труда

 

19.IV.1990 - Републиканска партия

 

19.IV.1990, ф.д. № 2203/90 - Социалистически младежки съюз

 

19.IV.1990 - Съюз на безпартийните гаранти

 

20.IV.1990 - Българска революционна младежка партия

 

20.IV.1990 - Български демократически форум

 

20.IV.1990 - Независимо дружество Обновление за защита правата на лишените от свобода

 

23.IV.1990 - Движение Нова България

 

23.IV.1990 - Либерална партия

 

23.IV.1990, ф.д. № 2471/90 - Политически клуб Екогласност

 

24.IV.1990 - Демократическа партия Пловдив

 

26.IV.1990, ф.д. № 2574/90 - Движение за права и свободи

 

26.IV.1990 - Партия на свободата и прогреса

 

28.IV.1990 - Народнолиберална партия Стефан Стамболов

 

3.V.1990 - БЗНС "Врабча 1"

 

3.V.1990 - Организация на сърдечно болните и социално слабите граждани в България

 

3.V.1990 - Свободна демократическа партия

 

3.V.1990 - Християнрадикална партия

 

7.V.1990 - Монархическо-консервативен съюз

 

10.V.1990 - Културно-просветна организация Единство

 

31.V.1990 - Българска работническо-селска партия

Учредена: 23.V.1990

 

7.VI.1990 - Партия на свободните демократи – център

 

3.VII.1990 - Свободна кооперативна партия

 

13.IX.1990 - Българска работническа социалдемократическа партия

 

17.IX.1990 - Българска либерална партия

 

1.X.1990 - Демократично движение за конституционна монархия

 

30.X.1990 - Демократическа партия в България

 

28.XI.1990 - Обединен земеделски съюз

 

20.XII.1990 - Федерация на анархистите в България

 

ф.д. № 575/90 - Зелена партия

 

ф.д. № 815/90 - Християндемократически съюз в България

Учреден: 10.IV.1993

 

ф.д. № 849/90 - Нова социалдемократическа партия

 

ф.д. № 1053/90 - Републиканска партия в България

 

ф.д. № 1154/90 - Алтернативна социалистическа партия (АСП)

 

ф.д. № 1969/90 - Българска социалистическа партия

Преименувана: 3 април 1990

 

ф.д. № 2274/90 - БЗНС

 

ф.д. № 2418/90 - Съюз на репресираните в България след 9.IX.1944

 

ф.д. № 2809/90 - Българска комунистическа партия

 

ф.д. № 3134/90 - БЗНС – единен

 

ф.д. № 5638/90 - Българска демократическа партия

 

ф.д. № 10026/90 - Русенски съюз - Царство България

 

ф.д. № 11266/90 - Федерация на българската социалистическа младеж

 

ф.д. № 13336/90 - Християнско женско движение

 

 

 

1991

 

януари 1991 - Движение за законност и демокрация

 

15.I.1991 - Движение за демокрация и социална справедливост

Учредено: 24.XI.1990

 

18.I.1991 - Българска комунистическа партия Марксисти

 

22.I.1991 - Независимо сдружение Родолюбие

 

23.I.1991 - Български земеделски младежки съюз

 

29.I.1991 - Българска бизнес партия

 

февруари 1991 - Български съюз за европейска федерация

 

8.II.1991, ф.д. № 2953/91 - Българска демократическа партия за европейски и световни щати

 

12.III.1991 - Християнрадикалдемократическа партия

 

3.IV.1991 - Съюз на демократичните сили Сердика

 

21.V.1991 - Партия на собствениците в България

 

21.V.1991, ф.д. № 2261/91 - Политически форум Преображение

Учреден: 3.IV.1991

 

юли 1991 - Дружество Български орел

 

15.VIII.1991, ф.д. № 16783/91 - Демократическа партия - Консервативен сговор

 

27.VIII.1991 - Политически клуб Конституционен форум

 

12.IX.1991, ф.д. № 232/91 - Обединен демократичен съюз Партия за справедливост

 

25.IX.1991 - Съединени демократични сили - десен демократичен алианс

 

11.XI.1991, ф.д. № 18787/91 - Политически съюз Нова България

 

29.XII.1991 - Християн-демократичен съюз

 

ф.д. № 85/91 - Конституционен съюз

 

ф.д. № 1348/91 - Български бизнес блок

 

ф.д. № 1994/91 - Демократичен кръг Българи за разум и национална съвест

 

ф.д. № 7459/91 - Инициатива Гражданска независимост

Учредена: 18.III.1991

 

