1 септември 1994


София, 1 септември 1994 година
Брой 171 /1216/


София, 1 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО - ОТГОВОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПРОФ. КРЪСТЬО ПЕТКОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЖАН ВИДЕНОВ ЗА ОТНОШЕНИЕТО НА ДВЕТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПРОФ. ЛЮБЕН БЕРОВ.


УВАЖАЕМИ Г-Н ВИДЕНОВ,

Благодаря за отговора на моето "отворено писмо". В друго време и условия би било редно с това да приключи полемиката между нас. Сега обаче страната ни се намира на кръстопът. Значителна част от хората са объркани и обезверени, не на последно място поради липсата на откритост в политиката и на дискусии за изхода от тежката криза. Затова не мога да премълча онези твърдения във Вашето писмо, с които по принцип не съм съгласен или пък смятам, че изразяват само една гледна точка - тази на Българската социалистическа партия /БСП/.

1. След като се съгласявате с констатациите за т.нар. политика на доходите и цените, провеждана от правителството на г-н Беров, Вие отхвърляте твърдението, че този кабинет е и ваш, на БСП. Формално погледнато, това е вярно, защото сегашният кабинет не е излъчен директно от вас и след спечелени избори. Но как да си обясним факта, че шест пъти поред Парламентарната група на БСП подкрепи с вота си г-н Беров, осигурявайки 60-80 % от гласовете в негова полза. По всички парламентарни правила то е и ваше, зависи главно от вас. И ако до февруари 1994 г. подкрепата ви беше логична и обяснима /за социалистите, пък и за синдикатите Беров беше за предпочитане пред репресивната политика на Ф. Димитров/, сега вече всеки вижда, че екипът на г-н Беров загърби и собствената си програма. Той принуждава 2,5 милиона пенсионери, 500 хиляди безработни и над 1 милион други социално слаби граждани и работници да живеят без необходимите, договорени и залегнали в бюджета компенсации, при очертаваща се 95-100 процентна инфлация за годината. И тъй като голяма част от обедняващото население е електорат на социалистическата партия, изходът от сегашната политическа криза е ясен и наложителен: като най-голяма парламентарна сила бламирайте още в началото на есенната парламентарна сесия антисоциалното правителство на г-н Беров! Повярвайте ми, над 90% от хората в България ще си отдъхнат, а ръководството на БСП ще докаже, че в труден /и за него/ момент поставя социалните интереси над политическите сметки.

2. Заявявате, че съм сменил позицията си за нови избори и съм искал "ново правителство в рамките на сегашния парламент". Това просто не отговаря на истината. И на нашата среща, и на импровизираната пресконференция, състояла се на "Позитано" 20, изрично заявих, че принципната формула на КНСБ: "нова реформа, нови избори, ново правителство" остава непроменена. На моя въпрос за гаранциите, че такива избори ще се предизвикат и проведат до края на годината, отговорихте, че пълни гаранции няма. Тогава пред алтернативата да продължи още една година сегашната политика на социален геноцид и на национално предателство ние заявяваме: нека дойде всеки друг, но не и Беров! Вие чухте това обяснение, видяхте, че после медиите пропуснаха първата част от него /искането за нови избори/. Затова недоумявам, че ме подозирате в "безсмислени и вредни" замисли. А какво бихте казали, ако едно правителство в рамките на сегашния парламент се окаже левоцентристко или ляво? И тогава ли този варинт ще е "безсмислен и вреден"?

3. Обвинявате ме, че в миналото съм правил "десни" и "десноцентристки" изказвания за икономическия преход. Аз и сега ги правя - открито и навсякъде пред нашите членове и симпатизанти. Не съжалявам и за първите 5 месеца на икономическата реформа през 1991 г., когато инфлацията падна под 5 на сто. Нашата страна няма друга алтернатива освен умерената либерална реформа. А това значи - смесени форми на приватизация, умерено доминиране на частния над кооперативния и над държавния сектор, умерени протекции за местното производство, приемливо /търпимо от хората/ равнище на безработица и т.н. Такава либерална реформа правят сега левоцентристките правителства в Полша и в Унгария. Такъв по необходимост ще е и вашият избор, ако след спечелени избори се нагърбите да управлявате България с нейната рухнала икономика. Социално ориентираната икономика и държава ще станат възможни по-сетне след 1-2 десетилетия. Ето затова, а не заради желанието ми да угодя някому, съм принуден да изричам "десни" изрази. Но между тях и дясната политика, водена от Беров по указание на Международния валутен фонд /МВФ/, лежи цяла пропаст.

