1 март 1994


София, 1 март 1994 година
Брой 42 /1087/


София, 1 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО "ВСИЧКИ СМЕ ВРЕМЕННИ, А ЗЕМЯТА ОСТАВА, ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ" НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КОСТА АНДРЕЕВ, МАНЬО МАНЕВ И ТОДОР ТОДОРОВ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ПО ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ.


Още преди две години ние предупреждавахме, не българското селско стопанство върви към катастрофа. Обаче тогавашните управляващи, включително и Вие, господин президент, останахте глухи към тези предупреждения. На лична среща с Вас на 27 февруари 1992 г. ние изразихме своята тревога от настъпващия погром в земеделието. Сега разбираме, че и Вие сте разтревожен, мятате се и търсите изход, но както казва народът, "твърде късно е, либе, за китка", нещата явно са непоправими. Вина за това имате и Вие, господин президент, че застанахте на страната на тези, които ликвидираха не ТКЗС, а земеделието в България.

Искрено съжаляваме, че Вашето име ще остане свързано с най-черния период в живота на българското село през последните сто години. Сега земеделска България произвежда два пъти по-малко зърно, отколкото преди 5-6 години, три пъти по-малко станаха животните в сравнение дори с 1939 г., наполовина е ликвидирана материалната база на земеделието. Сега българинът потребява два пъти по-малко месо, три пъти по-малко млечни произведения. От традиционна износителка на земеделска продукция България стигна дотам, че за да изхрани що-годе населението си, трябва да внася стоки от първа необходимост. Българското село изпадна в беда. Може би от височината на "Бялата къща" животът изглежда по-розов. Но истината е много по-горчива, господин президент. Нашето земеделие с 16-17 дка земя на семейство, без техника, без възможности за модерно производство се връща с половин век назад. Колко години ще са нужни, за да излезем от това трагично положение, един Господ знае. Голяма заблуда е, че чрез пазара на земята всичко ще се оправи. Това показва и опитът на САЩ, на Франция и на много други страни.

Въпросът е накъде, господин президент? Очевидно най-разумното в сегашната обстановка е българският селянин да бъде оставен сам да избере по какъв път да върви. Но, за съжаление, върху него се оказва недопустим идеологически натиск, голяма роля, в който играете и Вие, господин президент. Известно е, че според действащите закони още сега до окончателното оформяне на собствеността върху земята селяните имат право да се обединяват в сдружения или да създават индивидуални стопанства. Законодателят е предвидил това, защото земеразделянето може да се проточи години наред, а земята не бива да чака, а и народът не може без хляб. Като отказвате това законово право на селяните, Вие, господин президент, ставате съобщник в досъсипването на българското земеделие. В същото време арендатори с наета по 50, 100 и 150 000 дка земя на същото основание се превръщат в еднолични земеделски "акули”.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
с тази Ваша груба намеса в работата на земеделието, на каквато нямате право, подкрепата, която оказвате на разрушителните действия на огромната част от ликвидационните съвети, Вие тръгвате срещу селянина, който през последните две години изпадна в положението на пълна икономическа и социална деградация. Една държава, която тръгва срещу своите селяни, е обречена. С какво бихте се оправдали пред 150-те хиляди безработни на село, как бихте обяснили на безимотните и малоимотните стопани, че никога няма да получат земя според този закон?

От Вашата позиция през следващите няколко месеца, господин президент, ще зависи в голяма степен ходът и посоката на аграрната реформа, дали ще бъде защитена собствеността върху земята и правото на всеки стопанин да избира как да обработва земята си.

И нека да не забравяме, че политиците, в това число и президентите, са временни, а земята остава за днешните и утрешни поколения на България!

София, 24 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" И НА СЪВЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КЛУБОВЕТЕ И КООРДИНАТОРИТЕ НА ЛЕГИЯТА ОТ ХАСКОВСКИЯ ГАРНИЗОН ПО ПОВОД НА ОБРЪЩЕНИЕ НА СЪВЕТА ЗА ПОДПИСКА С ИСКАНЕ НА РЕАЛИСТИЧЕН БЮДЖЕТ ЗА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ.