ф.д. № 15188/91 - Партия на зелените либерали

 

ф.д. № 20180/91 - Независима съсловна конфедерация

 

ф.д. № 21177/91 - Алтернативно социалистическо обединение – независими

 

ф.д. № 21831/91 - Естествена монархическа партия

 

ф.д. № 24365/91 – Български земеделски народен съюз (БЗНС)

 

 

1992

 

ф.д. № 1052/92 - Нова народна християн-демократическа партия

 

ф.д. № 1053/92 - Свободна народна партия

 

ф.д. № 3249/92 - Обновена българска комунистическа партия

Учредена: 21.XII.1991

 

ф.д. № 6429/92 - Съюз Справедливост

 

ф.д. № 6612/92 - Национална демокрация

 

ф.д. № 7831/92 - Партия за умерен прогрес в рамките на закона /Бирена партия на България/

 

ф.д. № 9697/92 - Център за обединение на земеделските сили

 

ф.д. № 9802/92 - Консервативна екологична партия КЕП

 

ф.д. № 10881/92 - БЗНС - Никола Петков в СДС

 

ф.д. № 17727/92 - БЗНС Врабча - 1 (Димитър Гичев)

 

ф.д. № 18800/92 - Обединение за България

 

ф.д. № 19938/92 - Демократична славянска партия

Учредена: 3.VII.1992

 

ф.д. № 20257/92 - Единение

 

ф.д. № 21427/92 - Съюз на българските общности

 

ф.д. № 25820/92 - Обединен демократичен център /Обединен християндемократичен център/

 

ф.д. № 28580/92 - БЗНС "Никола Петков"

 

ф.д. № 30382/92 - Национален клуб за демокрация

 

ф.д. № 31335/92 - Българска лига за защита правата на човека и гражданина

 

ф.д. № 31339/92 - Български национален фронт

Учреден: 2.VIII.1992

 

ф.д. № 31367/92 - Независимо дружество за защита правата на човека

 

ф.д. № 33107/92 - Форум Преображение

 

ф.д. № 33162/92 - Движение Български национален фронт

Учреден: 19.XII.1992

 

ф.д. № 35051/92 - Българска партия Либерали

Учредена: 20.XII.1992

 

 

1993

 

23.III.1993, ф.д. № 782/93 - Общобългарски антикомунистически съюз

 

ф.д. № 814/93 - Християн-аграрна партия

 

ф.д. № 4702/93 - Демократична партия на труда

 

ф.д. № 7371/93 - БЗНС Александър Стамболийски

Учреден: 15.III.1993

 

ф.д. № 7669/93 - Съюз на репресираните комунисти и съмишленици до 10.ХI.1989 г. в България

Учреден: 14.ХI.1992

 

ф.д. № 7697/93 - БЗНС

 

ф.д. № 7700/93 - Либерално-Демократическа партия – Център

Учредена: 17.XII.1992

 

ф.д. № 11721/93 - Фронт на прогресивните сили в България

Учреден: 26.I.1994

 

ф.д. № 11927/93 - Съединение на патриотичните сили /Федерация царство България/

 

ф.д. № 12287/93 - Българска работническа партия

 

ф.д. № 13520/93 - Съюз Цар Борис III

Учреден: 9.III.1994

 

ф.д. № 14834/93 - Движение за връщане на Н.В. Цар Симеон II

Учредено: 27.X.1993

 

ф.д. № 15343/93 - Свободна партия за Балканско единство

 

ф. д. № 15941/93 - Младежка радикалдемократическа федерация

 

ф.д. № 16785/93 - Български независим демократичен съюз

Учреден: 31.V.1993

 

ф.д. № 17121/93 - Сбор за демокрация

 

ф.д. № 17392/93 - Съюз на младите сдружени земеделци

 

ф.д. № 18280/93 - Неоконсервативна синя партия

Учредена: 26.VI.1993

 

ф.д. № 18310/93 - Съюз Демократична България

Учреден: 8.VII.1993

 

ф.д. № 19483/93 - Националхристиянски съюз

Учреден: 29.VIII.1993

 

ф.д. № 21164/93 - Движение Екогласност

 

ф.д. № 22329/93 - Либерална екологична партия

Учредена: 12.IX.1993

 

ф.д. 23655/93 - Обединение на нацията - движение на онеправданите

 

ф.д. № 24731/93 - Демократическа партия на справедливостта

Учредена: 16.X.1993

 

 

 

 

 

1994

 

ф.д. № 628/94 - Център за нова политика

 