Тук е мястото да посоча още веднъж вината и отговорността на КНСБ за сегашния хал на населението, защото забавихме националните протести с 6-8 месеца.

Дотук бяха различията в смисъла на написаното във Вашето и в моето писмо - така, както ги преценявам според скромните ми аналитични способности. Като оставям настрана личните обвинения за недалечното ми политическо минало и поведение, бих искал искрено да Ви поздравя за открития и безкомпромисния тон, с който водите полемиката в защита на интересите на БСП. Прав сте, че сега трябва да гледаме напред и да търсим изход от сегашната, крайно несигурна и взривоопасна ситуация. Въпросите, които формулирате на стр. 2 в писмото си, както и посланието за нова реформа и нови избори, са достатъчна основа за дискусия. Нека продължим да я водим - не само двустранно, но и публично. Когато хората знаят кой какви позиции отстоява, тогава няма и място за бойкоти, заговори, предателство, манипулации и всякакви други проявления на политическата параноя и взаимното недоверие.

Вие разбирате, г-н Виденов, че икономическата реформа в България не може да стане без синдикатите, т.е. без КНСБ. Разговор по стратегията на реформата и за нашите ангажименти в нея сме готови да водим по всяко време - веднага щом задвижите процедурата за отстраняването на антисоциалното и антисиндикално правителство на г-н Беров. /Официално предложение на КНСБ за гласуване на вот на недоверие на този кабинет ще получите в най-скоро време./ Това ще бъде доказателство, че започналият процес на нормализация на отношения на КНСБ с БСП и други основни политически сили вече дават плодове. Така ще се предпазим и от неизбежните масови недоволства през есенно-зимния период и ще съхраним политическата стабилизация в България.

София, 30 август 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ", ИЗЛОЖЕНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ НА ТЕОРЕТИЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПАРТИЯТА /27 И 28 АВГУСТ 1994 Г., ЯМБОЛ/.


През месец юли 1944 г. в салона на тогавашната Популярна банка /сега трети етаж на Окръжната библиотека/ в гр. Ямбол бе проведен последният полулегален конгрес на /СБНЛ/ преди 9 септември 1944 г. На този конгрес безпартийният и тогава доцент д-р Анастас Тотев се качи на конгресната легионерска трибуна с думите "Аз съм винаги с тези, които се борят” и изнесе доклад на тема "Проблемите на българското село”, който намери единодушното одобрение на целия конгрес и бе приет като негов програмен документ. Този доклад всъщност бе едно резюме на реферат, четен на срещите на Българското икономическо дружество на 11 и 18 март 1943 г. на тема "Взаимоотношенията в развитието на земеделското и индустриалното производство" с 6 раздела: сравнителна характеристика на земеделското и индустриалното производство; взаимоотношение между земеделие и индустрия в рамките на едно прогресивно развиващо се народно стопанство; процесът на индустриализация и днешното състояние на нашето индустриално развитие; условия за развитието на земеделието и индустрията в България; критерии за правилното отраслово и цялостно хармонично развитие на народното стопанство; основни начала на земеделската и индустриалната стопанска политика.

В тези изложения се характеризира взаимнообвързаността в развитието на земеделието и на индустрията, която води до правилното отраслово и цялостно хармонично развитие на народното стопанство - до оптимално най-пълното използване на наличните трудови сили и икономически източници на народното стопанство. Разглеждат се също условията, при който са поставени да се развиват земеделието и индустрията у нас и се изтъкват онези основни особености, принципни положения и критерии, върху които трябва да се изгради една здрава и цялостна производствена земеделска и промишлена стопанска политика. Посочени са принципи, които важат и сега, и са дадени конкретни за времето решения, но всичко би могло да бъде сумирано така:

България с трудова и капиталова интензификация да се насочи главно към интензивните култури, като зърнопроизводството се ограничи за собствените ни нужди и даже да се внасят зърнени храни. И това, съчетано с една земеделска индустрия със собствени суровини, за да избягваме парадокса да изнасяме сурови и само първично обработени материали и да създаваме работа в чужбина при безработица у нас и не рядко да внасяме отново в обработен или полуобработен вид изнесените от нас суровини.

