3 декември 1997


София, 3 декември 1997 година
Брой 94 (1790)


ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

София, 3 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА СРЕЩАТА НА СЪВЕТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ И ЗА СРЕЩА НА ЖЕНСКОТО ДВИЖЕНИЕ НА СИ ПРЕЗ НОЕМВРИ 1997 Г. В ДЕЛХИ, ИНДИЯ. Документът е предоставен за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" и чрез БТА - на средствата за масово осведомяване.


За първи път в Индия, Ню Делхи, се проведе конференция на Съвета на Социалистическия Интернационал (СИ), предшествана от среща на женското движение на СИ.

Двете конференции се проведоха от 7-ми до 11-ти ноември 1997 г. в най-представителната зала в Делхи - Дворец на науката, т.н. Вигиан Вхаван, и бяха домакинствани от партията Джаната Дал. Тази партия е в управляващата в Индия коалиция Обединен фронт. От индийска страна участие взеха г-жа Камала Синха, държавен министър на външните работи, г-жа Шийла Гуджрал, съпруга на индийския министър-председател, както и цялото ръководство на Джаната Дал. Шарад Ядав, председател на партията, Вапху Калдате - генерален секретар, Мадху Дандизате - заместник-председател на плановата комисия на Индия, министри от Джаната Дал в централното и щатски правителства. Активно ангажиран в работата на Съвета на СИ бе министър-председателят на Индия Индер Кумар Гуджрал, също от Джаната Дал. В своята реч при откриването той се спря на развитието на социалистическото движение в Индия, на ролята на социалдемократическите идеи в Азия и в развиващите се страни, както и на стоящите пред индийското правителство в настоящия момент задачи в социално-икономическата област.

Социалистическият интернационал бе представен от президента Пиер Мороа, генералния секретар Луис Аяла, вицепрезидентите на СИ. В словото си Пиер Мороа направи преглед на състоянието и проблемите на социалистическите и социалдемократическите партии и движения в различни страни и региони на света и акцентира върху образуването на широки коалиции на партии със социалдемократическа насоченост. С голямо задоволство бе прието Отвореното писмо на д-р Петър Дертлиев до всички социалдемократически формации в България, което лично г-н Мороа оцени високо. Представител на поканената от СИ бе г-жа Попова от секретариата по международни въпроси.

Към Българската социалдемократическа партия (БСДП) беше изказано задоволство във връзка с установените контакти и желания за по-нататъшно сътрудничество и евентуално посещение в София на представители на Джаната Дал на най-високо равнище. Очаква се Джаната Дал да бъде приета в Осло през май 1998 година за редовен член на Социалистическия интернационал.

Бяха приети редица резолюции, както и бюджетът и финансовият отчет на СИ. Главната тема на Съвета на СИ бе "Социалдемокрацията и Азия днес - развитие на обща тактика за глобална промяна.

София, 28 ноември 1997 г.

Председател на БСДП: д-р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 3 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВМРО - МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ И НА ВМРО - СТУДЕНТСКО ДРУЖЕСТВО "ШАР" ПО ПОВОД ГЛАДНАТА СТАЧКА НА ВЛАДИМИР ПАНКОВ В ОХРИД, ОБЯВЕНА ЗАРАДИ ОТНЕМАНЕТО МУ НА ПАСПОРТА НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ОТ ВЛАСТИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ. Документът е предоставен за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" и чрез БТА - на средствата за масово осведомяване.


Ние, членовете на Вътрешната македонска революционна организация (ВМРО) - Младежка организация, и Вътрешната македонска революционна организация (ВМРО) - Студентско дружество "Шар", остро протестираме пред македонските власти срещу незаконното отнемане на българския паспорт на нашия сънародник Владимир Панков от град Охрид, Република Македония. Същият нееднократно е заявявал и декларирал българския си произход и самосъзнание. Със своята достойна гражданска позиция Владимир Панков е неудобен на сърбо-комунистическата, антидемократична власт на днешната управляваща класа в Република Македония, която системно подтиска и се бори срещу вряка проява на българщината край Вардара. Владимир Панков е основател на ВМРО - Охрид, продължител на традицията и делото на Гоце Делчев, Даме Груев, Тодор Александров и Ванче Михайлов.

За пробългарските си прояви той е преследван и малтретиран от службите за сигурност на Република Македония и е принуден да се обърне към международните правозащитни организации. С Указ на президента Желю Желев му е дадено българско гражданство. При опит да замине на посещение на майка си в Цюрих насилствено му е отнет българския паспорт и му е забранено да напуска страната. Без съд са му отнети гражданските права и документите за самоличност. Въпреки двете протестни ноти на българското Външно министерство не са предприети никакви мерки за възстановяването на гражданските права на Владимир Панков.

В знак на протест нашият сънародник започна от 24 ноември 1997 година безсрочна гладна стачка с искане да бъдат спазвани елементарните човешки права в Македония и да му бъде върнат българският паспорт.

ВМРО - Младежка организация и ВМРО - Студентско дружество "Шар" застават твърдо в подкрепа на Владимир Панков и изповядваните от него идеи. Ние настояваме българското Външно министерство да предприеме съответните действия в защита на Панков. Като си запазваме правото да предприемем съответни протестни действия в солидарност с македонския българин, в рамките на нашето законодателство, заявяваме, че докрай ще отстояваме позицията си, както я отстояват непреклонните наши сънародници извън пределите на родината.

