СПИСЪК ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ - 2

СПИСЪК ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ - 2

/наименование, дата на учредяване, съдебна регистрация, седалище, представителство, промени в регистрациите - всички данни са извадени от публикувани в Държавен вестник решения на СГС/

 

1. Алианс за социаллиберален прогрес

Регистрация: 28.03.2001, ф.д. № 2959/2001

Седалище: София, район "Студентски", бул. Климент Охридски 12-А

Представлява се от Васил Трендафилов Велинов.

 

2. Алтернативна социалистическа партия АСП

Регистрация: 23.IV.1990

Седалище: София, ул. 11 август 4, община "Оборище"

Представлява се от Николай Кирилов Василев.

 

3. Алтернативно социалистическо обединение АСО

Регистрация: 19.IV.1990

Седалище: София

Представлява се от Иван Николов.

 

4. Алтернативно социалистическо обединение АСО – независими

Регистрация: 25.IX.1991, ф.д. № 21177/ 91

Седалище: София, бул. Витоша 12, ет. 5

Представлява се от Манол Костадинов Манолов.

Промяна: 11.III.1995 - ново седалище: София, район "Триадица", ул. Екзарх Йосиф 37, представлява се от Любомир Василев Стефанов.

 

5. БЗНС

Регистрация: 15.I.1992

Седалище: София, ул. Витошка 18

Представлява се от Димитър Иванов Баталов.

 

6. БЗНС Александър Стамболийски

Регистрация: ф.д. № 7371/93, учреден на 15.III.1993

Седалище: София, ул. Гурко 68.

Представлява се от Светослав Шиваров.

 

7. БЗНС (БЗНС)

Регистрация: ф.д. № 7697/93

Седалище: София, община "Оборище", ул. Врабча 1

Представлява се от трима души: Никола Пенчев Николов, Георги Динчев Динчев и Стоян Маринов Чакъров.

Промяна 1: 30.IX.1994 - заличава членове на Постоянното присъствие на Управителния съвет и вписва нови. Нов главен секретар: Георги Пинчев Иванов.

Промяна 2: 24.IV.2001 - промени в устава и състава на постоянното присъствие. Представлява от главния секретар Георги Пинчев Иванов.

 

8. БЗНС "Врабча 1"

Регистрация: 3.V.1990

Седалище: София, бул. Ленин 1А

Представлява се от Страхил Димитров Гичев.

 

 

9. БЗНС Врабча - 1 (Димитър Гичев)

Регистрация: август 1992, по ф.д. № 17727/92

Седалище: София, бул. Витоша 32

Представлява се от Никола Николов Куртоклиев - председател, и Димитър Харалампиев Попов - гл. секретар.

Промяна: 22.XI.1995, вписва управителен съвет и променен устав съгласно проведения извънреден конгрес на 11.VI.1994 г.

 

10. БЗНС – единен

Регистрация: 12.VIII.1991 с промени по ф.д. № 3134/90 в наименованието, устава и ръководството на БЗНС. Заличава членове на ПП и вписва новоизбрани на 36-ия извънреден конгрес (27, 28 февруари и 1 март 1991).

Промяна 1: декември 1997 - нов състав на Постоянното присъствие, съюзен секретар – Ценко Величков Барев.

Промяна 2: април 2001 - нов адрес на управление – София, район "Средец", ул. Христо Белчев 50, партер, ап. 22.

 

11. БЗНС - Народен съюз

Регистрация: юли1997, по  ф.д. № 7509/97

Седалище: София, район "Оборище", ул. Врабча 1

Представлява се от Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер.

Промяна 1: август 1999 – вписан нов устав и нов адрес на управление: София, район "Средец", пл. Славейков 4А

Промяна 2: 27.II.2001 – вписан нов устав, заличава членове на Постоянното присъствие и вписва новоизбрани.

 

12. БЗНС "Никола Петков"

Вписана промяна 16.IV.1990 - в устава, състава на Постоянното присъствие и представителството. Представлява се от  Милан Дренчев Лазаров.

Регистрация: юли 1993, по ф.д. № 28580/92

Седалище: София, ул. Леге 5

Представлява се от главния секретар Милан Дренчев Лазаров и организационния секретар Любен Методиев Божилов заедно и поотделно.

 

13. БЗНС "Никола Петков—1945 г."

Регистрация: 1995, по ф.д. № 3337/95

Седалище: София, община "Младост", ж.к. Младост 2, бл. 205, вх. 4, ап. 60

Представлява се от Петър Тодоров Тодоров—председател, Недялко Николов – зам. Председател.

 

14. БЗНС - Никола Петков в СДС

Регистрация: 17.V.1992. по ф.д. № 10881/92

Седалище: София, община "Средец", ул. Раковски 134

Представлява се от Георги Стефанов Петров.

 

15. БЗНС (обединен) "Никола Петков"

Регистрация: 1990, по ф.д. № 2274/90

Промяна 1: 1993 – вписан нов устав, приет на Извънреден възстановителен конгрес от 7 и 8.ХI.1992 и ново наименование на партията - Български земеделски народен съюз, главен секретар и представител на БЗНС - Анастасия Димитрова Мозер

Регистрация: 2000 - ф.д. № 10601/2000 с устав, приет на 12.VIII.2000

Седалище: София, ж.к. Стрелбище, бл. 7, вх. В, ет. 2, ап. 4

Представлява се от главния секретар Георги Стефанов Петров.

 

 

16. БЗНС – оранжев

Учреден 26.II.1994

Регистрация: 1994, по ф.д. № 4169/94

Седалище: София

Представлява се от председателя на съюза Стоян Маринов Чакъров.

 

17. БЗНС Пладне

Регистрация: 1997, по ф.д. № 14894/96

Седалище: София, район "Средец", бул. Витоша 108

Представлява се от Виктор Пенев Трифонов.

 

18. БЗНС – Център

Регистрация: 1996, по ф.д. № 14087/95

Седалище: Пловдив, бул. В. Левски 5

Представлява се от председателя Рангел Димитров Измиров.

Промяна: 7.VII.1998 - промени в устава,  нов състав на управителния съвет, представлява се от  председателя Рангел Димитров Измиров.

 

19. Блокът на Жорж Ганчев

Регистрация: 2000, ф.д. № 1816/2000

Седалище: София, район "Красно село", ул. Владайска 21

Представлява се от председателя Добри Иванов Добрев

 

20. Българска бизнес партия

Регистрация: 29.I.1991

Седалище: София, община "Средец", бул. Ал. Стамболийски 2А

Представлява се от председателя Александър Неделчев Черпоков.

 

21. Българска демократическа партия

Регистрация: 1993, по ф.д. № 5638/90

Седалище: София, ж.к. Дружба 1, бл. 42, вх. Д, ет. 3, ап. 79

Представлява се от председателя Йоло Димитров Денев.

 

22. Българска демократическа партия за европейски и световни щати

Регистрация: 8.II.1991

Седалище: София, бул. Витоша 64

Представлява се от Иван Славов Гърчев, Иван Веселинов Шабанов и Гена Маринова Колева.

 

23. Българска демократ-конституционна партия

Регистрация: 18.IV.1990

Седалище: Пловдив

Представлява се от лидера Иван Нончев Амбарев, генералния пълномощник Николай Петров Бучков или секретаря Александър Иванов Долев.

 

24. Българска евродесница

Регистрация: по ф.д. № 6982/2000

Седалище: София, район "Оборище", ул. Върбица 2, ет. 1, ап. 4

Представлява се от председателя Ангел Георгиев Николов.

 

25. Българска евролевица

Учредена на 28.II – 1.III.1998

Регистрация: по ф.д. № 5930/98

Седалище: София, район "Средец", ул. Съборна 7

Представлява се от председателя Александър Трифонов Томов.

Промяна: 5.II.2001 - вписани промени в устава, нов състав на изпълнителния съвет, приети на проведен втори редовен конгрес на 3 – 4.VI.2000, председател Александър Трифонов Томов.

 

26. Българска единна комунистическа партия

Регистрация: 1994, по ф.д. № 2788/94

Седалище: София, община "Люлин", бл. 517, вх. Д, ап. 137

Представлява се от председателя Михаил Христов Михайлов и от организационния секретар Пенка Недялкова Бетовска заедно.

 

27. Българска единна социалдемократическа партия

Регистрация: 13.II.2001, по ф.д. № 872/2001

Седалище: София, район "Триадица", ул. Ст. Малинов, бл. 2, вх. А, ет. 3, ап. 9

Представлява се от председателя Петър Стоянов Попов.

 

28. Българска зелена федерация

Учредена на 8.VI.1996

Регистрация: 1996, по ф.д. № 9344/96

Седалище: София, район "Триадица", ул. Паренсов 31

Представлява се от председателя Владимир Христов Сотиров.

 

29. Българска комунистическа партия

Регистрация: 24.IX.1990 г. с промени по ф.д. № 2809/90 Партия на трудовия народ регистрира ново наименование, нов устав и представителни органи.

Седалище: София

Представлява се от Владимир Асенов Спасов.

Промяна: 23.III.2001 – устав и ново ръководство, представлява се от секретаря по организационните въпроси Крум Борисов Захариев, или от секретаря по идеологическите въпроси Георги Йорданов Захариев.

 

30. Българска комунистическа партия Георги Димитров

Регистрация: август 1999, по ф.д. № 4526/99

Седалище: София, район "Младост", ул. Йерусалим 1, бл. 24, вх. А, ет. 5, ап. 30

Представлява се от председателя Емил Йорданов Христов.

 

31. Българска комунистическа партия Марксисти

Регистрация: 18.I.1991

Седалище: София. ул. Позитано 20, ет. 2, стая 2

Представлява се от председателя Борис Петков Петков, а в негово отсъствие - от зам. председателите: Александър Атанасов Алексиев и Владимир Александров Георгиев.

 

32. Българска комунистическа партия на болшевиките

Регистрация: май 1997, по ф.д. № 2588/97

Седалище: София, район "Триадица", ул. Пирински проход 24

Представлява се от Тодор Костов Илиев - първия секретар.

 

33. Българска комунистическа партия Родина

Учредена на 6.II.1999

Регистрация: август 1999, по ф.д. 6728/99

Седалище: София, район "Средец", ул. Шейново 25

Представлява се от Иван Петков Полименов – първи секретар.

 

34. Българска либерална партия

Регистрация: 17.IX.1990

Седалище: София, община "Триадица", ул. Хайдушка гора, бл. 35А, вх. А, ет. 9, ап. 29

Представлява се от председател Вълкан Иванов Вергиев, генерален секретар Екатерина Иванова Захариева, зам. -председател по политическите въпроси Христин Пенев Петков, зам. -председател по стопанската дейност Катерина Якимова Шопова.

 

35. Българска лига за защита правата на човека и гражданина

Учредена на 20.III.1993

Регистрация: юни 1993, по ф.д. № 31335/92

Седалище: София, ул. Врабча 10

Представлява се от председателя Иван Костадинов Георгиев, а в негово отсъствие от зам.-председателя Иван Методиев Стоянов.

 

36. Българска мобилна партия

Учредена на 21.V.2000

Регистрация: октомври 2000, по ф.д. № 7020/2000

Седалище: София, бул. Скобелев 60, ет. 1

Представлява се от Георги Борисов Дановски – председател.

 

37. Българска народна партия

Регистрация: 19.IV.1990

Седалище: София

Представлява се от Димитър Георгиев Бранков - председател.

 

38. Българска национална демократическа партия

Регистрация: 19.IV.1990

Седалище: София

Представлява се от временен изпълнителен комитет в състав Борян Димитров Ангелов, Добромир Мартинов Задгорски, Луко Цончев Захариев, Лъчезар Стоянов Стоянов, Минчо Мънчев Минчев и Румен Стефанов Аначков.

 

39. Българска национална екологична партия – Велико Търново

Учредена на 23.V.1995

Регистрация: април 1996, по ф.д. № 13668/95

Седалище:

Представлява се от Илиян Денев Николов.

 

40. Българска национална партия Социален съюз

Регистрация: юни 1998, по ф.д. № 5429/98

Седалище: София, район "Красно село", ул. Майор Горталов 16

Представлява се от Константин Георгиев Поптодоров.

 

41. Българска национално-радикална партия

Регистрация: 18.IV.1990

Седалище: София

Представлява се от д-р Иван Емилов Георгиев

 

 

42. Българска отечествена партия - Пловдив

Регистрация: 19.IV.1990, по по ф.д. № 2416/90

Седалище: Пловдив

Представлява се от Крум Савов Крумов-Куманов – председател и Димитър Тодоров Стоилов - отг. секретар.

