22 юли 1992

София, 22 юли 1992 година
        Брой 142 /672/

 

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 22 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА.


На своето редовно заседание Съюзният съвет на Националния професионален съюз /НПС/, в който са представени всички национални и регионални структури на организацията, разгледа обстановката в страната, създала се вследствие на действия от страна на леви и анархосиндикални сили. Тези действия Съюзният съвет преценява като опити, които имат за цел:

- да спрат реформата, осъществявана понастоящем от демократичното мнозинство в парламента;
- да свалят отговорността за националната катастрофа както от онези, които са създали предпоставки за нея, така и от тези, които понастоящем посредством криминални действия разграбват цели сектори на икономиката;
- да компрометират управляващата коалиция и нейните съюзници, което в крайна сметка води до реставрация с марка неокомунизъм.

За съжаление в тази нечестна игра са участници и високоплатени синдикални началници, които отдавна са извън контрола на собствените си членове. Ние отново заявяваме, че техните действия нямат нищо общо с идеята за цивилизован синдикализъм и рушат изобщо тази идея, съградена с толкова труд в рамките на "Подкрепа". Отчитайки опасността в тази нечестна игра да бъдат въвлечени наши съмишленици и приятели от структурите на КТ "Подкрепа", ние призоваваме да си припомнят първите стъпки на организацията, да си спомнят, че ние бяхме тези, които подкрепихме платформата на Съюза на демократичните сили и неговите съюзници на изборите през 1990 и 1991 година.

Във връзка с изложеното дотук Съюзният съвет на НПС заявява:

1. Подкрепя платформата на Съюза на демократичните сили и действията на правителство срещу безконтролното заграбване на държавно имущество и средства.

2. Апелираме към стачкуващите в столичния градски транспорт да прекратят стачните действия и да седнат на масата за преговори. Апелираме към тях също така да се замислят чии интереси обслужват техните водачи - героят на социалистическия труд Атанас Станев и неиздължилият се данъкоплатец Константин Тренчев.

Съюзният съвет на НПС потвърждава своята позиция, изразявана неведнъж в досегашни декларации - нашата цел не е да правим политика, нито да управляваме страната, нашата цел е да представляваме членовете на синдикатите и да защитим по цивилизован начин техните интереси.

София, 17 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 22 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА НАРОДНИЯ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАЧКАТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ В СОФИЯ.


Народният профсъюз /НП/ "Единство” внимателно и задълбочено следи и анализира развитието на транспортната стачка в София, организирана от Конфедерацията на труда (КТ) "Подкрепа" и Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Добре знаем и причините за стачката. Те в голяма степен са основателни, но провеждането й е ненавременно, прибързано и има политически оттенък. И затова тя негативно се възприема от населението на столицата и най-вече от работещите.

Страната ни изживява сложна, тежка и продължителна социално-икономическа криза. Извършва се смяна на системата и най-важният дълг на всички според нас е съживяване на производството, прибиране на селскостопанската продукция и гарантиране хляба на народа, спиране на увеличаващата се безработица. Затова позицията на заплахи и диктат е нецелесъобразна.

Народният профсъюз "Единство" си дава сметка, че правителството и Столичната община допуснаха редица социално-икономически грешки. Транспортната стачка тъкмо тях задълбочава и може да превърне в социална буря, а тя да стане заплаха за социалния и за гражданския мир.

Смятаме, че стачката следва незабавно да се прекрати и веднага да се подновят разговорите на синдикатите с общинското ръководство за решаване на много от наболелите проблеми.

Надяваме се, че разумът и мъдростта ще надделеят.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НП "ЕДИНСТВО":
        Огнян Бонев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА СТАЧКАТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ В СОФИЯ.


Във връзка с някои отправени към нас запитвания относно позицията на Изпълнителния съвет на КТ "Подкрепа" по отношение на стачката в столичния градски транспорт,

ЗАЯВЯВАМЕ:

1. Изпълнителният съвет на КТ "Подкрепа" категорично подкрепя справедливите искания на стачкуващите шофьори.

2. В същото време Стачният комитет на Федерацията на транспортните работници "Подкрепа", а не Изпълнителният съвет на КТ "Подкрепа", е страна във възникналия трудов конфликт. Следователно единствено Стачният комитет е органът, оторизиран да определя хода на стачните действия.