София, 25 ноември 1997 г.

Председател на ВМРО - МО:
МИХАИЛ ЗЛАТКОВ

Председател на ВМРО - Студентско дружество "Шар":
АТАНАС КОЙНОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 3 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОФИЙСКАТА ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВМРО ПО ПОВОД ГЛАДНАТА СТАЧКА НА ВЛАДИМИР ПАНКОВ В ОХРИД, ОБЯВЕНА ЗАРАДИ ОТНЕМАНЕТО НА ПАСПОРТА МУ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ОТ ВЛАСТИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ. Документът е предоставен чрез БТА на средствата за масово осведомяване.


Софийската градска организация на Вътрешната македонска революционна организация (ВМРО) декларира официално своята подкрепа в исканията на започналия на 24 ноември 1997 г. гладна стачка в град Охрид Владимир Панков и изразява своя протест срещу досегашното поведение на македонската страна по случая.

Конфискуването на паспорта на г-н Панков на 8 ноември 1996 г. беше поредното посегателство срещу неговата личност от страна на полицейските органи в Република Македония с ясно изразен антибългарски характер.

В своята обществена и политическа дейност Владимир Панков винаги е декларирал открито българското си самосъзнание, което беше причина за многократните репресии от страна на полицията срещу него.

Отношението на властите в Република Македония към г-н Панков не е прецедент, а системно и целенасочено провеждана политика на натиск и тормоз върху всички, които носят българско самосъзнание и изразяват открито своето мнение.

С отнемането на паспорта на Владимир Панков и лишаването му от възможност да пътува зад граница се цели да бъде попречено на изнасянето на информация за провежданата от управляващите сили в Република Македония политика в противоречие с основните демократични и човешки ценности.

Обстоятелството, че до момента няма официално изразено становище от страна на македонските власти по случая, въпреки връчването на три протестни ноти от българска страна, е доказателство за съществуването на полицейски произвол и преднамерено отношение от страна на македонските институции.

Задържането на паспорта на Владимир Панков е в противоречие не само с редица международни пактове, но и със законите и Конституцията на Република Македония.

Считаме, че поведението на македонските власти уронва авторитета на българската държава пред македонската общественост.

Софийската градска организация на ВМРО апелира за активна обществена намеса по случая на Владимир Панков към всички родолюбиви българи и заявява готовността си за започване на протестни действия в негова подкрепа.

София, 25 ноември 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 3 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПЕТЪР СТОЯНОВ ОТ ИВО АТАНАСОВ, АТАНАС МЕРДЖАНОВ И ЛЮБЮМИР ПАНТЕЛЕЕВ, НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА, ЗА ПОПРАВКИТЕ В МЕДИЙНИЯ ЗАКОН. Документът е предоставен за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" и чрез БТА - на средствата масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Изненадани сме от поредното Ваше летищно изявление, че няма да върнете за трето четене новоприетите поправки в медийния закон.

Като юрист Вие сте наясно, че новият текст на член 9 от Закона грубо нарушава Конституцията. Макар че Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР) по Конституция са независими, приетата формула за конституиране на Националния съвет за радио и телевизия (НСРТ) не гарантира спазването на принципа на политическия неутралитет при формирането на независим орган. И сегашният, и миналогодишният текст на член 9 дават възможност на една политическа сила да институционализира своето предимство в НСРТ, а оттам да постави под политически контрол БНТ и БНР.

Миналата година Вие като депутат се подписахте в искането до Конституционния съд за отмяна на член 9. Защо сега, когато вече сте президент и можете да наложите вето върху противоконституционния текст, се отказвате от това свое правомощие? Може би защото сега член 9 осигурява предимство в НСРТ на Вашата политическа сила? Но в такъв случай Вие нарушавате член 92 на Конституцията, който Ви задължава да олицетворявате единството на нацията.

По принцип подкрепяме Вашето становище, че в своите действия политиците трябва да се вслушват в гласа на тези, които правят радиото и телевизията. Странно е, че едва днес се сещате за среща с представители на електронните медии по състава на НСРТ. Защо не беше достатъчно категорична Вашата позиция през юли, когато парламентът в нарушение на Конституцията смени генералните директори на националните електронни медии? Каква беше Вашата реакция, когато през септември Общото събрание на БНТ взе решение във връзка със задълбочения от новия генерален директор хаос? Какво беше Вашето отношение към журналистите, които единодушно отхвърлиха медийния законопроект на Стоян Райчевски? И защо не подкрепихте позицията на Парламентарната група на Демократичната левица (ПГДЛ), която предложи по член 9 от Закона за радиото и телевизията нещо, с което Вие, поне на думи, сте съгласен - самите журналисти да могат по закон да избират свои представители в НСРТ?

Господин президент,
Хаосът в БНТ и БНР е голям. Но той ще се разрастне още повече, ако Вие не упражните правото си на вето спрямо поправките в медийния закон. Оттук нататък отговорността е изключително Ваша.

