1 ноември 1996

 


София, 1 ноември 1996 година
Брой 126 (1681)


София, 1 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА КОАЛИЦИЯ "ЗАЕДНО - ЗА БЪЛГАРИЯ" ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ


СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ,

Първият тур на президентските избори отмина. Изборите навлязоха в решителната си фаза.

Ние категорично не можем да бъдем доволни от получените резултати. Над 1 млн. избиратели, гласували през 1994 г., този път не ни подкрепиха, предпочетоха да не гласуват. Ние уважаваме вашия избор. Добре разбираме, че колебанията, съмненията, всекидневните грижи на всеки от нас, на нашите семейства, грижата за насъщния са определили тази ваша позиция.

Ясно съзнаваме, че днес за обществото най-важни са икономическите и социалните проблеми и тяхното отражение върху живота на хората. Затова ще обсъдим двегодишното управление на Демократичната левица отговорно, зряло и откровено и ще направим необходимите промени в него. Ще създадем условия в обществения диалог да участват всички отговорни политически сили, които са готови да предложат свои алтернативи и да се ангажират с решаването на проблемите на страната. Това е смисълът на нашето послание "Заедно - за България!".

Ние искрено благодарим на всички, които ни подкрепиха независимо от кризата и трудностите. На първия тур негласуването беше знак на протест и израз на разочарование от политиката и от управлението, но на втория положението е напълно различно. Сега вече трябва да се заеме позиция не "против", а "за" - за държавен глава на България, а не за президент на опозицията като досегашния.

Още на първия тур рухнаха почти всички митове на Съюза на демократичните сили /СДС/ - че президентът ще бъде избран без балотаж; че е формирано ново мнозинство. Всъщност опозицията получи подкрепата само на около една четвърт от всички избиратели; нещо повече - тя загуби гласове в сравнение с предишни избори. Провали се и третият мит - че кандидатът на опозицията носи стабилност, което вече беше опровергано от агресивните закани на самите опозиционни лидери за предизвикване на обща политическа криза - след което неминуемо ще следва икономическата катастрофа.

Затова на 3 ноември ни предстои истинския избор.

Българските граждани ще избират между два пътя. Единият ни води към стабилизация, към по-бързо излизане от кризата, към подобряване на живота ни. Другият - към нова, още по-откровена реституция и реставрация, към ново политическо противопоставяне, "избори до дупка", спиране на реформите и отлагане на изхода от кризата. При икономическото положение на страната този път ще бъде пагубен за всички.

Обръщаме се към вас:
- към хората, с които бяхме заедно през всички тези трудни години;
- към хората, подкрепили други кандидати, чиито послания съвпаднаха по редица въпроси с нашите;
- към хората, които не гласуваха на първия тур, но на които не им е безразлично в какво обещество ще живеят те и техните деца.

Бъдещето на България и вашето лично бъдеще е във вашите ръце, във вашия избор. От този избор зависи дали ще се върнем назад към мъчителното начало на прехода. Или заедно ще създадем условия реформата да ни даде първите си плодове, за да не отидат нашите общи жертви напразно, за да осигурим достоен и смислен живот на всеки български гражданин.

Затова нека в този труден момент да надмогнем съмненията, колебанията и огорченията, да гласуваме за Иван Маразов и Ирина Бокова, и на 3 ноември с гласовете на всички, на всеки един от нас да направим решаващия, верния избор за България.

Имаме сили, разум и воля, за да успеем!

София, 29 октомври 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ "НУЖНА НИ Е ГОЛЯМА ПОБЕДА В НЕДЕЛЯ" КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НА КАНДИДАТА ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА ПЕТЪР СТОЯНОВ, ИЗДИГНАТ ОТ ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ


СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ,

Резултатите от първия тур на президентските избори вдъхнаха на всички измъчени българи надежда за промяна.

Гласът на българския народ е категоричен - не искаме повече БСП. Искаме промяна, искаме нов вид управление, искаме достоен живот, ред, сигурност, законност и свобода на предприемчивия български дух.

Това потвърдиха близо два милиона българи, които гласуваха за мен.

Това казаха и тези, които гласуваха за Жорж Ганчев.

Това заявиха и тези, които подкрепиха Александър Томов.

Това мислеха дори тези, които приеха предизвикателството на Бойчев и Кулеков.

В неделя имаме съдбовната възможност всички заедно да кажем:

НЕ на некадърните управници, на приятелските кръгове и на мафията

НЕ на престъпността и корупцията

НЕ на беднотията, скъпотията, глада и студа

НЕ на убийствените данъци, на смазването на малкия, средния и фамилния бизнес

В неделя ще бъдем заедно, ние, хората на България, и с гласа си ще кажем:

ДА на разумната промяна

ДА на законността, реда и сигурността

ДА на свободата на предприемчивостта, професионализма и конкуренцията

ДА на приватизацията, на съвременното производство и новите работни места

Да на собствеността върху земята и на модерното земеделие

Да на Европа и на инвестициите у нас

ДА на бъдещето на децата ни и на достойните старини на родителите ни
 
ДА на модернизацията на армията ни

ДА на достойнството на България.

Нужна ни е голяма победа в неделя.

Тази дълго чакана победа, след която заедно ще тръгнем по новия път на България.

София, 28 октомври 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ПО ПОВОД НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВТОРИЯ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА


В първия тур на изборите кандидатпрезидентската двойка Иван Маразов и Ирина Бокова, издигнати от обединението "Заедно - за България", зае второто място и ще се яви на балотажа на 3 ноември.

Сравнението с резултатите, получени на първия тур на президентските избори през 1992 г., показва, че не опозицията в лицето на Петър Стоянов печели, а обединение "Заедно - за България", което се отъждествява в общественото съзнание с Българската социалистическа партия /БСП/ и с правителството на Демократичната левица, губи проценти главно поради негласувалите. Това показва, че обединение "Заедно - за България" има достатъчно резерви и ще успее да мобилизира във втория тур изцяло своя потенциален електорат.

В обществото съществува недоволство от управлението на Демократичната левица, което е причинено от неизбежните трудности, съпътстващи извършваните реформи. Преходът към пазарно стопанство е обективен, той не зависи от политическата воля на партиите. В България се извършва всеобхватно социално-класово разслоение и се формират правилата на междуличностната конкуренция и антагонизъм. Няма как да се размине - в България имущественото неравенство ще се задълбочава, който и да управлява.

Днес България избира между две възможности:

- реформа, отстоявана от обединението "Заедно - за България" в името на всички можещи, знаещи и кадърни хора, независимо от тяхното имуществено състояние, партийна принадлежност, етнически и религиозен произход;

- политика, която опозицията, чийто президент действа и днес, иска в интерес на реститутите, на реставрацията на додеветосептемврийска България, като за целта се разграбва или ликвидира построеното през последните десетилетия. Примерът вече го имаме.

Ние, българските либерали, призоваваме гражданите на България да дадат своя вот на втория тур за Иван Маразов и Ирина Бокова.