През последните три дни общественото внимание бе привлечено от обръщението на Съвета на председателите на клубовете и координаторите на легията от Хасковския гарнизон. Те излязоха с призив към българските офицери и сержанти да се включат в подписка, която ратува за реалистичен военен бюджет и за скорошно приемане на Закона за отбраната и въоръжените сили. Бурната реакция на някои среди ни задължава да излезем със следните уточнения:

1. Подписката е мирно средство за изразяване на мнението на военнослужещите по строго професионален проблем, който има общонационално значение. Подписката, започната в Хасковския гарнизон, намери широк отклик сред офицерите и сержантите в десетки гарнизони. Легия "Раковски" не за първи път използва това средство за огласяване на мнението на по-широк кръг военнослужещи. През лятото на 1992 г. друга наша подписка бе подкрепена от хора, които днес я оспорват.

2. Идеята на инициаторите не идва спонтанно, а след продължителни опити на офицерската организация да привлече вниманието на държавните институции и на политическите сили към болезнени за армията и за МВР проблеми. Още когато се заговори за военния бюджет, ние излязохме с декларации и становища, обърнахме се към парламентарни групи, към депутати и министри.

3. Вече четвърта година апелираме за задълбочен, непартиен подход към проблемите на националната сигурност. Нееднократно предложихме форми за цивилизован диалог по въпросите на армията, полицията и специалните служби.

4. Последната декларация на Конфедеративния съвет на Легия "Раковски" от 22 януари 1994 г. за кой ли път обяснява, че предвиденият военен бюджет не покрива минималните нужди на въоръжените сили, а задълбочава тяхната техническа, материална, кадрова, финансова и социална разруха.

5. В създадената психоза около подписката определени среди и лица реагират срещу средствата ни, като си затварят очите за причините, оспорват правото ни да изразяваме мнението си като професионални военнослужещи, като граждани и патриоти. Член 39 от Конституцията на Република България обаче ни дава това право: "Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин".

6. Отхвърляме опитите да се припишат политически амбиции на подписката и на организацията като цяло. Инициаторите предвиждат подписката по законен начин да бъде връчена на парламента. За четиригодишната си дейност Легия "Раковски" нито веднъж не си е позволила незаконни, насилствени, излизащи от европейските стандарти действия.

7. Възразяваме срещу опитите чрез невярно, тенденциозно тълкуване на намеренията ни да бъдат атакувани легията, военното ведомство и Българската армия, да бъде дестабилизирана институцията с най-висок рейтинг в страната ни. Нашият апел е за жизненоспасяващ, а не за умъртвяващ армията бюджет. Бюджет, обоснован от Генералния щаб и гарантиращ националната сигурност. Оскъдният военен бюджет означава истинска разправа с органи, с институции, с цели поколения български офицери.

8. Обръщаме се към членовете и симпатизантите на легията, към всички офицери и сержанти, включили се в подписката, с уверението, че в нея няма нищо незаконно. Призоваваме ги да се пазят от провокации. Уверяваме обществеността, държавните институции и политическите сили, че офицерите от Министерството на отбраната и от Министерството на вътрешните работи са последните хора в нашата страна, които биха си позволили да дестабилизират силовите структури.

9. Подкрепяме справедливите искания на колегите от Националния полицейски синдикат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БОЛ "РАКОВСКИ": майор Гочев

ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДСТВОТО:
подполковник Личев
капитан II ранг Данов
капитан о.з. Янчев

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
НА КЛУБОВЕ И КООРДИНАТОРИТЕ
ОТ ХАСКОВСКИЯ ГАРНИЗОН:
подполковник Бакърджиев
майор Тошев
капитан Младенов
капитан Бойчев

София, 26 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ИВАН ПАЛЧЕВ ПО ПОВОД ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО МУ В ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА ЗА САМОЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ ПРЕСТЪПНОСТТА "ЗАЩИТА”.


Преди три месеца бях избран в ръководството на инициативния комитет за регистрация на Асоциацията за самозащита на гражданите от престълпостта "Защита". Една обществена тревога бе изхвърлена на повърхността на живота и аз като народен представител не можех да я отмина с безразличие. Мисля, че в подобни случаи депутатът е длъжен да се включи в процеса на обсъждане на идеи, генерирани от обществото, да използва възможностите, произтичащи от неговия статут, за да подпомогне реализацията на тези идеи. Независимо от степента на риска, който би могъл да съществува.