София, 17 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 22 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА НЕЗАВИСИМИЯ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ ПО ВЪПРОСА ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА.


Изпълнителният комитет на Независимия учителски синдикат (ИК на НУС) изразява своята дълбока тревога и загриженост от състоянието и незавидните перспективи на образователната система у нас. Липсата на средства блокира нейното нормално функциониране и изпълнението на социалните й задачи. Новата учебна година ще бъде тежко изпитание за родители, ученици и учители.

Смятаме, че провеждането на конструктивен диалог с Министерството на образованието и науката /МОН/ и правителството за увеличаването на относителния дял на бюджета, предназначен за образованието, може да доведе до решаване на някои от основните проблеми в образователната система.

ИК на НУС не може на приеме за нормално катастрофалното обедняване на българските учители, които са на границата на социалния минимум. Предложената от правителството корекция на работните заплати в образованието и здравеопазването средно с 26 на сто в сравнение с миналата година е закъсняла и отдавна изконсумирана от инфлацията.

Изпълнителният комитет задължава Изпълнителното бюро да внесе в ръководството на МОН конкретни предложения за разкриване на вътрешни резерви за допълнителни средства. Освен това да настоява за съдействие пред Министерския съвет те да остават в системата на образованието.

Изразяваме своето положително отношение от готовността на МОН да приеме някои предложени от НУС защитни мерки за ограничаване на безработицата сред учителите. Настояваме да продължи диалогът в тази насока.

ИК на НУС свиква в началото на септември Национален координационен съвет, за да обсъди поставените по-горе проблеми и да уточни стратегията на НУС в сегашната ситуация.

Независимият учителски синдикат с тревога следи нарастването на политическото напрежение в страната и поляризацията в обществото, рефлектиращи върху българското училище. Ние винаги сме отстоявали своята независимост от политически партии, организации и движения. Решително ще се противопоставяме срещу всякакви опити нерешените ни социални проблеми да се използват за обслужване на нечии политически интереси.

София, 17 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН.


Постоянното присъствие на Българския земеделски народен съюз - единен заявява, че ангажиментите, които съюзният секретар Ценко Барев е поел пред Българския демократичен център на 17 юли 1992 г., са негова лична позиция, с която ръководството на БЗНС-единен не се ангажира. Въпросът за политическите споразумения, предизборните съюзи и коалиции съгласно устава е от компетенциите на Управителния съвет.

Постоянното присъствие на БЗНС-единен изразява съжаление за това, че г-н Ценко Барев не пожела да участва в насроченото от него заседание на Постоянното присъствие на 17 юли 1992 г. от 15 часа и дори си позволи с писмена заповед да забрани достъпа на членовете на Постоянното присъствие до съюзния дом... Това е прецедент в историята на Земеделския съюз.

Тези негови действия не успяха да помрачат удовлетворението от проведената първа среща с Постоянното присъствие на БЗНС-Никола Петков.

София, 18 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА БИВШИЯ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И БИВШ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ ТОДОР ЖИВКОВ.


Тъй като напоследък зачестиха случаите на арести на бивши членове на Секретариата на ЦК на БКП и на Министерския съвет във връзка с предоставянето на кредити и помощи на някои развиващи се страни, българската общественост трябва да знае, че по статут аз не съм взимал пряко участие в работата на тези ръководни органи на партията и държавата. Но както нееднократно съм заявявал, като генерален секретар и държавен глава нося пълната отговорност за формирането и провеждането на вътрешната и международната политика на Република България.

Ето защо, въпреки че моят подпис може някъде да не присъства, аз не се разграничавам от взимането на тези решения. Смятам, че тази политика по отношение на развиващите се страни е била в пълно съответствие с националните интереси, тъй като в замяна ние получавахме суровини, пазари, осигурявахме работа на десетки хиляди българи. Също така тази политика е била и в пълно съответствие с Устава и Хартата на Обединените нации, с морала и хуманизма на съвременния свят.

София, 20 юли 1992 г.

