1 декември 1995


София, 1 декември 1995 година
Брой 236 /1537/

Редактор: Нина Гаврилова


София, 1 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, ОГЛАСЕНА ЧРЕЗ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 29 НОЕМВРИ 1995 Г.


На 12 ноември 1995 г. приключиха изборите за местни избори на властта в община Кърджали.

Общинската избирателна комисия /ОбИК/ и Централната избирателна комисия /ЦИК/ след приемане на протоколите потвърдиха изборните резултати и издадоха удостоверения за избрани кметове и общински съветници. Въпреки това свидетели сме на грубо нарушаване на законите в страната от изпълнителната власт, предвид Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и Закона за изборите.

Правят се опити за непризнаване на изборните резултати въпреки решенията на ОбИК и ЦИК. Областният управител до днес отказва без никакво основание свикването на първото заседание на новоизбрания Общински съвет и кметовете в община Кърджали.

С това правителството на Българската социалистическа партия /БСП/ поема цялата отговорност за нарушаване на ЗМСМА в една важна община като Кърджали. Правителството на БСП поражда опасно безвластие в края на бюджетната 1995 година. Закъсняват работните заплати, социалните помощи и всички други плащания в общината. Създава се остро социално напрежение.

Централният съвет и Парламентарната група на Движението за права и свободи /ЦС и ПГ на ДПС/ протестират срещу опитите на изпълнителната власт за непризнаване на вота на избирателите на общината.

За създалата се ситуация в община Кърджали ЦС и ПГ на ДПС ще информира президента на Република България. Ще поставим въпроса и пред Върховния и пред Конституционния съд.

С цялата сериозност ще уведомим представителите на дипломатическия корпус, акредитирани в страната, ЦС и ПГ на ДПС официално ще сезират съответните международни организации.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ "ЧОВЕЩИНА" ПО ПОВОД НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ДА СЕ СЪЗДАДЕ НАЦИОНАЛЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА БОРБА С ПРЕСТЪПНОСТТА.


Научно-практическата конференция, състояла се на 23 и 24 ноември 1995 г. в Дома на правника - София, на тема "Взривът на престъпността в България - причини и противодействия" даде надежда за бъдещия принос на обществеността в борбата с престъпността. Тя изрази силната тревога на българското гражданство от безнаказано ширещата се в страната престъпност и от неефективното противодействие на законодателната, изпълнителната и съдебната власт за нейното ограничаване. Необходимо е единодействие на институциите в един широк фронт против престъпността, при активната подкрепа от страна на всички граждани.

Конференцията показа, че научните и останалите неправителствени организации могат да мобилизират обществената енергия в помощ на държавните органи. В резултат на това предлагаме да бъде изграден национален обществен съвет за борба с престъпността.

Националният обществен съвет ще способства за единодействието в работата между обществените организации и властите и ще има двояка роля. От една страна, ще подхранва институциите на властите с идеи и предложения, а от друга страна, ще упражнява обществен контрол за тяхното изпълнение и периодически ще се отчита пред обществеността чрез медиите, пресконференции и събрания.

След проведените дискусии конференцията гласува научнообосновани препоръки за необходимите организационни, икономически, политически, социални, възпитателни, образователни, законодателни и правоприложни мерки. Те ще бъдат предоставени на Народното събрание, на основните политически сили, на държавните органи, занимаващи се с превенция, контрол и борба с престъпността.

Конференцията смята, че борбата с престъпността не бива да има епизодичен характер, а да се води непрекъснато. В това отношение тя поставя началото на една активна обществена, научна и практическа дейност против масовото социално зло.

София, 24 ноември 1995 г.

ПРЕЗИДЕНТ: Христо Мудров

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА СТАЧКУВАЩИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ В НОВОТЕЛ "ПЛОВДИВ" ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ПО ПОВОД НАМОРАЛНАТА ПОДКРЕПА НА ПРЕЗИДЕНТСТВОТО В РЕШАВАНЕТО НА ТРУДОВИТЕ ПРОБЛЕМИ НА КОЛЕКТИВА.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

Стачкуващите 225 работници и служители в Новотел "Пловдив” /98 на сто от списъчния състав/ най-искрено Ви благодарят за моралната подкрепа към нас, изразена чрез началника на Вашата канцелария Ивайло Трифонов, както и възможността да ни приеме Вашият икономически съветник Кирил Велев.

Всички ние смятаме, че до настоящия момент /вече 11 месеца/ изпълнителната власт чрез Комитета по туризъм и Съвета на директорите на Новотел "Пловдив" - ЕАД не направи почти нищо да бъде разрешен трудовият спор във фирмата ни.