София, 27 ноември 1997 г.

(Пресслужба "Куриер“)


* * *

София, 3 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА (ЧАСТ ШЕСТА - ПОСЛЕДНА) "СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА АЛТЕРНАТИВА: БЪЛГАРИЯ И НОВИЯТ СВЯТ, ДОСТОЕН ЖИВОТ ЗА ДОСТОЕН НАРОД" НА БЪЛГАРСКАТА ЕВРОЛЕВИЦА, ПРЕДСТАВЕНА НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В СОФИЯ НА 10 НОЕМВРИ 1997 Г. Документът е предоставен за публикуване в пълен текст изключително на Пресслужба "Куриер" при БТА.


НАШИТЕ ЦЕЛИ В ОБЛАСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА

Промените в света се отразиха и върху външната сигурност на страната ни. На мястото на двуполюсния дойде многополюсен свят. Въпреки отпадането на заплахата от глобален ядрен конфликт никой не може да каже, че днес светът е по-сигурен.

Разпадането на двуполюсната блокова структура отвори дефицит на сигурност, особено за страни като България. То провокира многобройни подтискани преди огнища на междунационално и регионално напрежение. Някои от най-опасните огнища на напрежение се намират на Балканите. Това налага да направим своя избор, който да ни отведе на желаното от нас място в системата от международни отношения.

Промените поставиха на изпитание и вътрешната сигурност на страната ни. Един от малкото ни безспорни успехи е, че успяхме да осъществим политически преход по мирен начин и положихме основите на парламентарната демокрация и на правовата държава.

От началото на промените българското общество не съумя да изгради в новите геополитически реалности адекватна система за национална сигурност, отбранителна концепция и военна доктрина. Повече от всякога обществото ни чувства необходимостта от цялостна концепция за сигурността, която да отчита както новите геостратегически и геополитически реалности, така и националните цели, особеностите на демократичната система на управление и нашите икономически възможности.

Евролевицата подкрепя преминаването към професионална армия и концентрирането на финансовите ресурси върху модерните, технологично изградени поделения с висока степен на бойна готовност. Същевременно нужно е да се изградят механизми за граждански контрол върху армията и органите на реда.

Ново виждане е необходимо и за бъдещето на военно-промишления комплекс. На него трябва да гледаме не просто като на елемент от сигурността, а и като на залог за бъдещото богатство на страната, както и за развитие на националната наука и производството. Като на област в индустрията ни, способна да организира свръхсложни системи, да внедрява най-високи технологии, да насища продуктите с интелект, да създава нови професии. В тази връзка предлагаме възприемането на принципа на програмно финансиране на армията и въобще на системата на национална сигурност.

Досегашният опит показва, че в основата на престъпността и корупцията стои криминализацията на българската икономика, непрозрачните връзки между политическата и икономическата власт. Радикалното лечение тук е решителното провеждане на самата реформа, въвеждането на твърди и прозрачни икономически правила.

Другият решаващ фактор е единодействието на изпълнителната, съдебната и законодателната власт. В тази връзка необходими са:

* Цялостна промяна на законодателството - нов Наказателно-процесуален и Наказателен кодекс;

* Нова система на борба с престъпността и корупцията. На национални равнище да се гарантира координацията между структурите за борба срещу голямата престъпност и корупция, като се формират специални групи следователи, отдели в съда и прокуратурата;

* На местно равнище да се укрепят структурите на МВР, които да работят със съдействието и под контрола на гражданското общество. Тези структури трябва да бъдат усилени материално и кадрово, да се ползват с големи правомощия, предвидени в закона.

Задачата на националните структури трябва да бъде изтласкване на престъпния свят от икономиката и политиката, от държавния апарат и съдебната система. Задачата на местните структури трябва да бъде справянето с уличната престъпност.

България се нуждае от външна политика, осъществявана въз основа на консенсус по нашите геополитически и пазарно-икономически приоритети, освободени от идеологически и исторически предразсъдъци. Не партийна, а национална. Нейните основни начала трябва да бъдат приемственост, активност, балансираност, прозрачност и неконюнктурност.

България е в Европа географски, културно и духовно. Ето защо ние подкрепяме продължаването на започнатия курс към интеграция в Европейския съюз и Северноатлантическите структури. Тук ние разполагаме със свои незаменими възможности - можем и ще бъдем социалдемократически мост към обединена Европа.

Смятаме, че е необходимо засилването на икономическия елемент във външно-политическите ни отношения:
* Разширяване на пазарното ни присъствие;
* Продажба, преотстъпване и преструктуриране на дълговете към България;
* Постигане на по-добри условия за споразумения с Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка;
* Търсене на възможности за привличане на кредити и инвестиции.

За да влезем в Европейския съюз и Евроатлантическия договор, е необходимо да извършим огромна подготвителна работа - да попълним и обновим законодателството си и финансовите механизми към европейските, да приложим европейските организационни, политически и стопански стандарти, да се подготвим за предизвикателствата на общата евровалута. Евролевицата е готова да поеме своя дял отговорност в тази посока.

Интеграцията на България в Европа предполага възстановяване и по-нататъшно развитие на отношенията ни с Русия на равноправна и прагматична основа.

