1 февруари 1995


София, 1 февруари 1995 година
Брой 23 /1324/


София, 1 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "НАРОДНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО Е ДЪЛГ ПРЕД ОБЩЕСТВОТО, А НЕ ПРЕДИМСТВО ЗА ЛИЧНИЯ БИЗНЕС" НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" - ЧЛЕН НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА.


На 27 януари 1995 г. болшинството от народните представители приеха такава редакция на чл.100 от проекта за правилник на парламента, която дава възможност депутатите да работят в частни фирми и да адвокатстват. Депутатите от Политически клуб /ПК/ "Екогласност" ясно са заявили своите позиции както на заседанието на Парламентарната група на демократичната левица /ПГДЛ/ непосредствено преди гласуването, така и в пленарната зала. Тяхното мнение е било, че Народното събрание е висш държавен изборен орган и е недопустимо народен избраник да ползва информация чрез обществените си позиции за частните си интереси. Затова те са защитили проекта на комисията, където се съдържаха ограничения за подобна дейност.

Изпълнителният съвет на ПК "Екогласност" с тревога отбелязва, че по-голямата част от ПГДЛ, въпреки предварително съгласуваното единно мнение, са изневерили на ясните настроения по въпроса сред нашите избиратели. Болшинството от социалистите и земеделците в ПГДЛ чрез този вот даде основание на депутати от десницата и центъра да дискредитират целия парламент чрез употреба на предимствата на властта за лично облагодетелстване. Общественото мнение сериозно търси подобни мотиви сред депутатите от левицата.

Изпълнителният съвет на ПК "Екогласност" предупреждава, че ще бъде и занапред безкомпромисен към всеки опит за отмятане от принципно поетите ангажименти пред избирателите, дори и да става дума за неговите политически съюзници.

София, 28 януари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст нa:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА НОВ СТАТУТ НА КОАЛИЦИЯТА ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА РЕПУБЛИКАТА. Документът е адресиран до средствата за масово осведомяване.


На предстоящото днес заседание на Националния политически съвет на Демократична алтернатива за републиката /ДАР/ Зелената партия /ЗП/ ще отхвърли предложения от Гражданско обединение за републиката /ГОР/ нов статут на коалицията.

Мотивировката на ЗП е следната:

1. ЗП констатира, че сключеното на 26 септември 1994 г. споразумение между Алтернативната социаллиберална партия /АСП/, Българската социалдемократическа партия /БСДП/, ГОР и ЗП за създаване на ДАР, както и статутът на коалицията са изцяло в сила.

2. ЗП счита, че няма обективни политически и организационни причини да се прави нов статут на ДАР, тъй като сега действащият е напълно задоволителен и достатъчен за доброто функциониране на коалицията.

3. ЗП смята, че е възможно да се правят отделни поправки в статута на ДАР, но само въз основа на текста на настоящия статут.
 
Поправките трябва да бъдат ясно обосновани и обстойно обсъдени в Политическия съвет на ДАР, след което да се пристъпи към процедурата по чл.7 /от статута/ за тяхното евентуално приемане.

Стремежът на ГОР за превръщане на коалицията в партия напомня процесите в Съюза на демократичните сили /СДС/, което ще доведе до нейното разпадане. Ето защо ЗП е на мнение, че новият, предложен от ГОР статут няма да бъде приет.