Продължавам да смятам, че идеята за обединяване на усилията на обществото в борбата с престъпността е по-жизнеспособна от всякога. С общите усилия на изпълнителната власт, на съдебната институция, на обществените организации, на държавни и частни фирми и на физически лица може да се намери приемливата формула за сътрудничество при осъществяване на превантивните мерки срещу престъпността.

Народните представители не би трябвало да загърбват повече тази обществена поръчка. Колкото до мен - смятано от днес - прекратявам участието си в инициативния комитет за регистрация на "Защита".

София, 23 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ПО ПОВОД НА СОЦИАЛНИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ РЕСТИТУЦИЯТА, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /19-20 ФЕВРУАРИ 1994 Г., СОФИЯ/


Икономическата формула реституция плюс приватизация, плюс демокрация, равно на демокрация води държавата и обществото към икономически и социален срив, към загуба на доверие у хората, че това Народно събрание и тези политици могат да решават адекватно проблемите на обществото в процеса на прехода.

Депутатите, които стоят зад Закона за реституцията и му дадоха предимство пред Закона за приватизацията и други икономически закони, успешно изпълниха икономическата и политическата си поръчка - реституцията спря цялата реформа. По този начин те защитиха собствени интереси, а не тези на реформата, на избирателите си. Социалната цена на реформата е огромна. С предимственото осъществяване на реституцията се обслужиха интересите на малка група хора, създаде се рентиерска прослойка, реставрираха се отношения, стимулиращи олевяване и недоволство.

Избързването с реституцията преди създаването на частния сектор в икономиката на България създаде и много проблеми на социалната сфера, на здравеопазването, на детските заведения /ясли и градини/, на културата - киното, театъра и др.

Линията на едно либерално икономическо поведение предполага нови елементи в икономическата политика, които ще спрат компрометирането на реформите, а именно:
- да продължи процесът на приватизация, на създаване и на стимулиране на частния сектор;
- държавният сектор да се постави в нова икономическа среда;.
- да се опази националното стопанство от унищожителна нелоялна конкуренция;
- да се поощрява износът;
- да се търсят източници на нови инвестиции;
- да се изгради цялостна институционална база на пазарното стопанство.

София, 20 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ИНДУСТРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧРЕДЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.


Уведомяваме ви, че на 16 декември 1993 г. в София беше учредена Асоциация на българската държавна индустрия.

Асоциацията е юридическо лице - сдружение с нестопанска цел, което, като изхожда от конституционните принципи, на които се основава икономиката на Република България, от законите на пазарното стопанство, както и от актуалното икономическо състояние на страната, си поставя за основна цел да подпомага хода на икономическите реформи, като предпази от разруха съществуващите основни фондове, мощности и резерви на държавния сектор в икономиката и му съдейства да се пригоди към условията на пазарното стопанство, да се превърне в гъвкава и прогресираща част от националната икономика.

В изпълнение на тази цел асоциацията ще работи за: всестранно подпомагане на държавните предприятия; организиране на постоянно и на взаимноизгодно сътрудничество с държавните органи; подготвяне и извършване на законосъобразна, разумна и ефективна приватизация; навлизане на изгодни чужди инвестиции; утвърждаване на пазарните принципи в българските държавни предприятия; съдействие на държавните предприятия да реализират наличните си икономически възможности и да се превърнат в активен и равностоен участник в оборота; възстановяване и разширяване българското присъствие на традиционни външни пазари и навлизане на нови пазари.

За осъществяване на целите и задачите си асоциацията ще използва следните средста: изготвяне на проучвания, анализи, програми, проекти и конкретни предложения във връзка с разрешаването на определени икономически и правни проблеми; събиране и разпространение на бизнес и на правна информация, вкл. и изграждане на организирана информационна система, която да ползва членовете на сдружението и други лица при условията на устава; привличане за съдействие на лица, които с дейността и личните си контакти биха могли да съдействат за постигане на целите на сдружението; участие във фондове и в други юридически лица, както и в създаването на консултантски, издателски и център за маркетингови проучвания; организиране представителство пред държавата и в Комисията за тристранно сътрудничество на предприятията, които членуват в сдружението, както и на система от услуги за членовете и сътрудничещите със сдружението, вкл. и информационно и посредническо съдействие при договаряне, гарантиране точното изпълнение на вече поети задължения или обезщетение за неизпълнението им, изграждане към сдружението на арбитражен съд и осигуряване на функционирането му по спорове, страни по които са членове или сътрудничещи на сдружението лица, и други услуги.