Ние сме за балканско добросъседство и за активна балканска външна политика на България като ключов фактор за стабилността на Балканите, на основата на пълната равнопоставеност, без да допускаме делението им на оси и пактове.

Евролевицата се обявява за свободна изява на етническото и културно многообразие в рамките на неделимата българска държавност, за толерантност към етническите и културните различия. Ние смятаме, че принципната политика на междуетническо разбирателство трябва да бъде подкрепена с целенасочени мерки за развитие на производствени мощности и поминък в районите, населени с български турци и роми, изграждането на инфраструктурни и жилищни обекти и пр.


ДЪРЖАВАТА И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Ролята на държавата в XXI век все повече ще се определя от императивите на новия растеж и ограничаването на нежелателните последици на пазарната икономика. От друга страна, нараства необходимостта от глобално икономическо регулиране, предпазващо човечеството от безредие и хаос, от преминаване на екологичните бариери, усилване на разлома между богати и бедни, на етническите и социалните конфликти.

Всичко това надскача защитните сили на националните правителства и предопределя появата на нов икономически и политически ред.

На национално държавно равнище това не означава връщане към централизираната планова икономика. Става дума за нов тип държавно и глобално въздействие. Държавата тук е част от проблема, а не неговото решение.

Новата роля на държавното управление се изразява в утвърждаването на ясни, устойчиви, диференцирани правила за развитие на пазара и предоставянето на инициатива на самите граждани в решаването на такива въпроси като безработицата, социалното осигуряване, образованието, науката, културата и на новите проблеми на екологическата заплаха.

Развитието на човечеството в края на века отвежда както отвъд либералните виждания за пълно оттегляне на държавата от икономиката, социалната и екологическата политика, образованието и здравеопазването, така и отвъд етатистките увлечения и надценяване на възможностите на държавното управление.

Въпросът днес не е да бъде привилегирована държавата, да се запази нейното монополно положение, макар и по нов начин, като се свързва с корпоративни интереси. Ние виждаме гражданското общество не като функция и продукт на държавата, а като автономна, саморегулираща се сфера, партньор на държавата, в която самата тя органично се вгражда.

Нужен е синтез на регулативните функции на държавата и активните енергии и потенциали на гражданската инициатива, безусловно спазване на принципа на разделение на властите - законодателна, съдебна и изпълнителна, създаване на нов тип отношения между политика и икономика.

Нужна е ефективно работеща правова държава, чието поле на действие са: нормативна регулация, гаранциите за спазването на правилата; преговорите и договарянията за постигането на обществен консенсус по ключови въпроси от общонационално значение.

Оттук насетне се открива пълна възможност отделните социални сфери да се саморазвиват.

Нуждаем се от съвременна и действена общинска политика, тясно обвързана с гражданската инициатива. Политика, основаваща се върху прякото участие на хората при формирането, осъществяването и контрола на управленческите решения. Принципът на финансова и ресурсна автономност на общините (пълното отделяне на местните данъци и такси от републиканския бюджет) следва да се съчетава с активна държавна политика по въпросите, излизащи извън техните възможности.

Основните проблеми на всекидневието на хората трябва да се решават от общините и в общините, а общинските органи да работят непосредствено пред очите и под контрола на своите избиратели.

Централната законодателна и изпълнителна власт следва да прилага диференцирана и гъвкава данъчна политика,предоставяйки по-широки възможности за самофинансиране, за гъвкава инвестиционна политика, съобразена с неравностойното наследство от бившите окръжни центрове, с цел поощряване на нужните производства, реализация на инфраструктурни проекти на конкурсна основа, осигуряване на нови работни места.

Ние се обявяваме за засилен диалог със синдикатите, за разширяване на икономическото и социалното партньорство не само на национално равнище, но и на равнището на браншовете и предприятията.

Виждаме ролята на синдикатите като посредник в синтеза между труда и капитала, там, където техните интереси непосредствено се пресичат - държавното и частното предприятие, кооперацията, фирмата, дружеството, професията.

С една дума нашият основен принцип е участието.

Участие на гражданите във вземането на политическите решения и в контрола върху изпълнението им чрез периодични общи избори.

Участие във вземането на икономическите решения и в контрола върху изпълнението им чрез съвместно приемане на стратегията на равнище предприятия, както и чрез самоуправлението на кооперациите на работниците и селяните.

Участие във вземането на решения и демократични форми на контрол, когато е необходимо правителствата да осъзнаят социалните и икономическите приоритети.

Защото правителствата не следва просто да поправят вредите, предизвикани от несъответствията на пазара, нито да се опитват да го управляват. Държавата според нас трябва само да регулира пазара в интерес на своите граждани.


ЕВРОЛЕВИЦАТА - ПАРТИЯ НА МОДЕРНАТА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ

Една от фундаменталните промени в съвременния свят е в съдържанието и отношението между ляво и дясно. Нито старото ляво, нито старото дясно могат да съхранят своето класическо съдържание и идентичност. Движещата сила на политическия живот днес вече не е класовата борба и конфронтацията. Левицата вече не отрича частния капитал и частната собственост, не призовава за национализация и "експроприация на експроприаторите", не смята, че пазарната икономика и стоково-паричните отношения са изживели времето си и т.н. Десницата вече не се срамува да говори за социални програми.

Свидетели сме на еволюцията на западното политическо пространство от полюсите към центъра, формирането на центристка левица и десница.

Разбира се, това не означава, че липсват социални проблеми и напрежения, социални разделения. Но те са от друг характер и се проявяват по друг начин - не като големи класови сблъсъци на политическата арена, а като непрекъсната борба на интереси между заемащите облагодетелствани позиции и онези, които са извън тях, протичаща в общоприета система от норми и правила.

У нас протичат друг тип политически процеси, чиято посока обаче е сходна. Разпадането на политическата система на бившия режим, на Партията-Държава постави началото на еманципацията на икономиката от политиката, на гражданското общество от държавата и формирането на множество партии. Те потърсиха своята идентичност като наследници на партиите от преддеветосептемврийския период.

На политическата сцена се формираха големи еклектични образувания - приемници на преддеветосептемврийските партии от най-различен вид и на бившата комунистическа партия, опитващи се да съхранят в новите условия политически си монопол.

Успоредно с това у нас протичаше активен процес на социално разслояване. Възникна въпросът: какви партии са тези партии, чии интереси изразяват? На наемния труд или на капитала, или пък на "средната класа"?

Тези въпроси изглеждат класически. Допуска се, че у нас протичат процеси на разслояване и политическа идентификация, присъщи на класическото капиталистическо общество.

Вглеждането в реалностите обаче показва, че у нас всъщност няма такива, познати от миналото, процеси. Извършва се нов тип социална стратификация и политическа идентификация.

Най-напред богатите не са богати със средства за производство. (Не образуват класа в марксистко-ленински смисъл). Доколкото досега средствата за производство в основната си част принадлежат все още на държавата, те са богати с парична маса и недвижима собственост. Бедните са бедни не защото са лишени от средства за производство или лична собственост, а от необходимото количество пари, т.е. от възможности за потребление.

Това разслоение е нетрайно, не е истинското разслоение. Въпросът сега е: дали то ще се узакони или може да бъде коригирано и смекчено чрез промяна в процеса на приватизацията? Ето го големия икономически, социален и политически залог в позицията на Евролевицата за превръщане на милионите българи в собственици. Ето в какво се състои най-съществената разлика между социалдемократическата и либералната алтернатива днес у нас.

Качествено новият момент в българския политически живот е изчерпването на еклектичните преходни формации, постепенното оформяне на нова левица и на нова десница, изразители на либералната и на социалдемократическата алтернатива в реформите.

Когато казваме нова левица, имаме предвид съвременната европейска левица в нейното социалдемократическо измерение, активен участник в приобщаването на България към обединена Европа на идващия XXI век.

Разграничителната линия между социалдемократическата левица и либералната десница днес минава през разбирането за:

* Собствеността - дали тя да бъде собственост на малка група в един олигархичен капитализъм, напомнящ латиноамериканския свят, или социализирана собственост, интегрираща огромната част от българите в икономиката на гражданското общество;

* Икономическия растеж - дали той да бъде от нищо неограничен растеж на капитали и монополи, изправящ ни пред предизвикателството на оцеляването - икономически, социално, екологическо, демографско или регулиран растеж, интегриращ ни в общите цивилизационни тенденции на съвременния свят;

* Социапната политика - дали да е пасивната политика на остатъците, на компенсациите, на индивидуалните стратегии на оцеляване или активна политика, осъществявана едновременно чрез новата роля на държавата и на гражданското общество;

* Ролята на държавата - дали тя просто да се отдръпне от всякакво въздействие върху икономиката, социапната и екологичната сфера или да овладее новата си роля на нормативен регулатор.

Българската Евролевица не просто приема европейската интеграция като ценност, тя ще участва със свой глас в общоевропейския дебат за бъдещето и перспективите на обединена Европа.

Членството в Социалистическия Интернационал, към което се стремим, активното участие в плана за действие на Европейската социалдемократическа партия 1997-1998 година, използването на новите информационни технологии (Интернет) ще направят възможно в близко бъдеще да участваме в създаването на информационна мрежа на европейските социалдемократи. Успоредно подобна мрежа по хоризонтала ще изграждаме и в българското гражданско общество - със синдикатите, младежките, женските, екологичните, културните неправителствени организации.

Българската Евролевица ще се развива като нов тип политическо обединение, което интегрира принципи и структури на партийното изграждане с широка мрежа от организации на гражданското общество. Нейно средище ще са териториалните организации, към които ще се развиват клубове по интереси.

Целта е да постигнем такова съчетание между вертикалните и хоризонталните структури, че мощни импулси да получат индивидуалната инициатива, демократичното участие в политическия живот, самостоятелността на местните структури. Да се ограничим не до традиционната членска маса, отразяваща интересите на отделни социални групи и прослойки, а да формираме общност от съмишленици, свободни хора, обединени от общи идеи за света и България.

Нашата стратегическа цел е обединението на българската социалдемокрация на основата на общи идейни виждания и изработването на социалдемократическа алтернатива в обществото.

Никой не може да претендира за монополно място в този процес. Става дума за съвместно развитие върху принципите и ценностите на европейската социалдемокрация в България.