София, 31 януари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ЕДРИТЕ ИНДУСТРИАЛЦИ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИИ В ПЕЧАТА И ПРЕДАВАНИЯ ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И ПО БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН КАПИТАЛ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Вече втора седмица средствата за масова информация, националното радио и телевизия се използват от определени политически сили като трибуна за необосновани нападки и инсинуации по отношение на българския национален капитал. Преди няколко дни "надпартийният" служебен кабинет в лицето на г-жа Инджова си позволи да отправи тежки обвинения публично, безпочвено и без доказателства към правителството на проф.Беров и "Мултигруп". Така митът за "надпартийността" на кабинета Инджова бе окончателно разбит. Почти по същото време устните нападки преминаха в открити враждебни действия и президентът на НОВЕ-холдинг В.Божков бе нападнат в Сандански и принуден да се защити, за което, противно на всякаква логика, бе обвинен в неправомерни действия. Още тогава НОВЕ-холдинг предупреди за срастването на престъпност и съдебна власт. А всички много добре знаем, че последната е в ръцете на самообявилата се за олицетворение на демокрацията синя коалиция. Иска ни се да вярваме, че в основата на инцидента с В.Божков стои местната власт, а не фактори на национално равнище. В петък по националното радио г-н Иван Костов си позволи за пореден път /след парламентарната трибуна и националната телевизия/ да твърди, че част от финансовите групировки в България са полуфинансови и полупрестъпни и че нямат реална икономическа сила и затова се борели за "власт на позиции". Въпреки желанието ни да не се конфронтираме с нито една политическа сила ние сме разтревожени от факта, че определени фигури в българския политически живот се опитват да превърнат в трайна тенденция охулването и дискредитирането на представителите на българския национален капитал, на хората, които създават брутен национален продукт, работни места и пълнят с данъците си държавната хазна. И ако някои под прикритието на политическа дейност, която доведе България до ръба на катастрофата и обслужва незнайно чии, но при всички случаи не националните интереси, ако някои сегашни и бивши лидери на политически сили използваха властта за личното си икономическо облагодетелстване /всички помним печално известната фондация "Сапио", зърнените афери през 1992 г. и т.н./, членовете на Конфедерацията на едрите индустриалци осигуриха работа и препитание на над 80 000 души. Дейността на техните корпорации, изцяло в рамките на законите на Република България, бе един от факторите за реализирания през 1994 г. растеж на брутния вътрешен продукт /БВП/. Те полагат неимоверни усилия да възвърнат на страната ни пазарите, които тя, вследствие на необмислените и некомпетентни действия /продиктувани може би от външни фактори/, през последните четири години почти изцяло загуби. Някому не е удобен фактът, че те не желаят България да се разпродава на парче за жълти стотинки, предимно на чужди "инвеститори". Позволяваме си да напомним срамната провалена сделка, по силата на която У. Купър стана собственик на "Магнитни глави" - Разлог, и съвсем логично се стигна до анулирането й, а предприятието понесе огромни загуби. Някой няма интерес от това, че те искат ясни "правила на играта", стабилност и сигурност. Някой не отчита, че техният бизнес се развива при екстремални, дори враждебни условия, но те въпреки всичко остават в България, а не изнасят своите капитали и дейност навън. И този някой се опитва да унищожи с клевети онези, които полагат основите на реалната пазарна икономика у нас.

Конфедерацията на едрите индустриалци е обезпокоена сериозно не само от инсинуациите на хора, които нездравото ни време издигна случайно на гребена на политическия живот у нас, а и от факта, че същите тези хора се опитват да превърнат средствата за масова информация в проводник на своите интереси. Всеки непредубеден човек ще усети ясно, че отново се търси "образът на врага". Историческото време за лов на вещици обаче безвъзвратно отмина. Поради това смятаме, че е под нивото ни да търсим съдебна отговорност за грубите клевети и безпочвените твърдения, превърнали се в стил на ръководството.

На онези, които твърдят, че големите частни групировки нямат реална икономическа сила, сме готови да предоставим годишните си счетоводни баланси и да организираме за тях безплатна бизнесекскурзия из предприятията, дружествата и банките си. Както и един безплатен съвет: "Не се опитвайте да противопоставяте държавния и частния бизнес. Във всяка нормална страна те се развиват паралелно."

Убедени сме, че независимата журналистика у нас отчита реалните факти и няма да позволи повече да бъде използвана като трибуна за безпочвени твърдения и проводник на нечия политика.