 

43. Българска отечествена партия Национален съюз

Регистрация: юни 1993, с промяна по по ф.д. № 2416/90 – Българска отечествена партия -  Пловдив променя наименованието на: Българска отечествена партия "Национален съюз".

Седалище: Пловдив

Представлява се от Крум Савов Крумов-Куманов и Димитър Тодоров Стоилов.

 

44. Българска партия Бъдеще

Учредена на 27.I.1999

Регистрация: април 1999, по ф.д. № 2091/99

Седалище: Сливен, ул. Раковски 3

Представлява се от Руси Петров Големанов

 

45. Българска партия Либерали

Учредена на 20.XII.1992

Регистрация: по ф.д. № 35051/92

Седалище: София, ул. Алабин 3, ет. 3

Представлява се от председателя Петко Симеонов Петков, а в негово отсъствие от зам.-председателя Димитър Цветанов Арнаудов.

Промяна 1: ноември 1994 – заличава членове на националния съвет и вписва новоизбрани от националната конференция на 19 и 20.II.1994

Промяна 2: ново седалище - София, район "Оборище", ул. 11 август 28, партер, устав, представлява се от Петко Симеонов Петков, а в негово отсъствие от зам.-председателите  Божидар Панчев Дочев и Михаил Николаев Шишков.

 

46. Българска работническа партия

Учредена на 14.XI.1993

Регистрация: февруари 1994, по ф.д. № 12287/93

Седалище: Сливен, ул. Хаджи Димитър 25, вх. Б, ап. 10

Представлява се поотделно от първия секретар Васил Иванов Господинов и секретарите Николай Иванов Христов, Пенчо Пенев Русев и Петър Георгиев Бойчев.

 

47. Българска работническа партия – комунисти

Учредена на 2.IX.2000

Регистрация: 9.I.2001, по ф.д. № 13833/2000

Седалище: София, район “Възраждане”, бул. Сливница 146, вх. 1, ет. 4, ап. 19

Представлява се от секретариата в състав: Алеко Константинов Константинов, Димо Ангелов Илинкин, Иван Михайлов Воденичарски, Михаил Тодоров Михайлов, Младен Михайлов Младеновски

 

48. Българска работническа социалдемократическа партия

Регистрация: 13.IX.1990

Седалище: София

Представлява се от Манол Димитров Петков

 

49. Българска работническа социалистическа партия

Учредена на 23.V.1993

Регистрация: ноември 1994, по ф.д. № 20081/94

Седалище: София, община "Овча купел", бул. Цар Борис III № 142А

Представлява се от изпълнителния председател Чуде Славчев Георгиев, зам.-председателя Иван Христов Гецов и отговорния секретар Живко Костадинов Чергаров

 

50. Българска работническо-селска партия

Учредена на 23.V.1990

Регистрация: 31.V.1990

Седалище: Варна

Представлява се от ръководен орган в състав: Станчо Иванов Станчев, Симеон Желев Янулов, Васил Петров Жеков, Димитър Георгиев Душев, Стефан Димитров Пешков и Правдолюб Георгиев Кожухаров.

Промяна: 1995, по силата на решения на извънреден конгрес от 24.IX.1994 -  нов Национален партиен комитет, председател Петър Ненов Йорданов.

 

51. Българска революционна младежка партия

Регистрация: 20.IV.1990

Седалище: Варна

Представлява се от централния комитет в състав: Ангел Цонев Ангелов, Димитър Колев Димитров, Живко Василев Жеков, Пламен Живков Люцканов, Янчо Петров Душков, Васил Атанасов Василев, Веселина Йорданова Петрова, Коста Димитров Попов, Петър Колев Петров, Стефка Лазарова Люцканова, Тодорка Иванова Иванова и Цанко Иванов Цонев.

 

52. Българска селска народна партия

Регистрация: юли 1994, ф.д. № 8044/94

Седалище: София, община "Надежда", ж.к. Надежда 5, бл. 533, вх. А, ет. 4, ап. 11

Представлява се от Стою Хинев Стоев – председател.

 

53. Българска социалдемократическа партия

Регистрация: 17.IV.1990 -

Седалище: София

Представлява се от д-р Петър Антонов Дертлиев, зам.-председател Михаил Иванов Петков и главен секретар инж. Груди Стаматов Панчев.

Промяна 1: 17.X.1994 – след 39 конгрес от 12—14.VI.1992 г. вписва нов устав, заличава главен секретар и вписва новоизбран, представлява се от председателя Петър Антонов Дертлиев и главния секретар Стефан Владимиров Радославов.

Промяна 2: 28.II.1997 – след 41 извънреден конгрес от 14 – 16.IV.1995, вписва промени в устава.

Промяна 3: 7.VII.1998 - вписва нов състав на ИБ, партията се представлява от председателя Петър Антонов Дертлиев.

Промяна 4: 26.II.2001 – вписва нов състав на ИБ, партията се представлява от председателя Йордан Ангелов Нихризов.

 

54. Българска социалистическа партия

Преименуване: 3 април 1990 Българска комунистическа партия (БКП) се преименува на Българска социалистическа партия (БСП)

Регистрация: 1990, по ф.д. № 1969/90

Седалище: София, р-н Възраждане, ул. Позитано 20

Представлява се от Александър Лилов

Промяна 1: 10.X.1994 – след 41 конгрес вписва нов устав и членове на Изпълнителното бюро на ВС на БСП

Промяна 2: август 1996 - заличава членове и вписва нов състав на ИБ на ВС, председател – Жан  Василев Виденов.

Промяна 3: февруари 1997 – след 42 извънреден конгрес от 21 - 24 декември 1996 вписва нов състав на ВС, нов състав на изпълнителното бюро, председател -  Георги Седефчов Първанов

Промяна 4: юли 1998 – след 43 конгрес от 4.V.1998 - вписва промени в устава, нов състав на ВС, нов състав на ИБ,  председател - Георги Седефчов Първанов

Промяна 5: юли 1999 – след заседание на ВС на БСП от 7.III.1999, вписва нови членове на ИБ на ВС

Промяна 6: септември 2000 – след конгрес от 6 и 7.V.2000, вписва промени в устава, нов

състав на ВС, нов състав на ИБ, председател - Георги Седефчов Първанов.

 

55. Българска социалистическа партия Български път

Учредена 20.XII.2000

Регистрация: 27.II.2001, по ф.д. № 13854/2000

Седалище: София, ул. Васил Априлов 12

Представлява се от председателя Ангел Георгиев Димов.

Промяна: 22.X.2001 – след конференция от конференция на 21.VII.2001, вписва ново наименование - Социалистическа партия Български път, висш съвет, председател Ангел Георгиев Димов.

 

56. Българска средна класа

Учредена на 25.VI.1995

Регистрация: август 1995, по ф.д.№ 11352/95

Седалище: София, община "Триадица", ул.Самуил 30

Представлява се от Найден Лазаров Ценев.

 

57. Българска християн-демократическа партия (център)

Регистрация: 17.IV.1990

Седалище: София

Представлява се от председател Георги Иванов Ценов, първи секретар Георги Вилхелмов Гелеменов и секретар Венцислав Константинов Янев.

 

58. Българска християнска коалиция

Регистрация: 12.III.1997, по ф.д. № 2439/97

Седалище: Ямбол, ул. Атанас Кратунов 9А

Представлява се от председателя Благовест Димитров Белев, а в негово отсъствие - от зам.-председателя Владимир Иванов Колев.

 

59. Български бизнес блок

Регистрация: 22.I.1991,  ф.д. № 1348/91

Седалище: София, община "Средец", ул. 6-и септември 1, ет. 5

Представлява се от председателя Георги Ганчев Петрушев.

Промяна 1: 2.XI.1994 - имената на председателя на изпълнителния съвет се променят от Георги Ганчев Петрушев на Жорж Ганчев Ганчев, ново седалище ­ София, община "Оборище", ул. Шипка 13, ет. 1, п.к. 1504.

Промяна 2: 11.VII.1996 – вписва преработен устав и нов състав на политическия съвет, представлява се от Жорж Ганчев Ганчев.

Промяна 3: ноември 1997 - вписва за нови членове в Политическия съвет и Контролния съвет.

Промяна 4: април 2001 – след четвъртия извънреден конгрес от 2.XI.1997, вписва изменен и допълнен устав, нов политически съвет, председател - Христо Иванов Иванов.

 

60. Български бизнес блок – демократичен

Регистрация: август 1999, по ф.д. № 8945/99

Седалище: София, район "Младост", ж.к. Младост, бл. 1-Г, вх. 1, ет. 1, ап. 1

Представлява се от председателя Иван Манев Белчев.

 

 

61. Български демократичен блок

Регистрация: ноември 1998, по ф.д. № 12317/98

Седалище: София, район "Средец", ул. Славянска 19

Представлява се от председателя Арлин Григоров Антонов.

 

62. Български демократически форум

Регистрация: 20.IV.1990, по ф.д. № 2434/90

Седалище: София

Представлява се от изпълнително бюро в състав: председател Васил Иванов Златаров, зам. -председател Христо Савчев Йончев, организационен секретар Петър Киров Пешев, завеждащ идейни проблеми Иван Илиев Долев и говорител Никола Божилов Яначков.

Промяна 1: юли 1995 - след Третия редовен конгрес от 1 и 2.VII.1995, вписва изменен устав, заличава Централното ръководство и вписва ново, председател -  Дянко Георгиев Марков.

Промяна 2: след петия редовен конгрес от 31.VII – 1.VIII.1999, заличава вписаното Централно ръководство и вписва ново, председател - Муравей Георгиев Радев.

 

63. Български земеделски младежки съюз

Регистрация: 23.I.1991

Седалище: София, община "Оборище", ул. Янко Забунов 23

Представлява се от главния секретар Димитър Георгиев Събев.

 

64. Български земеделски съюз Александър Стамболийски 1899

Учреден на 16.I.1999, по ф.д. № 2076/99

Регистрация: април 1999

Седалище: София, район "Люлин", ж.к. Люлин 1, ул. 114, бл. 013, вх. А, ап. 9

Представлява се от председателя Драгомир Георгиев Шопов.

 

65. Български народен пенсионерски съюз

Регистрация: септември 1994, по ф.д. № 15563/94

Седалище:  Стара Загора, ул. Бр. Жекови 69, вх. Б, ап. 7

Представлява се от председателя Александър Петров Стоянов.

 

66. Български национален съюз Нова демокрация

Регистрация: 19.IV.1990, по ф.д. № 2164/90

Седалище: София

Представлява се от председател Иван Лазаров Иванов, зам. -председател Кирил Никифоров Ганев и секретар Димитър Иванов Пенчев.

Промяна: 28.VI.1994 – след извънреден конгрес от 19.VI.1993, вписва нов състав на Централното ръководство, председател и говорител - Иван Лазаров Иванов.

 

67. Български национален фронт

Регистрация: февруари 1994, по ф.д. № 31339/92

Седалище: Плевен, ул. Екзарх Йосиф 11

Представлява се от председателя Николай Филипов Шишков.

 

68. Български независим демократичен съюз

Учреден на 31.V.1993

Регистрация: август 1993, по ф.д. № 16785/93

Седалище: София, бул. Евлоги Георгиев 67, ет. 4

Представлява се от председателя Светлозар Кръстев Рашков.

 

 

69. Български социалдемократически съюз

Регистрация: април 1999, по ф.д. № 2077/99

Седалище: София, район "Оборище", бул. Цар Симеон 5

Представлява се от председателя Йордан Ангелов Нехризов.

 

70. Български социално-либерален съюз

Учреден на 5.VI.1997

Регистрация: декември 1997, по ф.д. № 17191/97

Седалище: София, район "Средец", ул. Генерал Паренсов 45, ет. 1

Представлява се от председателя Александър Иванов Маринов.

 

71. Български съюз за европейска федерация

Регистрация: февруари 1991

Седалище: София, 157, ул. Бенковски 27, вх. Б, община "Оборище"

Представлява се от представителство в състав Димитър Харалампиев Попов, Владимир Никифоров Никифоров, Атанас Николов Николов, Борислав Серафимов Томов, Асен Манасиев Миленков заедно и поотделно.

 

72. Български християндемократически съюз – единен

Учреден на 27.VII.1996

Регистрация: март 1997, по ф.д. № 15302/96

Седалище: София, район "Сердика", бул. Евлоги Георгиев 115, ет. 2

Представлява се от председателя Георги Йорданов Гугов, заместник-председателите Атанас Христов Димитров и Александър Николаев Николов, заедно и поотделно.

