26 май 2024г.

Св. мъченик Георги Софийски,мъченици българи от Армения, празник на Божурище, Ихтиман...

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Приходи

Към албума...

Касиер на Клуба беше Кристина Тошева.

Управителният съвет на Клуба я избира за тази работа през март 1989 г.

Касата е водена от март 1989  до декември 1989 г.

През април 1990 г. във връзка с разделянето на Клуба на две: останали в СДС и присъединили се към БСП, касата се разделя.

Листчетата са старателно изрязани от тетрадка с широки редове, с размери 15,3 см (част от листчетата 14 см.) на 20,9 см. Писано е и разчертавано със синя химикалка. Кристина Тошева разчита съкращението си ДКППГ като "Дискусионен клуб за подкрепа на преустройството и гласността".