От такива позиции ние ще се стремим към взаимодействие с всички политически и обществени организации, изповядващи посочените принципи и ценности. Ще се стремим да преодоляваме разделението от миналото, да се учим от уроците на новата и най-новата ни история.

Евролевицата предлага нов по съдържание консенсус: консенсус за реформите у нас. Негова основа би могла да бъде национална програма за реформите, приета от парламента, съгласувана с извънпарламентарните сили и синдикатите.

Става дума за:
- Отказ от тоталната политизация на реформите и едностранно извличане на политически дивиденти;
- Отказ от пренасяне на вътрешнополитическите и вътрешнопартийните спорове извън страната, единна външна политика;
- Постигане на съгласие по такива ключови проблеми за бъдещето на нацията като приватизацията, структурната реформа, борбата с престъпността;
- Отказ от каквито и да било опити за промяна на държавното ни устройство - парламентарната демокрация.


* * *

Такива са целите, ценностите и принципите, които споделяме. Такива са вижданията ни за практическите подходи. Така си представяме социалдемократическата алтернатива у нас на прага на новия век.

Това е нашата политическа програма. Тя не претендира да изрича истини от последна инстанция. Разглеждаме я като импулс за обсъждане и дискусии, като идеен апел към всички социалдемократи у нас, към всички социалдемократически сили. Надяваме се, че тя ще бъде стимул за взаимодействие и обединение. Вярваме, че на прага на XXI век България ще има своята обединена и силна социалдемократическа партия.

Отиващият си век ще остави след себе си не само огромни материални и научно-технически постижения, но и ужасни изпитания на хуманността. В него свръхизобилието стои редом до глада и нищетата, интелектуалните постижения - до неграмотността, демокрацията - до насилието.

В този век социалдемокрацията се бореше за своята мисия, за хуманистичните социални ценности, в името на мечтата си за едно по-добро и справедливо общество. Българската левица също извървя трудно, драматично своя път. Път, белязан от извисявания и падения.

Новият век и новите глобални предизвикателства пред човешкото общество изискват нов подход, нов начин на мислене, ново действие отвъд границите на сегашната цивилизация.

Дали ние, българите, ще намерим сили да развием най-доброто и същевременно да превъзмогнем отрицателното в себе си?

Дали ще се окажем част от тази нова цивилизация, чиито кълнове днес вече виждаме, независимо как ще я наречем - "посткапиталистическа", "постиндустриална" или "постмодерна"?

Дали левицата у нас ще се окаже на висотата на този нов век?

Ето това са съдбоносните въпроси не само пред отделно взети партии или части от нашия политически елит, но и пред всеки български гражданин, пред цялото общество.

Това не са далечни неща, които не ни засягат. От близките години, от непосредственото бъдеще зависи по кой път ще тръгнем и къде ще се окажем.

Колкото и да ни е тежко днес, колкото и да са трудни и специфични въпросите, които ни занимават ежедневно, ние сме длъжни да погледнем напред, в бъдещето. Да мислим и да действаме днес съобразно неговите императиви.

Българската Евролевица е готова да поеме своята част от отговорността. Ние подаваме ръка на всички политически сили и на всички българи в името на бъдещето.

(Пресслужба "Куриер")


* * *


ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ


София, 3 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" ПО ПОВОД УБИЙСТВОТО НА ПЛАМЕН ТРАЙКОВ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА "ВЪТРЕШНИ ВОЙСКИ" ПРЕД ЯПОНСКОТО ПОСОЛСТВО В СТОЛИЦАТА НА 27 НОЕМВРИ 1997 ГОДИНА. Документът е адресиран и до президента на Република България, ръководството на МВР, Главна прокуратура. Предоставен е за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" и чрез БТА - на средствата за масово осведомяване.


Още един български младеж загина нелепо. Убийството на Пламен Трайков късно снощи, разгледано като част от непрекъсната верига инциденти, злополуки и ужасни войнишки смърти, окончателно оголва трагичния факт, че държавата у нас проявява некадърност и нежелание да опазва живота както на обикновените граждани, така и на собствените си войници, които тя рекрутира от семействата на същите тези граждани.

Войникът е неприкосновено лице на държавна служба. Когато го удариш или набиеш, биеш държавата. Когато го убиеш, убиваш една от нейните функции - да гарантира физическата, социалната и духовна сигурност на народа. Всяко посегателство върху живота на войник е посегателство върху сигурността на самата държава, върху нейните функции да защитава страната и обществото. Нарушението на това основно начало прави обществения договор у нас невалиден.

Обществото, семейството, гражданите, младежите-донаборници не могат да очакват нищо добро от държава, която води дипломатически преговори с престъпния свят, заличава разликата между мафия и магистратура, изказва съболезнования, но не открива убийците.

Нека да повторим - убийството на войник на служба е престъпление по раздел I на глава 1 от Наказателния кодекс, а именно - престъпление против републиката.