Нашата партия отново ще настоява пред правителството на Демократичната левица и новоизбрания президент за:
- равен старт за всички българи в условията на разгърнато имуществено разслоение;
- данъчна система, която да поощрява дребния и средния бизнес;
- ускорено довършване на земеразделянето и издаване на документи за собственост, както и поощряване на разнородните кооперации на дребните собственици на земеделски земи и фермерите;
- създаване на пазар на земята;
- създаване на благоприятен климат за привличане на чуждестранни инвестиции;
- незабавна и пълна приватизация на поддържаните от държавата фирми;
- безкомпромисна борба с престъпността и корупцията на всички равнища в обществения живот и държавните структури;
- засилени културни връзки с българите извън границите на родината и държавно внимание към тях;
- сериозна демографска политика на държавата;
- грижа за Българската православна църква и възстановяване на всичките й имоти;
- ясна евроатлантическа ориентация на външната ни политика и заявление от управляващите институции за членство в НАТО.

Българска партия Либерали призовава гражданите на България, призовава всички, които вярват в своя ум и сили, в ума и силите на своите деца, да гласуват на 3 ноември за Иван Маразов и Ирина Бокова.

София, 30 октомври 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ КЪМ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И СЪМИШЛЕНИЦИ ПО ПОВОД НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВТОРИЯ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА


Политическият съвет на Алтернативната социаллиберална партия призовава своите членове, съмишленици и симпатизанти, както и негласувалите и колебаещите се да продкрепят със своя вот кандидатпрезидентската двойка на Обединените демократични сили Петър Стоянов и Тодор Кавалджиев.

София, 29 октомври 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:.
ПРИЗИВ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ Д-Р КИРИЛ БОЯДЖИЕВ КЪМ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И СЪМИШЛЕНИЦИ ПО ПОВОД НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВТОРИЯ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА


Изпълнителният комитет на Радикалдемократическата партия призовава всички членове и съмишленици на партията към активно участие и на втория тур на президентските избори, като отново подкрепят кандидатите на демократичната общност Петър Стоянов и Тодор Кавалджиев.

София, 29 октомври 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО НА РАЦИОНАЛИСТИТЕ ПО ПОВОД НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА


Предстоят избори за президент на републиката. Политическият живот в България продължава да бъде в плен на двуполюсния модел, заченат на т.нар. кръгла маса. Независимо от самоуверените декларации на потенциалните президентски двойки за постигане на национално съгласие отсега е ясно, че те не могат и няма да станат обединители на българската нация. Гибелният за България двуполюсен модел, горчивите плодове, на които вкуси нашият народ, се самовъзпроизвежда.

Като има предвид това, Българско общество на рационалистите смята, че единственият спасителен път за България е създаването на обединяващ нацията патриотичен центристки блок.

София, 21 октомври 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р инж. Здравко Бакалов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЛАСОПОДАВАТЕЛ "ЗАЩО ТРЯБВА ДА ГЛАСУВАМЕ НА ВТОРИЯ ТУР? КОЙТО СЕ ОТКАЗВА ДА ГЛАСУВА, ВСЪЩНОСТ ГЛАСУВА ЗА ТРАГИЧНИЯ КРАЙ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ" НА НАЦИОНАЛНОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ "ЗАЕДНО - ЗА БЪЛГАРИЯ"


Вече са известни резултатите от първия тур на президентските избори, малка или голяма е разликата между кандидатпрезидентските двойки? Отговор на въпроса могат да дадат онези 2 496 040 избиратели - онези 37% гласоподаватели, които предпочетоха да изберат първите възможности, предложени им от разпространения в огромен тираж плакат-пасквил, но не и последната - национално отговорната възможност - да гласуват.

Към тях се обръщаме и молим да ни извинят, ако им се сторят банални историческите аналогии, но времето само ги налага.

Непримиримата вражда, разединението, безразличието, отчаянието - това затри преди почти 10 века величието на българското царство. И в резултат - повече от 170 дълги години се гънеше българският врат под византийския ярем. Само след два века - през 1396 г. - отново вражда, отново разединение, отново безразличие, отново отчаяние и отново заник - този път на второто ни царство. И отново пет черни века за България под сянката на турския ятаган.

Днес, 6 века след края на държавата на великите Асеновци, ние, българите, сме пред съдбовен избор. Ще изберем ли гибелното противопоставяне, което ще сложи край на 13-вековната ни държава? Или ще направим правилния избор и ще открием спасителния мост, предложен ни от проф. Иван Маразов и Ирина Бокова и от левицата в девиза "Заедно - за България"?

Не осъждаме тези наши сънародници, които не гласуваха в първия изборен тур. Те сигурно са имали сериозна причина за своето решение. Сигурно през двегодишното си управление левицата и всички ние - нейните представители и поддръжници, сме допускали и допускаме грешки, имали сме и имаме своите слабости. Но именно правителството на левицата пое върху плещите си тежката отговорност да рискува изборен неуспех, но да осигури управленски успех, като ни изведе от кризата без полумерки и празни, неизпълними обещания.

А какво ни обещават господата Стоянов и Кавалджиев? Предсрочни парламентарни избори - нов кръг от конфронтация и безполезно политиканство - и в резултат - национални несигурност, криминализиране на държавата, разцепление на обществото и още по-дълбоко затъване в тресавището на кризата. Тези господа се опитват да ни убедят в съществуването на някакво мистично "ново мнозинство", което е всъщност по-малко от 27% от българските гласоподаватели. Ще им повярваме ли? Ние вярваме единствено на обещанието, дадено от г-н Кавалджиев в момент на откровение в Луковит, да направи всичко, което е по силите му, та тези, които са били голтаци преди 9 септември 1944 г. и техните наследници, да станат голтаци сега. Вярваме и на неприкритата заплаха на Иван Костов и компания да се разправят с БСП, ако успеят да се опрат на безразличните, които ще направят реално измисленото от СДС "ново мнозинство".

Аналитици и медийни шамани, купени от опозицията или изгаряни от искрена омраза към самата идея за социална справедливост, се опитват да ни убедят в някакъв измислен успех на Обединените демократични сили /ОДС/. Те разчитат на нашето отчаяние.

С риск да бъдем обвинени за постоянни разходки в историята, искаме да припомним две големи сражения от миналото. На 14 юни 1800 г. при Маренго Наполеон загуби сражението от в 15 часа, но го спечели в 19. След 15 години на 18 юни 1815 г. при Ватерлоо той спечели сражението в 14 часа, но в 20 беше разгромен окончателно.

На война - като на война. Няма място за отчаяние. Няма място за безразличие. Защото в битката за бъдещето на родината безразличието е равносилно на дезертьорство от бойното поле.

Ние вярваме, че на втория изборен тур няма да има безразлични, няма да има българи, които дезертират от отговорността за утрешния ден на децата и внуците си.

София, 28 октомври 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

о.з. подполковник инж. Явор Генов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ДЕЙСТВИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ". Документът е адресирандо средства за масова информация.


Конституционният съюз се разграничава най-категорично от незаконните действия от страна на Федерация "Царство България", чиито плакати срещу насрочените за 27 октомври 1996 г. президентски избори се лепят в редица населени места върху плакатите на кандидатите за президент и вицепрезидент на Република България.

Тези действия на Федерация "Царство България" очевидно целят дискредитирането на многобройните промонархически организации в Република България и вредят по недопустим начин на демократичните процеси в страната.

Пловдив, 22 октомври 1996 г.

ОРГ. СЕКРЕТАР И ГОВОРИТЕЛ:

инж: Николай Бучков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" ПО ВЪПРОСА ЗА УЧАСТИЕТО НА ЛЕВИЦАТА ВЪВ ВТОРИЯ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА.


Ръководството на Независим профсъюз /НП/ "Единство" анализира резултатите от изборите за президент на Република България, проведени на 27 октомври 1996 г., и смята, че те реално отразяват активността на гласоподавателите.