София, 28 януари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ПЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА КАНДИДАТА ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЖАН ВИДЕНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ОГЛАСЕНА ПРЕД 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 25 ЯНУАРИ 1995 Г.


13. РАЗВИТИЕ НА РЕФОРМАТА В ПРАВНАТА СИСТЕМА И УКРЕПВАНЕ НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Пред правителството стои задачата за реализация на прокламираните в конституцията принципи за изграждане на демократичната ни държавност и на институтите на властта. Особено значение за нас има развитието на страната ни като правова държава. Ще разработим и предложим приоритетно приемане на законите, предвидени в конституцията, и ще дадем тласък на развитието на правната реформа. В това отношение ще повишим ролята на Съвета по законодателството към Министерския съвет и ще подобрим взаимодействието при предлагането, разработването и приемането на нормативните актове. Правителството ще се превърне в основен генератор на идеи и проекти за развитие на нормативната база.

Наред с това правителството ще извърши необходимото и за усъвършенстване на дейността на органите на съдебната власт. Ще подготвим нормативно и организационно осъществяването на триинстанционно съдебно производство. Ще потърсим начини за ускоряване и усъвършенстване на охранителното, включително нотариалното, както и съдебно-изпълнителното производство. Ще създадем и необходимите предпоставки за надеждно функциониране на съдебната власт чрез осигуряване на подходящи условия за работа на магистратите, подобряване на организацията и взаимодействието между отделните звена.

Ще предприемем и необходимите нормативни и организационни мерки за създаване и укрепване на контролната система и развитие на държавната администрация. Ще създадем държавноконтролна система, която да гарантира пълноценен финансов, в т.ч. данъчен и банков контрол, контрол върху цените, върху извършваните приватизационни сделки и върху установените за различни стоки и услуги стандарти. Ще предложим законопроект за Сметната палата със специализирана юрисдикция към нея, което ще й даде възможност не само да констатира, но и да санкционира неправомерните разходи от държавния бюджет.

Нашият стремеж е към открито и честно управление, което не допуска злоупотреба с предоставената власт и ограничава възможностите на корупцията. За постигане на тази цел ще установим правила за несъвместимост на функции по стопанското управление на държавната собственост с административни функции в лицето на едни и същи държавни служители. Ще предложим изисквания, според които министрите, президентът, депутатите и други длъжностни лица да декларират своите доходи и имущество. Ще внесем законопроекти за възлагане на държавни поръчки, за отстъпване на концесии, за управление на държавното участие в стопанската дейност, за статута на държавните служители. Ще укрепваме последователно институциите на властта.

Със своята оперативна и законотворческа дейност правителството ще гарантира демократизирането и по-нататъшното развитие и укрепване на местното самоуправление. Преминаването на дейности към общините ще става едновременно с преминаване на съответстващите финансови, материални и кадрови ресурси. Особено остра е необходимостта от привеждане на източниците на приходи в общинските бюджети в съответствие със задълженията на общините, определени от конституцията и закона, като се осигури правото на общинските съвети да се разпореждат самостоятелно както със субсидиите, така и със собствените приходи на общината.

За правителството работата по въпросите на местното самоуправление и административно-териториалната реформа ще е приоритет. Ще осигурим провеждането на редовни избори за местни органи на власт в съответствие със закона.

Уважаеми дами и господа,
Правителството на демократичната левица възнамерява да провежда последователна политика на национално съгласие. Това не е абстрактно понятие, а реално предизвикателство - въз основа на диалога и баланса на интересите да се постигне съгласие по насоката и етапите на икономическата реформа и по онази социална цена, която е обективно необходима и същевременно поносима за широките слоеве на обществото. Да се утвърди на практика върховенството на закона, гражданите и формациите еднозначно да приемат, че общата за всички рамка на поведение и дейност са конституцията и законите. Да се отстоява национална външна политика, да се преодолее пагубното за авторитета и мястото на България в света противопоставяне, по въпроси от общонационален интерес.

Правителството ще се стреми да установи взаимодействие на първо място с парламента. В хода на работата по бюджета ще търсим общоприемливи решения за приоритетите на държавните разходи, за допълнителна мобилизация на приходи и възможните разходи за социални нужди. В програмата за управление ще представим и законодателните приоритети на правителството до края на годината и в перспектива, по които предлагаме комисиите и пленарната зала да съсредоточат работата си.

Паралелно ще търсим активен диалог и взаимодействие и със структурите на гражданското общество: със синдикатите и работодателите - по заетостта, цените и доходите; с БНБ - по валутния курс, платежния баланс; с органите на местната власт - по проблемите на съответните населени места и райони; със структурите на гражданското общество - кооперации и съюзи, федерации на потребителите, сдружения и интелигенция и т.н. - за ангажирането на най-широки кръгове на обществото с изпълнението на национална политика на стабилизация и реформи.

Обръщаме се с призив за практическо взаимодействие с другите държавни институции: с президента на Републиката; с органите на съдебната власт; с Конституционния съд. Продължаването на безпринципното противопоставяне между институциите би обрекло на провал всеки опит за оздравяване и подем.

България навлиза в шестата година на промени. Вотът на избирателите говори за волята им да се установят цивилизовани норми на политически и обществен живот. Затова се обръщаме и към партиите и формациите от центъра и от опозицията - разчитаме на строга, но обективна критичност, на разбиране и поддръжка за стъпките ни в служба на националния интерес.

Желаем отново да подчертаем - правителството на демократичната левица ще води политика на национално съгласие, разчитаща на диалога, на търсенето на договорености и широко взаимодействие за изпълнението им. Но не като израз на слабост, а напротив - като необходима основа за решителни и енергични действия в изпълнение на политиката, предпочетена от избирателите.

Това е добрата перспектива за България.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ПЕТА/ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА ШЕСТНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА БКП /5 И 6 НОЕМВРИ 1994 Г., КОВАЧЕВЦИ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ/.


Като политическа и парламентарна сила тя е главният и отговорен виновник. Тя погази паметта на хиляди борци за национална и социална свобода, тя не попречи на "сините разгромаджии" в нито едно тяхно пъклено начинание. Българската социалистическа партия /БСП/ се формира като партия на преход към пазарната икономика, на смяна на системата и реформите в името на капитализма. Това тя доказа идейно, практически, тактически и политически. Тя е партия на приватизацията и реституцията, на частната собственост, на държавния грабеж. В продължение на четири години тя не постави с острота и на всенародна организация нито един дълбок социален, национален или политически въпрос. Спечелила на два пъти народното доверие в изборите, тя дирижирано предаде властта в ръцете на най-мракобесните сили в страната, които заедно с БСП разгромиха всичко. Тук трябва да се отговори на един въпрос. Защо така яростно едните и така скрито другите разгромяват всичко - и отговорът е един, за да се реставрира капитализмът, трябва да се унищожи социализмът, за да може двете фирмаджийски фамилии да ограбят всичко.

Втората по престъпност, отговорност и разгромаджийство политическа и парламентарна сила е Съюзът на демократичните сили /СДС/. Както и БСП, така и при СДС самите имена на тези политически сили имат символичен и повратен характер. Тук фалшиво се борави с понятията "Съюз на демократичните сили" - понятия, които всяка вечер така натъртено, самоуверено ни се поднасят от разни говорители по радиото и телевизията. Това пак е американско творение - тук става дума за съюз, а много по-подходящо е да се нарича "Сборище от мракобесни сатрапи". Като че ли това ще бъде по-точно и вярно. СДС е обединител на мракобесните сили в страната. Една политическа персона с дясноцентристка същност и лявоцентристка фразеология съвсем лаконично даде едно правдиво определение на СДС. Ето какво каза тя: "СДС не е фашистка организация, но всички фашисти са там." Това е напълно вярно, но тук трябва и един по-внимателен подход, за да не пренесем в жертва мнозина заблудени честни хора, които, заблудени, отвратени, излъгани - сега са гладуващи, засрамени и гузни. Към тези хора - внимание и търпеливост, за да поемат правилния и верен път. В СДС се оказаха фашисти, монархисти, капиталисти, бившата буржоазия, социалисти, социалдемократи, радикали, либерали, вождисти, анархисти, еснафи, ренегати, изменници, кариеристи, попщина и сектантство, всички видове земеделци, наивници, антикомунисти, хора с душевна патология. Нас, БКП, често ни обвиняват, че ние повече бием и критикуваме БСП, отколкото СДС. В това има нещо вярно. Ние уяснихме много от тях, тъй като БСП има вече около четиридесетгодишна предателска дейност, СДС е нейно творение и поощрение и това е обяснимо. Ще го допълним с едно двустишие:

Врагът си е враг, той е ясен!

Предателят е много по-опасен!

Така че в разгрома на страната еднакво участват двете главни политически и парламентарни сили - БСП и СДС. Едните се оказаха далечни, скрити и лицемерни разгромаджии и подбудители, а другите се оказаха безразсъдно и сляпо оръдие, което под сатанинската злоба и антикомунизма практически се оказа физическият разгромаджия на страната и на народа. И едните, и другите ще бъдат на една подсъдима скамейка. Жалкото е, че повече от състава на СДС са млади хора, голяма част са бивши членове на БКП, носили са червените комсомолски връзки на гърдите си, израснали са при социализма и сега са яростни врагове на човешкия прогрес. Да оставим отговора на живота и на историята.

Ние като комунисти съвсем откровено и честно се обръщаме към хилядите честни хора, станали жертва на заблудата, фалша и лицемерието, които през тия бурни години погрешно намериха своето място на барикадата на мракобесието. Сега са изоставени, забравени и потърпевши. Ония, които ги лъжеха по митингите, сега префучават покрай тях, префучават със своите западни лимузини, с песове и бодигардове, със златни вериги на шията, ошишкани и охолни, без да обръщат внимание на някого. Те гонят своя бизнес и в този бяг са готови да смажат човека, готови са да го откупят и платено да го убият. Това е истината. Сега отново са тръгнали да лъжат, пак носят плашилото на комунизма! Дайте им гръб! Вие сте достатъчно умни и сте проумели глада и мизерията, безпаричието, космическите цени, нищожната храна, гладната гибел и нечовешкия живот. Когато застанете пред урната, гласувайте по собствена съвест и за собствена съдба, гласувайте за софрата, която сега е бедна и празна.

Отношението на БКП към дузината земеделски партии, с изключение на БЗНС "Александър Стамболийски", е такова - тези партии вече не са нужни. Те блестящо изпълниха и преизпълниха своите програми. Трябваше да сринат българското село, сринаха го и го върнаха от един век напред на един век назад или с едно изоставане от два века. Това никак не е малко! Някога Иван Вазов бе писал с мъка и болка: "Елате ни вижте - на едно гноище човек и скот душевно сближени". Така беше, промени се от тия така виновни комунисти, идваха хората от цял свят да видят едно модерно социално справедливо, високомеханизирано селско стопанство. Ако Иван Вазов сега стане от гроба, сигурно с по-голяма болка ще извика: "Елате ни вижте" - става дума да се видят отвратителните разгромаджии на българското село.

Сега в страната съществуват над 160 партии и движения, пак от сценарии на външни сили. Целта е да се разпокъсат политическите сили, да се разединят и отслабнат за една съпротива срещу реставрацията на капитализма. Въведен е вече лицемерен политически речник - зад всяка партия, вместо класа й се приписва някакъв "електорат". С право може да се каже: "Що е партия, те над сто са, на две класи, че защо са!"

/Пресслужба "Куриер"/


13:00:00
01.02.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Иванка Тодорова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!