1 ноември 1994


София, 1 ноември 1994 година
Брой 214 /1259/


София, 1 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - /1994 Г. - 1998 Г./


СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ,

Вие сте разочаровани от това, че комунистическата партия отново се опитва да се завърне на власт, че обещаните реформи се провалят и животът ви става все по-тежък и несигурен. Понякога ви се струва, че всички политици са маскари, защото част от вашите избраници се проявяват както онези, които петдесет години ви грабеха и живееха на гърба ви. Пред грижата за вас мнозина от народните представители предпочетоха грижата за себе си.

Вие сте разочаровани и точно затова ние ви призоваваме да гласувате в предстоящите парламентарни избори. Ако не гласувате, всеки загубен глас ще бъде в услуга на комунистическата партия. Ако не гласувате, няма да можете да отстраните от власт тези, които ви разочароваха, и те ще продължат да разграбват страната.

Съюзът на демократичните сили /СДС/ иска да сложи край на разграбването на България.

Знаем какво трябва да направим. Положението на България е тежко, но не безнадеждно. Тя обеднява не защото няма ресурси, а защото я грабят; изостава не защо го е обречена, а защото преднамерено я теглят назад към комунистическата пропаст. През 1992 г. ние за пръв път се доближихме до онези европейски страни, които постигнаха успех в реформата, а през 1993/1994 г. отново ни потеглиха упорито назад. Управлението на Българската социалистическа партия /БСП/ и Движението за права и свободи /ДПС/ натовари бюджета ни с десетки милиарди безполезни дотации, с лоши кредити и с много нови задължения, които и децата ни няма да могат да изплатят.

Никоя държава не може да издържи такъв грабеж. Проблемите не могат да се решават просто с власт. Те могат да се решават само със силна и честна власт. Само такава власт може да въведе желязна финансова дисциплина, да спечели войната с мафията, да прехвърли със замах собствеността от държавата и ТКЗС на гражданите.
 
        Само така могат да се постигнат основните ни цели:

РЕД И СИГУРНОСТ,

СВЕЩЕНА И НЕПРИКОСНОВЕНА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ,

ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ,

РАБОТНИ МЕСТА,

ПАРИ ЗА СОЦИАЛНИ НУЖДИ,

ДОБРО Е САМО СИЛНОТО И ОТГОВОРНО УПРАВЛЕНИЕ


Съществуват сериозни възражения срещу работата на демократичните институции.

Парламентът показва, че лесно може да се превърне в място на самозванци, които забравят кой и за какво ги е избрал, забравят и към коя политическа сила принадлежат. Това е причината за безплодни дискусии и за забавяне на законодателните промени.

Правителството действа неефикасно, когато е принудено да търпи недопустими вмешателства на парламента. Това спъва работата на всеки отговорен кабинет, а на безотговорния създава условия да бави решенията си и да обслужва частни и групови интереси.

Общините, кметовете и общинските съвети са под непрекъснат натиск за решаване на непосредствените проблеми на гражданите, но са лишени от достатъчно правомощия. Приходите им са централизирани, а бюджетът не е в състояние да гарантира разходите им. Всичко това парализира работата на местната администрация.

На различните нива на администрацията корупцията взима застрашителни размери.


СДС Е ЗА СИЛНИ, ДЕЙСТВЕНИ И ЧЕСТНИ ИНСТИТУЦИИ

Ние поемаме отговорността:

1. Да организираме структурата и работата на следващото Народно събрание и на Парламентарната група на СДС така, че всеки депутат да бъде обвързан с политическата сила, която го е избрала.

2. Да изменим правилника на Народното събрание:
- за да забраним създаването на нови парламентарни групи от депутати, избрани с бюлетината на определена политическа сила;
- за да гарантираме бързо преминаване на законопроектите в комисиите и бързо гласуване в пленарната зала;
- за да спрем недостойното гласуване с чужди карти;
- за да премахнем тайното гласуване - действията на всеки депутат трябва да бъдат публични, за да знаят избирателите му каква позиция защитава;
- за да регламентираме ясно случаите, в които парламентът може да се намесва в дейността на кабинета.

3. Да създадем силна и честна изпълнителна власт, подчинена само на законите, способна да взема бързи отговорни решения и да налага безусловното им изпълнение.

4. Да осигурим на областните управители правомощия и авторитет, за да могат да бъдат отговорни за спазването на законността и за изпълнението на правителствените решения.