София, 14 февруари 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АБДИ: Недялко Тонев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИМУЩЕСТВОТО НА ПАРТИЯТА И С ПАРТИЙНИЯ АРХИВ.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ с гняв и възмущение още един път остро поставя въпроса за имуществото на БКП и за партийния архив. Въпросите са следните:

1. БКП от създаването си като БСДП, преминала през БРСДП, БРСДП /т.с./, БКП /т.с./, БТП, БРП, БРП /к/ и БКП, винаги е била марксистко-ленинска, благоевско-димитровска комунистическа партия. Отделни ръководства на БКП са допускали малко или много извращения, деформации и престъпления. Най-много бяха допуснатите престъпления през времето на живковистко-лиловисткия период. Този период представлява позор за БКП. За него можем само да се срамуваме. В края на завършека на този вулгарно-авторитарен период лакеите от периода до 1989 г. извършиха най-гнусното предателство, което се свежда до следното:

а/ Най-приближените на Т. Живков извършиха ревизионистичен преврат срещу социализма в България.

б/ Ренегатите по най-вулгарен и циничен начин чрез фалшификации проведоха референдум, с който смятаха да заличат един път завинаги БКП с нейната едновековна дейност. В много населени места референдум не е провеждан, а в други резултатите са фалшифицирани. Редакцията на вестник "Работническо дело" извърши най-грубите фалшификации, затова БКП се отказа от името на този вестник-фалшификатор, за което са виновни номенклатурните кадри, верни на Ал. Лилов, А. Луканов, П. Младенов, Д. Джуров.

в/ БКП настоява всички резултати по населени места по азбучен ред да бъдат публикувани в пресата, а фалшификаторите да бъдат предадени на прокуратурата.

г/ Да се обяви за невалиден референдумът за смяна името на БКП с Българска социалистическа партия /БСП/, като се саморазпусне БСП. Комунистите, които все още се оглеждат и спотайват в БСП, е редно да се завърнат в БКП, а социалдемократите да си отидат или в БСДП при д-р Дертлиев, или в БРСДП при арх. Манол Димитров. БСП е напълно излишна като политическа партия. Тя е създадена по мошенически и нечестен начин. Името насила беше взето от Велков, който през декември 1989 г. в Южния парк беше създал БСП.

д/ БСП е нова буржоазно-капиталистическа партия и тя няма никакво правно основание да претендира за каквото и да било наследство на БКП, от която ренегатите за една нощ се пребоядисаха от комунисти на социалисти. Те за съжаление не са нито комунисти, нито социалисти. Те и сега все още заблуждават членската си маса, че били същите, но били сменили името на партията, за да била оцеляла. Да, те най-после изплюха камъчето. Те наистина са същите, каквито са били. Те никога не са били комунисти. Те смениха името на партията, за да спасят онова, което са крали и грабили от народа, от партията и от държавата. Ето това членската маса на БСП трябва най-после да разбере, да се опомни и да напусне тези престъпници.

Нима комунистите, които все още членуват в БСП, не виждат и не разбират, че ренегатите смениха не само името на партията от БКП на БСП, но те смениха марксистко-ленинската идеология на партията с ревизионистична янкосакъзовска, берщайнианска, вилибрандтовска и митерановска буржоазна идеология и непрекъснато клечат пред вратите на Социалистическия интернационал, за да бъдат приети в този антикомунистически интернационал за членове. Нима членската маса на БСП не вижда, че разлика между БСП и Съюз на демократичните сили /СДС/ няма, тъй като и БСП, и СДС се състоят от бивши комунисти от периода на Т. Живков и Ал. Лилов. Нима членовете на БСП все още не разбират, че БСП и СДС изпълняват една и съща програма? Нима те не виждат, че ренегатите от БСП реставрират капитализма в България? Нима членовете на БСП не виждат, че ренегатите изхвърлиха произведенията на Маркс, Енгелс, Ленин и Димитров от партийните кабинети и библиотеки, а партийните членски книжки на БКП унищожиха в ината си и не ги предоставиха на истинските им притежатели и собственици - органите на БКП? Нима членовете на БСП не виждат, че техните ръководители са днешните милионери и утрешните милиардери? Нима те са съгласни да членуват в една и съща партия с техните експлоататори и кожодери? Нима членовете на БСП не виждат и не разбират, че БСП е партия на разни черноборсаджии, спекуланти, мошеници, наркотрафиканти, сводници и пр. Докога скъпи бойни другари-комунисти, които съставлявате членската маса на БСП, ще живеете с илюзията, че БСП отново ще стане БКП? Това никога не може да стане. Нима вие сте съгласни и за в бъдеще ренегатите да ви лъжат и заблуждават? Нима вие, честните комунисти, сте съгласни да членувате в една партия с бившата полицейска агентура, която Н. Гешев е внедрил в Българската работническа партия /БРП/ след 1927 г.? Нима вие сте съгласни да членувате в една партия с бивши бранници, легионери, ратници, паисиевци и друга фашистка паплач? Опомнете се, другари комунисти, и си елате в БКП. Вие нямате право да подкрепяте изменници и предатели.

2. Секретариатът на ЦК на БКП кани Жан Виденов и председателството на Висшия съвет /ВС/ на БСП на публичен диспут по телевизията и по радиото по всички тези и много още други въпроси.

3. Секретариатът на ЦК на БКП предлага на Жан Виденов да освободи половината от сградата на ул. "Позитано" N20 на ЦК на БКП, тъй като тя взе тази сграда като компенсация за цялото партийно имущество, което хариза на антикомунистическите сили, за да ги заблуди и измами и по този начин да спаси краденото и грабеното.

4. Секретариатът на ЦК на БКП настоява ВС на БСП да предаде партийния архив на БКП, който заграби по измамнически начин на 3 април 1990 г.

5. Секретариатът на ЦК на БКП настоява да бъдат предадени всички парични средства на БКП, които присвоиха на 3 април 1990 г. В противен случай ще бъдем принудени да внесем въпросите в съда и в прокуратурата.

6. Секретариатът на ЦК на БКП още един път предупреждава ВС на БСП да не си прави илюзия и в следващите парламентарни избори БСП да посяга на червената бюлетина, тъй като по право, по морал и по етика тя принадлежи само на марксистко-ленинската, ботевско-благоевската и димитровска БКП. Червената бюлетина не може да принадлежи на ренегати, които се отказаха от марксизма-ленинизма. Тя е светиня, чието име компрометираха ренегатите и предателите. Как не го е срам Ал. Лилов да заявява в Трън и на други места, че тя 102 години била на БСП. Откога, господин Лилов, съществува БСП? Не мислете, че чрез насилие ще можете да спасите предателството, което извършихте. Крайно време е господин Лилов да даде публично отговор какви икони притежава, както и други живописни картини, както и начина по който ги е придобил. Също така трябва да каже каква и с каква цел е създал фирма? Народът говори по всички тези въпроси, както и колко и какви фирми притежава БСП, в които работи живковистко-лиловистката мафия.

7. Секретариатът на ЦК на БКП предлага на ръководствата на БЗНС "Ал. Стамболийски", БЗНС "Врабча”, БЗНС "Н. Петков" с председател г-н Дренчев, Отечествената партия на труда /ОПТ/, Българската работническа социалдемократическа партия /БРСДП/, Българската национално-радикална партия /БНРП/, ВМРО с председател Стоян Бояджиев, Зелената партия, "Екогласност", да създадем Съюз на левите сили или Обединена левица като коалиция в предстоящите парламентарни избори. Само по този начин ще се пресече пътят на антинародната политика на профашистките и монархически сили в кръстоносния им поход за унищожаването постиженията на социализма. Предлагаме и на д-р Петър Дертлиев да подкрепи тази наша идея и да се включи в тази левица, ако иска да бъде полезен на България и на българския народ. В противен случай историята няма да прости на нито един противник за създаване Съюз на левите сили. В тази предизборна коалиция може да се включи всяка лявоориентирана партия с изключение на мимикриите, създадени от БСП за борба против БКП, каквито са БКП /м/, ОБКП, БКП /е/, БРП "Червените отряди", ОМО "Илинден", ДПС, която беше създадена на етническа почва като враждебна на България партия и в грубо нарушение на Конституцията на Република България, а Йозал от позиция на силата наложи тя да вземе участие в изборите. Тази партия трябва да се забрани като турска партия.

По всички поставени въпроси повече не могат да се правят никакви оглушки и протакания. Ние чуждо не желаем, но това, което принадлежи на БКП, никой няма право да присвоява и да краде. То веднага трябва да бъде върнато на БКП.

София, 25 януари 1994 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" КЪМ ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ХАЧО БОЯДЖИЕВ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДИСКУСИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ.


Председателят на Комитета за защита на Софийския университет проф.Иван Калчев предлага на генералния директор на Българската национална телевизия /БНТ/ г-н Хачо Бояджиев да бъде организирана публична дискусия в предаването "Отзвук" за състоянието на университета и за резултатите от стачката.

От страна на Софийския университет проф.Иван Калчев кани ректорското ръководство. Дебатът може да се състои на 1 март 1994 г.

София, 24 февруари 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. Ив. Калчев

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 1 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ "БЕЗСМЪРТНА БОЙНА ПЕСЕН" ВЪВ ВРЪЗКА С КНИГАТА НА Д-Р НИКОЛАЙ РУСЕВ "ПО СЛЕДИТЕ НА ЕДНА БЕЗСМЪРТНА ПЕСЕН".


През 1988 г. в Париж бе отпечатан на български език двутомникът на д-р Николай Русев - "По следите на една безсмъртна песен". Книгата включва музикалния и словесния текст на 484 бойни песни и маршове, оставени половин век в забвение. В 1614 страници творбата запознава с авторите и проследява събитията, съпътствали създаването на песни, обичани и пети от целия народ.

Петстотин екземпляра от книгата събират прах в Националния военноисторически музей от миналата година. Уникално творение в световната култура е почти непознато за българина. Заплашени са да потънат в забрава песни, с които дедите ни са жънали победи и са гинали с името на Майка България.

Инициативен комитет "Безсмъртна бойна песен", съставен от патриотични и културни организации, призовава българската общественост, предприятия и банки, родолюбиви бизнесмени, частни и държавни фирми да подпомогнат финансово идеята книгите да бъдат изкупени и представени на поделения от Българската армия, на висши учебни заведения, на библиотеки, на читалища и на училища.

Цената на двата тома е 1000 лв. при реална стойност 3800 лв.

Днес, когато националният дух е покрусен, чутовните бойни песни ще ни бъдат нравствена опора.

Скъпи сънародници, подкрепете това възрожденско дело!

Банкова сметка N 17190 II 5003 ТБ "София" АД - РДСК - 5 421-121-821-001-1

София, 24 февруари 1994 г.

Инициативен комитет

Съюз на българските композитори, Всебългарски съюз "Отец Паисий", Българска офицерска легия "Раковски", Съюз на възпитаниците на военните на НВ училища, ШЗО и родолюбивото запасно войнство, ВМРО - СМД, Общобългарско сдружение "Мати Болгария", в."Българска армия"

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 1 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
КОНЦЕПЦИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ ПО НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ.


УВОД

Разработването на концепция за националната сигурност е проява на отговорността, която оформящото се гражданско общество има спрямо своето собствено бъдеще. Предназначението на концепцията като програмен документ, приеман от Народното събрание, е да определи обществения консенсус относно националните интереси и цели, както и пътищата и средствата за тяхното осъществяване - в условията на преход от тоталитаризъм към плуралистична демокрация и отстояване на независима външна политика.

Обществеността не бива да живее с илюзията, че решаването на концептуалните и организационните проблеми на националната сигурност автоматически води до повишаване равнището на сигурност. Създаването на държавно-управленски механизъм на сигурността като част от демократичните институции на страната поставя само началото на системен подход към националната сигурност, а ресурсното му обезпечаване в обществено-политическата, в икономическата, в социалната, във военната и т.н. сфери е въпрос на продължително съзидание от страна на цялото общество.