Земеделската индустрия превръща суровите земеделски продукти в продукти със стоково значение и с по-висока пазарна стойност. Нейното развитие способства за интензификация на земеделското стопанство; открива широки перспективи за специализация на земеделското стопанство по линията на стоковите отрасли; намалява разходите по производството; увеличава производителността, доходността и производството за пазара в земеделското стопанство. Развитието на земеделската индустрия позволява да се задържат в страната и да се върнат наново в земеделското стопанство важни странични отпадъчни продукти като трици, меласа, кюспе, ременки, пивоварна каша и др. Тези отпадъчни продукти представляват едно от най-важните условия за развитието на животновъдството и оттам -поддържането на плодородието на почвата и разрастването на производствените сили на земеделието изобщо. На базата на местните сурови материали от земеделски произход могат да се развиват отделните клонове на земеделската индустрия за задоволяване на местните нужди и за износ. Това са мелничарската, питейната, спиртната, скорбелната, захарната, плодовата /сладко, пюрета, салци, сиропи и др./, маслената, сапунената, консервната, месната, кожарската, текстилната и други земеделски индустрии.

Географското положение, климатът и почвата на България благоприятстват в голяма степен развитието на земеделието, тъй като България е разположена на границата на умереноконтинентални и субтропически географски климатични зони. Това дава възможност за голям асортимент при отглеждането на земеделските култури - от зърнени храни, фуражи, маслодайни, влакнодайни и промишлени култури, овощия, лозя, роза, черница и се стигне до редица други субтропически култури. Обаче само 40% от общата територия на страната е годна за земеделско обработване поради планинския характер на останалите 60%. Липсват също пълноводни реки с постоянен дебит.

В продължение на 45 години обаче България изостави перспективното аграрно-промишлено развитие и тръгна по пътя на едно индустриализиране, и то главно суровини от чужбина, което ни доведе до сегашното състояние на нещата, при което редица промишлени предприятия представляват просто купища старо желязо.

Три са сега основните проблеми на нашето селско стопанство.

Първият е завръщане на процеса на връщането на земята на нейните собственици в реални граници, съчетано с комасация. Този процес, каквото и противодействие да оказват комунистите, не може да бъде спрян.

Вторият проблем е обработването на земята. Факт е, че една немалка част от собствениците, които не живеят вече на село, не желаят или просто не могат да обработват лично земята си, от която обаче не се отказват. И тук изниква едното противоречие сега на село - въпросът за размера на рентата. Този проблем има едно решение, което ни дава примера на Италия и Дания, дребнособственически страни като нас. Това са кооперациите за подпомагане на обработването на земята на частните собственици наред със самостоятелното фермерство. Това води вече до един трети бит на село след бита на едноличните селски стопанства като отделни предприятия, свързани тясно с едно домакинство, разбит от колективизацията.

Третият проблем е този за извънредно скъпото посредничество на търговския апарат при покупко-продажбата на селскостопанските произведения. Тук кооперации, респективно държавни институции, могат да сведат до минимум тези разходи. В една програма на БДФ всичко гореказано би могло да се изрази така: БДФ е за завършването на процеса за връщането на земята на нейните собственици, съчетано с комасация и оземляване на безимотните и малоимотните във възможния най-къс срок. БДФ е за създаването на кооперации, които поемат обработването на земята на частните собственици, доколкото те искат това. БДФ е за съкращаването на пътя на селскостопанската продукция от производителя до консуматора, респективно износителя, по пътя на финансирането на покупко-продажбата на селскостопанската продукция посредством кооперации, респективно държавни институции, за тази цел. БДФ е за развитието на промишлеността за обработването на суровините от нашето селско стопанство и изнасянето им в чужбина поне като полуфабрикат.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ПАРТИИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ПОВОД НА НАПАДЕНИЕ В ОФИСА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА. Документът е адресиран и до Министерския съвет, до Министерството на вътрешните работи, до дипломатическите мисии в София и до средствата за масово осведомяване.


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Федерацията на християнските партии /ФХП/ е подложена буквално на безпрецедентен нагъл рекет. На 26 август 1994 г. по време на Политически съвет на Коалиция за Търновска конституция, чиито членове сме, към 14 часа в седалището ни нахълтаха десетина бандити и отвлякоха насила председателя на Християнрадикална партия /ХДП/ отец Тотю Петров. С четири коли, пълни с бандити, го закарват в офиса на главатаря им Пантьо Тотев Пантев /Поли/ на ул. "Пиротска" N 57, където той е адресно регистриран. Там му заявяват, че трябва в едномесечен срок да им даде сумата от 50 000 /петдесет хиляди/ щатски долара, да премахне офисите, които коалицията нае и оборудва на ул. "Пиротска” N 61, като го заплашват, че ще го пребият, трошейки костите му, и ако се наложи, ще го убият. След това го върнаха в седалището ни и насила отвлякоха кола "Мазда 626 ДК" N С 0404 ВК, предоставена ни от фирма "Еврософамерика" да си служим. Въпросният главатар Поли е показал на отеца карта на София с очертан неговия район, в който попадали и нашите офиси, и ни налага огромния рекет.

Г-н Председател, явно тъмни сили се опитват чрез терор да смачкат всякаква политическа дейност, което досега е без прецедент в нашата страна. Надяваме се на Вашата твърда намеса и въпросните бандити да бъдат задържани, за да се започне следствие. Животът и здравето на всички лидери на партии от коалицията е застрашен. Надяваме се и на вашата закрила. В противен случай ще бъдем принудени да търсим политическо убежище в други държави.

Всички описани разбойнически действия станаха пред очите на много свидетели. Тук няма какво да се доказва, това е явно изнудване и рекет, явчо е нарушен и Законът за политическите партии, да не говорим за законите в страната.

София, 29 август 1994 г.

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ФХП:

ЗА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ: отец Тотю Петров

ЗА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/: отец Венцислав Янев

ЗА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ: Евгени Узунов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПРОФ. ЛЮБЕН БЕРОВ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ - ВАРНА. В съвета членуват Съюзът на ветераните синдикалисти, Съюзът на пенсионерите, Българският антифашистки съюз, Отечественият съюз, Съюзът на ветераните от войните, Съюзът на офицерите и сержантите от запаса, Демократичният съюз на жените, Съюзът на военноинвалидите, Тракийското дружество "Петко воевода" и Движението на земеползвателите, които са приели документа на общо събрание на 24 август 1994 г. в гр. Варна.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕРОВ,

Регионалният съвет за социална защита на пенсионерите - Варна, изразява възмущението на своите десетки хиляди членове от провежданата от Вас и от правителството социална политика на геноцид, унижение и подигравка с тези страдащи хора. Ние повярвахме на Вашите уверения, че ще облекчите нерадостната участ на пенсионерите, но жестоко сме се заблудили. Вие не изпълнихте обещанията си, те са били пълна политическа демагогия.

През март и април цените на хранителните стоки, наблюдавани от правителството, се увеличиха с 40-60 процента. На Вас известни ли са цените на тези продукти - месо 130-210 лв., олио 50-70 лв., сирене 90-145 лв., хляб 8-12 лв., захар 25-29 лв., плодове и зеленчуци над 20 лв.

При средна пенсия на месец около 1900 лв. на ден един пенсионер може да харчи до 60 лв. Какво да си купи с тях? Един литър олио или 300 гр. месо, а за хляб, зеленчуци, електричество, телефон, вода и др., цените на които също непрекъснато растат. Вие и министърът на финансите сте учени мъже, но не обичате аритметиката, защото тя е наука за обикновените хора, които всеки ден си броят стотинките. Последното увеличение на пенсиите 140-200 лв. е подигравка с тежкото положение на пенсионерите. Какво може да се купи с тях? Предлагаме сметката да се извърши от министъра на финансите.

Всеки месец ни заплашвате, че може и да няма пари за пенсии, а след това ни успокоявате, че ще има, защото сте взели заем от банката. Пенсиите са заслужени, те не са благодеяние от Вас и от министъра на финансите. Пенсионерите със своя труд и лишения създадоха материални ценности и богатства за повече от един билион лева, които Вие сега разпродавате, без да сте взели мнението на народа. Министър Стоян Александров да престане да говори глупости, че няма пари за увеличение на пенсиите. Вие и той много добре знаете, че пари има, но те с мълчаливото съгласие на Министерския съвет отиват в касите на новоизлюпените милионери, в чистоплътността на които всички ние и Вие се съмняваме. Ние не сме кретени, те са на друго място.

Вие и правителството провеждате политика на облагодетелстване на шепа авантюристи, които за 2-3 години станаха милионери и милиардери за сметка на обикновените хора и особено на пенсионерите, които искате да доведете до масови самоубийства.

НАСТОЯВАМЕ пенсиите да се увеличат от месец юли 1994 г. с по 500-600 лв. /32-35 %/. Не ни принуждавайте да преминем към законни акции против Вас и правителството. Търпението ни се изчерпва, сили за това ще намерим!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА /ЧАСТ ДВАНАДЕСЕТА/ "НОВИ ВРЕМЕНА, НОВА БЪЛГАРИЯ, НОВА БСП" НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът ще бъде гласуван на референдум от 15 септември до 15 октомври 1994 г. от членовете на партията и от нейните симпатизанти.