 

73. Български християндемократически съюз Сбор

Учреден на 20.V.1994

Регистрация: ноември 1994, по ф.д. № 18556/94

Седалище: София, община "Оборище", бул. Васил Левски 108

Представлява се от Координационният съвет в състав: Стефан Георгиев Георгиев—председател, Тодор Димитров Георгиев—зам.-председател, Лиляна Василева Василева, Бойко Бориславов Дуков, Валери Трайков Йорданов.

 

74. Българско земеделско национално сдружение

Учредено на 7.XII.1998

Регистрация: февруари 1999, по ф.д. № 15778/98

Седалище: София, район "Овча купел", бул. Цар Борис III № 136

Представлява се от председателя Валери Иванов Апостолов, а в негово отсъствие от първия заместник-председател (организационен секретар) Яне Георгиев Янев.

 

75. Българско либерално демократично движение

Учредено на 4.V.1994

Регистрация: юли 1994, по ф.д. № 10141/94

Седалище: Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 110, вх. В

Представлява се от председателя Милко Михайлов Кирилов, а в отсъствието на председателя -  от зам.-председателя Кирил Трендафилов Шакрачки.

 

76. Българско национално движение на Вечния път

Учредено на 21.XII.1995

Регистрация: юни 1996, по ф.д. № 4782/96

Седалище: София, район "Младост", ж.к.Младост 4, бл. 433, вх. А, ап. 27

Представлява се от председателя Илич Борисов Цветков.

Промяна: април 2001, след национален събор (конгрес) от 16.XII.2000, вписва изменен и допълнен устав, заличава национален изпълнителен съвет и вписва нов, председател - Илич Борисов Цветков.

 

77. ВМРО - Българско демократично движение

Учредено на 19.II.2000

Регистрация: юли 2000, по ф. д. № 4598/2000

Седалище: Благоевград, ул. Даме Груев 3А

Представлява се от председателя проф. Атанас Кръстев Попов.

 

78. ВМРО - Българско национално движение

Учредено на 20.VI.1999

Регистрация: май 2000, по ф.д. № 8176/99

Седалище: София, район "Възраждане", ул. Пиротска 5

Представлява се от Красимир Дончев Каракачанов.

 

79. Възраждане на България

Регистрация: януари 2000, по ф.д. № 9798/99

Седалище: София, район "Витоша", ул. Боянски възход 68

Представлява се от председателя Венелин Дука Паскалев.

 

80. Гражданска държава

Уредена на 17.VI.2000

Регистрация: 9.I.2001, по ф.д. № 3836/2000

Седалище: Велико Търново, ул. Зеленка 30

Представлява се от съпредседатели Васил Йосифов Бенчев и Венцислава Банкова Павлова заедно и поотделно.

 

81. Гражданска инициатива

Учредена на 4.V.1996

Регистрация: декември 1998, по ф.д. № 7829/98

Седалище: София, район "Оборище", ул. Врабча 10, ет. 2

Представлява се от проф. Димитър Ангелов Сепетлиев.

 

82. Гражданска партия за България

Учредена на 16.IX.2000

Регистрация: октомври 2000, по ф.д. № 11481/2000

Седалище: София, район "Оборище", ул. Франсис де Пресансе 8

Представлява се от председателя Асен Николов Сираков.

Промяна: април 2001, след първа извънредна национална конференция от 9.XII.2000, вписва нов Национален съвет, председател - Богомил Ангелов Бонев.

 

83. Гражданско движение Родолюбие

Учредено на 20.II.1999

Регистрация: август 1999, по ф.д. № 4524/99

Седалище: София, бул. Евлоги Георгиев 1, стадион "Васил Левски", ет. 2, вх. В

Представлява се от председателя Бранко Милованов Давидов.

 

84. Гражданско обединение за републиката ГОР

Регистрация: юни 1994, по ф.д. 2783/94

Седалище: София, община "Триадица", ул. Княз Борис I № 22

Представлява се от председателя Александър Трифонов Томов, а в негово отсъствие от зам.-председателя Славян Стефанов Сапарев.

Промяна: 18.VII.1996 – след  Втора национална конференция от 24 – 25 юни 1995, вписва промени в устава, промяна в седалището: София, район "Оборище", ул. Екзарх Йосиф 37, ет. 8, вписва нов състав на изпълнителния съвет, председател – Александър Трифонов Томов.

 

85. Гражданско обединение за справедливост

Учредено на 20.XII.2000

Регистрация: 14.II.2001, по ф.д. № 90/2001

Седалище: София, район “Красно село”, бул. Скобелев 40, ет. 2

Представлява се от председателя Елена Кирилова Найденова.

 

86. Движение Безпартийни за демокрация

Регистрация: 18.IV.1990

Седалище: София

Представлява се от председателя Кузман Георгиев Кузманов, зам. -председатели Дениза Богомилова Захариева и Людмила Крумова Близнакова.

 

87. Движение Български национален фронт

Учреден 19.XII.1992

Регистрация: август 1993, по ф.д. № 33162/92

Седалище: София, ул. Княз Борис I № 57

Представлява се от временно ръководство - секретариат от трима души в състав: Богдан Дянков Иванов, Бойко Борисов Чилингиров и Костадин

 

88. Движение Гергьовден

Учредено 10.XII.1996

Регистрация: февруари 1997, по ф.д. № 15549/96

Седалище: София, район "Възраждане", ул. Позитано 50

Представлява се от председателя Орлин Димитров Чочов и главния секретар Милена Никифорова Милева заедно и поотделно.

Промяна 1: 22.XII.1999 – вписва ново ръководство, представлява се от председателя Орлин Димитров Чочов и главния секретар Любен Любенов Дилов заедно и поотделно.

Промяна 2: април 2001 - след Национална конференция от 30.XI.2000, вписва ново седалище: София, район "Средец", ул. Цар Иван Асен II № 2,   освобождава и вписва нови членове на Изпълнителния комитет, вписва промени в устава, представлява се от Орлин Димитров Чочов - председател, Любен Любенов Дилов - секретар и пазител на идеята,  Петър Атанасов Курумбашев - секретар и пазител на финансите и печата,  заедно и поотделно.

 

89. Движение Гражданска инициатива - СДС

Регистрация: 19.IV.1990

Седалище: София, бул. Дондуков 39

Представлява се от Любомир Кирилов Собаджиев.

 

90. Движение Екогласност

Регистрация: ноември 1993, по ф.д. № 21164/93

Седалище: София, община "Оборище", бул. Княз Дондуков 9, ет. 4

Представлява се от Едвин Стефанов Сугарев, Веселин Димитров Кандимиров и Лъчезар Благовестов Тошев заедно и поотделно.

 

91. Движение за връщане на Н.В. Цар Симеон II

Учредено на 27.X.1993

Регистрация: февруари 1994, по ф.д. № 14834/93

Седалище: София, ул. Георги С. Раковски 117

Представлява се от председателя Владимир Никифоров Никифоров.

Промяна 1:  2.I.1995 – вписва нов устав, нов оперативен политически съвет, нов контролен съвет, председател - Владимир Никифоров Никифоров.

Промяна 2: януари 1998 – вписва нов състав на политическия съвет,  председател - Владимир Никифоров Никифоров.

 

92. Движение за демокрация и социална справедливост

Учредено на 24.XI.1990

Регистрация: 15.I.1991

Седалище: София, Зона Б-5, бл. 6, вх. А

Представлява се от Славчо Ненков Георгиев.

 

93. Движение за единение на нацията

Учредено на 4.IV.2000

Регистрация: април 2001, по ф. д. № 9422/2000

Седалище: София, район "Оборище", бул. Евлоги Георгиев 169

Представлява се от председателя Тони Димитров Баждаров.

 

94. Движение за законност и демокрация

Регистрация: януари 1991

Седалище: Варна

Представлява се от председателя Марин Симеонов Маринов.

 

95. Движение за истински реформи

Учредено на 3.III.1997

Регистрация: април 1997

Седалище: София, район "Триадица", пл. България 1

Представлява се от председателя Ренета Иванова Инджова.

 

96. Движение за натуракратично общество

Учредено на 30.X.1995

Регистрация: януари 1998, по ф.д. № 4494/97

Седалище: Велико Търново, ул. Райна княгиня 5В

Представлява се от президента Стойчо Лалев Стойчев.

 

97. Движение за национално възраждане Подем

Учредено на 20.XII.1994

Регистрация: март 1995, по ф.д. № 4081/95

Седалище: София, община "Средец", ул. Кракра 19

Представлява се от председателя Иван Димитров Шалев и от подпредседателя Трайко Любомиров Ковачев заедно и поотделно.

 

98. Движение за национално единство и социална справедливост

Учредено на 31.X.1999

Регистрация: по ф.д. № 14675/99

Седалище: София, район "Триадица", ул. Уйлям Гладстон 18, ет. 1

Представлява се от Иван Николов Татарчев – председател.

 

99. Движение за национално обединение

Учредено на 23.II.2000

Регистрация: април 2001, по ф.д. № 11517/2000

Седалище: София, район "Възраждане", ул. Чипровци 2

Представлява се от председателя Пламен Александров Симов.

 

100. Движение за национално оцеляване – Воля за България

Учредено: 21.VI.1994

Регистрация: октомври 1994, по ф.д. № 18555/94

Седалище: София, община "Триадица", бул. Витоша 4

Представлява се от двамата съпредседатели Христо Смоленов и Йордан Величков заедно и поотделно.

 

102. Движение за социална защита на студенти, пенсионери, инвалиди и безработни

Учредено 22.II.1997

Регистрация: 17.III.1997, по ф.д. № 2505/97

Седалище:  София, район "Красно село", ж.к. Бъкстон, бл. 36 - 37, вх. А, ет. 7, ап. 19

Представлява се от председателя Милчо Митев Милчев.

Промяна: юни 2001 – след извънреден конгрес от 1.IV.2000, вписва ново наименование

 - "Движение за социална защита на студенти, пенсионери, инвалиди и безработни",  вписва ново седалище : София, район "Сердика", ул. Охрид 29, ет. 2, ап. 4, вписва нов член на

Националното изпълнително бюро и заместник-председател Красимир Бориславов Криводолски, вписва промени в устава.

 

103. Движение за справедливост и хуманизъм

Учредено на 12.VI.1996

Регистрация: февруари 1997, по ф.д. № 9902/96

Седалище: София, район "Младост", ж.к. Младост 1, бл. 5

Представлява се от изпълнителното бюро, председател – Симеон Цветанов Симеонов, зам.-председателите и секретари – Стефан Христов Спасов, Димитър Точев Генов, Латин Ефремов Ваков, Георги Иванов Филипов и Стоян Георгиев Стоянов.

 

104. Движение Напред България

Учредено на 11.VI.1994

Регистрация: август 1994, по ф.д. № 12466/94

Седалище: София

Представлява се от председателя на председателството Иван Борисов Славков и члена на председателството Белчо Бойчев Иванов.

Промяна: октомври 1996 – вписва нов устав, седалище: София, район "Средец", ул. Раковски 201а, нов Координационен съвет, представлява се от председателя  Белчо Бойчев Иванов и Йорданка Цанкова Малинова заедно и поотделно.

 

105. Движение Народовластие

Регистрация: 26.IV.2001, по гр.д. № 691/2001 на ВКС отменя решение № 766 от 10.XI.2000 г. по ф.д. № 9421/2000 на СГС

Седалище: София, район "Възраждане", ул. Кирил и Методий 114, ет. 5, ап. 9

Представлява се от Златка Стоянова Кузманова

 

106. Движение Нова България

Регистрация: 23.IV.1990

Седалище: София

Представлява се от Евтим Георгиев Тимчев, Иван Кирилов Георгиев и Михаил Борисов Неврокопски.

 

107. Демократичен алианс

Учреден на 25.VIII.1994

Регистрация: ноември 1994, по ф.д. № 19581/94

Седалище: София, община "Искър", ж.к. Дружба 2, бл. 217, вх. В, ап. 15

Представлява се от председателя Ефтим Вангелов Боюклиев, а в негово отсъствие от тримата зам.-председатели Емилия Тихомирова Казанджиева, Огнян Георгиев Христович и Теодор Борисов Василев заедно и поотделно.

Промяна 1: август 2000 – след първия редовен конгрес от 8, 9 юли 2000, заличава членове на изпълнителния съвет и вписва нов състав, седалище: София, район "Оборище", бул. Дондуков 50, промени на устава, представлява се от председателя Бойко Тодоров Пройчев и от двамата зам.-председатели Борис Иванов Нейчев и Рачо Благоев Петров заедно и поотделно.