Сега, пред втория тур, три неща трябва да се имат предвид от левицата, в т.ч. и Демократичната левица:

1. Демократичната левица не успя да издигне навреме свой достоен кандидат за държавен глава. Тя загуби два месеца с кандидатурата на Георги Пирински и закъсня с регистрирането в ЦИК на Иван Маразов и Ирина Бокова.

2. Демократичната левица не сплоти цялата левица и на първия тур допусна разпиляването на подадените гласове между шест кандидатпрезидентски двойки.

3. Съюзът на демократичните сили /СДС/ и десницата бяха много по-организирани, последователни и агресивни в пропагандата си за кандидат-президент. Те реализираха 96 на сто от реалните си възможности, а левицата - едва 68 на сто.

Пред втория тур се налага левицата и нейните дейци с по-големи достойнства и отговорност да единодействат за активизиране на близо 30 на сто свои поддръжници, които не се явиха на първия тур. Заедно с това трябва да се привлекат дадените гласове за Жорж Ганчев, Александър Томов и други кандидати от левицата.

Ръководството на НП "Единство" намира за възможно да се извърши най-трудното - сплотяване на всички гласоподаватели от лявото пространство и активизирането им така, че на 3 ноември 1996 г. да гласуват за кандидатпрезидентската двойка Маразов - Бокова.

Още от днес се налага обединение и единодействие на левицата, за да изберем своя представител за държавен глава!

София, 28 октомври 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ КЪМ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ ПО ПОВОД НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВТОРИЯ ТУР НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА


БЪЛГАРСКИ ПАТРИОТИ, АНТИФАШИСТИ!

Трети ноември 1996 г. ще бъде съдбовен за България. Трябва да знаем истината. Консерватавни и реакционни сили се активизират, проправяйки път към фашизма и диктатурата.

При една победа силите, които стоят зад двойката Стоянов - Кавалджиев, ще извършат нова, още по-тежка за народа ни реституция. Те ще използват механизмите на касовата приватизация, за да заграбят общонародното имущество, създадено с вашия труд. Народът ни още повече ще обеднее. България ще бъде тласната назад в своето политическо, икономическо и духовно развитие. Тя ще се превърне във васал на чужди държави и икономически групировки. Успоредно с икономическото ни заробване ще се засилват и политическите репресии.

Иван Костов, Йордан Соколов и Петър Стоянов открито заплашиха с унищожаване на левите сили. Това е познатият език на миналото. Зад него наднича зловещият лик на терора.

Български патриоти, антифашисти!

Да спрем настъплението на реставраторските и реакционни сили. Нека всички, които обичат България, да изпълнят в неделя, трети ноември 1996 г. своя дълг пред нея, като гласуват за Иван Маразов и Ирина Бокова.

Само вашите гласове могат да спрат дясната опасност, надвиснала над България.

София, 30 октомври 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА СТУДЕНТСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ" ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ ПО ПОВОД НА СТУДЕНТСКИТЕ ПРОТЕСТИ В НЯКОИ УНИВЕРСИТЕТИ


Г-Н МИНИСТЪР,

Във връзка със студентския протест на 22 октомври 1996 г., организиран от нас съвместно с ВМРО - Съюз на македонските дружества в Софийския университет "Климент Охридски", изразяваме категоричното си несъгласие с вашето становище, а именно, че студентските искания, стачката и протестите имат политически мотиви.

Студентското национално движение /СНД/ "Велика България", бидейки културно-просветна организация, регистрирана по Закона за лицата и семейството, не организира политически стачки, а защитава единствено националните интереси и социалните права на своите членове и симпатизанти. Именно нашето нежелание да предизвикаме политически спекулации и повишаване на напрежението преди президентските избори стана причина да отменим решението си за окупация на ректората на СУ "Климент Охридски", насрочена за 21 октомври.

Тежките условия за живот в студентски град, недоволството сред студентската общност, изолирането на СНД "Велика България" от преговорите и поставянето му пред свършен факт са истинските причини за предупредителната стачка на 22 октомври.

Г-н министър, искрено вярваме, че голяма част от недоразуменията между академичната общност и Министерството на образованието, науката и технологиите са причинени от недобросъвестни чиновници, действащи против студентските и държавните интереси. Ето защо желаем в една лична среща с Вас да изгладим възникналите противоречия.

Нашите предложения са:

1. Свеждане на таксите за общежития до 30 процента от социалната стипендия.

2. Въвеждане на двустепенна форма на управление на Студентски столове и общежития /ССО/ под формата на надзорен съвет на борда на директорите.

3. Участие на наши представители в качество на наблюдатели в започващите на 28 октомври 1996 г. преговори.

4. Годишната субсидия за ССО да бъде гарантирана със закон като процент от държавния бюджет.

В случай на неприемане на тези наши искания си запазваме правото да действаме в защита на нашите интереси.

София, 24 октомври 1996 г.

И.Д.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Пламен Василев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ДОЦЕНТ ЯНКО ЯНКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАЗИСНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА, АДРЕСИРАНО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИЯ ЗАСЕДАНИЯТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД, ДО ПОСЛАНИЦИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ, ПОДПИСАЛИ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ АКТ НА СЪВЕЩАНИЕТО ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА, И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ


ГОСПОДА МАГИСТРАТИ,

Обръщам се към вас във връзка с правомощията ви по Закона за Конституционния съд, Закона за съдебната власт, както и другите законови разпоредби да определяте състава на съдиите в Конституционния и Върховния съд, да предприемате необходимите законови процедури за снемането на имунитета им и за търсене на наказателна отговорност за извършените от тях престъпления.

1. На 25 май 1995 г. написах т. нар. отворено писмо до председателя на Върховния съд Румен Янков с официални информационни копия до президента Желев, до министъра Червеняков и до главния прокурор Татарчев. По-късно това писмо е публикувано в книгата ми "Документ за самоличност. Политическа документалистика", Том 2 с. 357-364, екземпляр от която всички вие вече имате като официално предоставен. В посоченото отворено писмо подробно припомнях на Румен Янков, на старите и на новите факти, доказващи престъпленията, който той е извършил по отношение на мен, и изрично и недвусмислено му пишех, че тези факти доказват не само престъпната му дейност, но и това, че по-рано той е действал като агент и в услуга на престъпниците от Държавна сигурност и висшите комунистически среди, а днес действа като агент и в услуга на създадената от КГБ и ДС зловеща мафия.

На 16 август 1995 г. отправих нотариална покана до Румен Янков, с която го уведомявах, че моето отворено писмо вече е разпространено официално на много места, където твърдя, че той е изпълнявал специални поръчки на комунистическите величия, на Държавната сигурност и на днешната мафия, и го приканвах да опровергае моите твърдения и да ми потърси правна отговорност, а ако не направи това, то мълчанието му ще е съгласие с изнесеното от мен. Нотариалната покана е връчена официално от Софийския нотариус на 11 септември 1995 г. и поканата и удостоверяването на факта на връчването са публикувани в посочената моя книга на с. 402-403. Така или иначе въпреки многообройните ми предизвикателства по други поводи /копия от които съм предоставял на самия Румен Янков/, председателят на Върховния съд на България демонстрираше морала на криминалния престъпник, като мълчаливо пренебрегваше написаното и продължаваше в името и в полза на комунистическата мафия. За съжаление не съм получил и никакъв отговор от неговите "надзорници", каквито по закон сте вие, към които повторно се обръщам. Впрочем, очевидно високо оценявайки неговите професионални престъпни заложби и възможности, мафията точно през това време предприе интензивни и сполучливи акции за институционализирането на Румен Янков на много по-високо ниво, а уж жадните за сензации вестници нито веднъж не се позоваха на сериозните ми аргументации относно несъвместимостта на същността на Румен Янков и заеманите от него високи постове в правосъдието на България.