ГАРАНТИРАНЕ ПРАВАТА НА ЛИЧНОСТТА

Конституцията на Република България установи съвременна система от права на личността. Нужни са нормативни и социални гаранции за тяхната реализация.

Българската социалистическа партия решително отстоява принципното равенство на правата между всички граждани. Тя се бори срещу всякакви опити за дискриминация, основана на пол, раса, етническа принадлежност, произход, религиозни или политически убеждения, обществено положение или имуществено състояние.

Социалистите отстояват равноправието между мъжа и жената. Те се стремят към неговото задълбочаване, като се отчитат естествените особености на двата пола.

Най-неотложната и съществена задача в областта на човешките права е да се гарантира неприкосновеността на личността - на нейния живот, свобода и имущество. Защитата на личността и принципът за неотвратимост на отговорността налагат да се очертаят съставите ка новите форми на престъпна дейност и да се рационализира наказателният процес.

В резултат на драстично нарасналата престъпност все по-често се поставя въпросът "за" или "против" смъртното наказание. БСП по принцип е против смъртното наказание, но е за замяната му с гарантирано доживотно изолиране на особено опасните престъпници. Ние обаче си даваме сметка, че днес този въпрос придоби у нас особена острота. Налагат се мерки за гарантиране живота на всеки български гражданин. Съвременното общество не може да реши този въпрос чрез просто възмездие - живот за живот. В същото време ценността на един човешки живот не бива да се поставя над ценността на друг. При очевидната тенденция към хуманизация на наказателната отговорност проблемът за най-висшата мярка на наказание се влияе както от степента на престъпност при сегашното състояние на обществото, така и от ефективността от полицейската и на съдебната система, от количеството и качеството на институциите за наказание и превъзпитание. БСП приема, че по въпроса за смъртното наказание трябва да се произнесе цялото българско общество.

Днес гражданите осезателно чувстват реалността на политическите права и възможностите за свободна изява - избирателно право, правото на сдружение, свободата на съвестта, свободата на словото, печата, събранията и други. Бързо обаче се засилва неудовлетворението от дейността на политическите институции и на политиците. Неспособността на държавниците и на политиците да изведат обществото от тежкото състояние предизвиква безразличие, дори недоволство от тяхната дейност сред все повече хора.

Масовото гражданско участие в политическия процес намалява отчуждаването на политиката от потребностите на обществото, ограничава злоупотребите с властта и корупцията сред политическия елит. Затова наред с избирателното право социалистите придават подчертано значение и на гражданските свободи. Реализацията на тези свободи насочва и коригира политическата дейност, поставя управляващите под постоянен обществен контрол. За това ще допринесе и нормативното развитие на правото на гражданите на петиции към парламента, към местните органи на самоуправление.

Демокрацията е невъзможна без информация. Конституцията прокламира правото на гражданите да получават информация от държавните органи. Това право обаче трябва да е скрепено с ефективен механизъм за реализация.

И днес пред обществеността не се огласява немалка част от дейността на различни държавни органи, включително правителствени актове и актове на президента, които не съдържат държавна тайна. Необходимо е да има по-голяма откритост на дейността на различни държавни органи, когато не работят с поверителна информация.

Увеличените възможности за достъп до информация и нарастването на нейното значение изискват от съдебните органи да прилагат граждански и наказателни санкции, в случай че разпространяваната невярна информация злепоставя граждани и длъжностни лица.

Преходът поставя на най-голямо изпитание социално-икономическите права. Българските социалисти неотклонно се придържат към тезата, че правата са непълноценни, ако не са създадени условия за тяхното осъществяване.

Българската социалистическа партия акцентира на реалността на трудовите и осигурителните права, особено на заетите в частния сектор, където те най-често се нарушават.

За осигуряване и защита на трудовите и свързаните с тях социални права значителна роля се пада на правото на синдикално сдружаване. БСП като лява партия се ангажира с поддръжка на синдикалните права, но се противопоставя на извършваната под форма на синдикализъм дейност, която погазва обществения ред и противозаконно посяга на чужди права. Връзката между защитата на социалните права и политическата активност не бива да заличава границата между синдикална и политическа дейност.

Напоследък, особено след изостряне на националните, етническите и религиозните конфликти, все по-оживено се обсъжда въпросът дали само индивидът или и общността могат да са титуляри на човешките права. Безспорно е наличието на права, които по своето естество се упражняват само групово, в общност с други хора, носители на същото право. Въвеждането обаче на права по общностен признак - етнически, религиозен, езиков и други, е в състояние не толкова да послужи за постигане на действително равенство между гражданите, за развитие на демокрацията и за повишаване на хуманността на правото, колкото да изостри противоречията и напреженията в обществото с тежки, често пъти драматични последици.

Поради това БСП се придържа към класическата и доминираща в страните с развита демокрация концепция за индивидуалните и универсалните права на човека. Социалистите смятат, че на тази основа могат да бъдат гарантирани законодателно и практически правата на българските граждани от всички етнически, религиозни и други групи.


УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА И ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА

Българската социалистическа партия е за развитие на социалната демокрация и за укрепване на демократичните институции - държавни и недържавни.

Като масова партия с дълбоки корени в нашето общество БСП държи за прякото въздействие на гражданите върху държавната политика. Те трябва да разполагат с възможност да влияят при вземане на решения, които оказват решаващо влияние върху техния живот. Демократичността на самите институции до голяма степен зависи от участието на гражданите в дейността им.

Участието на гражданите в политическия процес се проявява най-интензивно чрез използване на свободата на сдружаване и на избирателното право.

Установяването на политически плурализъм в България ни приобщава към европейската политическа традиция на новото време. БСП отстоява политическия плурализъм, защото чрез него се дава възможност различните социални интереси да получат политическа изява и да се предложат различни варианти за развитие на обществото. В сегашните условия обаче политическото противопоставяне е толкова остро, че затруднява обществения диалог. То прераства в конфликт между основни държавни институции, води до ерозия на държавността.

Броят на партиите, тяхната политическа ориентация и вътрешна организация оказват силно влияние върху облика на политическата система. Наличието на прекомерно много квазиполитически формации, голяма част от които нямат не само социална и електорална база, но и собствена вътрешна организация, затормозява очертаването на ясни политически алтернативи и намаляза отговорността на участниците в политическия процес. Някои партии съществуват в публичното пространство само чрез медиите или служат за прикриване на стопанска дейност.

Българската социалистическа партия няма намерение да налага двуполюсен или друг модел на политическия живот, но е за значителни промени в правния статус на политическите партии. По-специално се налага: повишаване на изискванията за представителност на партиите; финансово съдействие от страна на държавата и въвеждане на ефективен контрол за финансовата им дейност; премахване на съществуващата двойственост между обществено сдружение и политическа партия, която облагодетелства част от политическите организации и води до заобикаляне на правилата за политическа дейност.

Избирателната система е основният механизъм, който отразява политическите предпочитания в обществото и формира управлението на държавата. Наред с това тя оказва влияние върху организацията на политическите партии и върху структурата на политическата система като цяло.

При ориентирането си към типа избирателна система БСП отчита необходимостта от парламентарна изява на различните обществено значими интереси и политически тенденции, а също така и продължаването на идентификацията на партиите. Българската социалистическа партия е за висока отговорност на политическия и държавния елит, за обновяването му и за издигане на неговото равнище. Като отчита тези изисквания, БСП е за избирателна система, която ще осигури стабилни държавни институции с качествен състав.

Нараства разнообразието и ролята на обществените сдружения - синдикални, женски, младежки, професионални, екологически, творчески, културни и др. - в развитието на демократичния процес. Според БСП това е един от пътищата за напредък на гражданското общество, за изразяване и отстояване на специфичните интереси на гражданите, както и за ангажиране на политиката с тежненията на различни обществени групи.

Социалната демокрация - тази, в която масово участват самите граждани и която изразява техните интереси, не може да се постигне без развитие на държавните институции.

Конституцията от 1991 година полага нормативната основа на правовата държава, но сама по себе си тя не прави обществото правово. Характерът на икономическите отношения, на социалното осигуряване и на политическата организация определя условията за преобразуване на държавата в правова.

Българската социалистическа партия и занапред ще бъде опора на конституционализма в страната, чрез своята дейност ще гарантира политически конституционното управление и ще поддържа стабилността на установения конституционен строй.

Българската социалистическа партия ще продължава да се придържа към установеното парламентарно управление. Тя съзнава, че България се нуждае от отговорен, работоспособен и компетентен парламент. Ясно е, че сам по себе си той не е достатъчни гаранция срещу нарушаването на демокрацията, включително и от страна на самия него. Конституционното правосъдие, стига да е независимо и компетентно, е измежду основните фактори, които съдържат дейността на депутатите и на другите институции в пределите на конституцията. Но ясно е също така, че парламентът е резултат от свободно волеизявление на гражданите и отражение на плурализма в обществото. В сравнение с всяка друга държавна институция той е по-малко податлив към налагане на недемократично управление.

