21 юли 2024г.

Годишнина от гибелта на Хаджи Димитър, подписан е Кючуккайнарджийският мирен договор, роден Хемингуей

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Път: : НПО

Неправителственият сектор

в България възниква и се развива след 10 ноември 1989 г.

Неправителствени организации!

Така се наричат всички независими от държавата, но юридически признати от нея чрез съдебна регистрация, организации, които не се занимават със стопанска дейност и не участват пряко в местни, парламентарни и президентски избори.

Те не могат да се финансират с бюджетни или каквито и да са държавни средства.

Предметът на тяхната дейност може да бъде всичко, което не е забранено със закон, не се прави за парична печалба и не е претенция за заемане на политическа власт.

Дейността на неправителствените организации е уредена със ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ.