Програмни документи

Програмни документи
Програмни документи
Снимка: Омда
Към албума...

Независимото дружество за защита правата на човека в България е първата опозиционна организация, създадена в условията на комунистическия режим. Идеята не е нова. Първата декларация за правата на човека, която провъзгласява, че всички хора са равни, е изготвена още през 1789 г. по време на Великата френска революция. Тази декларация променя света. Тя поставя в центъра човека, който сам по себе си е една ценност, независимо от неговото социално положение. Втората световна война, а също и режимът на Сталин - две престъпления срещу човечеството - доказват, че тази идея лесно може да се погази и да се унищожават масово хора заради национални, расови, социални или идейни различия. Това налага създаването на редица документи, главният - Хартата за правата на човека, която с Факултативния протокол към нея има силата на договор и регламентира и защитава основните права и свободи на всеки човек. Тези права в по-голяма или в по-малка степен са залегнали и в законодателството на много страни, но разбира се, те не важат за "социалистическия лагер", въпреки че някои от тях са подписани. Затова е съвсем обяснимо защо първата опозиционна организации в България не е някаква политическа партия, а хуманитарна организация, създадена в името на защитата на правата на човека, които години наред в България са грубо погазвани.

Създаването на НДЗПЧ в България се свързва с името на Илия Минев, прекарал 35 години от живота си в българските затвори по политически причини, а останалото време - на принудително въдворяване. Той казва: “Това дружество е замислено още през 1945 година. В края на 1945 г. влязохме в затвора и там с приятели бяхме замислили, като излезем, да образуваме Независимо дружество за защита на правата на човека, защото знаехме, че при марксизма-ленинизма като идеология и неговата практика - социализма, непременно тези права ще бъдат унищожени.” (В защита на правата на човека в България, 1989 г., Детройт, Мичиган - САЩ, с. 19) Тези думи Минев повтаря във вестник “Свободно слово”, бр. 1 (История на Независимото дружество за защита правата на човека в България - седалище гр. Септември) Тези, които замислят правозащитна организация в затвора, излизат от него едва пред 1980 г. Тогава те едва ли помнят и идеята си за такава организация...

Но замисъла на Илия Минев има важна особеност: той желае такова дружество да бъде идеен продължител на Българските национални легиони, младежка прохитлеристка организация до 1944 г. Един от хората, които препятстват това да се прогласи при учредяването през 1988 е Петър Манолов, секретар на Дружеството, а по-късно (лятото на 1989 г.) това е от съществените причини Илия Минев да бъде сменен като председател и на негово място да бъде избран Румен Воденичаров.