Гражданска инициатива счита, че държавата трябва отново да влезе в своите функции. Да се каже, че убиецът е заловен, е малко. Президентът трябва да обяви извънредно положение. Действащите и добре известни на полицията престъпници трябва да се затворят и в кратък срок дабъдат изправени пред съда. Техните близки приятели в структурите на изпълнителната власт да ги последват солидарно. Министърът на вътрешните работи, Съветът за национална сигурност, командването на "Вътрешни войски" и Прокуратурата в кратък срок да представят пред обществеността основните насоки на едни план за неутрализиране на престъпността и стабилизиране на обществената сигурност.

Президентът трябва да обяви национален траур и да разпореди тленните останки на загиналия на поста си български войник да бъдат погребани с национални почести.

Военната прокуратура да се занимае със субектите, проявили престъпно нехайство (караулите пред чуждите мисии са безкрайно доверчиви и необучени да се пазят). Това нехайство по служба, отдавна превърнало се в продължаващо престъпление, ще взема своите жертви и занапред, ако армията не бъде из основи раздрусана и прочистена.

Необходима е основна ревизия на поправения закон за отбраната на страната. В него безусловно трябва да залегнат гарантираните положения за живата връзка между армията и народа, животът, честта и личното достойнство на военната младеж да бъдат защитени с всички дисциплинарни средства.

Това, което Гражданска инициатива изисква от институциите на изпълнителната власт, е задължително необходимо да бъде изпълнено, за да има надежда, че общественият договор между управляващи и управлявани може да бъде възстановен.

Гражданска инициатива призовава синдикатите, обществените и неправителствени организации да отдадат почит на загиналия войник Трайков с траурни шествия и демонстрации пред МВР, Главна прокуратура, президентството и Министерския съвет.

София, 28 ноември 1997 г.

Председател на Политическия съвет:

ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *


НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ


София, 3 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ "СВОБОДНО СЛОВО” ЗА ЗАКОНА ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ, ПРИЕТА НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА (СОФИЯ, 24 НОЕМВРИ 1997 Г.). Документът е предоставен чрез БТА на средствата за масово осведомяване.


Граждански форум "Свободно слово" настоява управляващите да изпълнят обещанието си и в най-кратки срокове да приемат нов и модерен Закон за радио и телевизия в съответствие с европейските принципи и норми, гарантиращ обществения характер на Българското национално радио (БНР) и Българската национална телевизия (БНТ) и равнопоставеността на обществените и частните медии.

"Свободно слово" оценява сегашните поправки към закона на Българската социалистическа партия (БСП) като неизбежно зло.

Настояваме с бъдещия нов закон да бъде приета и по-добра процедура с ясни критерии и принципи за избор на национален медиен съвет.

София, 24 ноември 1997 г.

Председател на Управителния съвет:

ЯСЕН БОЯДЖИЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *


СИНДИКАЛНИ ПОЗИЦИИ


София, 3 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ ЗА СИНДИКАЛНА СОЛИДАРНОСТ, ПРИЕТА НА ЧЕТВЪРТИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ (СОфИЯ, 28-30 НОЕМВРИ 1997 ГОДИНА).

Конгресът избира за председател на КНСБ д-р Желязко Христов; за пръв почетен председател е избран проф. Кръстьо Петков. Тримата заместник-председатели, избрани от конгреса, са: Юри Аройо, Пламен Димитров и д-р Иван Кокалов.

Документът е предоставен за публикуване чрез БТА на средствата за масово осведомяване.


Отчитайки:

- Негативните последици, вследствие на започналото преструктуриране и глобализация в икономиката - производствена, бюджетна и духовна сфера, които пряко рефлектират в организационното състояние на Централата;

- Отлива на синдикалните членове, вследствие нарушаване на трудовите закони, безработица, спад на доходи и приватизация;

- Нуждата от консолидация на структурите си на базата на синдикална солидарност за посрещане на тези предизвикателства,


ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ (КНСБ) ЩЕ РАБОТЯТ ЗА:

- Усъвършенстване формите на прилагане на основния принцип на синдикализма - солидарността, в своята дейност;

- Отстраняване на нелоялната конкуренция помежду си при колективното договаряне, привличането на нови членове и организации, подготовката и провеждането на протестни действия и солидарни акции;

- Създаване на солидарни фондове за подпомагане на безработни и социално слаби синдикални членове;

- Разширяване и укрепване на формите на солидарност с другите автентични синдикати в Република България и международни синдикални формирования, в които членуват КНСБ и нейните основни членове;

- Консолидиране на основните синдикални структури на КНСБ, обединяване на идентични и сродни синдикални формирования, по примера и практиката на европейските свободни синдикати.

(Пресслужба "Куриер")


* * *


МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ


София, 3 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ТРИДЕСЕТ И ТРИ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ МЛАДЕЖИ ЗА ИНИЦИАТИВАТА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ В БАНСКО НА 28 И 29 НОЕМВРИ 1997 ГОДИНА. Документът е адресиран до президента на Република България, до правителството, местните органи на властта и депутатите от 38-ото Народно събрание; предоставен е за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" и чрез БТА - на останалите средства за масово осведомяване.


Ние, представителите на долуподписаните младежки организации, се обръщаме към своите връстници, колеги, приятели и към цялото българско общество:

Скъпи приятели,
Българските младежи успяха да постигнат един много важен за нацията успех - те се споразумяха да създадат на 28 и 29 ноември 1997 година в Банско свой, независим Национален младежки съвет (НМС).

