Документи

Документи
Документи
Снимка: Омда
Към албума...

Обстоятелството, че Гражданска инициатива е замислена в затвора, и че първоначално тя включва предимно хора, набелязани и преследвани от Държавна сигурност, т.е. не твърде ординарни спрямо нравите и покоя на тогавашното българско общество, е причината да се изградят много легенди и догадки около нея. Прекалено много хора смятат, че организацията е учредена през 1989 година. Според Любомир Собаджиев тогава само отправихме призив за увеличаване на членовете, за привличане на нови хора в организацията. А тя си беше основана и съществуваше от 1988 година. Основахме я в Русе, точно на Коледа. Изхождахме от един пожелателен принцип, че промените не могат да се извършват настрани от обществото, че те трябва да бъдат не само наблюдавани, но контролирани и провеждани от самите граждани. Поставяхме си вече сериозни цели – от правозащитната до обединение на всички противници на режима в единна национална организация, която да постави директно въпроса за смяна на властта. Обсъдихме и гласувахме устава и програмата, а също така беше прието и писмото до съда с искането за регистрация. Но тогава и не можеше да ни регистрират. На излизане, вече далече от мястото, където се бяхме събрали, започнаха да ни арестуват.” Учредяването на Съюза за гражданска инициатива е подробно документирано в Специално съобщение на ген.-майор Антон Мусаков, включено в сборника “Шесто управление срещу неформалните организации в България 1988-1989 г.”, стр. 81-82. Съобщението гласи: “Потвърдиха се данните, че Любомир Собаджиев възнамерява на 25.12. т.г. в Русе да проведе “учредителен конгрес” на т. нар. “Народен съюз за гражданска инициатива – Оборище” с участието на лица от Русе, обекти на ДС...