Дискусия за опозицията

Плакат с размерите 29,5 см. на 38,5 см. Цветът на хартията е малко по-бял от това копие.