Инструкция

Към албума...

Брошура с меки корици - хартия с качеството на вътрешните страници. Размери - 14 на 20 см.

Въпросниците, както и инструкцията са от личния архив на д-р Здравка Тонева.