5. Да отстраним от отговорни длъжности в администрацията, стопанството и непроизводствената сфера всички, които са се компрометирали с провеждането на прокомунистическа политика. Да бъдем безкомпромисни и към онези лица на отговорни постове, коиго злоупотребиха с доверието на СДС и предизвикаха недоволство сред гражданите.

6. Да отворим досиетата на лицата, заемащи или желаещи да заемат ръководни длъжности в законодателната, в съдебната и в изпълнителната власт.

7. Да осигурим по-голяма самостоятелност на общините при решаване на местните проблеми. Държавата да упражнява преди всичко контрол върху законосъобразността на техните действия.

8. Да утвърдим авторитета на кметската институция. Общинският съвет да контролира работата на кмета, без да я дублира и без да я ограничава оперативно.


НАЙ-ОПАСНИ ЗА БЪЛГАРИЯ СА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ И ПОТЪПКВАНЕТО НА ЗАКОНИТЕ

Престъпността вилнее безнаказано - побои, насилия, грабежи и убийства, дори посред бял ден.

Мафията парализира органите на реда, за да действа необезпокоявана. Тя навлиза в органите на властта.

Корупцията е повсеместна и се е превърнала в истинска напаст. Вследствие на нея и на толерираните от изпълнителната власт незаконни операции се извличат огромни печалби, чрез които се утвърждава икономическата мощ на мафията.


СДС ОБЯВЯВА ВОЙНА НA МАФИЯТА И КОРУПЦИЯТА

Ние поемаме отговорността да приложим сила в рамките на закона, за да гарантираме сигурността на българските граждани, тяхното имущество и доходи:

1. Да засилим контрола във всичките му форми:
- да спрем незаконното нахлуване на чужди граждани в България още на границата;
- да преследваме и наказваме за всяко митническо нарушение, за контрабанда и за корупция на митническите служители;
- да пресечем безстопанствеността, разграбването и разхищението на държавното имущество и банките, да засилим правата на данъчната администрация за борба срещу нелегалната икономика и укриването на данъци;
- да прекратим нарушенията на валутния режим и да не допускаме неконтролиран износ на капитали.

2. Да приемем закон за ценните книжа и за фондовите борси и да упражним строг контрол върху търговията с ценни книжа. Да пресечем масовите измами, чрез които се ограбват гражданите.

3. Да въведем строга и независима счетоводна проверка на състоянието на акционерните дружества и да осигурим задължителна публичност на основните им финансови отчети. Да отнемаме правата на финансовите контрольори и експерт-счетоводителите, укриващи реалното състояние на фирмите.

4. Да изискваме по съдебен ред изземване от гражданите и от фирмите на незаконно придобитите доходи и имущества.

5. Да укрепим структурата, техническите и финансовите възможности на полицията и да й възложим съблюдаването на закона в стопанската сфера и борбата с корупцията в държавните стопанско-финансови контролни и административни органи.

6. Да променим Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и други закони, за да се подобри дейността на съда, прокуратурата и следствените органи, и да се създадат възможности за самозащита на гражданите.

7. Да увеличим наказанията за престъпления с повишена обществена опасност като рекет, отвличания с цел откуп, грабежи и кражби на моторни превозни средства.

8. Да приемем закон за престъпленията по служба.


ЗЕМЯТА Е СИГУРНОСТ И БОГАТСТВО ЗА ХОРАТА

Комунизмът разруши българското село и прекъсна естествената връзка на стопанина със земята. Без да бъде възстановена тази връзка, възраждането на земеделието е невъзможно. Именно затова една от първите стъпки след изборите през 1991 г. беше да се върне земята на нейните собственици.

Правителството БСП - Беров унищожи всичко, което СДС успя да постигне. Реформата в селското стопанство спря. Земята не се връща. Земеделците не могат да разгърнат предприемачеството си. Машините бездействат. Селскостопанските постройки са разграбени. През последните две години хиляди хора на село загубиха поминъка си. Изкупвачите на селскостопанска продукция отмъкват лъвския пай от печалбата на производителите. Плодородната земя се присвоява от незаконни червени кооперации, които нито сами могат да се справят, нито позволяват на предприемчивите да работят. Не се оземляват безимотните и малоимотните. Комунистите се опитват да създадат нова класа от зависими селскостопански работници, за да могат да контролират селото.