2. Трудно ми е да кажа точно колко са исканията ми пред главната прокуратура за разследване на престъпната дейност на съдията Тотка Янева. Трудно ми е да кажа и точно колко са направените от мен публикации, в които се споменава нейното име като съдия-изверг, действал по указание на Държавна сигурност. Любопитно е обаче това, че през 1991 г. е образувано следствено дело № 8 срещу няколко генерали и полковници от Държавна сигурност, които били организирали осъждането на смърт на офицер-разузнавач Димитър Димитров, който е бил разстрелян на 7 май 1986 г. при пълна липса на доказателства; любопитно е това, че следствието въобще не се е занимавало с името на съдията, който е осъдил този невинен човек, а и вестниците умело избягваха да споменават името на съдията. А това е съдията Тотка Янева. Нима това не е доказателство, че тя е била много по-важна фигура и много по-недосегаема, отколкото посочените няколко генерали в Държавна сигурност На 24 декември 1984 г. Софийският градски съд в състав Тотка Янева, Анка Бичова и Иван Милаков постановяват присъда, с която ме осъждат на 12 години затвор; после Върховният съд "намалява" присъдата на 6 г. и 6 месеца, а международните правозащитни организации ме обявяват за политически затворник № 1 за България. След пълното изтърпяване на наложеното ми наказание се оказва, че това не е било наказание, а е било чиста проба СЪДЕБЕН ПРОИЗВОЛ - На 30 март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд отменя присъдата и ме признава за невинно осъден при пълна липса на доказателства.

За мен е категорично сигурна ангажираността на съдията Тотка Янева с най-зловещите сили на Държавна сигурност, при това с онези от тях, които са много по-силни дори и от мнозина генерали от същата хищническа бърлога. Откога е нейната ангажираност? На този въпрос може да се намери отговорът не само в архивите на Държавна сигурност - в община "Илинден" има жилищно-настанителна преписка, от която е видно, че през 1972 г. Тотка Янева е родила дъщеря си Ани във ведомствено жилище, което е собственост на Държавна сигурност, и че през август 1989 г. Министерството на вътрешните работи е продало жилището на семейството на Тотка Янева, съдия от Върховния съд. Впрочем в кадровата документация на Министерството на правосъдието може да бъде открит любопитният факт, че съвсем наскоро след моето противозаконно осъждане през декември 1984 г. и противозаконното осъждане на смърт на Димитър Димитров през следващата година съдията Тотка Янева вече е повишена в длъжност и е станала съдия във Върховния съд. Нима това не е било свързано с услугите, които тя вече е извършила в нарушение на закона и в полза на КГБ и Държавна сигурност?!

3. На 26 февруари 1985 г. съдиите от Върховния съд Милчо Теодосиев, Иван Антонов и Иван Ефремов постановиха решение, с което "намалиха" присъдата ми на 6 години и 6 месеца и ме оставиха в затвора за този срок на "наказание и превъзпитание". Няколко години след постановяването на това решение и няколко месеца след освобождаването ми от затвора поради пълно изтичане на срока на наложената ми присъда, на 30 март 1990 г., Общото събрание на Наказателните колегии на Върховния съд издаде решение номер 10, с което ме призна за невинно осъден при пълна липса на доказателства. Любопитно е това, че сред съдиите, подписали решението за невинността ми, са и двама от съдиите, които на 26 февруари 1985 г. са подписали решението за виновността ми и оставането ми в ада; това са Милчо Теодосиев и Иван Антонов. Не е ли важно за обществеността и за днешното претендиращо за демократичност правосъдие да попита тези съдии кога всъщност са били в хармония с правните си знания и с правната си съвест - когато са ме признавали за виновен или когато са ме признавали за невинен? И по чия воля са взели едното или другото, или и двете противоречащи си решения! Не е ли важно за обществеността да знае, че и тримата съдии днес, по времето на демокрацията, работят на много по-високоотговорни съдийски длъжности и получават много по-голямо професионално признание и заплати, отколкото преди това. Не е ли важно за главния прокурор дали тази съдии не са били осъществили престъпление с осъждането на невинен човек и дали не продължават да вършат престъпления, и дали не трябва да им се отнеме възможността да вършат престъпления като съдии!

Докато бях в затвора написах най-малко 15 така наречени "Молби за преглед по реда на надзора", адресирани до Върховния съд и до главния прокурор. През това време баща ми и майка ми са посещавали посолството на САЩ най-малко 15 пъти и международните правозащитни организации са искали от българските власти официални информации за фактите и обстоятелствата на моето осъждане. Все пак в резултат на интереса на международните организации две от молбите ми за преглед по реда на надзора "великодушно" са били разгледани.

4. А. На 31 юли 1985 г. съдиите от Върховния съд Ташо Ташев, Любен Атанасов и Добри Петрунов са постановили Резолюция номер 1731, с която са приели, че осъждането ми е напълно законно и напълно справедливо, а моите твърдения за невинност "са голословни". Любопитно е това, че двама от същите съдии, а именно Ташо Ташев и Добри Петрунов, по-късно са подписали решението на Върховния съд от 30 март 1990 г. за това, че осъждането ми е било при пълна липса на доказателства, че е било незаконно и несправедливо и че просто съм бил невинно осъден. Днес и тримата съдии са върховни демократични съдии, продължават да правораздават в името на старите си господари, действащи днес като мафия. Няма ли кой да ги попита кога са били в хармония с правото и кога в услуга на мафията и дали е възможно да правят едновременно и двете?

4. Б. На 26 юни 1986 г. съдиите от Върховния съд Младен Данаилов, Дамянка Воденичарска и Стефанка Стоянова са постановили Резолюция номер 1508, с която са приели, че наложеното ми наказание е законосъобразно и справедливо. Любопитно е, че три години и половина след това и тримата съдии са подписали решението на Върховния съд за пълното ми оневиняване. Няма ли кой да ги попита днес кога всъщност са действали законосъобразно и какви са причините за незаконосъобразното им поведение? Няма ли кой да разследва този може би уникален в световната правна практика случай на участие на едни и същи съдии в постановяването на две противоположни решения, едното от които е било изцяло престъпно и в услуга на престъпни организации и стратегии! Нищо повече - няма ли кой да попита днешния съдия от Конституционния съд Младен Данаилов дали не е заслужил сегашната си висока длъжност именно благодарение услугите си на КГБ и ДС, действащи днес като мафия! Още повече, че днес на всички е ясно, че Конституционният съд всъщност действа изцяло в услуга на мафията!

Господа магистрати,
Вестник "Сензация" брой 2 от 1991 г. и вестник "Анти" от 23 юли 1993 г. публикуваха текста на строго секретна Инструкция НК/003-47 от 1947 г. на КГБ, изпратена до резидентите във всички завладени от СССР страни. Там съвсем ясно и недвусмислено е записано в точка 41 следното: "Да не се допуска реабилитация на лицата, осъдени по политически процеси. Ако обаче такава реабилитация се налага, то тя да се допусне, само при условие че осъждането се признае за съдебна грешка, като категорично се забранява започването на разследване и обвиняване на виновните за съдебното решение".