Промяна 2: април 2001 – след извънреден конгрес от 24.III.2001, нов устав, нов Национален съвет, представлява се от председателя Ренета Иванова Инджова и от зам.-председателите Румен Цветков Димитров и Бойко Тодоров Пройчев, заедно и поотделно.

 

108. Демократичен кръг Българи за разум и национална съвест

Регистрация:  по ф.д. № 1994/91

Седалище: /няма данни/

Представлява се от /няма данни/

Промяна: 1.XI.1995 - вписва нов ръководен съвет, представлява се от председателя Петко Матов Петков и говорителя Славчо Иванов Бенчовски.

 

109. Демократичен съюз на жените

Регистрация: 17.IV.1990

Седалище: София

Представлява се от съпредседателките Нора Крачунова Ананиева, Емилия Радкова Масларова и Румяна Томова Модева.

 

110. Демократическа партия

Регистрация: 17.IV.1990, по ф.д. № 94/90

Седалище: София, бул. Дондуков 39, община "Средец"

Представлява се от Борис Костадинов Кюркчиев.

Промяна 1: август 1994 – след XIV конгрес от 18—20.XII.1993, вписва нов устав, нов състав на Централното бюро, председател -  Стефан Димитров Савов.

Промяна 2: април 2000 – след 16-ти редовен конгрес от 26 - 27 февруари 2000, заличава Централното бюро и вписва  нов състав, председател - Александър Манолов Праматарски.

 

111. Демократическа партия 1896

Учредена на 10.IX.1994

Регистрация: ноември 1994, по ф.д. № 17468/94

Седалище: София, ул. Граф Игнатиев 10А

Представлява се от председателя Стоян Чилов Райчевски.

Промяна 1: 17.VI.1996 – след Конгрес във Варна от 16 – 17.III.1996, вписва промени в устава, нов състав на Централното бюро, председател -  Стоян Чилов Райчевски. 

Промяна 2: 29.VI.2000 – след извънреден конгрес от 3.VI.2000, вписва нов състав на Централното бюро, председател - Стоян Чилов Райчевски

 

112. Демократическа партия в България

Регистрация: 30.X.1990

Седалище: София, ж.к. Младост 2, бл. 226, вх. Г

Представлява се от председателя Костадин Иванов Георгиев.

 

113. Демократическа партия - Консервативен сговор

Регистрация: 15.VIII.1991 г. по ф.д. № 16783/91

Седалище: София, ул. Любен Каравелов 5

Представлява се от Стефан Василев Стоянов - председател.

 

114. Демократическа партия на справедливостта

Учредена на 16.X.1993

Регистрация: февруари 1994, по ф.д. № 24731/93

Седалище: София, бул. Цар Освободител 8А

Представлява се от председателя д-р Недим Хафъзибрахим Генджев.

 

115. Демократическа партия Пловдив

Регистрация: 24.IV.1990

Седалище: Пловдив

Представлява се от председателя Илия Д. Кожухаров.

 

116. Демократична гражданска инициатива

Учредена на 25.XI.2000

Регистрация: 2.III.2001, по ф.д. № 15199/2000

Седалище: София, район "Оборище", бул. Княз Дондуков 9, ет. 5

Представлява се от председателя Стефан Димитров Пеев.

 

117. Демократична партия на труда

Регистрация: май 1993, по ф.д. № 4702/93

Седалище: София, община "Триадица", ул. Алабин 22

Представлява се от председателя Камен Митков Буров.

 

118. Демократична славянска партия

Учредена на 3.VII.1992 с наименование Партия на славянските общности

Регистрация: септември 1992, по ф.д. № 19938/92

Седалище: София, община "Студентска", бл. 55, вх. А, ет. 4, ап.

415

Представлява се от председател - Атанас Ралчев Панчев, зам. -

председател - Юлиян Александров Михайлов, секретар - Йордан

Кръстомиров Кръстев, заедно и поотделно.

Промяна: юни 1993 - промяна на наименованието - "Демократична славянска партия", промени в устава, нов управителен съвет, представлява се от председател - Станимир Досев Досев, зам.-председател – Юлиян Александров Михайлов, секретар - Христо Любенов Шарланев.

 

119. Демократично движение за конституционна монархия

Регистрация: 1.X.1990

Седалище: София

Представлява се от съпредседателите Константин Александров Халачев, Божанка Минчева Милушева и Кръстьо Василев Метаниев заедно или поотделно.

 

120. Демократично движение Родолюбие

Учредено на 20.I.1997

Регистрация: декември 1997, по ф.д. № 2511/97

Седалище: с. Козяк, община Дулово, Русенска област

Представлява се от председателя Иван Костов Митев.

 

121. Демократично движение Цар Борис III

Учредено на 14.III.1994

Регистрация: ноември 1994, по ф.д. № 8032/94

Седалище: Враца, ул. Бузлуджа 16

Представлява се от двамата съпредседатели Вангел Николов и Кирил Стефанов и от секретаря Стефка Янчева.

 

122. Демокрация Единство Независимост ДЕН

Учредена на 30.XI.2000

Регистрация: декември 2000, по ф.д. № 14397/2000

Седалище: София, район "Слатина", и адрес ул. Владо Тричков 2, ап. 4.

Представлява се от председателя Камелия Павлова Радева и от главния секретар Антония Дамянова Дамянова заедно и поотделно.

 

123. Движение за права и свободи

Регистрирано на 26.IV.1990 като Сдружение с нестопанска цел

Седалище: София, ж.к. Слатина, бл. 18, вх. Е, ап. 144

Представлява се от председателя Меди Доганов Доганов.

Промяна 1: ноември 1994 – след Втора национална конференция от 27 и 28.XI.1993, вписва промени в устава и ново централно оперативно бюро, председател - Ахмед Демир Доган.

Промяна 2: март 1997 – след Третата национална конференция от 30.XI.1996 до 1.II.1997, вписва изменен устав, заличава вписаното Централно оперативно бюро и вписва Централен съвет, председател - Ахмед Демир Доган.

Промяна 3: октомври 2000 – след Четвъртата национална конференция на 29 и 30.I.2000, вписва изменен и допълнен устав, заличава централно оперативно бюро и вписва ново, председател -  Ахмед Демир Доган.

 

124. Дружество Български орел

Регистрация: юли 1991

Седалище: София, община "Триадица", ул. Борис Чолаев, бл. 41, ап. 29

Представлява се от председателя Маргарита Георгиева Кавлакова.

 

125. Дружество Просветление

Регистрация: 18.IV.1990

Седалище: София

Представлява се от председателя Димитър Цонков Иванов или от секретаря Вивияна Димитрова Пенева.

 

126. Евророма

Учредена на 14.I.2001

Регистрация: 2.II.2001, по ф.д. № 135/2001

Седалище: София, район “Изгрев”, ж.к. Изток, ул. А.П. Чехов, бл. 58, ет. 18, ап. 97

Представлява се от председателя Цветелин Цанов Кънчев.

 

127. Единение

Регистрация: декември 1992, по ф.д. № 20257/92

Седалище: София, община "Възраждане", ул. Суходолска 1, бл. 137, вх. 3, ап. 41

Представлява се от президента Халис Ахмед Окан.

 

 

128. Естествена монархическа партия

Регистрация: май 1992, по ф.д. № 21831/91

Седалище: Кюстендил, ул. Славе Василев 9

Представлява се от председателя Антон Георгиев Сираков.

 

129. Защита на бедните и малкия бизнес (Движение Отечеството България)

Учредена на 30.III.2000

Регистрация: май 2000, по ф.д. № 5468/2000

Седалище: София, район "Изгрев", и адрес ж. к. Дианабад, бл. 12, вх. Г

Представлява се от председателя Тодор Танев Тодоров.

 

130. Зелена партия

Учредена на 28.XII.1989

Регистрация: 1990, ф.д. № 575/90

Седалище: София

Представлява се от  Александър Панайотов Каракачанов

Промяна 1: декември 1993 – нов устав, нов състав на Националния съвет, председател - Александър Панайотов Каракачанов.

Промяна 2: 12.IX.1994 – след IV национална конференция от 22—24.IV.1994, вписва нов устав, нов Национален съвет, представлява се от председателя Александър Панайотов Каракачанов, а в негово отсъстие от зам.-председателя Албена Симеонова Върбанова.

Промяна 3: 10.I.1997 – след Пета национална конференция от 22 – 24 март 1996, вписва промени в устава, нов състав на националния съвет, председател -  Александър Панайотов Каракачанов.

Промяна 4:  10.XII.1998 – след VI национална конференция - I конгрес на партията от 24-26.IV.1998, вписва промени в устава, политически съвет, председател - Александър Панайотов Каракачанов.

Промяна 5: януари 2001 - заличава членове от състава на Политическия съвет и вписва нови, председател - Александър Каракачанов.

 

131. Земеделски демократичен съюз ЗДС

Учреден на 18.XI.1995

Регистрация: декември 1995, по ф.д. № 20372/95

Седалище: София, район Средец, ул. Раковски 193А

Представлява се от председателя Владислав Борисов Костов.

 

132. Земеделски съюз

Учреден на 10.X.1997

Регистрация: декември 1997, по ф.д. № 15334/97

Седалище: София, район "Триадица", ул. Верила 6

Представлява се от председателя Атанас Иванов Железчев и съпредседателя Георги Андреев Атанасов.

 

133. Инициатива Гражданска независимост

Учредена на 18.III.1991

Регистрация: 10.VI.1991, по ф.д. № 7459/91

Седалище: София, община "Възраждане", бул. Д. Петков 134

Представлява се от председателя на централното оперативно бюро Евгения Любомирова Саман, а в нейно отсъствие от говорителя Живко Георгиев Джундреков или от секретаря Илиян Божидаров Ценов.

 

 

134. Клуб Демокрация

Регистрация: 3.V.1990

Седалище: Ловеч, кв. Вароша, етажът на магазин "Лада"

Представлява се от председателя д-р Галина Йочева Йочева, зам. -председателя Сталиан Тинков Петров, секретаря Тошо Костадинов Пейков и говорителя инж. Иван Динчев Семков.

 

135. Комунистическа партия на България

Регистрация: 1997, по ф.д. № 902/97, с наименование Комунистическа партия

Промяна: 16.XI.2000 – след конгрес от 22.IV.2000, вписва промяна в наименованието - Комунистическа партия на България, вписва промени в устава, нов състав на  Централния комитет.

 

136. Консервативна екологична партия КЕП

Регистрация: юли 1992, по ф.д. № 9802/92

Седалище: София, ул. Раковски 134

Представлява се от председателя Христо Дамянов Бисеров.

Промяна 1: май 1994 – след Втория конгрес от 30 и 31.X.1993, вписва промяна в наименованието - Консервативна и екологична партия, вписва нов устав и новоизбрано ръководство, председател - Христо Дамянов Бисеров.

Промяна 2: 23.X.1995 – вписва промени в ръководството, председател - Светлана Григорова Дянкова.

Промяна 3:  8.X.1998 – след Четвъртия редовен конгрес от 20 и 21.XII.1997, вписва изменен и допълнен устав, ново ръководство, председател - Светлана Григорова Дянкова..

Промяна 4: април 2001 – след Петия конгрес от 15.VII.2000, вписва промяна в наименованието - "Консервативна партия КеП", промени в устава и ръководството, председател - Светлана Григорова Дянкова.

 

137. Консервативна партия

Регистрация: 19.IV.1990

Седалище: София

Представлява се от Иван Едисон Йорданов – председател.

 

138. Конституционен съюз

Регистрация: 22.IV.1991

Седалище: Пловдив, ул. Опълченска 10А

Представлява се от председателя на експертния съвет Манол Тодоров Журналов, председателя на УС Филип Петров Бучков или от члена със специални пълномощия на УС Николай Петров Бучков.

Промяна 1: ноември 1994 – след втория редовен конгрес от 9 и 10.I.1993, вписва нов състав на експертния съвет, на управителния съвет, на контролно-ревизорната комисия, представлява се от Маргарит Владимиров Мицев—председател, Филип Петров Бучков—председател на УС, Николай Петров Бучков —член на УС със специални пълномощия, заедно и поотделно.

Промяна 2: 9.II.1996 – след извънреден конгрес в Пловдив от 16.IX.1995, вписва промени в устава и нов състав на управителния съвет,  контролно-ревизионната комисия, представлява се от Филип Петров Бучков – председател, Божидар Петров Фотев – зам.-председател, и Николай Петров Бучков – секретар, заедно или поотделно.

 

139. Културно-просветна организация Единство

Регистрация: 10.V.1990

Седалище: Пловдив

Представлява се от председателя Радослав Милев.