ф.д. 2783/94 - Гражданско обединение за републиката ГОР

 

ф.д. № 2788/94 - Българска единна комунистическа партия

Учредена: 11.XII.1993

 

ф.д. № 2993/94 - Народна партия

Учредена: 27.VI.1993

 

ф.д. № 4169/94 - БЗНС – оранжев

Учреден: 26.II.1994

 

ф.д. № 4175/94 - Социално демократична партия Пътят 94

 

ф.д. № 8032/94 - Демократично движение Цар Борис III

Учредено: 14.III.1994

 

ф.д. № 8044/94 - Българска селска народна партия

Учредена: 4.V.1994

 

ф.д. № 10141/94 - Българско либерално демократично движение

Учредено: 4.V.1994

 

ф.д. № 12466/94 - Движение Напред България

Учредено: 11.VI.1994

 

ф.д. № 12468/94 - Партия на демократичните промени

Учредена: 28.V.1994

 

ф.д. № 13078/94 - Независимо дружество за защита на правата на човека в България—политически клуб

Учредено: 10.VI.1994

 

ф.д. № 14669/94 - Национален съюз Демократична България

Учреден: 12.VI.1994

 

ф.д. № 14983/94 - Съюз на свободните демократи

 

ф.д. № 15563/94 - Български народен пенсионерски съюз

Учреден: 7.IV.1994

 

ф.д. № 16056/94 - Съюз за отечеството

 

ф.д. № 16671/94 - Съюз за Търновска конституциа – младежи

Учреден: 2.X.1994

 

ф.д. № 17468/94 - Демократическа партия 1896

Учредена: 10.IX.1994

 

ф.д. № 18429/94 - Социално либерално движение Справедливост

Учредено: 16.IX.1994

 

ф.д. № 18555/94 - Движение за национално оцеляване Воля за България

Учредено: 21.VI.1994

 

ф.д. № 18556/94 - Български християндемократически съюз Сбор

Учреден: 20.V.1994

 

ф.д. № 19022/94 - Партия Нова България

Учредена: 3.IV.1993

 

ф.д. № 19581/94 - Демократичен алианс

Учреден: 25.VIII.1994

 

ф.д. № 20081/94 - Българска работническа социалистическа партия

Учредена: 23.V.1993

 

ф.д. № 20339/94 - Партия на демократичния център

Учредена: 20.X.1994

 

ф.д. № 21208/94 - Научен парламент

 

 

 

 

1995

 

ф.д. № 1228/95 - Нова консервативна партия

 

ф.д. № 3337/95 - БЗНС "Никола Петков—1945 г."

Учреден: 11.II.1995

 

ф.д. № 4081/95 - Движение за национално възраждане Подем

Учредено: 20.XII.1994

 

ф.д. № 5748/95 - Съюз Антикомунизъм и демокрация 93

Учреден: 25.II.1995

 

ф.д. № 10507/95 - Политически клуб Демократичен съюз на жените

Учреден: 9.VI.1995

 

ф.д.№ 11352/95 - Българска средна класа

Учредена: 25.VI.1995

 

ф.д. № 13091/95 - Национално движение Спорт и бъдеще

Учредено: 5.III.1995

 

ф.д. № 13668/95 - Българска национална екологична партия Велико Търново

Учредена: 23.V.1995

 

ф.д. № 13675/95 - Съюз на комунистите в България

Учреден: 27.V.1995

 

ф.д. № 14087/95 - БЗНС – Център

Учреден: 1995

 

ф.д. № 17667/95 - Нова демокрация

Учредена: 10.X.1995

 

ф.д. № 20372/95 - Земеделски демократичен съюз ЗДС

Учреден: 18.XI.1995

 

 

 

 

1996

 

ф.д. № 1613/96 - Национална синя партия

Учредена: 17.XII.1995

 

ф.д. № 3351/96 - Обединение за запазване богатствата на България

Учредено: 19.I.1996

 

ф.д. № 4782/96 - Българско национално движение на Вечния път

Учредено: 21.XII.1995

 

ф.д. № 9344/96 - Българска зелена федерация

Учредена: 8.VI.1996

 

ф.д. № 9902/96 - Движение за справедливост и хуманизъм

Учредено: 12.VI.1996

 

ф.д. № 10721/96 - Свободна България

Учредена: 26.VIII.1996

 

ф.д. № 14712/96 - Партия на свободния избор

Учредена: 20.IX.1996

 

ф.д. № 14894/96 - БЗНС "Пладне"

