Път: : Проектът

Какви са конкретните цели на проекта?

1. Дигитализация на налично и достъпно. Архивите на Алтернативната социалистическа партия, Българска партия либерали, допълване дигиталните архиви на СДС, Клубовете да подкрепа на гласността и преустройството, Екогласност, Демократическата партия, БЗНС "Никола Петков" и др. Систематизиране на вече дигитализираните архиви на партиите.

2. Дигитализиране на съхранявани в Държавния архив документи за политиката към и състоянието на малцинствата в България, като се ограничаваме с документи за българските турци и българските цигани.

3. Дигитализация на пресбюлетина на БТА "Куриер", който е излизал в периода от декември 1989 г. до края на 1997 г. В него са публикувани повечето официални документи на действащите партии, гражданските и синдикалните организации.

4. Дигитализиране на документи и анализи на заплашените от унищожение емпирични социологически изследвания от 1967, 1970, 1974, 1986, деветдесетте години, които са налични в единични екземпляри и никъде не са архивирани.

5. Дигитализация на документи, свързани с процесите в селското стопанство, като се ограничаваме в Пловдивска област и работим с документи, съхранявани в Държавния архив. Документите от други райони на страната само ще допълват с емпирична информация получаващата се картина.

6. Дигитализиране на изследването от 1995 г. за общинските земи, което е проведено от международен колектив от Института по социология и социолози от САЩ.

7. Дигитализираните документи са представени в контекст. Поддомейнът е информационна рамка от първични документи, съвкупна информация, изследвания, разследвания, анализи.