Така или иначе в решението на Общото събрание на Върховния съд от 30 март 1990 г. никъде не казано, че става въпрос за "Съдебна грешка". Точно по същото време, по време на т. нар. политическа национална кръгла маса, тогавашният министър на вътрешните работи генерал Семерджиев изрично заяви, че репресиите срещу мен са били виновно организирани от Държавна сигурност. Това негово изявление бе официално излъчено и по Българската национална телевизия.

След многообройните ми искания към главния прокурор за провеждане на разследване срещу виновните за невинното ми осъждане аз съм получил само едно-единствено псевдостановище, което е подписано от прокурора от отдел "Следствен" при Главната прокуратура Л. Бончева. Това "становище" има № 14015/95.III и е датирано на 12 декември 1995 г. формулировките са крайно неясни, но от 17-те реда става ясно, че исканията ми за наказателно разследване не могат да се обосноват, защото става въпрос за "действия на съдебни магистрати, които подлежат на обжалване по предвидения от процесуалния закон ред"; от което твърдение на проститутката от главната прокуратура следва, че всичко е било най-законно или защото аз не сам обжалвал, понеже съм бил доволен от тези действия, или пък, че щом е имало обжалване, самото обжалване е оневиняващ факт, освобождаващ агентурата на КГБ и ДС, действаща като "съдебни магистрати".

И така: КГБ е жива! КГБ действа и днес!

По-рано КГБ откровено бе превърнала държавата и цялото общество в зависими сфери! Днес КГБ действа като мафия, а "съдебните магистрати" действат само като едни от скромните филиали на мафията.

Господа магистрати,
Вие дали сте част от филиалите на КГБ и мафията? Ще посмеете ли да разпоредите да се извърши разследване относно престъпната дейност на "съдебните магистрати", извършена в услуга на КГБ и мафията?!

София, 25 октомври 1996 г.

/Пресслужба "Куриер/


* * *

София, 1 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО /ЧАСТ ВТОРА/ ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИВАН ТАТАРЧЕВ ОТ ДЕПУТАТА ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПРОТИВ КОРУПЦИЯТА КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЕДВИН СУГАРЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ", ПО ВЪПРОСА ЗА ЗЛОУПОТРЕБИ С ВЛАСТ И КОРУПЦИЯ НА ОТГОВОРНИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ. Документът е огласен на пресконференция на 22 октомври 1996 г. и е предоставен на средства за масово осведомяване


След набиране на достатъчен капитал по тази пирамидална схема започва набирането на уставния капитал на Земеделска и индустриална банка /преименувана после в Българска земеделска и индустриална банка/ по набирателни сметки N 184022599-9 и N 6617421151 в ПЧБ. През ноември 1994 г. банката е регистрирана с уставен капитал от 200 млн.лв., който обаче е фиктивно внесен, тъй като веднага е върнат на вложителите. Според Павел Тренев, видно от собственоръчно написаните негови обяснения, при набирането на капитала е започнала да действа и една нова схема за незаконни печалби - чрез предоставяне на валутни депозити от "София банк" - Хасково, на различни ФБК за срок от 45-60 дни, с общ обем около 1,5-2 млн.щ.д. Пак от неговите обяснения е видно, че някои от преводите са били извършвани чрез директно внасяни по сметките на посочени от Румен Спасов титуляри - така се е процедирало при внасянето на суми по сметките на "Колонел", "Софийски пазар", "Новини" и за предизборната кампания на БСП.

Незабавното връщане на парите от набирателната сметка на БЗПБ обаче е породило необходимост от свежи пари, за да бъде показана сумата при получаване на пълен лиценз на банката. Чрез Димитър Димитров и използвайки неговите гаранции, Павел Тренев се е свързал с Михаил Чьорний и е поискал по "лоро" сметката на ЦКБ в Швейцария да бъдат преведени 3 млн.щ.д., като се е представил като дилър на ЦКБ. Чьорний се съгласява и изпраща по факса проектодоговор, предвиждащ лихва от 1% на ден, като заемът е трябвало да бъде върнат за една седмица. На 28 април 1995 г. Швейцарската банка "Кредит сюиз" превежда 3 млн.щ.д. чрез кореспондентската сметка на ЦКБ в Ню Йорк от името на "Блонде инвестмънт корпорейшън". На 3 май същата сума е преведена от "Банк Менатеп" - което според Михаил Чьорний се дължи на грешка вследствие на неосъществено по технически причини предишно нареждане. Сумите са преведени в полза на "Популярна финансово-брокерска компания" - клон Троян, с президент Даниел Василев Дамянов. ПФБК трансферира по-голямата част от тези 6 млн.щ.д. в левове и превежда цялата сума по сметките на 13 български и чужди фирми и частни лица. Точните суми на преводите и номерата на банковите сметки са изброени в справката на НСС, посветена на БЗПБ и подписана от директора на НСС полк. Юли Георгиев. Двеста млн.лв. са преведени в набирателната сметка на БЗПБ N 950 189 002 599 - 9 в ПЧБ. Тази финансова операция е обект на специален договор между Павел Тренев, представител на "Макет" -ООД и АД "Популярна ФБК" - клон Троян.

Структурата на акционерното участие в БЗПБ /регистрирана първоначално като Земеделска и промишлена банка - АД/ ясно показва, че това е банка на приятелския кръг "Орион", а не - както широко беше прокламирано - на земеделските кооперации. Председател на надзорния съвет е Михаил Данов, председател на УС е Веска Меджидиева, изпълнителен директор е Цецка Петрова, освен от нея, банката се представлява и от Любомир Асенов Цонев - един от тримата изпълнителни директори на БЗК, подведени под отговорност за раздадени на фирмите на "Орион" кредити. Акционери в банката са 1182 физически и юридически лица, но юридическите лица се представят от земеделските кооперации - като по-голямата част от тях са фиктивни, не са внесли акционерен капитал или дори не знаят, че са вписани като акционери. Според справката на НСС между физическите лица са и депутатите от БСП Златомир Орсов и Филип Боков, както и Лилия Райкова Тодорова - съпруга на Любомир Коларов. Всъщност личното представителство на приятелския кръг е далеч по-широко: Освен Веска Меджидиева, Михаил Данов, Николайчо Кривошиев и Цецка Петрова тук са и финансистът на Румен Спасов - Веселин Дучев, неговата секретарка Анна Йовева, управителят на неговия краварник Митко Николов, Валери Бонев, управител на незаконно придобития чифлик на Веска Меджидиева в Горно Дамяново, управителят на "Минтака" Веселин Георгакиев, неговият служител Красимир Киряков, тъстът на Михаил Данов - Валентин Порязов, Грета Радкова, Златка Янева и Стайко Генов от обслужващата "Орион" Популярна каса в Стара Загора и много други. Сред акционерите е и Павел Тренев, и Дума прес" - АД.