Учреден: 26.I.1997

 

ф.д. № 15302/96 - Български християндемократически съюз – единен

Учреден: 27.VII.1996

 

ф.д. № 15549/96 - Движение Гергьовден

Учредено: 10.XII.1996

 

ф.д. № 15555/96 - Либерално демократична алтернатива - Партия на свободата

 

 

 

 

1997

 

гр.д. № 483/97 - Партия Демократичен конгрес

Учредена: 5.I.1998

 

ф.д. № 902/97 - Комунистическа партия на България

 

ф.д. № 1309/97 - Обединен блок на труда

Учреден: 28.I.1997

 

ф.д. № 1315/97 - Съюз за демократично развитие

Учреден: 22.X.1996

 

ф.д. № 1507/97 - Партия на българските жени

Учредена: 25.I.1997

 

ф.д. № 1661/97 - Съюз на демократичните сили СДС

Учредена: 16 февруари 1997

 

ф.д. № 2208/97 - Политически клуб Възродена България

 

ф.д. № 2439/97 - Българска християнска коалиция

Учредена: 27.II.1997

 

ф.д. № 2505/97 - Движение за социална защита на студенти, пенсионери, инвалиди и безработни

Учредено: 22.II.1997

 

ф.д. № 2511/97 - Демократично движение Родолюбие

Учредено: 20.I.1997

 

ф.д. № 2588/97 - Българска комунистическа партия на болшевиките

Учредена: 9.XI.1996

 

ф.д. № 3163/97 - Движение за истински реформи

Учредено: 3.III.1997

 

ф.д. № 4494/97 - Движение за натуракратично общество

Учредено: 30.X.1995

 

ф.д. № 5229/97 - Народно движение Изход

Учредено: 15.III.1997

 

ф.д. № 7509/97 - БЗНС - Народен съюз

Учреден: 17.V.1997

 

ф.д. № 8388/97 - Свободна радикалдемократическа партия

Учредена: 14.VI.1997

 

ф.д. № 9801/97 - Либерален съюз Нов избор

Учреден: 17.V.1997

 

ф.д. № 15334/97 - Земеделски съюз

Учреден: 10.X.1997

 

ф.д. № 16263/97 - Партия Демократична България

Учредена: 23.X.1997

 

ф.д. № 17191/97 - Български социално-либерален съюз

Учреден: 5.VI.1997

 

ф.д. № 14712/96, 23.I.1997 - Партия на свободния избор

Учредена: 20.IX.1996

 

 

 

 

1998

 

ф.д. № 5429/98 - Българска национална партия Социален съюз

Учредена: 16.I.1998

 

гр.д. № 5930/98 - Българска евролевица

Учредена: 1.III.1998

 

ф.д. № 7829/98 - Гражданска инициатива

Учредена: 4.V.1996

 

ф.д. № 8210/98 - Национален монархически форум

 

ф.д. № 12317/98 - Български демократичен блок

Учреден: 29.IX.1998

 

ф.д. № 12802/98 - ОМО Илинден Пирин

Учредена: 28.II.1998

 

ф.д. № 13295/98 - Съюз на патриотичните сили и воините от запаса

Учреден: 6.IX.1998

 

ф.д. № 15778/98 - Българско земеделско национално сдружение

Учредено: 7.XII.1998

 

ф.д. № 15783/98 - Национално движение за права и свободи

Учредено: 12.XII.1998

 

 

 

 

1999

 

ф.д. № 2076/99 - Български земеделски съюз Александър Стамболийски 1899

Учреден: 16.I.1999

 

ф.д. № 2077/99 - Български социалдемократически съюз

Учреден: 16.I.1999

 

ф.д. № 2078/99 - Национално движение за Нова ера

Учредено: 2.V.1999

 

ф.д. № 2091/99 43. Българска партия Бъдеще

Учредена: 27.I.1999

 

ф.д. № 4524/99 - Гражданско движение Родолюбие

Учредено: 20.II.1999

 

ф.д. 6728/99 - Българска комунистическа партия Родина

Учредена: 6.II.1999

 

ф.д. № 8176/99 - ВМРО - Българско национално движение

Учредено: 20.VI.1999

 

ф.д. № 8945/99 - Български бизнес блок – демократичен

Учреден: 21.VI.1999

 

ф.д. № 8952/99 - Партия на средната класа

Учредена: 1.VII.1999

 

ф.д. № 9798/99 - Възраждане на България

 

ф.д. № 9804/99 - Независимо обединение - Възход на родния край

Учредено: 20.VIII.1999

 

