Път: : Проектът

Акценти на дейността

При търсенето на застрашени от разпиляване и неглижиране документи се налагаше да потърсим инициативните и контекстните документи.

Инициативни са тези документи, които предизвикват, създават условия за възникване на други. Например - Указ 56 е инициативен документ за промените в стопанския живот, което намира отражение вероятно в милиони документи.

Инициативните документи са различни от документите за гранични събития. Събития, чиито последствия не се побират в техните рамки. Такава е бифоркацията - свалянето на Тодор Живков на 10 ноември 1989 г. Уж нищо особено не се е случило - един вожд на тоталитарната държава е заменен с друг. Всичко друго си е на мястото. Но всъщност започва революционна промяна. Обществото и държавата попадат в друго фазово поле.

Контекстни документи са тези, които позволяват по-доброто разбиране на останалите. Такива са сведенията на държавната статистика, емпиричните социологически изследвания, документите, свързани с убийството на Луканов... Те показват общото състояние на страната, потенциалът на населението, процесите в елита.

Отличаваме документите за индикаторни събития. Събития, които казват за обществото и процесите в него много повече, отколкото е тяхната причина и протичане. Такива събития са учредяването на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството, провеждането на Кръглата маса (1990), стачката на 39-те народни представители от СДС във Великото народно събрание и действията на Ликвидационните съвети.