Банката, създадена с откраднати от Михаил Чьорний и десетки наивни български кредитори пари, е афиширана като финансовата институция, призвана да обслужва т.нар. Орсови кооперации. Нейната обвързаност с управляващата БСП не подлежи на съмнение и се потвърждава от широко афишираното присъствие на депутатите Златомир Орсов и Ангел Димов на свързани с учредяването й събрания. Участвали в набирането на средства за нея, които после са били внасяни от името на фиктивни акционери - земеделски кооперации, са вярвали, че с тази си дейност помагат на БСП. Някои от тях са били въвлечени с десетки милиони лева и са протестирали лично пред Жан Виденов за измамата. Самият Павел Тренев е вярвал, че с пирамидалната си финансова дейност под диктовката на Румен Спасов подпомага социалистическата партия. Според някои източници уставът на БЗПБ е обсъждан във Висшия съвет /ВС/ на БСП. По неофициални данни групировката "Орион" е прехвърлила в полза на трети лица и фирми, тясно свързани с БСП, общо около 700 000 щ.д., като в периода на предизборната кампания Павел Тренев е извършил банкови трансфери и кешови плащания, между които:
- Банков трансфер на 200 000 долара в Пощенска банка - София на името на Любомир Коларов.
- Банков трансфер на 150 000 долара на фирмите "Софийски пазар" - АД, в. "Новини" и радио "Новини плюс". На същите фирми кешово са били дадени още 150 000 долара.
- По банков път на "Дума прес" АД в лицето на Михаил Данов и Николайчо Кривошиев са преведени по банков път 150 000 долара и дадени кешово 100 000 долара, които са били използвани за кампанията на БСП. Тези преводи обаче не могат да бъдат документирани, тъй като бившият директор на Пощенска банка Владимир Владимиров е унищожил документите, свързани с тези трансфери.

Според неофициални източници незаконната финансова дейност на Павел Тренев не е единственият канал, по който приятелският кръг "Орион" се отплаща за политическите протекции на БСП. Основаната от Румен Спасов фондация "Хан Крум", в която са вложени 400 000 щ.д., всъщност представлява централа за вътрешнопартийно разузнаване и в момента нейните структури се настаняват на възлови постове - главно в МВР.

Основните опори на приятелския кръг "Орион" в изпълнителната власт са Красимир Райдовски, Любомир Коларов и Михаил Данов. Райдовски е бивш кадрови разузнавач от Първо главно управление на Държавна сигурност /ДС/, работил под дипломатическо прикритие в Гърция. Ползва се с изключителното доверие на Жан Виденов и благодарение на това - с огромно влияние сред неговото обкръжение, както и в структурите на МВР и службите за сигурност. Неговата съпруга Валя Райдовска работи в СОТИ /Служба за оперативно-техническа информация/ - една от най-секретните служби в МВР, занимаваща се и с контрол на телефонните абонати. Маже да се каже, че секретната информация е най-сигурният политически капитал, с който разполагат структурите на "Орион". Предполага се, че Румен Спасов реализира своите политически и икономически интереси до голяма степен и благодарение на картотеките и информацията, останала му в наследство от неговия баща Мирчо Спасов.

Групировката използва ефективно възможностите за въздействие на своите представители в изпълнителната власт. По искане на Румен Спасов Любомир Коларов е разпоредил на бившия изпълнителен директор на Българска пощенска банка Владимир Владимиров да отпусне 800 млн.лв. и 5 млн. щ.д. на БЗПБ без никакво обезпечение. По данни на НСС Румен Спасов е присъствал в кабинета на Любомир Коларов, когато е било дадено това разпореждане. По-късно в БПБ е проведена и втора среща, на която са присъствали Цецка Петрова и Веска Меджидиева. Било им е предложено да им се открие левова и валутна сметка, а печалбите от финансовите операции да се получават от БЗПБ. Румен Спасов не се съгласил и заявил, че с този си отказ Владимиров подписва смъртната си присъда.

Според НСС "Орион" поддържа активни контакти със силови структури и лица от престъпния контингент. В сделките на Павел Тренев са завлечени борчески групировки със суми от порядъка на 250-300 хиляди долара. В споровете около милионите на Чьорний са замесени лица от престъпния контингент като Димитър Димитров - Шашмата, Валентин Дарев, Антон Викторович Малевский /наемен убиец от обкръжението на Чьорний, шеф на измайло-челябинската банда/, представители на ВИС, СИК и Аполо.

Спорът за шестте милиона долара на Михаил Чьорний, откраднати от "Орион", остава висящ. След неколкократни опити да изиска от ЦКБ сумата заедно с договорената лихва, Чьорний изпраща в София своя изпълнителен директор Джозеф Карам. На 11 май 1995 г. той пристига в София и с помощта на Братан Шукеров се среща в сградата на БНБ със Стоян Шукеров, Румен Спасов, Павел Тренев и Даниел Дамянов. По инициатива на Стоян Шукеров е договорена нова среща в сградата на ЦКБ, на която Стоян Шукеров е предложил 6 млн.щ.д. рефинансиране от БНБ срещу издаване на банкова гаранция за връщането на сумата на Михаил Чьорний. Това предложение е направено, при условие, че Стоян Шукеров не е безпристрастна страна по въпроса, тъй като чрез тази сделка е искал да покрие и загубите на своя син Братан Шукеров, възлизащи на 300 хил. щ.д., хвърлени във финансовите операции на Павел Тренев. Гаранцията е подписана от Георги Георгиев и Катя Заркова от ЦКБ, като по този начин безспорно е нанесена щета на банката.

Тази гаранция остава без последствия, тъй като ЦКБ отказва да изпълни поетите чрез нея задължения. В отговор на запитване от Главна прокуратура на Република България ЦКБ подробно аргументира своя отказ. Основният аргумент е, че банката не е бенефициент по сумата. В отговор "Блонде инвестмънт Корпорейшън" завеждат искова молба пред Софийски градски съд за част от сумата в размер на 1 млн. щ.д. Делото по този иск продължава, като още на 17 май 1995 г. Джозеф Карам е предупредил с факс ЦКБ, че ще се обърне към швейцарския съд за съдействие, както и към други страни.

Съдбата на втория транш от 3 млн. щ.д., преведени от Чьорний, е твърде неясна. Според анекс към договора между Павел Тренев и АД "Популярна ФБК", клон Троян, общо 960 000 щ.д. се предоставят в брой на първата страна, т.е. на Павел Тренев. Самият Тренев обаче изчезва. Според собствените му ръкописни обяснения е бил отвлечен и закаран в Атина от Валентин Дарев, а после с помощта на Димитър Димитров е попаднал в Тел Авив при Михаил Чьорний. Според последния по негово желание се е върнал в България, а според ЦСБОП е била проведена оперативна комбинация, благодарение на която е доведен в България и е охраняван в конспиративна квартира на МВР. Оттам насетне следите му се губят - за групировка с нравите на "Орион" и нейните връзки в службите за сигурност едва ли е допустимо да оставя такива свидетели - и най-вероятно Павел Тренев не е между живите.

Във всеки случай той е разчертал схемата на своите финансови трансфери - както на шестте милиона на Чьорний, така и на прането на пари в полза на "Орион" - във втория случай сумите, прехвърляни чрез него лично към Румен Спасов и към фирми на "Орион", възлиза на около 10,5 млн. щ.д.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ "ЗА СИЛНА И НЕДЕЛИМА БЪЛГАРИЯ" НА КАНДИДАТА ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЖОРЖ ГАНЧЕВ, ИЗДИГНАТ ОТ БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС БЛОК.

 

КЪМ БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ

Чудя се, не сте ли уморени, отегчени и обидени от безкрайните вайкания колко сме зле и как трябва да се спасяваме поединично? Не сте ли възмутени от апокалиптичните теории за дегенерацията, упадъка и гибелта на българския народ? Всяка сутрин медиите ви внушават, че ще става още по-зле. Всеки ден пророци на черния хумор се упражняват в зловещи предсказания. Безбожници бълват унизителни епитети спрямо националния ни характер. Те взимат хонорари и печалби, а вие?