Принципът за разделение на властите характеризира демократичното управление и правовата държава. Социалистите отстояват този принцип не само в организацията на държавата, но и при разпределението на икономическата, политическата, информационната и другите власти в обществото. Отнесен към държавата, принципът за разделение на властите изисква точно определяне на правомощията на държавните органи, взаимен контрол, но и сътрудничество между институциите, с което се осигуряват държавният суверенитет и ефективното управление.

Много от проблемите в държавната организация при прехода са свързани със съдебната власт. Независимостта на съдебната власт е решаващо условие за нейното пълноценно функциониране, но тази независимост не изключва всякакъв контрол и отговорност, без които се преминава към съдебен произвол. Българската социалистическа партия се противопоставя на реполитизацията на съда, прокуратурата и следствието на воденото на политически процеси. Тя настоява за безпристрастност и висок професионализъм на правосъдието.

Държавната власт трябва да се стабилизира върху основата на конституцията. За това ще допринесе влизането в сила на предвидените от самата конституция закони, много от които обаче се приемат с голямо закъснение. Българската социалистическа партия чрез парламентарната си дейност ще съдейства за доизграждане на системата от държавни институции: за създаване на Сметна палата, на държавни органи с координиращи и насочващи функции, които да подобрят държавното управление.

Българската социалистическа партия е срещу нарушаването на правилата на конкуренцията, срещу паразитирането на частната собственост върху и за сметка на държавата, срещу паралелната дейност на държавни служители в едни и същи области на държавния и частния сектор. Необходимо е управлението на собствеността и осъществяването на административната власт да бъдат разделени и функционално, и персонално. Това може да се постигне с цялостна уредба на правното положение на държавния служител. Повишаването на изискванията към държавния служител и същевременно издигането на обществения му престиж са постижими чрез стабилизиране на служебното му положение, чрез отделяне на чиновника от всякакви дейности, които са несъвместими с изпълняваната от него служебна функция, чрез увеличаване на възнаграждението му и други мерки.

Българската социалистическа партия отстоява отделянето на църквата от държавата и светския характер на държавната власт. Тя зачита автономността на религиозните институции.

Социалистическата партия изтъква значението на източното православие като традиционно вероизповедание в България, без това да ограничава диалога й с хората по религиозен признак. Социалистите оценяват ролята на Българската православна църква в историята и в съвременното развитие на страната и подкрепят нейното единение.


УКРЕПВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Българската социалистическа партия е за укрепване и развитие на местното самоуправление. Това налага да се създадат условия за финансова, имуществена и организационни самостоятелност на общините и за пряко участие на населението в управлението на общинските дела.

БСП е против тенденцията на непрекъснато стесняване на функциите на общините и населените места и централизирането на дейности и правомощия на национално и областно равнище и постепенното изваждане от бюджетите на училищни, здравни, културни и други заведения.

Социалистите са за разширяване на правата и отговорностите на общините спрямо всички дейности с местно значение, включително и такива като водоснабдяването, поземлената реформа, опазването на природната среда, читалищното дело, събирането на местните данъци и други. Общинските органи на власт следва да оказват влияние при приемането на решения за развитие, за закриване на съществуващи и откриване на нови производства и дейности, за цялостното развитие на териториите и планирането на жизнената среда, за опазването на обществения ред.

Необходимо е законодателното уреждане на източниците за финансиране на общините в съответствие с техните функции и отказ от финансова политика, което поставя общините в пълна зависимост от държавната субсидия.

Социалистите смятат за особено належащо да се уредят обхватът и режимът на общинската собственост и общинските предприятия. БСП е за разширяване, а не тотална приватизация на общинско имущество, за укрепване на икономическата база на общините. БСП ще съдейства обемът на общинското имущество да се увеличи чрез преобразуване на държавно имущество.

Социалистите желаят засилване на самостоятелността и самоуправлението в отделното населено място в рамките на общината на основата на собствени приходоизточници и определена по обективни критерии субсидия от общината.

БСП е за възстановяване на самоуправлението в градовете с районно деление чрез избиране на районни съвети и кметове пряко от населението на района.

БСП ще съдейства гражданите да се включат пряко в управлението на общинските дела, като със закон се посочат въпросите, по които се изисква провеждането на референдум или общо събрание и се уреди механизмът за контрол върху дейността на общинските съветници от страна на населението.