Правителството БСП - Беров не направи нищо, за да осигури кредити за дребния стопанин. Дори не пожела да преговаря за по-добри условия за износителите на селскостопанска продукция.


ВЪЗРАЖДАНЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО Е ВЪЗМОЖНО САМО ПРИ УСКОРЕНО ВРЪЩАНЕ НА ЗЕМЯТА И ПРИ ЗАЩИТА НА ЗЕМЕДЕЛЕЦА СОБСТВЕНИК

Ние поемаме отговорността:

1. Да върнем бързо земята на всички собственици:
- чрез стриктни административни мерки при прилагането на Закона за земята - в реални граници или по съгласие на получилите удостоверения от общинските поземлени комисии;
- чрез осигуряване на достатъчно средства за земеразделянето, включително и за процедурите по реалното встъпване на собствениците във владение;
- чрез пряк контрол върху поземлените комисии и ликвидационните съвети.

2. Да създадем пазар на земята и приемем закон за арендните отношения.

3. Да приемем закон за възстановяване на частната собственост върху горите.

4. Да обезщетим българските бежанци.

5. Да осигурим на безимотните и на малоимотните благоприятни условия за оземляване.

6. Да създадем фонд "Земеделско кредитиране", който да осигури изгодни кредити на производителите.

7. Да въведем целеви данъчни привилегии за земеделието.

8. Да стимулираме производството на селскостопанска техника и на консумативи.

9. Да дадем държавни гаранции за изкупуване на стратегическата земеделска продукция /зърно, тютюн и др./

10. Да стимулираме племенното животновъдство.

11. Да защитим българския пазар и българските производители от внос на чуждестранна селскостопанска продукция.

12. Да осигурим международни пазари за българското земеделие.


СТРОГАТА ФИНАНСОВА ДИСЦИПЛИНА Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ШАНС ДА ЗАПАЗИМ СТОЙНОСТТА НА ЛЕВА ВЪВ ВАШИЯ ДЖОБ

Част от държавните предприятия продължават да трупат милиарди левове загуба. Тя е за сметка на нови несъбираеми кредити, неплащане на вноските за социално осигуряване, натрупване задължения към работещите и неплащане на данъци.

Бюджетът вече две години не се изпълнява. Като следствие - дефицитът и инфлацията се увеличават. Дори големи държавни банки са пред несъстоятелност. Мнозинството от банките не съблюдават наредбите и изискванията на банковия надзор. Корумпирани банкери раздават нови несъбираеми заеми. Спестяванията на гражданите и фирмите не са защитени и се обезценяват непрекъснато. Във финансовия сектор се вихрят мошеници и грабители.

Финансовият крах на правителството БСП - Беров, на фирми и на банки се заплаща с обезценяване на лева. България е заплашена от хиперинфлация. Тя ще направи пенсионерите и хората с фиксирани доходи още no-бедни, ще обезцени спестяванията, ще прикрие разхищенията и грабежите, ще намали дълговете на финансовите групи и бездействащите държавни фирми.

Организираната стопанска престъпност контролира значителна част от търговията с основни храни като олиото и захарта. Хората отново губят времето си по опашки и плащат завишените от мафията цени.

Псевдоценовият контрол руши финансовата дисциплина и разяжда икономическото благоразумие.

Ние поемаме отговорността:

1. Да наложим твърди финансови ограничения за всички фирми и банки посредством ограничаване на просрочията, взаимиото кредитиране и уреждане на взаимните задължения и откупуването на вземания.

2. Да изискаме строги ограничения върху нарастването на нетните банкови активи, на паричната маса и бюджетния дефицит в името па борбата срещу инфлацията. Да създадем условия за намаляване на лихвите по кредитите, ограничаване на държавното банково кредитиране и насърчаване на стопанската активност.

3. Да стабилизираме цените чрез развитие и разширяване на капиталовите и паричните пазари, на пазарите на земята и недвижимата собственост. Левът ще бъде истински стабилен, когато се влага в инвестиции, а не само за покупка на стоки от първа необходимост и спестявания. Инфлация, по-ниска от 10 на сто, е основната четиригодишна цел на финансовата политика ка СДС.


СДС ЩЕ ОСЪЩЕСТВИ РЕФОРМА НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

Ние поемаме отговорността:

1. Да приемем пакет от закони, включващ устройствен закон за бюджета, съчетан със закони за Сметната палата, за местните финанси и финансовия контрол.

