Романтизиране на миналото

Tsvetan Fikov

8 септември 2017

А казват, че при комунизма магазините били празни