Възгледите на Българска партия Либерали /БПЛ/ по проблемите на националната сигурност, представени тук, са доразвитие и конкретизация на нашата идейна и политическа платформа. Волята за демокрация и свобода и доверието в способностите на човека синтезират нашата ценностна система. Както неведнъж обаче сме заявявали, либералният призив за свобода като мяра за човешкото добруване е несъстоятелен извън националните исторически идеали и националната ни идентичност. Трайните интереси на нацията тръгват от нейните исторически корени - от формирането на нашия език и писменост, на културата, на фолклора, на традициите, на духовността - всичко, което ни е създало и съхранило през вековете като народ, нация и държава.

Макар формулирани като основни положения, изложените тук схващания и подходи към националната сигурност имат цялостен характер и представляват принципи на политическа програма. Крайната цел на такава програма е да видим България силна и просперираща, независима държава, равноправен и активен участник в общоевропейското и в балканското сътрудничество; страна с общество, което е привлекателно за гражданите си и предизвиква уважение и симпатии в чужбина. Нашият подход към националната сигурност отдава дължимото на основните институции и фактори на сигурността - силен държавен апарат, армия и полиция. Главният резерв за създаване на надеждна система на сигурност ние виждаме обаче в обединяване на нацията върху демократичните ценности и в дух на родолюбие; във възстановяване и в модернизиране на икономиката на пазарен принцип; вдъхване нов живот и развитие на българското образование, наука, здравеопазване; в грижата за българската култура и възраждане на семейните ценности. Повишена роля на Българската православна църква в обществото, съчетана с традиционната търпимост към другите религии, изповядвани от български граждани, е също в сърцевината на нашето схващане за национална сигурност.

Своите възгледи по основните направления от предлагания съвременен подход към националната сигурност БПЛ подкрепя с идеи и конкретни предложения, за чието разработване в дълбочина ние предлагаме сътрудничеството си на всички националноотговорни политически и обществени сили у нас.


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Концепцията за национална сигурност има за свои основни подразделения външнополитическа доктрина и военна доктрина на Република България, които се явяват нейно логическо продължение и също подлежат на одобрение от Народното събрание.

Концепцията за национална сигурност /КНС/, външнополитическата доктрина /ВПД/ и военната доктрина /ВД/ са декларативно-постановъчни документи, подлежащи на публикуване. Въз основа на техните принципи и постановки се разработват параметрите, функциите и задачите на оперативна система за национална сигурност /ОСНС/, която частично или изцяло се засекретява.

За жизнеспособността на системата за национална сигурност се грижи и отговаря Министерският съвет. Постоянно действащ съвещателен орган на системата за национална сигурност е Консултативен съвет за национална сигурност, председателстван от президента на Републиката, в чийто състав би трябвало да влязат представители на изпълнителната, на законодателната и на съдебната власт, както и представители на обществеността в лично качество.

2. Основни обекти на сигурността са личността, обществото и държавата /държавността/. Към тях е основателно да се прибавят сдруженията на гражданите, които са признати от закона и толерирани от обществото.

Възприемането на едно по-богато на съдържание понятие за обектите на националната сигурност съответства на принципа за плурализъм в демократичното общество. От друга страна, това създава възможности да се увеличи потенциалът на държавно, обществено и лично участие в укрепване и поддържане на сигурността.

3. Концептуалните и практическите положения, третиращи националната сигурност, по принцип имат за цел да постигнат съчетаване на интересите и приноса на личност /гражданин/, общество и държава. В мирновременни условия акцентът в системата за национална сигурност трябва да падне върху многоаспектната сигурност на българския гражданин с неговите права, свободи, достойнство и родови традиции, със стремежа му към материално и духовно извисяване.

На свой ред системата за национална сигурност може да се смята надеждна в дългосрочен план само ако с механизмите си и силата на обществено въздействие и стимули е успяла да отгледа у всеки отделен гражданин отговорност към българската държавност и адекватно поведение спрямо политиката за сигурност на страната.