Ще се понесете ли по инерцията на всеобщото оглупяване, което те твърдят, че е обхванало всички? Ще загърбите ли Бога, който е най-вече любов? Ще повярвате ли, че "Така ни се пада", защото отказваме да слушкаме този червен или онзи син пророк? Та те отдавна са се изложили пред вас? Карат ви да "оцелявате", след като сте втори в света по интелигентност? Докараха ви до такъв хал, че да просите от родители. Даже и да работите по професията, с тези заплати вие жилище в отечеството не може да купите. Питайте червено-сините некадърници къде го има това? Питайте защо и как разбиха устоите на българското семейство! Защо още през 90-а не поставиха великата българка на обществения пиедестал, който заслужава? Защо седем дълги години не я поощриха финансово да ражда, да възпитава челяд и семейство? Защо господа-другарите, вместо да подкрепят, днес убиват вашия семеен бизнес? Защо чак сега се вайкат за убийствените 75% аборти и 25% раждаемост? Защо позволяват изпитите в университета да се "купуват" с долари от шепа имащи, а с вашия талант да се гаврят? Защо още не се вдига флагът и не се свири химнът пред всяко училище? Защо по стените липсват портретите на нашите народни будители и национални мартири? Защо ни правят от народ - население, и от държава - географско понятие?

Тези и други обиди ви карат да застанете на опашка за виза пред чуждестранните посолства. Някои от вас при тая скъпотия вече не спортуват и не се интересуват от нищо. Други търсят разтуха в алкохола, цигарите и дрогата, като че ли Бог ни е създал за два дена! Погледнете палеца си! Той не съвпада с никой на този свят. Вие сте уникални - всеки един от вас носи огромен потенциал! Трудовите навици, честта и постоянството са най-необходимите атрибути, за да се реализирате. Чуйте един успял по света човек, който ще бъде гарант за вашето успешно развитие в България. Помня, "здравната революция" в САЩ от 73-та. Даже и най-дрогираните хипита станаха бизнесмени. Затичаха се, заиграха волейбол и тенис, промени се целият облик на обществото.

От хората като мен, тръгнали от нищото, знайте, че имате шанс! Той е тук и в самите вас! Тук сте получили първата майчина ласка, първата целувка, видели сте първия сняг, първия приятел, първия учител, първото предателство, първата двойка и шестица - всичко, което остава до края на живота ви. Сега ли трябва да се "вграждате" в чужди общества, вместо да подобрите своето? Да се доказвате на хора, далеч не по-известни от вас? Призовавам ви: избегнете ужасното чувство за "второкачественост". То убива духа! Демаскирайте в душите си днешните "оберщурмбанфюрери" с амбициозно безцветни погледи. Тяхната група отколе обещава "Светло бъдеще". Запомнете - "Заедно - за България" значи ние на власт, а вие с нас. Вдигнете червен картон и на "другите"! Тези, които разбиха земеделието, разузнаването и военнопромишления комплекс /ВПК/ по поръчка отвън. Тези, които дадоха властта без бой и се съгласиха на изборна дата - сигурни, че ще загубят. Които мечтаят за двуполюсен модел заради келепира, а не "Новото Начало"! Не им давайте да почернят младостта и идеализма ви!

Земята на Ботев и Левски е яхната от две наужким противопоставени групи, които лъжат своя наивен електорат. От тяхната кръгла маса до днес един реален пирон не бе забит в темела на България! Лесно е да плюеш в миналото и бай Тошо. Но кой може да отрече, че 6 от 10-те милиарда външен дълг бяха целево инвестирани в нови технологии. Къде са те сега? Какво развихме освен бандитизма? Искам някои да излезе и да ме обори с факти! Вижте кой отрича всичко? Неудачници отпреди 10 ноември 1989 г. с боядисани коси и лак по ноктите. Разпиля се всичко, създадено от баби, дядовци, бащи и майки! Кой с чиста съвест може да ги погледне в очите?

Днес се пилее и вашето доверие. Да си тръгнете, а те да разделят баницата под масата. Не напускайте родината заради родоотстъпници! Имигриралите 500 хиляди млади хора стигат!

Кажете "не"! на обезкръвяването на България!


ЦЪРКВА И РЕЛИГИЯ

Колко от нас редовно си спомняме за възвишените духовници, дали не само личния си православен пример, но и живота си за каузата на нашето отечество? Кой още се сеща да ги споменува с добро и отстоява техния светъл пример? Бях за седмица в дома си в Кипър и в библиотеката намерих две свещени книги, купени в Лондон. Една за апостолите Кирил и Методий, а другата за нашите богомили, дали искрицата в черното Средновековие. За кой ли път настръхнах от гордост, че хората от нашите земи и нашият род са имали таланта, трудолюбието и най-вече борбеността да разчупят смразяващото латинско, гръцко и еврейско триезичие. В онези тъмни времена да се заговори и пише на старобългарски в свят, доминиран от догмата, е просто чудо.

Ето защо днешното бездействие на православната ни църква ме тревожи повече отвсякога. Потиска ме нейното вяло и старомодно звучене. Като дълбоко убеден християнин ме дразнят нейните дълги, неясни и уморителни служби. Тревожат ме купища фалшиви гласове, които вече не влияят нито на млади, нито на стари!

Обидна е слабата връзка между православието и младежта. В Италия и Испания от 6-годишна възраст църквата приобщава децата, дава футболни топки, обуща и треньори /понякога и в расо/, за да ги привлекат и отклонят от сектите, наркотиците, кражбите и бездуховието. Какво правим ние? Безбройни са примерите на разкол, на алкохолизъм и блудство, алчност и кариеризъм.

Знае се, че раздвоението на Българската църква бе оркестрирано от враговете на отечеството - външни и вътрешни. Вместо бързи реформи и чистота в редиците червено-синята коалиция прехвърли битката си за надмощие и в духовните сфери. Ще трябват десетилетия, за да зараснат раните. Дано младите ни духовници бъдат по-мъдри от ръководствата в двата ни синода. Иначе сектите ще изтрият свещеното богатство, оставено на българите от великите ни духовни предци!

През вековете православието остави безценни пластове и разбиването им е равно на самоубийство. Как иначе щяхме да оцелеем двеста години византийско и 500 години турско робство? Винаги съм твърдял, че православието е най-мистичният, най-дълбокият и най-автентичният израз на идеите на Христа. Безбройните светци - праведници и мислители, ни оставиха непостижима мъдрост в движението към Бога.

Когато някой се чуди защо имам молитвен параклис в дома си, аз вече отговарям по паисиевски - О, неразумний юроде! Напомням, че тези, които дълго се мъчеха да изкоренят Бога от нас, сега се гърчат в безплодни конвулси и не познават даже и себе си. Има провидение! Дълго и може би напразно чакахме ведущи духовници да ни свържат със светлината и възвишеността на Бог - Отец, Бог - Син, и Светия Дух. Очаквахме да бъдем обляни с живителна православна струя и ние да почувстваме нейния ефект в късия си земен път. Може би затова много търсят Бога по свой собствен начин. Добре познавам Библията - еврейската Тора и Стария завет - познавам Корана и великия път на пророка Мохамед - познавам Зен-Будизма, чел съм Индийската Багяват Гитта - познавам Бахайството и свещените книги на Иранския светец Бахаула. Всичко е хармонично свързано и неизключващо другите. И питам - нови Кирил и Методий ли чакаме, за да се сплотят славянските народи чрез православието? Възможно ли е това в днешната духовна запустелялост и материализъм в сърцата ни?

