Християндемократическа партия

Софийският градски съд на основание чл. 10 ЗПП регистрира под № 45, т. 1, р. 10, стр. 178, по ф.д. № 1172/90 промени за Християндемократическа партия в България, както следва: вписа промени в устава и ръководните органи на партията: приложеният устав в окончателен вариант, приет на Третия конгрес на ХДП в България, проведен на 16.IV.1994 г., да се счита неразделна част от решението; заличава като член на националния съвет на ХДП в България Радка Емилова Василева; вписва нови членове: Валентин Димитров Иванов, Стефана Цветанова Ангелова, Величка Дончева Петрова; вписва нови членове в контролния съвет: Лилян Борисов Ганчев, Калина Станоева Ослекова и Савина Димитрова Танева.