"БИОГРАФИЯТА" НА ОКЗНИ

ОКЗНИ е политическо движение, възникнало като реакция срещу решението на Политбюро на БКП от декември 1989 г. за връщане имената на българските турци. Организационният му живот започва от 7.01. 1990 г., а политическата му биография с участието на негови представители в проведеното в Народното събрание публично обсъждане на политическата ситуация в страната, с представители на БКП, СДС, Отечествения съюз и други обществени организации.

Делегацията на ОКЗНИ се води от Д.Арнаудов, в качеството му на временно изпълняваш длъжността председател на Координационния съвет на ОКЗНИ. На първото Общоделегатско събрания на ОКЗНИ, проведено в гр.Шумен, се избира неговото първо официално ръководство, чийто ръководни фигури са Д.Арнаудов – председател, М.Минчев- говорител, Венцислав Спасов, Г.Павлов.

ОКЗНИ участва в Националната кръгла маса от квотата на БСП, след като ръ-ководството на СДС отказа то да вземе участие в този форум от неговата квота. Представители в Националната кръгла маса бяха Д.Арнаудов, М.Минчев, В.Спасов.

За да може да участва в изборите за ВНС, от средите на ОКЗНИ се създаде Отечествената партия на труда,с председател Р.Попов, заместници – Д.Арнаудов, М.Минчев, , както и Асоциация „България”, в която Д.Арнаудов бе съпредседател.

До провеждането на изборите за ВНС, ОКЗНИ има свои структури във всички големи градове в страната, както и общо 173 такива в по-малките населени места.

Във ВНС ОКЗНИ имаше само един представител от името на Отечествената партия на труда – Д.Арнаудов, избран мажоритарно от Кърджалийския многомандатен избирателен район. След изразена позиция на Отечествената партия на труда да не бъде повече парламентарна от 1991 г., Д.Арнаудов остава в парламента като независим депутат.

През 1991 г. господата М.Минчев и Г.Павлов, влизат в договорки с ръководството на БСП за участие в предстоящите избори за ОБНС под името БСП „За социална демокрация”. Като реакция срещу това им действие на Общоделегатско събрание в гр.Хасково, проведено на 31.08 – 1.09.1991г., те са изключени от ръководството на ОКЗНИ. Следва пререгистрация на движението в Софийски градски съд, който с решение от 18.01. 1993г. обяви за законно следното ръководство на ОКЗНИ :- Д.Арнаудов – председател, Я.Янев – орг. се-кретар, Динчо Генов – говорител, Т.Костадинова – орг. секретар, М.Масалджиев – ръководител „Финансов съвет „ , Н.Кожухаров и Ст.Стефанов – членове.

След изключването им от ОКЗНИ, господата М.Минчев и Г.Павлов, регистрират в Кърджалийския окръжен съд нова организация под името ОКЗНИ 91, като начело е поставено лицето Добромир Задгорски, който все още се представя за негов председател в средите на БСП. Това се случва на 12.02.1993 г.,като на тази дата в гр.Кърджали тези господа свикват Общоделегатско събрание и в чието ръководство г-н М.Минчев фигурира като секретар.

Поради вътрешни противоречия в това ново ОКЗНИ 91,през ноември 2005г. господин М.Минчев регистрира нова организация под името ОКЗНИ – Асоциация България.

Автентичното ОКЗНИ, създадено през 1990 г., не провежда политическа дейност след 1991 г. по обясними причини. То не е заличено от регистрите на Софийския градски съд и все още Д.Арнаудов е негов пръв и единствен до този момент председател.

 

Димитър Арнаудов