Специално значение БСП отдава на развитието на комуналното стопанство, на организацията на отдиха, на създаването на условия за социални контакти и въобще на повишаването на качеството на живота в общините и населените места.

Осъществяването на новото административно-териториално деление на страната трябва да се разглежда като продължителен процес. Той трябва да се реализира постепенно в съответствие с волята на населението, съобразно възможностите на страната и като част от цялостната реформа.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЗАЩИТА И ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРИЕТА НА ШЕСТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /25 - 27 МАРТ 1994 Г., СОФИЯ/.


СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ГЛОБАЛЕН ПРОБЛЕМ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

Извършващата се през нашия век бърза и силна индустриализация на редица райони в света освен благата на масовото производство и потребление донесе със себе си и екологичните проблеми. Те не засягат само индустриалните държави и нации, а стоят пред всички страни. Тяхната сериозност се определя от степента, в която създадената от хората техника оказва непосредствено влияние върху свойствата на заобикалящата ни природна среда. Това влияние достигна през нашия век непознати досега измерения. Последиците от него в редица случаи са видими от всички и оказват влияние върху ежедневния начин на живот на обикновените хора. В своята цялост екологичните проблеми очертаха опасността от световна екологична криза. Тази опасност, както и опасността от световна термоядрена война, се оказаха първите глобални проблеми, за чието решаване се формира съзнанието за нуждата от наднационално, глобално сътрудничество. Състоянието на околната среда в глобален мащаб не може да се прецени като добро. Съществуващата в различните райони екологична обстановка може да се характеризира според степените на оказваното вредно въздействие - екологични проблеми, екологична криза и екологична катастрофа. За съжаление твърде много се увеличават кризисните райони и случаите на екологични катастрофи, главно от техногенен характер - Бопал /Индия/, Чернобил /Украйна/, разливите на нефт и пр. Големите заводи, складове и кораби, произвеждащи, съхраняващи и пренасящи силно токсично и екологично вредни вещества, увеличават риска при аварии да се достига до тежки екологични катастрофи.

Към факторите, оказващи глобално влияние върху околната среда, принадлежат:
- увеличеното производство на СО2 /води до т.нар. "парников ефект"/;
- разрушаването на озоновия слой от използваните в промишлеността и бита флуоро-съдържащи съединения;
- натрупването на биологично устойчиви отпадъци с дълъг период на естествен разпад, който ги прави практически вечни;
- натрупването и акумулирането на опасни токсични вещества по хранителната биологична верига - особено опасно за човека, който обикновено е крайният консуматор в тази верига.

Замърсяването и екологичните проблеми не признават граници. Човекът е произвеждащо същество, той сам създава и поддържа средата, в която живее, а не се приспособява пасивно към съществуващите природни условия. Ако процесът на т.нар. "цивилизоване" на природната среда е съзнателен и целенасочен, то замърсяването е един нежелателен за човека ефект от дейността му върху околната среда. Нежелателен, но неизбежен. Това е "цената" на икономическото развитие, цената на научно-техническия прогрес и постигнатото с тяхна помощ високо средно равнище на живота. Проблемът е как вредните последици да се ограничат и намалят. Нашето мнение е, че това няма да стане по известния принцип на русоизма "назад към природата". В български вариант - да закрием промишлените предприятия, да се върнем на село, където да обработваме земята по примитивен /без екологично вредната за почвата модерна техника и агрохимия/ начин, да развиваме само туризъм и пр. Такава позиция може да се определи като краен екологичен фундаментализъм. Този вид разбиране е насочено не към търсене на съвременно решаване на екологичните проблеми, а към отстъпление и връщане назад към едни отминали етапи на развитие на човешкото общество и начин на производство.

Според нас отговорът трябва да се търси там, откъдето дойдоха големите замърсители на XX век - от постиженията на научно-техническия прогрес, но този път впрегнати за решаване на проблемите на замърсяването. Какво може да ни предложи той:
- прецизен и достъпен за всеки екологичен мониторинг;
- обективни екологични експертизи преди приемането за реализация на големи индустриални проекти;
- осигуряване на затворен цикъл на производство;
- модерни начини за утилизиране на отпадъците;
- все по-голям процент на поддаващите се на рециклиране промишлени и битови отпадъци и пр.

За нас най-важното е, че защитавайки околната среда, ние защитаваме човека. Екологосъобразното производство е на път към ново, по-високо качество на живота, извън рамките на чисто материалните му измерения /т.нар. жизнен стандарт/.

/Пресслужба "Куриер"/


15:15:00  
01.09.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!