ф.д. № 14675/99 - Движение за национално единство и социална справедливост

Учредено: 31.X.1999

 

ф. д. № 15432/99 - Свободна и демократична България

Учредена: 22.XI.1999

 

_______________________________________________________________________________-

 

2000

 

ф.д. № 1816/2000 – Блокът на Жорж Ганчев

Учреден: 31.I.2000

 

ф.д. № 3225/2000 - Съюз на патриотичните сили

Учреден: 19.II.2000

 

ф.д. № 3836/2000 - Гражданска държава

Учредена: 17.VI.2000

 

ф.д. № 4598/2000 - ВМРО - Българско демократично движение

Учредено: 19.II.2000

 

ф. д. № 4616/2000 - Народна партия 1894

Учредена: 25.III.2000

 

ф.д. № 5461/2000 - Нова социалдемократическа партия 1990

Учредена: 30.I.1999

 

ф.д. № 5468/2000 - Защита на бедните и малкия бизнес (Движение Отечеството България)

Учредено: 30.III.2000

 

ф.д.№ 6076/2000 - Партия за социална държава Единство

Учредена: 15.IV.2000

 

ф.д. № 6982/2000 - Българска евродесница

Учредена: 26.IV.2000

 

ф.д. № 7012/2000 - Съюз България

Учреден: 8.IV.2000

 

ф.д. № 7020/2000 - Българска мобилна партия

Учредена: 21.V.2000

 

ф.д. № 7496/2000 - Общобългарско национално движение Отечество

Учредено: 25.XI.2000

 

ф.д. № 8259/2000 - Християн-конституционен съюз Цар Симеон

Учреден: 2.V.2000

 

ф.д. № 8812/2000 - Социалдемократи

Учредено: 3.VI.2000

 

ф.д. № 9422/2000 - Движение за единение на нацията

Учредено: 4.IV.2000

 

ф.д. № 9444/2000 - Либерален съюз

Учреден: 14.V.2000

 

ф.д. № 10601/2000 - БЗНС обединен Никола Петков

Учреден: 12.VIII.2000

 

ф. д. № 10615/2000 - Родолюбие 2000

Учредена: 26.II.2000

 

ф.д. № 11481/2000 - Гражданска партия за България

Учредена: 16.IX.2000

 

ф.д. № 11517/2000 - Движение за национално обединение

Учредено: 23.II.2000

 

ф. д. № 11519/2000 - Християн-социален съюз

Учреден: 7.X.2000

 

ф.д. № 12338/2000 - Социалдемократическо движение Рома

Учредено: 8.X.2000

 

ф.д. № 13236/2000 - Съюз за социална защита и международно сътрудничество

Учреден: 14.II.2000

 

ф.д. № 13833/2000 - Българска работническа партия – комунисти

Учредена: 2.IX.2000

 

ф.д. № 13854/2000 - Българска социалистическа партия Български път

Учредена: 20.XII.2000

 

ф.д. № 14397/2000 - Демокрация Единство Независимост ДЕН

Учредена: 30.XI.2000

 

ф.д. № 15199/2000 - Демократична гражданска инициатива

Учредена: 25.XI.2000

 

 

 

 

2001

 

ф.д. № 90/2001 - Гражданско обединение за справедливост

Учредено: 20.XII.2000

 

ф.д. № 111/2001 - Общобългарси обединителен съюз

Учреден: 15.I.2001

 

ф.д. № 114/2001 - Партия на зелените

Учредена: 27.XII.2000

 

ф.д. № 135/2001 - Политическо движение Евророма

Учредено: 14.I.2001

 

ф.д. № 857/2001 - Обединени монархисти

Учредена: 1.XII.2000

 

ф.д. № 872/2001 - Българска единна социалдемократическа партия - ф.д. № 872/2001

Учредена: 20.I.2001

 

ф.д. № 873/2001 - Партия за социални и демократични промени

Учредена: 20.XII.2000

 

ф.д. № 886/2001 - Политически клуб Тракия

Учреден: 24.I.2001

 

ф.д. № 1631/2001 - Партия на работниците и социалдемократическата интелигенция

Учредена: 24.I.2001

 

ф.д. № 2959/2001 - Алианс за социаллиберален прогрес

Учреден: 18.II.2001

 

ф.д. № 3576/2001 - Народен блок

Учреден: 24.I.2001

 

гр.д. № 691/2001 - Движение Народовластие

Учредено: 7.VI.2000

 

 

________________________________________________________________________________