Път: : Проектът

Права на ползване

 

Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Всеки потребител има право на безплатен достъп до съдържанието на prehod.omda.bg и може да ползва информацията за лична употреба.

Не се разрешава записване, копиране или възпроизвеждане на електронен или друг носител, разпространение, публикуване, модифициране или друго използване на съдържанието на сайта или части от него с търговска или друга цел без изрично писмено съгласие на „Омда” ЕООД.

За документите на Държавния архив и БТА е необходимо и тяхното писмено съгласие. Същото се отнася до частните сбирки и авторските материали.

При разрешено ползване на информацията в публикации или анализи посочването на Омда като издател е задължително.