Вътрешни правила за организация на работната заплата, 1990 г.

Към албума...