 

140. Либерален съюз

Учреден на 14.V.2000

Регистрация: април 2001, по ф.д. № 9444/2000

Седалище: София, район "Оборище", бул. Княз Ал. Дондуков 8, ет. 3

Представлява се от председателя Румен Петров Данов.

 

141. Либерален съюз Нов избор

Учреден на 17.V.1997

Регистрация: декември 1997, по ф.д. № 9801/97

Седалище: София, район "Триадица", бул. Петко Каравелов 1А

Представлява се от председателя Димитър Петров Луджев.

 

142. Либерална партия

Регистрация: 23.IV.1990

Седалище: Перник

Представлява се от председателя Кирил Борисов Борисов.

 

143. Либерална екологична партия

Учредена на 12.IX.1993

Регистрация: октомври 1993, по ф.д. № 22329/93

Седалище: София, община "Красно село", ж.к. Лагера, бл. 19, вх. В

Представлява се от председателя Септември Ангелов.

 

144. Либерално-Демократическа партия – Център

Учредена на 17.XII.1992

Регистрация: май 1993, по ф.д. № 7700/93

Седалище: София, ж.к. Борово, бл. 214А, вх. Б, ет. 5

Представлява се от почетния председател Веселин Асенов Кошев, а в негово отсъствие от директора Диана Иванова Хаджиева.

 

145. Либерално демократична алтернатива - Партия на свободата

Регистрация: 1996, по ф.д. № 15555/96 с наименование Либерално-демократична алтернатива

Промяна: ноември 1999 – след конгрес от 3.IV.1999, вписва ново наименование на партията - "Либерално демократична алтернатива - Партия на свободата", вписва ново седалище и адрес на ЛДА - ПС - София, ул. Триадица 4, вписва нов устав, нов Национален изпълнителен съвет, представлява се от председателя Румен Петров Данов, а в международните контакти - от почетния председател д-р Желю Митев Желев заедно или поотделно с председателя. 

 

146. Либерално-демократична партия в България

Регистрация: 18.IV.1990

Седалище: София

Представлява се от председателя Здравко Върчев Даскалов.

 

147. Младежка радикалдемократическа федерация

Регистрация: август 1993, по ф. д. № 15941/93

Седалище: София, община "Оборище", бул. Дондуков 8

Представлява се от председателя Мартин Иванов Иванов.

 

148. Монархическо-консервативен съюз

Регистрация: 7.V.1990

Седалище: Велико Търново

Представлява се от председател Иван Велев Марчевски, първи отговорен секретар Петко Иванов Търпанов и втори отговорен секретар Мълвина Цонева Господинова.

 

149. Народен блок

Учреден на 24.I.2001

Регистрация: април 2001, по ф.д. № 3576/2001

Седалище: София, район "Надежда", ж.к. Толстой, бл. 63, вх. Г, ет. 5

Представлява се от председателя Тодор Желев Тодоров.

 

150. Народен съюз Звено

Регистрация: 19.IV.1990

Седалище: София

Представлява се от председателя Иван Стоянов Дундаров.

 

151. Народна партия

Учредена на 27.VI.1993

Регистрация: април 1994, по ф.д. № 2993/94

Седалище: Плевен, клуб "Атанас Буров", ул. Димитър Константинов 6

Представлява се от председателя Величко Георгиев Тодоров.

 

152. Народна партия 1894

Учредена на 25.III.2000

Регистрация: август 2000, по ф. д. № 4616/2000

Седалище: Пловдив, ул. Райко Даскалов 73

Представлява се от председателя Христо Трайков Атанасов.

 

153. Народно движение Изход

Учредено на 15.III.1997

Регистрация: юни 1997, по ф.д. № 5229/97

Седалище: София, ж.к. Света Троица, бл. 339, вх. В, ет. 7, ап. 85

Представлява се от председателя Атанас Георгиев Панайотов.

 

154. Народнолиберална партия Стефан Стамболов

Регистрация: 28.IV.1990

Седалище: Велико Търново, ул. Мармарлийска 24, вх. Б

Представлява се от говорителя Христо Иванов Атанасов.

 

155. Научен парламент

Регистрация: ноември 1994, по ф.д. № 21208/94

Седалище: София, ж.к. Младост 1, бл. 104, вх. А

Представлява се от  председателя Стефан Николов Найденов.

 

156. Национален клуб за демокрация

Регистрация: по ф.д. № 30382/92

Промяна 1: 9.II.1994 – след общо събрание от 27.II.1993, вписва състав на оперативно бюро и изменения и допълнения в устава, председател - Светослав Денчев Лучников.

Промяна 2: юли 1997 – вписва оперативно бюро и контролен съвет, председател - Светослав Денчев Лучников.

 

157. Национален монархически форум

Регистрация:  декември 1998, по ф.д. № 8210/98

Седалище: София, район "Люлин", ж.к. Люлин, бл. 417, вх. А, ет. 6, ап. 14

Представлява се от председателя Иван Димитров Петров.

 

158. Национален патриотичен съюз

Регистрация: 16.IV.1990

Седалище: София

Представлява се от ръководен орган с председател Илия Димитров Сипсев, зам. -председател Трифон Николов Къндев, оперативен секретар и говорител Иван Лалев Ботев и секретар-касиер Нели Стоянова Сипсева.

 

159. Национален съюз Демократична България

Учреден на 12.VI.1994

Регистрация: септември 1994, по ф.д. № 14669/94

Седалище: София

Представлява се от председателя Христо Иванов Иванов.

 

160. Национална демокрация

Регистрация: май 1992, по ф.д. № 6612/92

Седалище: София, община "Красно село", ж.к. Бъкстон, бл. 8, ет. 5

Представлява се от председателя Димитър Цветанов Арнаудов, а в негово отсъствие от зам. -председателя Румен Нейчев Касабов.

 

161. Национална партия на труда, частните собственици, производителите и творците

Регистрация:17.IV.1990

Седалище:  София

Представлява се от председателя Еленко Виденов Тодоров.

 

162. Национална синя партия

Учредена на 17.XII.1995

Регистрация: юни 1996, по ф.д. № 1613/96

Седалище: София, район "Лозенец", ул. Крум Попов 6

Представлява се от председателя Васил Тодоров Китов.

Промяна: септември 1997 - вписва нов изпълнителен съвет, председател -  Александър Стефанов Янчулев.

 

163. Национално движение за Нова ера

Учредено на 2.V.1999

Регистрация: февруари 2000 – с отмяна на решение от 10.VII.1999 г. по ф.д. № 2078/99

Седалище:  Хасково, ул. Стефан Стамболов 27

Представлява се от Георги Александров Кръстев.

 

164. Национално движение за права и свободи

Учредено на 12.XII.1998

Регистрация: февруари 1999, по ф.д. № 15783/98

Седалище: София, район "Средец", ул. Христо Белчев 2

Представлява се от Гюнер Бехчет Тахир.

 

165. Национално движение Спорт и бъдеще

Учредено на 5.III.1995

Регистрация: август 1995, по ф.д. № 13091/95

Седалище: Шумен, ул. Илия Р. Блъсков 17

Представлява се от председателя Христо Атанасов Христов.

 

166. Националхристиянски съюз

Учреден на 29.VIII.1993

Регистрация: септември 1993, по ф.д. № 19483/93

Седалище: София, община "Възраждане", ул. Пиротска 64

Представлява се от председателя Асен Христов Христов.

 

167. Независима демократична партия

Регистрация: 18.IV.1990

Седалище: София

Представлява се от тричленен съвет с председател Петър Николов Гогов, зам. -председател Вано Петров Банчев и орг. секретар Никола Антонов Попов.

 

168. Независима съсловна конфедерация на безпартийните български граждани

Регистрация: май 1992, по ф.д. № 20180/91

Седалище: София, община "Триадица", бул. Ернст Телман 92

Представлява се от Централен конфедеративен съвет в състав: съпредседатели - Николина Христова Канарова, Васил Нечев Василев и Любен Евстатиев Зидаров.

 

169. Независимо дружество за защита на правата на човека в България—политически клуб

Учредено на 10.VI.1994

Регистрация: октомври 1994, по ф.д. № 13078/94

Седалище: София, община "Оборище", бул. Княз Дондуков 8

Представлява се от председателя Стефан Иванов Вълков.

 

170. Независимо дружество за защита правата на човека

Регистрация: септември 1995, по ф.д. № 31367/92

Седалище: София, община "Оборище", бул. Дондуков 34

Представлява се от председателя Снежана Иванова Николова.

 

171. Независимо дружество Обновление за защита правата на лишените от свобода

Регистрация: 20.IV.1990

Седалище: София и Русе

Представлява се от председателя Цветомир Димитров Белчев

 

172. Независимо обединение - Възход на родния край

Учредено на 20.VIII.1999

Регистрация: август 1999, по ф.д. № 9804/99

Седалище: гр. Копривщица, община Копривщица, ул. Никола Гайтанеков 1

Представлява се от председателя Георги Николов Гайтаников.

 

173. Независимо сдружение Родолюбие

Регистрация: 22.I.1991

Седалище: гр. Сливница, ул. Васил Коларов 6

Представлява се от председателя Тодор Иванов Иванов, зам.- председателите Марин Лозанов Бизов, Йордан Костадинов Стоянов, организационния секретар Георги Любомиров Георгиев.

 

174. Неоконсервативна синя партия

Учредена на 26.VI.1993

Регистрация: декември 1993, по ф.д. № 18280/93

Седалище: София, община "Красна поляна", бул. Ал. Стамболийски 186

Представлява се от председателя Атанас Димитров Щерев.

 

175. Нова демокрация

Учредена на 10.X.1995

Регистрация: декември 1995, по ф.д. № 17667/95

Седалище: София, район "Триадица ", пл. България 1

Представлява се от председателя Николай Петров Кисьов.

Промяна 1: май 1997 – вписва нов устав, нов състав на Централен съвет, председател - Иво Крумов Трайков.

Промяна 2: 8.II.2001 – заличава и вписва нов състав на Централен съвет, председател - Иво Крумов Трайков.

 

176. Нова консервативна партия

Регистрация: април 1995, по ф.д. № 1228/95

Седалище: София, община "Надежда", ж.к. Надежда 1, бл. 125, вх. 1, ап. 1

Представлява се от председателя Валентин Павлов Костадинов

Промяна: септември 2000 – след конгрес от 14.VI.1999, вписва промени в устава, нов национален съвет, представлява се от председателя Валентин Павлов Костадинов и от националния секретар Иво Методиев Недялков.

 

177. Нова народна християн-демократическа партия

Регистрация: 1992, по ф.д. № 1052/92

Седалище: София, община "Красно село", ж.к. Хиподрума, ул. Видин, бл. 132, вх. А, ет. 8

Представлява се от председателя Елка Иванова Гуглева.

 

178. Нова радикална партия

Учредена: 27.X.1994

Регистрация: март 1995, по ф.д. № 23970/94

Седалище: Пловдив, ул. Кичево 10

Представлява се от Петър Стефанов Атанасов—председател.

 

179. Нова социалдемократическа партия

Регистрация: 1990, по ф.д. № 849/90

Седалище: София

Промяна: ноември 1994 – след петата национална конференция от 18.XII.1993, вписва промени в устава,  нов състав на политическия съвет,  представлява се от председателя Васил Николов Михайлов.

 

180. Нова социалдемократическа партия 1990

Учредена на на 30.I.1999

Регистрация: ноември 2000, по ф.д. № 5461/2000

Седалище: София, район "Подуяне", адрес бул. Мадрид 27

Представлява се от председателя Красимир Бонев Пухтев.

 

181. Нова зора

Регистрация: 1993, по ф. д. № 15936/93

 

182. Обединен блок на труда

Учреден на 28.I.1997

Регистрация: март 1997, по ф.д. № 1309/97

Седалище: София, ул. Г. С. Раковски 199, район "Средец"

Представлява се от председателя Григор Василев Градев.

Промяна: юли 1997 – след Първия редовен конгрес от 4.V.1997, вписва изменен устав, заличава и вписва ново ръководство, председател - Кръстьо Илиев Петков.

 

183. Обединен демократичен съюз Партия за справедливост

Регистрация: 12.IX.1991

Седалище: Тетевен

Представлява се от председателя Йосиф Захариев Йосифов.

 

184. Обединен демократичен център

Регистрация: декември 1992, по ф.д. № 25820/92

Седалище: София, бул. Дондуков 34

Представлява се от председателя Стоян Димитров Ганев.

Промяна: 12.VII.1993 – промяна на наименованието - "Обединен християндемократически център".