/Тодор Живков/


*  *  *

София, 22 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ, ФЕДЕРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ И НА БЪЛГАРСКАТА СРЕДНОШКОЛСКА ФЕДЕРАЦИЯ. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до председателя на Министерския съвет, до председателя на Комитета за младежта, спорта и туризма, до Комитета за правата на човека, до Съвета на Европа, до Съвета на европейските национални младежки комитети, до Европейското младежко координационно бюро, до Европейския младежки форум и до средствата за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изразяваме своя протест и възмущение от грубите провокационни действия на полицията, които чрез насилие, без каквото и да е основание разпръснаха младежкия "жаден” бал на 10 юли 1992 г., организиран и проведен в съответствие със Закона за събранията, митингите и демонстрациите и Конституцията на Република България.

Физическата разправа с организаторите и участниците в една мирна младежка гражданска проява, при която пострада една бременна жена, а други хора бяха бити с палки и влачени по земята и завърши със задържането на двама наши приятели, е грубо погазване на човешките права и свободи и няма нищо общо с демокрацията и правовата държава.

Показателно е, че полицията се разправя с млади хора на същото място, където преди две години участници в тогавашния "Град на истината” свободно протестираха и отстояваха своите искания.

Само няколко часа по-късно по същия брутален начин полицията разтури палатъчния лагер и разгони протестиращите пред Народното събрание студенти от Варненския свободен университет "Черноризец Храбър”.

Всичко това показва растящата нетърпимост на управляващите към каквато и да е форма на мирен граждански протест и несъгласие с провежданата от тях политика.

Ние считаме, че отговорни за случилото се са правителството, министърът на вътрешните работи, кметът на София и органите на реда, и категорично настояваме:

1. Незабавно да се извърши разследване от независим обществен комитет с представители на парламентарни и извънпарламентарни партии, Комитета за правата на човека и младежките организации и да се установи кой е издал нареждането за разправа с нашата младежка проява.

2. Настояваме за оставката на министър Соколов заради бруталните действия на подчинените му подразделения.

3. Народното събрание да ратифицира Европейската конвенция за правата на човека, която ще бъде гарант за зачитане суверенните човешки права и свободи и недопускане възможности за подобни действия от страна на силите на реда в бъдеще.

В подкрепа на нашите искания

ОБЯВЯВАМЕ:

1. Мирен младежки граждански протест пред Министерския съвет и Народното събрание.

2. Младежки купон "Смъкване на маските" всеки петък от 18 часа на мястото, където бяха бити и задържани нашите приятели.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕТО НА "МЕЖДУНАРОДЕН ИЗТОЧЕН УНИВЕРСИТЕТ".


ДО ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР

На 23 юни 1992 г. с решение 1216/1992 г. Софийският градски съд регистрира "Международен източен университет".

Целта на университета е да организира и съдейства за провеждането на научни изследвания и образователна дейност в областта на източните култури и на техния принос за развитие на световната цивилизация.

Предвижда се университетът да има 5 факултета - турска филология, ислямски факултет, арабска филология, менаджмънт и право и Факултет за източни изкуства.

Международният източен университет се учредява от Международната благотворителна фондация за развитие на ислямската култура с президент главния мюфтия д-р Недим Хафъзибрахим Генджев.

Сред чуждестранните членове на Управителния съвет на Международния източен университет са видни ислямски учени, банкери от Световната ислямска банка, представители на световни ислямски организации.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - КОНСЕРВАТИВЕН СГОВОР, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 23 ЮЛИ 1991 Г. В СОФИЯ.


I. ИМЕ, СЕДАЛИЩЕ И ЦЕЛ

Чл. 1 Демократическата партия Консервативен сговор /ДП Консервативен сговор/ е политическа партия на български граждани.

Чл. 2/1/ Седалището на ДП Консервативен сговор е в град София, община "Средец”, ул. "Любен Каравелов", номер 5.

/2/ Изпълнителният съвет може да промени седалището по съответния ред, ако това се наложи.

Чл. 3 Целта на ДП Консервативен сговор е изграждането на България като демократична и правова държава, основана на признаването на естествените и неотменими права и свободи на човека, на принципите на неоконсерватизма - личната инициатива, пазарната икономика и традиционните народностни ценности - семейство, религия, трудолюбие.