Прав бе отец Боян Саръев, когато го поканих за вице в моята кампания. Млад съм и каузата ми е неотложна, каза простичко и ясно. Но който подценява исляма, калвинизма и Мартин Лутер, прави голяма грешка. Те умеят да вкарват Бога в ежедневието на хората с умели и ефективни внушения. Радват се на ясно поставени цели и комуникация. Какво пречи на нашата православна църква да навлезе в съвременни и обаятелни форми? Защо седем години след промените нямаме неделни училища за вероучение? Защо не се възроди възвишеното самарянство - тоест себеотдаването към хората в крещяща нужда? Не виждаме ли, че се шири сатанизмът? Не е ли достатъчно убедителен примерът на балканската светица майка Тереза по улиците на Калкута? Защо нашите духовно извисени хора и богослужители обръщат тъй малко внимание на разбитите сиропиталища и домове за сираци, на казармите и затворите? Кого чакат? Богоявление?

Нима още не разбираме, че тяло и сърце не са достатъчни. Че без душа човекът е нищо!

Със силния дух на българи и живата ни национална памет нека възстановим България - силна и единна!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

П Р И Л О Ж Е Н И Е

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 1996 ГОДИНА


София, 1 ноември - Следва предоставеният за разпространение изключително от ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ПРИ БТА пълен текст на:

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ
№ 122/28 ОКТОМВРИ 1996 Г.

ОТНОСНО: Приключване на изборния ден

На основание чл. 15 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката във връзка с чл. 65 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Елиминира избирателната секция в Тюмен /Руската федерация/ поради обективна невъзможност да се установи връзка с нея и да се получи информация, че е приключила избора, видно от писмо вх. № 437 от 28.10.1996 г. на Министерството на външните работи и въпреки изчакването за сведения от тази секция до 9.15 ч. на 28 октомври 1996 г.

Обявява я[?] за окончателно приключил изборния ден както в страната, така и в чужбина на 28 октомври 1996 г. в 9.15 ч.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

Р Е Ш Е Н И Е
№ 123/29 октомври 1996 г.

ОТНОСНО: Частична отмяна на решение № 122 от 28 октомври 1996 г. на ЦИК


Поради получена след посоченото решение на ЦИК протокол-грама в 10.30 часа на 28 октомври 1996 г. от Министерството на външните работи за резултати от гласуването в избирателната секция в Тюмен /Руската федерация/, Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Отменя елиминирането на избирателната секция в Тюмен /Руската федерация/. Резултатите от гласуването в тази секция да бъдат включени в компютърната обработка и да се вземат под внимание при обявяване на окончателния изборен резултат за 1 тур от изборите за президент и вицепрезидент на Републиката.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ
№ 124 / 29 октомври 1996 г.

ОТНОСНО: Допълване Решение № 8 от 21 август 1996 г. във връзка с гласуването на български граждани в чужбина за избор на президент и вицепрезидент на Републиката на втори тур


На основание чл. 10н, ал. 1, точка 1 във връзка с чл. 106, ал. 4 от ЗИПВР Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Избирателните списъци за произвеждане на избор за президент и вицепрезидент за провеждане на втори тур се съставят от ръководителя на дипломатическото или консулското представителство на Република България въз основа на избирателните списъци от първия тур. В тях се вписват имената и данните за гласувалите български граждани, съобразно изискванията на изборните книжа. Допълнително заявилите участие за втори тур гласоподаватели се включват в избирателния списък.

2. Българските гражадани, живеещи постоянно или пребиваващи в чужбина, които не са включени в избирателните списъци за първия тур на изборите, се вписват под разделителната линия в деня на изборите от съответната СИК, въз основа на тяхното писмено заявление /Приложение № 12, на което се отбелязва в горния ляв ъгъл - "За втори тур"/


        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ:
№ 126 / 29 октомври 1996 г.


На основание чл. 93, ал. 1 и чл. 94 от Конституцията и чл. 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката на 27 октомври 1996 г. бяха проведени избори за президент и вицепрезидент на Република България.

В изборния ден от общия брой избиратели по избирателните списъци в страната и в чужбина 6 821 825 участие в изборите взеха 4 302 276 избиратели.

На основание чл. 93, ал. 4 във връзка с ал. 3 на Конституцията и чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Обявява резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на Републиката, проведени на 27 октомври 1996 г. за отделните кандидатски листи, предложени от партии, партийни коалиции и инициативни комитети по реда на номера на бюлетината им, както следва:

1. Христо Димитров Бойчев и Иван Георгиев Кулеков, предложени от партия Движение за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани - 57 668.

2. Димитър Марков Марковски и Димитрина Николова Вулджева, предложени от партия Свободна кооперативна партия - 5 823.

3. Митко Енчев Димитров и Игнат Велков Игнатов, предложени от партия Обединение за запазване на богатствата на България - 7 793.

4. Илиян Денев Николов и Сергей Николаев Немцеров, предложени от партия Българска национална екологична партия - Велико Търново - 4 920.

5. Иван Русев Маразов и Ирина Георгиева Бокова, предложени от партийна предизборна коалиция "Заедно - за България" - 1 158 204.

6. Вера Денчева Илиева и Искра Янева Атанасова, предложени от партия Българска комунистическа партия - 34 004.

7. Славомир Драганов Цанков и Добри Йорданов Добрев, предложени от партия Съюз на демократичните партии и движения "Ера-3" - 22 724.

8. Любомир Василев Стефанов и Паруш Янчев Караиванов, предложени от партия Алтернативно социалистическо обединение /независими/ - 6 056.

9. Петър Стефанов Стоянов и Тодор Колев Кавалджиев, предложени от предизборна коалиция Обединени демократични сили - Съюз на демократичните сили /СДС/, Народен съюз - Български демократичен народен съюз, Демократическа партия, Движение за права и свободи - 1 889 825.

10. Иван Методиев Стоянов и Румяна Иванова Якимова, предложени от партия Демократическа партия в България - 14 659.

11. Александър Трифонов Томов и Людмил Асенов Маринчевски, предложени от Инициативен комитет - 135 571.

12. Жорж Ганчев Ганчев и Арлин Григоров Антонов, предложени от партия Български бизнес блок - 937 686.

13. Минчо Генов Минчев и Пенчо Петров Пенчев, предложени от партия Отечествена партия на труда - 13 567.

Няма избрани президент и вицепрезидент на републиката, тъй като никоя кандидатска листа не е получила повече от половината от действителните гласове.

Определя първите две кандидатски листи, получили най-много гласове, които да участват в нов избор, съгласно чл. 93, ал. 4 от Конституцията на 3 ноември 1996 г., както следва:

1. Петър Стефанов Стоянов и Тодор Колев Кавалджиев, предложени от предизборна коалиция "Обединени демократични сили - СДС, Народен съюз - БЗНС, ДП, ДПС" - 1 889 825.

2. Иван Русев Маразов и Ирина Георгиева Бокова, предложени от партийна предизборна коалиция "Заедно - за България" - 1 158 204.


        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


----------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 30 октомври 1996 година.


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова, Нина Гаврилова - деж. ред.
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.