 

185. Обединен земеделски съюз

Регистрация: 28.XI.1990

Представлява се от тримата съпредседатели Йордан Дупаринов, Йордан Садовски и Георги Андреев.

 

186. Обединен християндемократичен център

Регистрация: декември 1992, по ф.д. № 25820/92 с наименование Обединен демократичен център

Седалище: София, бул. Дондуков 34

Представлява се от председателя Стоян Димитров Ганев.

Промяна 1: 12.VII.1993 – след Третия национален форум от 17 и 18 октомври 1992, вписва  ново наименование на партията "Обединен християндемократически център", нов състав на Националния съвет, председател -  Стоян Димитров Ганев.

Промяна 2: 31.III.1994 – след Четвъртия национален форум от 15 и 16.V.1993, вписва промени в устава, нов състав на Националния съвет и Националния изпълнителен съвет, председател - Стефан Антонов Софиянски.

 

187. Обединени монархисти

Учреден: 1.XII.2000

Регистрация: 14.II.2001,  по ф.д. № 857/2001

Седалище: София, район “Триадица”, бул. Витоша 140

Представлява се от Васил Иванов Божинов.

 

188. Обединение за България

Регистрация: септември 1992, по ф.д. № 18800/92

Седалище: София, община "Средец", ул. У. Гладстон 60, ап. 13

Представлява се от председателя Петър Тодоров Бояджиев.

 

189. Обединение за запазване богатствата на България

Учредено на 19.I.1996

Регистрация: юли 1996, по ф.д. № 3351/96

Седалище: София, район "Красно село", бул. Цар Борис III № 281

Представлява се от председателя на Митко Енчев Димитров.

 

190. Обединение на нацията - движение на онеправданите

Регистрация: април 1994, по ф.д. 23655/93

Седалище: София, община Лозенец, ул. Лозенска планина 6, вх. А, ет. 1, ап. 1

Представлява се от председателя Румян Илийчев Киров.

 

191. Обновена българска комунистическа партия

Регистрация: юни 1992, по ф.д. № 3249/92

Седалище: София, бул. 9 септември 54, бл. 6, вх. В

Представлява се от първия секретар на ЦК Гено Ненчев Влахов и от секретаря, зав. отдел "Организационен", Васил Николов Крапчански и зав. отдел "Външен" Христо Димитров Арнаудов.

Промяна: април 1994 – след Втория редовен конгрес от 13.XI.1993, вписва промени в устава, нов състав на Централния комитет, нов състав на изпълнителното бюро, първи секретар Гено Ненчев Влахов.

 

192. Общобългарски антикомунистически съюз

Регистрация: април 1993,  ф.д. № 782/93 с наименование: Съюз "Антикомунизъм за демокрация"

Седалище: София, община "Средец", ул. Раковски 134, ет. 1

Представлява се от председателя Петър Иванов Момчилов и секретаря Воемир Спиридонов Милков заедно и поотделно.

Промяна 1: 16.X.1995 - вписва ново наименование: "Общобългарски антикомунистически съюз", ново седалище: София, ТОА "Триадица", ж.к.Стрелбище, бл.18, ап. 42, промени в устава, нов изпълнителен съвет, председател - Петър Иванов Момчилов.

Промяна 2: 2000 - след извънредната конференция на партията от 2.IV.2000,  вписва ново седалище - София, район "Средец", бул. Дондуков 9, нов изпълнителен съвет, представлява се от представлява от Георги Стоянов Чипев, Димитър Нончев Амбарев, Велко Димитров Генчев, Георги Пейков Вълчев, Цветан Нейков Маринов и Иван Николов Велков заедно.

 

193. Общобългарско национално движение Отечество

Регистрация: 29.XII.2000, по ф.д. № 7496/2000

Седалище: София, район “Оборище”, ул. 11 август 23

Представлява се от съпредседателите Вяра Денчева Илиева и Минчо Генов Минчев.

 

194. Общобългарски обединителен съюз

Учреден на 15.I.2001

Регистрация: 31.I.2001, по ф.д. № 111/2001

Седалище: София, район “Триадица”, ж.к. Стрелбище, бл. 7Б, вх. В, ет. 2, ап. 4

Представлява се от  председателя Александра Миленова Кашкина.

 

195. ОМО Илинден Пирин

Учреден на 28.II.1998

Регистрация: февруари 1999, по ф.д. № 12802/98

Седалище: Благоевград, ул. Григор Пърличев 4А

Представлява се от председателя Иван Илиев Сингартийски.

 

196. Организация на сърдечно болните и социално слабите граждани в България

Регистрация: 3.V.1990

Седалище: Варна, бул. Г. Димитров 72А,

Представлява се от председателя Петър Тодоров Колев и секретаря Иванка Георгиева Колева.

 

197. Отечествена партия на труда

Регистрация: 19.IV.1990, ф.д. № 2392/90

Седалище: София

Представлява се от Румен Русев Попов.

Промяна 1: 18.X.1995 – след третия извънреден конгрес от 8—9.IV.1995, вписва ново седалище: София, община "Средец", ул. Цар Калоян 10, промени в устава, нов състав на Националния координационен съвет,  нов състав на Изпълнителното бюро, председател -  Минчо Генов Минчев.

Промяна 2: октомври 1999 – след IV извънреден конгрес от 5.VI.1999,  вписва нов състав на Националния съвет и Изпълнителното бюро, председател - Андрей Георгиев Андреев.

 

198. Партия Демократичен конгрес

Учредена на 5.I.1998

Регистрация: юли 1998, гр.д. № 483/97

Седалище: гр. Исперих, ул. Христо Смирненски 12

Представлява се от председателя Рамадан Мустафа Рашид, първия зам.-председател - Кямил Хамид Хасан, втория зам.-председател - Лютфи Салим Неджиб, поотделно

 

199. Партия Демократичен център

Учредена на 20.X.1994

Регистрация: ноември 1994, по ф.д. № 20339/94

Седалище: София, бул. Цариградско шосе, бл. 104, ет. 6, ап. 27

Представлява се от председателя Венцислав Асенов Димитров.

 

200. Партия Демократична България

Учредена на 23.X.1997

Регистрация: декември 1997, по ф.д. № 16263/97

Седалище: Пловдив, ул. Георги Икономов 27, ет. 2, ап. 18

Представлява се от председателя Антон Тодоров Тодоров и от зам.-председателите Костадин Петров Цветков и Светослав Захариев Бъндев заедно.

 

201. Партия за социална държава Единство

Учредена на 15.IV.2000

Регистрация: юни 2000, по ф.д.№ 6076/2000

Седалище: Велико Търново, ул. Христо Ботев 86

Представлява се от председателя на председателството Христо Илиев Бонджолов.

 

202. Партия за социални и демократични промени

Учредена на 20.XII.2000

Регистрация: 31.I.2001, ф.д. № 873/2001

Седалище: София, район “Сердика”, ул. Опълченска 100, ет. 3, ап. 5

Представлява се от председателя Златко Баков Младенов.

 

203. Партия за умерен прогрес в рамките на закона /Бирена партия на България/

Регистрация: май 1992, по ф.д. № 7831/92

Седалище:  София, община "Средец", бул. Бригадирско шосе 61

Представлява се от председателя Георги Николов Гълов и главния координатор Румен Любомиров Белчев заедно и поотделно.

Промяна: ноември 1998 – след Националната партийна конференция от 6.V.1998,  вписва промяна в наименованието: "Бирената партия на България", промяна в седалището - с. Голяновци, община Костинброд; вписва промени в устава, нов състав на Координационния съвет, председател -  Георги Николов Гълов, главен координатор Георги Иванов Шарков.

 

204. Партия на българските жени

Учредена на  25.I.1997

Регистрация: 10.III.1997, по ф.д. № 1507/97

Седалище: София, район "Сердика", ж.к. Фондови жилища, бл. 210, вх. А, ет. 1, ал. 2

Представлява се от Изпълнителното бюро в състав: Весела Атанасова Драганова-Денчева - председател, Лилия Владимирова Воинова - зам.-председател, Адриана Георгиева Брънчева - секретар, и членове - Димитрина Цветанова Георгиева и Мариана Пенчева Василева.

 

205. Партия на демократичните промени

Учредена на 28.V.1994

Регистрация: септември 1994, по ф.д. № 12468/94

Седалище: София, община "Оборище", бул. Янко Сакъзов 50

Представлява се от председателя Мехмед Осман Ходжа.

 

206. Партия на демократичния център

Учредена на 20.X.1994

Регистрация: ноември 1994, по ф.д. № 20339/94

Седалище: София, бул. Цариградско шосе, бл. 104, ет. 6, ап. 27

Представлява се от председателя Венцислав Асенов Димитров.

 

207. Партия на зелените

Учредена на 27.XII.2000

Регистрация: февруари 2001, по ф.д. № 114/2001

Седалище: София, район “Триадица”, пл. Македония 1

Представлява се от председателя Христо Божинов Порточанов.

 

208. Партия на зелените либерали

Регистрация: юли 1993, по ф.д. № 15188/91

Седалище: София

Представлява се от Бистра Павлова Филипова и Владимир Стефанов Дулов.

 

209. Партия на работниците и социалдемократическата интелигенция

Учредена на 24.I.2001

Регистрация: март 2001, ф.д. № 1631/2001

Седалище: София, район "Надежда", и адрес ж.к. Надежда, бл. 329, вх. Г, ет. 4, ап. 91

Представлява се от председателя Господин Георгиев Желязков.

 

210. Партия на свободата и прогреса

Регистрация: 26.IV.1990

Седалище: София, ул. Хан Аспарух 15

Представлява се от председателя Иван Иванов Георгиев.

 

211. Партия на свободните демократи

Регистрация: 19.IV.1990

Седалище: Стара Загора

Представлява се от Христо Александров Сантулов.

 

212. Партия на свободните демократи – център

Регистрация: 7.VI.1990

Седалище: София, ул. Крали Марко 8

Представлява се от Христо Александров Сантулов.

 

213. Партия на свободния избор

Учредена на 20.IX.1996

Регистрация: 23.I.1997, по ф.д. № 14712/96

Седалище: София, район "Средец", ж.к. Яворов, бл. 21, вх. Г

Представлява се от Васко Гънчев Райчев.

 

214. Партия на собствениците в България

Регистрация: 21.V.1991

Седалище: София, ул. Граф Игнатиев 2

Представлява се от председателя Димитър Панчев Тодоров.

 

215. Партия на средната класа

Учредена на 1.VII.1999

Регистрация: август 1999, по ф.д. № 8952/99

Седалище: София, район "Лозенец", ж.к. Лозенец, бул. Н. Й. Вапцаров, бл. 36, вх. 1, ет. 3, ап. 18

Представлява се от председателя Иван Костадинов Бочков.

 

216. Партия на труда

Регистрация: 19.IV.1990

Седалище: София

Представлява се от председателя Иван Николов Велков.

 

217. Партия на трудовия народ

Регистрация: май 1990, по ф.д. № 2809

Седалище: София

Представлява се от председателя Владимир Асенов Спасов.

Промяна: 24.IX.1990 - променя се наименованието на партията в Българска комунистическа партия (БКП) с нов устав и представителни органи, председател Владимир Асенов Спасов.

 

218. Партия на честността и справедливостта

Регистрация: април 1994, по ф.д. № 9121/93

Седалище: Варна, ул. Ал. Батенберг 47, клуб "България"

Представлява се от председателя Петър Стефанов Баев и зам.-председателя Тодор Борисов Григоров заедно.

 

219. Партия Нова България

Учредена на 3.IV.1993

Регистрация: ноември 1994, по ф.д. № 19022/94

Седалище: София, община "Средец", ул. Съборна 2А

Представлява се от председателя Стефан Димитров Николов.

 

220. Политически клуб Възродена България

Регистрация: май 1997, по ф.д. № 2208/97

Седалище: Пловдив, бул. Братя Бъкстон 41

Представлява се от управителен съвет в състав: Николай Георгиев Стойчев, Бисер Георгиев Хънтев, Генко Димитров Сотиров.

 

221. Политически клуб Демократичен съюз на жените

Учреден на 9.VI.1995

Регистрация: юли 1995, по ф.д. № 10507/95

Седалище: София, община "Триадица", бул. Патриарх Евтимий 82

Представлява се от Емилия Радкова Масларова—председател, и Гергана Георгиева Дрянска—секретар, заедно и поотделно.

 

222. Политически клуб Екогласност

Регистрация: 23.IV.1990

Седалище: София

Представлява се от Борис Колев

Промяна 1: септември 1995 – след Третата национална конференция от 29.IV.1995, вписва нов устав, състав на националния съвет, състав на изпълнителния съвет, представлява се от Стефан Веселинов Гайтанджиев.