2. Да децентрализираме местните финанси едновременно с възлагане на отговорността за общинските бюджети на местните власти. Да гарантираме с нов закон за местните данъци и такси финансовата самостоятелност на общинските съвети.

3. Да завършим пълното отделяне на пенсионното осигуряване от правителствения бюджет и да създадем здравноосигурителен фонд, като необходимо условие на здравната реформа.

4. Да съкратим дублиращите се звена в неефективната държавна администрация. Да поставим държавните услуги на търговска основа. Да намалим бюджетните разходи до издържането на жизненоважните държавни дейности, обслужването на държавния вътрешен и външен дълг и ограничените субсидии.

5. Чрез ефикасна и опростена законова процедура и силна данъчна администрация да събираме държавните приходи. Да преустановим подзаконовото уреждане на данъчните задължения и привилегии.

6. Да завършим започната от нас данъчна реформа с нови закони за преките данъци и местните данъци и такси, основани на принципа за равнопоставеност на всички данъкоплатци при ниски данъчни ставки и широка данъчна основа.

7. Да насърчим замяната на държавен дълг срещу собственост, като средство за спиране на по-нататъшното ни задлъжняване.


СДС ЩЕ ИЗВЪРШИ РЕФОРМА НА БАНКОВАТА СИСТЕМА

Ние поемаме отговорността:

1. Да отстраним с промени в закона вътрешните противоречия в ръководните органи на Българската народна банка /БНБ/. Да създадем ефективен контрол върху централната банка и явни процедури за изработване и одобряване на единната държавна парична политика.

2. Да укрепваме единен валутен пазар с устойчив курс на лева, като пресечем спекулациите и износа на валута и съкратим различията между реалните лихви по левовите и валутните кредити. Да наложим ясни законови правила за разпореждане с валутния резерв. Да регламентираме валутния режим, всички валутни правила и нормативи в специален валутен закон, предвиждащ строги наказания. Да възвърнем доверието към българския лев с всички достъпни средства на икономическата и финансовата политика.

3. Да създадем кредитен паричен пазар между реалните финансови субекти на основата на умерени лихвени равнища и ограничено администриране.

4. Да изградим неподкупен, независим от банковата сфера и основан на специален закон банков надзор.

5. Решително и категорично да отстраним сегашния конфликт на интереси в централната банка, която сега е едновременно регулиращ и контролен орган, осъществява паричната политика, упражнява правата си на собственик на държавните търговски банки, взема решения за тяхното спасяване и фалит, назначава и уволнява ръководствата и приема техните отчети. Твърдо да приложим конституционния принцип правителството да упражнява държавната собственост в банките. Ръководителите на държавните банки са държавни служители, отговорни пред правителството, а не пред други държавни банкови служители.

6. Да оздравим търговските банки и да подкрепим създаването на система от гаранции за влоговете. Да засилим банките с държавно участие чрез увеличаване на собствения им капитал и приватизация. Решително да настояваме пред БНБ да се изискват всички необходими доказателства за произхода на парите и платените данъци при банковото лицензиране, както и да се отнемат лицензи на всички финансови институции, които нарушават законите и нормативите.

7. Да разпределим контролните права върху търговските банки, междубанковия надзор, надзора на собственика, счетоводния контрол и данъчните органи. Единствено правителството да контролира сдружаванията, холдингите, несъстоятелността и приватизацията на търговските банки с повече от 50 на сто държавно участие.

8. Да наложим на търговските банки с всички средства да събират отпуснатите от тях съмнителни кредити. Окончателно се отказваме от практиката държавата да поема дълговете на държавните фирми и банки.


БЪРЗА ПАЗАРНА ПРИВАТИЗАЦИЯ, РЕСТИТУЦИЯ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР

Държавната собственост и държавният монопол са поставили българската икономика на колене. Структурната реформа замря.

От две години повечето държавни предприятия са в предприватизационна агония. Най-значимото "постижение" на правителството БСП - Беров е преливането на активите на държавните предприятия в паралелни частни структури, близки до властта. Законът за "лошите кредити" създаде възможност заинтересовани групировки да купуват предприятия евтино и без конкуренция.

Правителството БСП - Беров предложи лош вариант за масова призатизация, който не осигурява равен шанс и свобода на избор на хората, както и необходимата за икономиката финансова дисциплина.