Ние смятаме, че със самоуправното настаняване на частната фирма МНК - ЕООД в Новотел "Пловдив" се осъществява на практика СКРИТА ПРИВАТИЗАЦИЯ, като се изсмукват финансови средства от Новотел "Пловдив" /до 31 октомври 1995 година в размер на 16 620 042 лв/.

Стачкуващите работници и служители с протестните си действия защитават договореното си задължение да опазват собствеността в Новотел "Пловдив" и правото си на труд съгласно безсрочните си трудови договори.

Ние искаме да защитим целостта на Новотел "Пловдив" от непрекъснатото му разрушаване от МНК - ЕООД - Пловдив.

Ние искаме да защитим Новотел "Пловдив" от реалната заплаха, която ще последва от нарушаване на договора между Комитета по туризма и най-голямата хотелска асоциация ACCOR за франчайз с Новотел "Пловдив", която би била санкция в размер на годишния приход на хотелския комплекс /около 160 000 000 лв./, отнемане на името НОВОТЕЛ и цялостно преоборудване на хотелския комплекс за около 20 000 000 лева.

Още веднъж най-искрено Ви благодарим!

Пловдив, 29 ноември 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ:

Димитър Кичуков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ НА 16 ЖУРНАЛИСТИ ОТ "ДАРИК РАДИО" КЪМ КОЛЕГИТЕ ОТ ЧАСТНИТЕ РАДИОСТАНЦИИ ЗА ПОДКРЕПА НА ИСКАНЕТО НА ЖУРНАЛИСТИ ОТ БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО ЗА СВОБОДА НА СЛОВОТО.


Ние, от "Дарик Радио" сме възмутени от неадекватните реакции, последвали "Декларацията на 34-мата" от Българското национално радио /БНР/. Реална е опасността след техния протестен акт да последва още по-жестока цензура в държавния ефир и още по-драстични мерки срещу колегите.

Настояваме да бъдат гарантирани работните места на журналистите, потърсили конституционните си права.

Настояваме ръководството на БНР, Парламентарната комисия по радио, телевизия и Българска телеграфна агенция, както и всички народни представители да защитят основното конституционно право - свободата на словото.

Призоваваме всички колеги от частния ефир да се присъединят към нашия апел!

София, 29 ноември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ЛИТУРГИЧНИ ВЪПРОСИ КЪМ СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МОНАРХИЧЕСКИ КЛУБ "СИМЕОН ВЕЛИКИ" - КЮСТЕНДИЛ, ОТЕЦ СТЕФАН РАНЕНСКИ.


ВАШЕ СВЕТЕЙШЕСТВО,

Нека отново, клир и богомолен народ, си припомним края на 62-ри псалом, четен всеки Божи ден на утринното богослужение.

"А Царят ще се зарадва в Бога, ще бъде възхвален всеки, който се кълне в него, защото ще се затворят устата на ония, които говорят неправда".

Псалом, който се чете велегласно в храмовете, строени и великолепно въздигани наред с българската държава от княз Александър - започнал Съединението, от цар Фердинанд - утвърдил независимостта на държавата ни, от в Бога починалия цар Борис III - завършил Съединението и Обединението на българското племе, както и от младия тогава Н.В.Симеон II. Имената им по време на Великия вход на Светата Литургия се премълчават, както прочее, и други белези на Православното ни Трето българско царство.
Короните на царските тронове в храма, които стоят редом с архиерейските, са изтръгнати с демонична сила!

НАНОВО ЛИ ЩЕ ПОРУГАЕМ СВЕЩЕНАТА СИ ИСТОРИЯ И ПРАВОСЛАВНИ КАНОНИ!

Светият синод на Българската православна църква следва в свое окръжно да отбележи възстановяването благолепието и благочинието на богослужебните чинопоследования, като даде формулата за поменаването на Техни Величества и да бъдат поставени отново изтръгнатите корони от царските тронове!

Едно обръщение към ония, които се радват в Бога и пазят наредбите Му!

Амин!

Кюстендил, 29 ноември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


11:15:00    
01.12.1995 г.    


Технически изпълнител: Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


---------------------------------------------


• За да имате неподправена картина на обществено-политическия живот в България
• За да знаете кои са регистрираните организации по Закона за политическите партии
• За да следите решенията на Централната избирателна комисия за президентски, парламентарни, местни избори
• За да се запознаете с уставите и програмите на партии, съюзи, синдикати, фондации
• За да имате в ръцете си единственото издание за автентична
документална политическа, обществена и синдикална информация


ЧЕТЕТЕ
ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"


Годишен абонамент 6600 лв.
Шестмесечен абонамент 3500 лв.


---------------------------------------------


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!

 

♦ Коментирайте на страницата на Омда във Фейсбук