Промяна 2: февруари 1998 – след Четвъртата национална конференция от 20.IX.1997,  вписва промени в устава, нов състав на националния съвет, нов състав на изпълнителния съвет, председател - Стефан Веселинов Гайтанджиев .

 

223. Политически клуб Конституционен форум

Регистрация: 27.VIII.1991

Седалище: София, бул. Витоша 18, ет. 6

Представлява се от Огнян Константинов Аспарухов - председател, Стефан Колев Дойнов - зам.-председател.

 

224. Политически клуб Тракия

Учреден на 24.I.2001

Регистрация: април 2001, по ф.д. № 886/2001

Седалище:

Представлява се от председателя Тодор Костов Бояджиев.

 

225. Политически съюз Нова България

Регистрация: 11.XI.1991,  ф.д. № 18787/91

Седалище: София, ул. Васил Димитров, бл. 4, вх. В, ап. 35

Представлява се от политическия съвет в състав: Емил Константинов Соколов, Любчо Георгиев Маринов, Дончо Иванов Цветковски и Стефан Дойчев Стефанов.

 

226. Политически форум Преображение

Учреден на 3.IV.1991

Регистрация: 21.V.1991

Седалище: София, ул. Милевска планина 4

Представлява се от председателя Сийка Петрова Георгиева, заместник-председателя Стою Хинев Стоев и секретаря Яна Златева Маринова.

 

227. Политическо движение Евророма

Регистрация: 2.II.2001, по ф.д. № 135/2001

Седалище: София, район “Изгрев”, ж.к. Изток, ул. А.П. Чехов, бл. 58, ет. 18, ап. 97

Представлява се от председателя Цветелин Цанов Кънчев.

 

228. Работнически младежки съюз

Учреден на 12.XI.1993

Регистрация: ноември 1994, по ф.д. № 8041/94

Седалище: Сливен, ул. С. Киров 20

Представлява се от първия секретар Иван Цветанов Иванов.

 

229. Радикалдемократическа партия в България

Възстановена на 14 ноември 1989

Регистрация: 1990, по ф.д. № 981/90

Седалище: София

Представлява се от Елка Константинова.

Промяна 1: септември 1995 – след XXV редовен конгрес от 19—20 юни 1993, вписва програма и устав, вписва изпълнителен комитет, председател - Александър Йорданов Александров.

Промяна 2: май 1998 – конгрес от 1.VII.1995, вписва нов Изпълнителен комитет, председател - Александър Йорданов Александров.

Промяна 3: декември 1998 – след 28 конгрес от 15.XI.1998, заличава членове на Изпълнителния комитет и вписва нови, вписва актуализиран и допълнен устав, председател -  Александър Йорданов Александров.

Промяна 4: 7.VIII.2000 – след 29 редовен конгрес от 18.III.2000, вписва нов изпълнителен съвет, актуализиран и допълнен устав, Александър Йорданов Александров – председател.

 

230. Републиканска партия

Регистрация: 19.IV.1990

Седалище: София

Представлява се от председателя Ленко Ангелов Русанов и Иван Георгиев Сотиров – секретар.

Промяна: 16.III.1992 - Върховния съд отменя решение от 11.XI.1991 по ф.д. № 787/91 на Софийския градски съд и регистрира Републиканска партия със седалище София, район "Триадица", ул. Цар Асен 33, представлява се от председателя Ленко Ангелов Русанов и секретаря Иван Георгиев Сотиров.

 

231. Републиканска партия в България

Регистрация: 1990, ф.д. № 1053/90

Седалище: София

Представлява се от д-р арх. Александър Атанасов Попов

Промяна 1: ноември 1994 – след Втория редовен конгрес от 28 и 29.V.1994, вписва промени в устава, нов състав на председателството,  представлява се от председателя Александър Атанасов Попов и от зам.-председателите Иван Димитров Ангелов и Даря Асенова Табакова-Василева.

Промяна 2: февруари 1998 – вписва седалище: София, район "Слатина", бул. Шипченски проход 69-А, ет. 3, стаи 6, 7 и 8.

Промяна 3: юни 2000 – след 3-тия редовен конгрес от 30.X.1999, вписва изменен и допълнен устав, вписва ново председателство, представлява се от председателя Александър Атанасов Попов.

 

232. Родолюбие 2000

Регистрация: 29.XII.2000, по ф. д. № 10615/2000

Седалище:  Долни Чифлик, ул. Черни връх 13

Представлява се от председателя Юлиан Димитров Иванов.

 

233. Русенски съюз - Царство България

Регистрация: ноември 1990, по ф.д. № 10026/90

Седалище: Русе, ул. В. Коларов 45

Представлява се от настоятелство в състав: председател Георги Йорданов Бакърджиев, подпредседател Росен Борисов Минев, ковчежник Атила Росенов Минев, членове Сийка Иванова Цанева и Стефан Маринов Стефанов.

Промяна: февруари 1994 - вписва нов състав на настоятелството, Росен Борисов Минев—председател.

 

234. Сбор за демокрация

Регистрация: август 1993, по ф.д. № 17121/93

Седалище: София, бул. Г.М. Димитров 41

Представлява се от Иван Борисов Анев

Промяна: декември 1996 – след Втората национална конференция от 15.IV.1995, вписва нов състав на Изпълнителния съвет, председател - Иван Борисов Анев.

 

235. Свободна България

Учредена на 26.VIII.1996

Регистрация:март 1997,  ф.д. № 10721/96

Седалище: София, район "Витоша", ул. Боянски възход 68

Представлява се от председателя Венелин Дука Паскалев.

Промяна: април 1999 – след Национална конференция от 20.XII.1998, заличава членовете на Националния съвет и вписва нови,  вписва промяна в седалището - София, район "Триадица", ул. Цар Асен 52, ет. 3, председател - Ангел Кирилов Рашков.

 

236. Свободна демократическа партия

Регистрация: 3.V.1990

Седалище: София, община "Надежда", ж.к. Надежда, бл. 311, вх. А, ет. 7, ап. 18

Представлява се от председателя Димитър Крумов Димитров и зам - председател Иван Найденов Димитров.

 

237. Свободна и демократична България

Учредена на 22.XI.1999

Регистрация: февруари 2000, ф. д. № 15432/99

Седалище: София, район "Люлин", ж. к. Люлин, бл. 908, вх. Б, ет. 1, ап. 25

Представлява се от председателя Николай Христов Николов.

 

238. Свободна кооперативна партия

Регистрация: 3.VII.1990

Седалище: София

Представлява се от национален координатор Димитър Марков Марковски.

 

239. Свободна народна партия

Регистрация: май 1992, по ф.д. № 1053/92

Седалище: София, община "Младост", ж.к. Младост, бл. 32, вх. 11, ап. 78

Представлява се от председателя Виолета Вангелова Милева.

 

240. Свободна партия за Балканско единство

Регистрация: юли 1993, по ф.д. № 15343/93

Седалище: София, ул. Алабин 33, вх. А, ет. 2, кантора 245

Представлява се от от Георги Петков Киров ­ председател, Румен Маринов Гюров ­ зам.-председател, и Васил Стоянов Стойчев ­ секретар, заедно и поотделно

 

241. Свободна радикалдемократическа партия

Регистрация: юли 1997, по ф.д. № 8388/97

Седалище: София, район "Оборище", бул. Дондуков 8

Представлява се от председателя Кирил Трифонов Бояджиев.

Промяна: май 2000 – след конгрес от 18.IX.1999, вписва нов изпълнителен комитет, актуализиран устав, председател - Кирил Аспарухов Велев.

 

242. Съюз на демократичните сили СДС

Учреден на конференция, проведена на 15 и 16 февруари 1997

Регистрация: февруари 1997, по ф.д. № 1661/97

Седалище: София, район "Средец", ул. Г. С. Раковски 134

Представлява се от Иван Йорданов Костов – председател.

Промяна 1: 17.I.2001 – след Десетата национална конференция от 17 и 18 октомври 1998, вписва промени в устава.

Промяна 2: 6.III.2001 - вписва нов Национален изпълнителен съвет, председател на НИС - Иван Йорданов Костов.

Промяна 3: 13.IV.2001 - вписва освобождаване на членовете на Националния изпълнителен съвет, вписва нов състав на НИС, Иван Йорданов Костов - председател на партията и председател на НИС.

 

243. Социалдемократи

Учредено на 3.VI.2000

Регистрация: октомври 2000, по ф.д. № 8812/2000

Седалище: София, район "Триадица", пл. България 1

Представлява се от националния координатор Николай Георгиев Камов.

 

244. Социалдемократическа партия – немарксисти

Регистрация: 17.IV.1990

Седалище: София

Представлява се от председателя Янко Николов Янков.

Промяна: 24.I.1991 - името се променя на "Партия либерален конгрес", нов състав на изпълнителното бюро, председател Янко Николов Янков.

 

245. Социалдемократическо движение Рома

Учредено на 8.X.2000

Регистрация: май 2001, по ф.д. № 12338/2000

Седалище: София, район "Оборище" ул. Росица 5, ет. 1

Представлява се от председателя Тома Алексиев Иванов.

Промяна: май 2001 – след Национална конференция от 27.I.2001, вписва нов Национален съвет.

 

246. Социалистически младежки съюз

Регистрация: 19.IV.1990, по ф.д. № 2203/90

Седалище: София

Представлява се от Юрий Митков Борисов-председател, и Спас Димитров Колев – секретар.

Промяна 1: юли 1993 – след Третата национална конференция от 23.II.1992, вписва ново седалище: София, община "Средец", бул. Александър Стамболийски 11, нов национален съвет, председател -  Любомир Драгомиров Николов.

Промяна 2: април 1994 – след IV национална конференция от 6 и 7.XI.1993, вписва нов устав, нов състав на Националния съвет, председател -  Любомир Драгомиров Николов.

 

247. Социално демократична партия Пътят 94

Регистрация: юни 1994, по ф.д. № 4175/94

Седалище: Варна, ж.к. Победа, бл. 8, вх. А, ап. 61

Представлява се от председателя Валери Борисов Йорданов.

 

248. Социално либерално движение Справедливост

Учредено на 16.IX.1994

Регистрация: ноември 1994, по ф.д. № 18429/94

Седалище: София, община "Слатина", ул. Хр. Кърпачев 9, вх. Б, ет. 5, ап. 29

Представлява се от председателя Румен Илиев Николов.

 

249. Съединени демократични сили - десен демократичен алианс

Регистрация: 25.IX.1991

Седалище: София, община "Младост", ж.к. Младост IV, бл. 407

Представлява се от председателя Кузман Георгиев Кузманов.

 

250. Съединение на патриотичните сили /Федерация царство България/

Регистрация: октомври 1993, по ф.д. № 11927/93

Седалище: София, община "Средец", бул. България 1

Представлява се от Христо Атанасов Куртев – секретар.

Промяна: 1.XI.1996 - Върховния съд отменя решение от 8.IV.1996, вместо него постановява: вписва ново наименование - "Федерация царство България", ново седалище - София, район "Средец", ул. Гурко 7, нов УС, промени в устава след конференцията от 3.IV.1995.

 

251. Съюз Антикомунизъм и демокрация 93

Учреден на 25.II.1995

Регистрация: юли 1995, по ф.д. № 5748/95

Седалище: София, община "Средец", ул. Г. С. Раковски 134

Представлява се от председателя Стефан Енчев Бакърджиев и секретаря Златка Димитрова Ангелова заедно.

 

252. Съюз България

Учреден на 8.IV.2000

Регистрация: юни 2000,  по ф. д. 7012/2000 с наименование “Българска партия за развитие на икономиката”

Седалище: София, район "Красно село", и адрес ул.

Тотлебен 20

Представлява се от председателя Пламен Николов

Бенински.

Промяна: 8.II.2001 –  след извънреден конгрес от 24.XI.2000, вписва ново наименование на партията: “Съюз България”, представлява се от Пламен Николов Бенински и Боян Богданов Петров заедно и поотделно.

 

253. Съюз Демократична България

Учреден на 8.VII.1993

Регистрация: септември 1993, по ф.д. № 18310/93

Седалище: София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Баба Вида, клуба до бл. 136

Представлява се от председателя Христо Иванов Иванов и зам.-председателя д-р Йордан Стефанов Тодоров.

Промяна: август 1994 - заличава като председател на партията Христо Иванов Иванов; вписва за председател на партията Йордан Стефанов Тодоров. Представлява се от Йордан Стефанов Тодоров - председател, и Невяна Будимирова Кателиева—организационен секретар.