Реституцията практически е блокирана. Възстановените имоти в момента не гарантират пазарно справедливи доходи. Няма и компенсации за невъзстановенага собственост.

Правителството БСП - Беров съзнателно блокира предлаганите от международните финансови институции кредитни линии за развитие на малкия и средния бизнес. Останаха неизползвани милиони долари, предвидени специално за тази цел.

Съществуващото антимонополно законодателство е неприложимо, потребителите не са защитени.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТО НА СЕДМАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /29 ОКТОМВРИ 1994 Г.,СОФИЯ/.


СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ, СЪМИШЛЕНИЦИ И ПРИЯТЕЛИ,

Днес България отново е на кръстопът. Преждевременно и безславно приключи своя мандат избраното през октомври 1991 г. 36-о Обикновено народно събрание. Неговото време ще се запомни с безпринципни боричкания и конфронтация, със загърбване на интересите на народа в полза на лични и котерийни интереси. Рожба на тъмни сделки и политическа безпринципност, този парламент можа да роди само скандални и безсилни да управляват правителства. Той носи голяма вина за хаоса, за корупцията и за безвластието, за продължаващия разпад на българската държавност. Но най-голямата вина на досегашното Народно събрание е горчивото разочарование, което то донесе на милиони хора в тази страна, повярвали в идеята за демократичната промяна към гражданско общество, социална справедливост и икономически просперитет.

Прехвалените модели на неолиберализма и неоконсерватизма, взети от щандовете за преоценени стоки на Запад, доказаха и у нас своята негодност и вредност. За пореден път на собствения си гръб трябваше да се убедим, че реформите се правят за живите хора, а не за абстрактни статистически единици. Трагедията на България е, че беше отхвърлен хуманният и социално ангажиран подход на социалдемокрацията, беше предпочетена бездушната технология на монетаризма. Вместо към просперираща и социална Европа, нас ни тласнаха по пътя на социалната поляризация и латиноамериканизацията.

Заговорът на тъмните сили остави Българската социалдемократическа партия /БСДП/ и други национално отговорни политически формации извън залата на 36-то Народно събрание /НС/. Мнозина наши членове и симпатизанти възприеха това като трагедия. Днес можем да кажем, че нашето неучастие в състава на този парламент ни спаси от позора да бъдем съотговорни за една безпринципна и вредна за държавата и за нацията политика.

Сега България страда от недостиг на надежда. Тя иска да види една реална алтернатива. Иска да види новото, което ще има волята и силата да промени нещата, да разбие отъпканите тригодишни коловози, водещи за никъде.

БСДП откликна на тези очаквания. Заедно с Алтернативната социаллиберална партия /АСП/, Гражданско обединение за републиката /ГОР/ и Зелената партия /ЗП/ тя създаде принципно нов политически съюз - Демократична алтернатива за републиката /ДАР/. Този съюз не е конюнктурен, а основан на трайна и принципна общност и близост на цели, интереси и идеология. Този съюз няма за цел да бъде опозиция, а да управлява твърдо и решително в името на България.

БСДП призовава всички членове и симпатизанти на партията да се включат активно в предизборната борба на ДАР. Пътят към утвърждаването на принципите и на целите на социалдемокрацията днес минава през изборната победа на ДАР. Срещу нас ще работи насаденото от досегашния парламент отвращение от политиката. От всеки социалдемократ зависи колко разочаровани от политиката гласоподаватели ще отидат до урните и ще дадат своя глас за ДАР. Глас срещу корупцията, престъпността и хаоса. Глас за надеждата.

Скъпи сънародници, съмишленици и приятели, днес ние трябва да избираме между два пътя. Единият път, както и да бъде наричан, означава да продължим с още 4 години хаоса, безвластието и застоя. Към него ще ви зоват фалирали политици, които за последните три години показаха своята неспособност да направят нещо добро за страната. Сега те отново ще ви призовават да дадете своите гласове за техните политически ООД-та. като ви обещават невероятни и бързи резултати.

Нашият път е друг. България вече е уморена от хаотични и необмислени реформи и промени. Умори се да чака отвън подкрепа, а да получава милостиня. Време е сами да поставим ред в своя дом. Време е да отворим широко прозорците и да хванем метлите. Без твърда воля и решителност няма да изведем страната от блатото на кризата, няма да изстържем ръждата на корупцията и язвите на престъпността. Управлявалата ни досега синьо-червена мафия нито може, нито иска да направи това. Не може да се прави ново, проспериращо предприятие от корумпираните служители на фалирала фирма. Необходима е нова, необвързана с досегашното статукво политическа сила.