4. При определяне на комплекса от национални интереси и цели особено внимание заслужават:
а/ запазване независимостта, териториалната цялост и суверенитета на България;
б/ укрепване на единния характер на българската държавност;
в/ преодоляване на процеси и тенденции на противопоказано за националната сигурност разединение, нетърпимост и изолация на и спрямо отделни групи на обществото;
г/ доизграждане и развитие на демократичните институции и пазарната икономика - стълбовете на гражданското общество, което на сегашния етап от историческото ни развитие се явява обединителен национален идеал;
д/ осъществяване на модернизация и технологично обновяване на българската икономика при режим на строга екологическа политика; насърчаване внедряването на най-модерните технологии /"третата вълна"/, като се използва активно националният интелектуален и професионален резерв;
е/ възстановяване, запазване и развитие на духовните, културните и нравствените добродетели и постижения, с които българинът си е извоювал място в европейската и световната цивилизация;
ж/ провеждане на активна външна политика, включително преминаване от форми на добросъседство и сътрудничество към интеграционни междудържавни отношения със съседни и по-далечни страни, с основна цел постигане на регионална система за сигурност от нов тип, която да изключва употреба на сила между балканските държави и етноси;
з/ стимулиране на духовната и културната общност с българите и българските граждани извън страната и насърчаване на тяхното национално самосъзнание, като се търси отзивчивостта и сътрудничеството на правителствата на държавите, в които те живеят или пребивават за по-дълго.

5. Националната сигурност се изгражда от няколко основни компонента /оперативни сфери/: обществено-политически, икономически, социален, външнополитически, военен, културологичен /цивилизационен/ и екологически. Системата на национална сигурност с нейните управленски и оперативни механизми се организира така, че в рамките на всяка една от изброените по-горе сфери да извлече и мобилизира възможно най-голям потенциал от държавните структури, обществото и отделни граждани в полза на националната сигурност.

Управлението на този потенциал с оглед постигане на оптимален оздравителен и стабилизиращ резултат при възникване на каквито и да са предизвикателства от вътрешнополитически и външнополитически характер към сигурността на България съставлява политиката за национална сигурност.

6. Първостепенно значение за надеждното функциониране на системата за национална сигурност има законодателно-нормативната уредба на цялата материя от права, задължения и функции на държавните и обществени институции и гражданите, отнасящи се до националната сигурност.

7. Решаването на кардиналните проблеми на националната сигурност може да бъде постигнато въз основа на задълбочаваща се международна интеграция. Тази обусловеност произтича от географското и геостратегическото положение на страната; нейните скромни размери и военна мощ; експортната насоченост на българската икономика и европейската индентичност на нашия богат интелектуален потенциал.

Разгръщането на интеграционната политика в географска посока и отраслови направления до голяма степен ще предопредели отговора на стратегическия въпрос дали България да приеме статут на неутрална страна, на какъв етап и при какви условия, или да се коалира във военнополитическо отношение с определени държави и международни силови структури.

8. На сегашния етап и в обозримото бъдеще като най-подходяща за България се оказва полицентристката геостратегическа ориентация. Налице са три главни центъра на геостратегическо влияние и интеграционно привличане по отношение на България, оформили се исторически и в резултат на трайни политически процеси: ЕО /Европейският съюз/; Русия, ОНД, и Украйна; САЩ. Към тях се прибавя четвърто направление - Балканите.

Разрушаването на блоковата система изправи България пред нова реалност - Балканите и Югоизточна Европа се превърнаха в основен конфликтен район на Европа, в който периодически пораждащите се амбиции на някои балкански страни да играят ролята на регионални свръхсили и отсъствието на разбирателство между най-важните извънрегионални държави относно бъдещето на Балканите заплашват да превърнат недъзите на междубалканските отношения - национализъм, етническа и религиозна нетърпимост, социална недоразвитост - в латентни огнища на конфликт.

Поради средищното й положение и обвързаността на интеграционните й икономически връзки с извънрегионални центрове България е най-заинтересована от регулиране на балканската криза в нейната многоплановост. Последното изглежда единствено възможно на основата на смели многонационални /с участието и на извънрегионални заинтересовани държави/ проекти от регионален интеграционен тип с цел да се намерят компенсиращи невоенни фактори при установяването на ново статукво на Балканите и нов баланс на силите, насочен към постепенна демилитаризация на междубалканските отношения. Така за България балканската проблематика се превръща по необходимост в четвърто геостратегическо и интеграционно направление, което всъщност е, първо, приоритетно, тъй като очакваните благоприятни резултати от сътрудничеството на България с основните за нея три източника на геостратегичесхо и интеграционно влияние просто няма да настъпят, ако не се създаде надеждна балканска интеграционна структура.

/Пресслужба "Куриер"/


16:30:00
01.03.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Траянка Каличкова
                                           Галя Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!