 

254. Съюз за демократично развитие

Учреден на 22.X.1996

Регистрация: март 1997, по ф.д. № 1315/97

Седалище: София, район "Възраждане, ул. Позитано 12, ет. 3

Представлява се от председателя Георги Николов Василски.

Промяна: май 1999 - вписва нов състав на Националния съвет, председател - Иван Петров Киров.

 

255. Съюз за отечеството

Регистрация: септември 1994, по ф.д. № 16056/94

Седалище: София, община "Триадица", бул. Витоша 18

Представлява се от председателя Гиньо Гочев Ганев.

Промяна: април 2001 - вписва нов Национален съвет, председател - Гиньо Гочев Ганев.

 

256. Съюз за социална защита и международно сътрудничество

Учреден на 14.II.2001

Регистрация: май 2001, по ф.д. № 13236/2000

Седалище: София, район "Оборище", ул. Тракия 6

Представлява се от председатели - Борислава Боянова Динева и Емилия Владова Палакапчева и координатор-съпредседател - Владислав Николов Димитров.

 

257. Съюз за Търновска конституция – младежи

Учреден на 2.X.1994

Регистрация: ноември 1994, по ф.д. № 16671/94

Седалище: София, ул. Цар Асен 7

Представлява се от председателя Теодор Николов Попов и зам.-председателя Елиана Кирилова Митова.

 

258. Съюз на безпартийните

Регистрация: 18.IV.1990

Седалище: София

Представлява се от председател Боян Петров Велков, зам.-председатели Антон Димитров Митичев и Николай Йорданов Найденов.

 

259. Съюз на безпартийните гаранти

Регистрация: 19.IV.1990

Седалище: София

Представлява се от главен гарант-координатор д-р Марин Каменов Станев.

 

260. Съюз на българските общности

Учреден на 5.III.1993

Регистрация: април 1993, по ф.д. № 21427/92

Седалище: София, община "Триадица", ул. Цар Асен 55

Представлява се от председателя Гео Донев Донев.

 

261. Съюз на демократичните партии и движения ЕРА – 3

Регистрация: 18.IV.1990

Седалище: София

Представлява се от председателя Славомир Драганов Цанков.

 

262. Съюз на демократичните сили Сердика

Регистрация: 3.IV.1991

Седалище: София, ул. Козлодуй 63

Представлява се от председателя на управителния съвет Йордан Стефанов Тодоров.

 

263. Съюз на комунистите в България

Учреден на 27.V.1995

Регистрация: декември 1995, по ф.д. № 13675/95

Седалище: София, ж.к. Хиподрума, бл. 15, вх. А, ап. 4

Представлява се от председателя Владимир Иванов Иванов, от председателя на политическия съвет Гено Ненчев Влахов и от първия секретар Анести Добрев Петков.

Промяна: 1.III.2001 – след конгрес от 21.X.2000, вписва промени в устава, политически съвет, председател - Гено Ненчев Влахов,  първи зам.-председател - Ангел Иванов Тюфекчиев.

 

264. Съюз на младите сдружени земеделци

Регистрация: септември 1993, по ф.д. № 17392/93

Седалище: София, община "Студентска", бл. 53Б (ниското тяло)

Представлява се от Кирил Димитров Димитров - председател, и Тодор Василев Георгиев - главен секретар, заедно и поотделно.

 

265. Съюз на патриотичните сили

Учреден на 19.II.2000

Регистрация: август 2000, по ф.д. № 3225/2000

Седалище: София, ул. Любен Каравелов 10

Представлява се от председателя Христо Ганев Колев.

 

266. Съюз на патриотичните сили и воините от запаса - Защита

Учреден на 6.IX.1998

Регистрация: януари 1999, по ф.д. № 13295/98

Седалище: София, район "Слатина", ул. Алфред Нобел 2, вх. А, ап. 3

Представлява се от председателя Йордан Петров Величков.

Промяна 1: 2.III.2001 – след Извънреден конгрес от 27.I.2001, вписва промени в устава, ново седалище: София, район "Лозенец", ул. Свети Наум 18, ап. 5, членове на изпълнителното бюро,  председател -  Кирил Йорданов Мазнев.

Промяна 2: 5.IV.2001 – вписва нов състав на националния съвет, контролна комисия, членове на изпълнителното бюро, председател - Йордан Петров Величков.

 

267. Съюз на репресираните в България

Учреден на 16.VI.1999

Регистрация: август 1999, по ф. д. № 8179/99

Седалище: София, район "Възраждане", ул. Пиротска 5

Представлява се от председателя Иван Спасов Неврокопски.

 

268. Съюз на репресираните в България след 9.IX.1944

Регистрация: 11.X.1991, по ф.д. № 2418/90

Седалище: София, бул. Дондуков 39

Представлява се от  председателя Иван Спасов Неврокопски, зам. председателя Георги Кирилов Декин и секретаря Иван Кирилов Станчев.

Промяна 1: 19.V.1994 – след редовен конгрес от 3 и 4.XII.1993, вписва Национално ръководство, представлява се от Иван Кирилов Станчев - председател, Кирил Петров Ковачев - зам.-председател, и Иван Спасов Неврокопски - секретар, заедно или поотделно.

Промяна 2: април 2001 - след конгрес от 19.III.1995, заличава вписаното национално ръководство и вписва ново, председател - Иван Кирилов Станчев.

Промяна 3: ноември 2001 – след Втория редовен конгрес от 30.VI – 1.VII.2001, вписва изменен и допълнен устав, ново национално ръководство, председател -  Иван Кирилов Станчев.

 

269. Съюз на репресираните комунисти и съмишленици до 10.ХI.1989 г. в България

Учреден на 14.ХI.1992

Регистрация: май 1993, по ф.д. № 7669/93

Седалище: София, община "Средец", ул. Позитано 20

Представлява се от Иван Димитров Велчев - председател, Здравко Николов Маринов - зам.-председател, и Гено Ненчев Влахов - секретар.

 

270. Съюз на свободните демократи

Регистрация: октомври 1994

Седалище: София, ул. Авицена 16

Представлява се от председателя Иван Петров Калчев.

 

271. Съюз Справедливост

Регистрация: юни 1992, по ф.д. № 6429/92

Седалище: София, бул. Ал. Стамболийски 5, ет. 4

Представлява се от председателя Огнян Върбанов Цеков, секретаря Милчо Иванов Попов и зам.-председателите Луиза Стойнева Васева и Иван Съйков Пиронски.

 

272. Съюз Цар Борис III

Регистрация:  юни 1994, по ф.д. № 13520/93

Седалище: Разград, ул. Кирил и Методий 1

Представлява се от членовете на ръководството, заедно и поотделно: Огнян Спасов Янчев—председател, Елена Иванова Димитрова—зам.-председател, Мирослав Борисов Василев—секретар, Мария Ганева Димитрова—касиер, Виктор Стефанов Чолаков—член; контролно-ревизорна комисия в състав: Иван Венелинов Ганев—председател, Калоян Христов Радушев, Дарин Тодоров Кънчев—членове.

 

273. Федерация на анархистите в България

Регистрация: 20.XII.1990

Седалище: София, община "Красно село", ул. В. Димитров, бл. 249

Представлява се от секретаря Христо Колев Велинов.

 

274. Федерация на българската социалистическа младеж

Учредена: 7.VII.1990

Регистрация: 1990, по ф.д. № 11266/90

Представлява се от Фидел Косев

Промяна: 14.X.1994 - вписва ново Оперативно бюро, представлява се от председателя Димитър Тодоров Георгиев.

 

275. Федерация Царство България

Регистрация: 1993, по ф.д. № 11927/93, с наименование  Съединение на патриотичните сили

Промяна: 1.XI.1996 - Върховния съд отменя решение от 8.IV.1996 по ф.д. № 11927/93, вместо него постановява: вписва настъпили промени в партия "Съединение на патриотичните сили": ново наименование - "Федерация царство България"; ново седалище - София, район "Средец", ул. Гурко 7, вписва нов УС, промени в устава, приети на конференцията от 3.IV.1995.

 

276. Форум Преображение

Регистрация: април 1994, по ф.д. № 33107/92

Седалище: Варна, ул. Ангел Георгиев 17, ет. 1, ап. 1

Представлява се от председателя Илия Славов Стефанов и от зам.-председателите Емилия Николова Панайотова, Неда Атанасова Стайковска и от секретаря Райна Любомирова Стоянова заедно.

 

277. Фронт на прогресивните сили в България

Учреден на 7.XI.1992

Регистрация: април 1994, по ф.д. № 11721/93

Седалище: София, община "Надежда", ж.к. Толстой, бл. 50, вх. Б, ап. 53

Представлява се от председателя Игнат Велков Игнатов.

 

278. Християн-аграрна партия

Регистрация: февруари 1993, по ф.д. № 814/93

Седалище: София, бул. Витоша 18

Представлява се от председателя Иван Запрянов Глушков, а в негово отсъствие от зам.-председателя Борис Стефанов Спиров.

Промяна: октомври 1994 - вписва ново ръководство, представлява се от председателя Иван Запрянов Глушков, а в негово отсъствие—от зам.-председателя Борис Стефанов Спиров.

 

279. Християн-демократичен съюз

Регистрация: 29.XII.1991

Седалище: София, ул. Коста Петров 7

Представлява се от председателя Антон Тодоров Балев.

 

280. Християн-демократическа партия в България

Регистрация: 21.III.1990, по ф.д. № 1172/90

Седалище:  София, община "Средец", ул. Цар Шишман 7

Представлява се от Александър Стоянов Омарчевски.

Промяна 1: септември 1993 – след конгрес от 10.VII.1993, вписва устав и членове на Националния съвет, председател - Стефан Александров Караджов.

Промяна 2: септември 1994 – след Третия конгрес от 16.IV.1994, вписва промени в устава, заличава и вписва нови членове на Националния съвет.

 

281. Християндемократически съюз в България

Регистрация: 1990, по ф.д. № 815/90

Промяна: декември 1996 – вписва промени, приети на общото събрание от 10.IV.1993,  нов състав на координационния съвет и на контролния съвет, председател - Юлий Владимиров Павлов.

 

282. Християн-конституционен съюз Цар Симеон

Учреден на 2.V.2000

Регистрация: септември 2000, по ф.д. № 8259/2000

Седалище:  София, район "Средец", ул. Граф Игнатиев 41А

Представлява се от тримата съпредседатели: Радко Поптодоров Тодоров, Божидар Зафиров Абрашев и Богдан Боянов Атанасов, и от главния секретар Димитър Методиев Керелезов.

 

283. Християнрадикалдемократическа партия

Регистрация: 12.III.1991

Седалище: София, ж.к. Ленин, бл. 40, вх. А, ап. 3

Представлява се от Върховния партиен съвет: председател Лиляна Манолова Петкова, зам.-председател Захари Александров Захариев, секретар Петър Николаев Колев и говорител Евгени Людмилов Иванов

 

284. Християнрадикална партия

Регистрация: 3.V.1990

Седалище: София

Представлява се от Върховен управителен съвет с председател Тотю Иванов Петров, зам. -председател Лиляна Манолова Петкова, секретар Огнян Върбанов Цеков, говорител Николай Енчев Енчев и касиер Петко Георгиев Вълчков.

 

285. Християнско женско движение

Регистрация: февруари 1991, по ф.д. № 13336/90

Седалище: София, бул. Хр. Ботев 1А

Представлява се от председателя Елисавета Петрова Миленова и зам.-председателя Наталия Живкова Петрова.

Промяна: 8.IX.1994 - вписва нов устав и ново изпълнително бюро, представлява се от председателя Елисавета Петрова Миленова.

 

286. Християн-социален съюз / Народна партия Християнсоциален съюз

Учреден на 7.X.2000

Регистрация: ноември 2000, по ф. д. № 11519/2000

Седалище: София, район "Лозенец", ул. Димитър Хаджикоцев 65

Представлява се от председателя Доно Ананиев Тошев.

Промяна: 6.I.1997 – след Първи редовен конгрес от 12.X.1996,  вписва промени в устава, вписва промяна в наименованието на партията - "Народна партия Християнсоциален съюз", заличава член на НС и вписва нов.

 

287. Център за нова политика

Регистрация: април 1994, по ф.д. № 628/94

Седалище: София, община "Триадица", бул. Витоша 129

Представлява се от председателя Димитър Петров Луджев.

 

288. Център за обединение на земеделските сили

Регистрация: май 1992, по ф.д. № 9697/92

Седалище: София, община "Триадица", бул. България 98

Представлява се от председателя Милан Лазаров Дренчев и зам.-председателя Любен Методиев Божилов заедно и поотделно.