25 май 2024г.

Трето намиране честната глава на св. Иоан Кръстител, ден на Африка, ден на безследно изчезналите деца ....

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

СЕЛА ЗА ПРОДАН

АНОТАЦИЯ

 

Книгата предлага многообразни гледни точки към социално-икономическата и демографска ситуация в българските села, както и размисли за съдбата на обезлюдените и изоставени селища. Поставя въпроси, очертава проблемни кръгове, насочва към изводи и възможни рещения. Дискутират се теми, свързани с разпореждането и стопанисването на земеделската земя, нагласите за продажба на земеделски имоти, както и състоянието на пазара на земя в България.

Текстовете в книгата са главно въз основа на изнесените доклади на проведената през месец юни 2014 г. традиционна годишна конференция по проблеми на българското село.

Тази книга е и израз на дълбока благодарност и преклонение пред паметта на големия изследовател на българското село проф.дсн Веска Кожухарова-Живкова, която повече от 20 години бе вдъхновител, неуморен организатор, душа и сърце на ежегодните конференции, посветени на селото и руралната социология.

СЪДЪРЖАНИЕ

Минка Анастасова и Нона Маламова – Демографска проекция и обезлюдяването на българските села до 2020г.

Геновева Михова – Феноменът „села за продан“ и демографските трансформации в българското село

Росица Рангелова – Селското стопанство като фактор за промени

в българското село

Таня Неделчева – Битийната вкорененост на българското село

Пенка Найденова – Търсене и предлагане на стоката „село“ или

предателство с националното богатство?

Максим Мизов – Четвъртвековната продажба на българското село

Светлана Стаменова – Завладяването на земя в периода на глобализацията - световни практики и българският опит

Боян Ерменов – Българското село – под пресата на сериозни и многопластови проблеми (само продажбата ли е вариант)?

Галина Колева – Пазарни ниши за българското село  традиционни и ситуативни траектории

Мария В. Шишманова – Села за продан или модел за съхранение и грижа

Богдана Тодорова – “Новите актьори” в българското село

Красимира Трендафилова – Продажбата на села – оцеляване или фалит?!(нови идеи и стара реалност)

Цочо Златков – Българското село  постоянният губещ

Петрана Стойкова – Бягството” от селото в област Благоевград

Камелия Петкова – Обезлюдяването на българското село отблизо: случаят с.Крушовица, община Елин Пелин

Румяна Буджева –Умиращите села на северозападната граница (паралел между съдбата и състоянието на Граничните български и сръбски села)

Евелина Трайкова – Схеми за неправомерен пласмент на селскостопанска продукция без ДДС

Вяра Ганчева – Eкосистемните услуги и устойчивото развитие на селските райони