Българската социалдемократическа партия ви призовава да отидете към урните и да отдадете своето доверие за Демократичната алтернатива за републиката. В нейно лице вие ще намерите съчетанието на идеалите на едно поколение, чуждо на корупцията, отдало младостта си на безкомпромисна борба за утвърждаване на ценностите на социалдемокрацията с професионализма и дръзновението на младостта. ДАР ви предлага не ново разделение, а събиране на таланта на целия народ за работа в името на Родината. Изборът на ДАР ще бъде вашият коледен подарък за България!

София, 29 октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ "НОВ ИЗБОР" ПО ПОВОД НА НАЗНАЧАВАНЕТО НА СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РЕНЕТА ИНДЖОВА.


По повод на някои становища и квалификации за законно действащото в България правителство, публикувани в днешната преса, пресцентърът на "Нов избор" е упълномощен да заяви следното:

Тезата, че кабинетът на Ренета Инджова бил подкрепян само от президента Желев и, ако се окажел кадърен, това би поставило демокрацията в България под въпрос, може да се оцени, най-меко казано, като странна.

За "Нов избор" подобни твърдения отдавна не са изненада. Фактите са: кабинетът на г-жа Инджова се радва на масова подкрепа, защото политическата партизанщина и импотентност в управлението на страната ни отдавна е омръзнала на всички здравомислещи българи. Те не искат повече да бъдат управлявани от котерийни лидери, преследващи лично и групово благополучие. Те отхвърлят власт, обвързана с овехтели идеологии и дребни сметки.

Българите желаят професионално, енергично правителство. Те няма да направят стар избор - да гласуват за износени партийни функционери и идеолози. Затова "Нов избор" тръгва сам: България има нужда от професионалисти, от хора, които знаят какво и как да постигнат.

София, 30 октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ПО ПОВОД НА ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ В ПРЕДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ "ПАНОРАМА".


В обзорното предаване "Панорама", излъчено по Българската национална телевизия /БНТ/ на 29 октомври 1994 г., водещият беше поканил за разговор г-н Александър Томов - председател на Гражданско обединение за републиката /ГОР/. Г-н Томов в изказването си съобщи, че неговата организация е получила подкрепа от Съюза на безпартийните.

Във връзка с това ръководството на Съюза на безпартийните е длъжно да направи следното уточнение:

1. Съюзът на безпартийните /СБ/ е политическа организация с устав и програма и е регистриран в Софийски градски съд по Закона за политическите партии /ЗПП/.

2. СБ е в коалицията Съюз на демократичните сили /СДС/ и е подписал политическото споразумение между партиите и организациите в СДС на 6 септември 1994 г.

3. СБ никога и под никакъв повод не е изразявал своята подкрепа към ГОР и други комунистически партии и формации, а също така не е провеждал разговори и не е сключвал политически споразумения с тях.

4. СБ изрази своя протест по време на предаването пред дежурните редактори на БНТ.

София, 30 октомври 1994 г.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБ:

Ив. Марков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ ПО ВЪПРОСА ЗА КОАЛИРАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


Днес, 24 октомври 1994 г., се състоя заседание на Националния съвет на репресираните, за да се определи чрез тайно гласуване с кого ще бъде в коалиция Съюзът на репресираните за изборите, които ще се проведат на 18 декември 1994 г. за Тридесет и седмо обикновено народно събрание на Република България.

Демократично проведеното тайно гласуване има за резултат:

тридесет и девет гласа за Съюза на демократичните сили;

петдесет и два гласа за коалицията Народен съюз.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА НОВА РАДИКАЛНА ПАРТИЯ В ПЛОВДИВ.

 

На 27 октомври 1994 г. в Пловдив беше учредена Нова радикална партия /НРП/. Учредители станаха отстранените през май 1994 г. членове от седемте местни организации на Радикалдемократическата партия /РДП/, отстояващи твърдо и последователно идеите на Съюза на демократичните сили /СДС/. Избрано беше временно ръководство от 5-ма души: Петър Атанасов - председател, Ганка Томлекова, Райна Недялкова, Теодора Стойкова, Петър Георгиев.

/Пресслужба "Куриер"/


15:30:00
01.11.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!