Чл. 4 За постигане на своите цели ДП Консервативен сговор ще използва мирни и незабранени от закона средства като митинги, събрания, участие в избори, в парламентарната дейност и в изпълнителната власт и други такива, като ще ги упражнява съобразно Конституцията и законите на страната.


ІІ. ЧЛЕНСТВО

Чл. 5 Член на партията ДП Консервативен сговор може да бъде всеки български гражданин, който приема нейната цел, програмни прнципи и политически позиции, навършил е 18 години и се задължава да спазва нейния устав.

Чл. 6 Несъвместимо е с качеството на партиен член участието в организации, групи и дейности, които противоречат на идеологическите и програмните принципи, на политическите позиции и устава на ДП Консервативен сговор.

Чл. 7 Качеството на член на партията се придобива само със записване в местна организация по местоживеене, след решение на нейното Бюро, а ако такава няма - по реда на чл. 8 ал. 4 или ал. 5.

Чл. 8 Процедура за записване на член.

/1/ Кандидатът за член на партията подава лично писмена молба до местната организация, която предварително е приподписана от двама членове на партията, с партиен стаж най-малко 1 година, като единият трябва да бъде член на същата организация.

/2/ Не по-рано от 5 и не по-късно от 30 дни Бюрото се произнася относно приемането или отхвърлянето на молбата, като решението се съобщава на заинтересоването лице и се обявява в седалището на местната организация.

/3/ Решението на Бюрото по ал. 2 може да бъде отменено в 15-дневен срок от Общото събрание на организацията.

/4/ За населени места и административни единици, в които няма изградени местни организации, записването се извършва в най-близката местна партийна организация /МПО/ или в МПО на общинския център по определения в предходните алинеи ред.

/5/ За населени места и административни единици, в които няма местна партийна организация, записването може да се извърши и в Изпълнителния съвет /ИС/ при спазване на изискванията на ал. 1. При отказ следващата ал. 6 се прилага само по отношение на кандидатстване пред ИС.

/6/ Отхвърлени кандидатури не могат да се подновяват в срок до една година.

Чл. 9 Всеки член на ДП Консервативен сговор има право:

/1/ Да избира, а в случай, че има 6 месеца непрекъснат стаж в партията, да бъде избиран във всички нейни органи.

/2/ Да участва равноправно в Общото събрание на местната организация, в която членува, както и във всички останали действия на партията в рамките на уставните разпоредби.

/3/ Да изразява свободно становището си в органите, в които участва, и да се обръща към компетентните органи.

Пресслужба /"Куриер"/


*  *  *

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ,
При публикуването на нашето Специално приложение по независещи от нас причини забавихме включването на справка нр. 093. Християндемократическа общност.


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ   
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ

 

093. ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ОБЩНОСТ /ХДО/

На 19 октомври 1989 г. се учредява Комитет за защита на религиозните права, свободата на личността и духовните ценности като първата у нас религиозна дисидентска организация с председател отец Христофор Събев. Комитетът е сред учредителите на СДС. На 25 декември 1989 г. е регистриран официално, като по-късно организацията се преименува в Християнски съюз "Спасение”, а след това в Християндемократическо обединение "Спасение". От своя страна съюзът се разделя на две части - Православна мисия като религиозна организация, защитаваща правата на масите, и Християндемократическа общност /ХДО/.

Християндемократическата общност е учредена на 14 февруари 1990 г. с цел обществено-политическата дейност да бъде отделена от религиозно-обществените дела на Християндемократическото обединение "Спасение".

Християндемократическата общност е официално регистрирана по Закона за политическите партии на 22 април 1990 г. от Софийски градски съд.

В изборите за Народно събрание /на 13 октомври 1991 г./ участва с общата листа на Съюза на демократичните сили и получи две депутатски места.

Целта на създаването на организацията е защитата на религиозните граждански права и възстановяване на християнския морал и добродетелност, прочистване на мрачните остатъци от комунистическия режим, участие в политическия живот на страната.

Почетен председател на ХДО е отец Христофор Събев.

Съпредседатели са Стоян Груйчев и Методи Спасов.

Адрес за контакти:
София - 1000, ул."Раковски" N 134
тел. 87-40-60

/Пресслужба "Куриер"/

22.07.1992 г.
11:55:00

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.  
                            Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!