За нас е много важно целият български народ да бъде съпричастен към усилието ни да приобщим своята страна към Европа, да участваме в инициативите на Европейския съюз още сега. Ние призоваваме държавната власт - президента, правителството, местните органи на властта и народните представители да ни оказват пълно съдействие както за успешното учредяване, така и за силния старт на НМС.

Ние призоваваме всички свои колеги и приятели от страната да влязат във връзка с нас, за да изградим с общи усилия една модерна регионална младежка политика и да успеем заедно да насочим погледа на властите към проблемите на региона. Ние порицаваме всички опити да се саботира успешното изграждане на Регионални младежки съвети (РМС) и се надяваме всички местни органи на властта да ни окажат съдействие за изграждането на РМС в цяла България. В този смисъл ние порицаваме опитите на народния представител Димитър Луджев да провали чрез недоброжелателни публикации в печата постепенното и естествено зараждане на регионалните младежки структури.

София, ноември 1997 година

За Инициативния комитет за учредяване на НМС:
МЛАДЕЖКО ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ;
МЛАДЕЖКИ КЛУБОВЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (СДС);
БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ;
ЕВРОПЕЙСКО МЛАДЕЖКО ДВИЖЕНИЕ;
БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ;
ВЪТРЕШНА МАКЕДОНСКА РЕВОЛЮЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ (ВМРО) - МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ;
МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ;
БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ФОРУМ;
СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ;
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ;
МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ КЪМ СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА (СОСЗ);
МЛАДЕЖКА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ;
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ;
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИТЕ КЛУБОВЕ КЪМ ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ;
ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА (ГОР) "М";
НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ-МОНАРХИСТИ (НОСМ) "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ";
НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ;
НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ;
СТУДЕНТСКО ОБЩЕСТВО ЗА КОМПЮТЪРНО ИЗКУСТВО;
БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ;
МЛАДЕЖКА КОМИСИЯ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ;
СДРУЖЕНИЕ "БЪДЕЩЕ";
НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ "МЛАДА БЪЛГАРИЯ";
СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА ДУХОВНОСТ";
ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ;
СТУДЕНТСКО МЛАДЕЖКО ЧИТАЛИЩЕ "АУДИТОРИЯ";
НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СКАУТИТЕ В БЪЛГАРИЯ;
СДРУЖЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ-ЮРИСТИ "ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ";
РОМСКА МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ;
БАЛКАНСКИ МЛАДЕЖКИ КЛУБ ЗА ПРИЯТЕЛСТВО;
МЛАДЕЖКА ЕКОЛОГИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ "РОДОПИ";
СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ НА МЛАДЕЖТА;
МЛАДЕЖКИ АЛИАНС ЗА РАЗВИТИЕ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 3 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ПО ПОВОД ОТНЕМАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ПАСПОРТ НА ВЛАДИМИР ПАНКОВ ОТ ОХРИД, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ, ОТ МАКЕДОНСКИТЕ ВЛАСТИ. Документът е адресиран чрез БТА до средствата за масово осведомяване.


Ние, членовете на Студентския съвет на Софийския университет "Свети Климент Охридски", изразяваме своя протест пред властите на Република Македония срещу незаконното отнемане на българския паспорт на нашия сънародник Владимир Панков от град Охрид, Република Македония.

Вече повече от една година паспортът на един български гражданин се задържа от македонската полиция. Това е в грубо противоречие с всички международно-правни норми и принципи. Чужда държава няма право да задържа официален документ на българската държава. Никак не е случайно, че официалният мотив за задържане на паспорта е "съмнение за фалшификат".

След като българското посолство в Скопие категорично заяви, че паспортът на Панков е действителен, няма никакво законно основание за неговото задържане.

Публична тайна е, че г-н Панков е подложен на тормоз заради своята позиция за българския етнически произход на днешните македонски славяни. Позиция, която между другото е категорично доказана от българските учени и от световната наука.

Още по време на Титова Югославия Владимир Панков е репресиран от тоталитарната власт и принуден да напусне Македония. Правителството на Швейцария му дава статут на политически емигрант. Днес официални швейцарски представители заявяват, че са готови веднага да изпратят самолет до Охрид, който да превози г-н Панков до Швейцария. Необходимо е само Владимир Панков да има официален документ за самоличност.

Студентския съвет на СУ "Св. Климент Охридски" смята, че българското правителство не е направило достатъчно, за да защити основните и неотменими човешки права на българския гражданин Владимир Панков. Настояваме Министерството на външните работи да предприеме незабавно всички необходими дипломатически действия в защита на г-н Панков.

Ние, студентите, искаме националноотговорна политика от демократичното правителство, което подкрепихме с вота си на последните парламентарни избори. А първото условия за такава политика е твърдата защита на достойнството на българските граждани, където и да се намират те.

София, 26 ноември 1997 г.

Заместник-председател и говорител на Студентския съвет:

АТАНАС КОЙНОВ

(Пресслужба "Куриер")


--------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 2 декември 1997 година.


БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Ръководител на екип "Справочна информация": Марта Иванова
Дежурен редактор: Лилия Томова
Репортер: Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.